Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 3
Pagini vizitate: 4
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 191
Pagini vizitate: 1792

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

https://i1.wp.com/mitropolia.md/wp-content/uploads/2018/12/mitropolit_vladimir.jpg?ssl=1

 

Înaltpreasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, rîvna pentru cele sfinte și lumina credinței în Hristos ale Sfîntului Mare Cneaz Vladimir să Vă însoțească mereu în rodnica activitate de conducere a credincioșilor pe calea mîntuirii, ce o desfășurați în calitate de Întîăstătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar Mîntuitorul Hristos, pentru mijlocirile Sale, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Ahiepiscop de Edineț și Briceni

În Duminica a V-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

 

În Duminica a V-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în prezența mulțimii credincioșilor Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu)  și un sobor de slujitori ai mănăstirii.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care, pornind de la Evanghelia Dumincii, de la Matei VIII, 28-34, IX, 1, despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadara, a vorbit despre dragostea Creatorului pentru toată creatura pe care a venit să o restaureze și să o scoată din lațul cel cumplit al diavolului și a îndemnat credincioșii să nu fie ca locuitorii Gadarei cei legați prea mult de lucrurile pămîntești, care au cerut Mîntuitorului să-i părăsească, ci să rămînă mereu în lucrarea Domnului prin viață curată, mulțumindu-i pentru toate binefacerile. Citeşte mai departe >>>

Vizita de lucru a reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa la Spitalul Raional Edineț

20 iulie 2021, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a vizitat împreună cu doamna Ursula Honeck și membrii delegației Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” aflați în vizită în Eparhia noastră, Spital Raional Edineț, pentru a lua cunoștință de modul cum a fost folosit ajutorul umanitar și mobilierul destinat acesteia. Aici înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie de personalul medical și pacienții secției, care au exprimat încă o dată mulțumiri pentru acest generos suport material.

Oaspeții din Germania s-au arătat la rîndul lor încîntați și mulțumiți de faptul că donațiile Organizației au fost folosite conform destinației, astfel reușindu-se atingerea scopului propus – îmbunătățirea condițiilor de tratament și a calității serviciilor medicale oferite populației de către această instituție. Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim a primit vizita membrilor conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, la reședința arhierească din Orhei

În după-amiaza zilei de Duminică, 18 iulie 2021, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a întîmpinat la Reședința Arhierească din orașul Orhei delegația reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania. Înalții oaspeți vor afla într-o vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni. Din delegația oficială fac parte doamna președinte Ursula Honeck și domnul Tomas Honeck. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a după Cincizecime, Înalt Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a IV-a după Cincizecime și ziua pomenirii Sfântului Cuviosul Serghie de Radonej, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, avînd ca oaspețe de onoare pe protoiereul Anatolie Topală, fiul vrednicului de pomenire protoiereu Ioan Topală.

În cuvîntul său de învățătură Ierarhul, explicînd credincioșilor pericopa evanghelică despre minunea vindecării slugii sutașului, a atras atenția asupra importanței credinței în viața omului și asupra necesității confirmării acesteia prin fapte bune. „Să-L iubim şi să-L mărturisim pe Hristos, atât prin cuvînt, cît şi prin faptă, cu toată puterea şi cu toată dăruirea noastră! Să ne întărim în fiecare zi cu rostirea la rugăciune a Crezului, luînd aminte la mărturisirea plină de putere şi de adevăr pe care el o cuprinde. Dar să ne întărim deopotrivă și prin faptele cinstirii lui Hristos şi ale ascultării de poruncile Sale. Astfel încît, zidiţi pe temelia credinţei apostolice, „toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm”. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitului robului lui Dumnezeu Gavriil Bildiga în biserica „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Breanova, Orhei

Sîmbătă, 17 iulie 2021, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în biserica „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Breanova, Orhei, Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitului Gavriil Bildiga, fratele omului de afaceri Feodor Bildiga, director general al SRL AVTOSAF din orașul Moscova, și ctitor principal al lucrărilor de reparație capitală a bisericii din această localitate.

La Sfînta Liturghie Ierarhului i-a coliturghisit părintele blagocin r-lui Orhei protoiereul Iulian Rață, protoiereul Anatolie Balan, parohul bisericii „ Sf. Mare Mucenic Dumitru” din Breanova. La slujba înmormîntării a participat un sobor de slujitori din diferite parohii. 

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Nicodim a adresat familiei îndurerate și tuturor credincioșilor, care s-au adunat în această zi pentru a se ruga împreună pentru odihna cu drepții a sufletului nou-adormitului robului lui Dumnezeu Gavriil Bildiga, un cuvînt de mîngîiere și de condoleanțe. Înalt Prea Sfinția Sa a vorbit despre nădejdea învierii oferită nouă de Mîntuitorul Hristos prin moartea și slăvită Învierea Sa, îndemnînd rudele, apropiații și pe toți cei ce l-au cunoscut pe nou-adormitul Gavriil să se roage Milostivului Dumnezeu pentru ca sufletul său să fie așezat în locul cel de fericire și de odihnă al drepților. 

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții! Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim și-a creștinat nepotul Alexandru Vulpe la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În seara zilei de joi, 15 iulie 2021, cînd îl sărbătorim pe Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei, mare ctitor de biserici și apărător al creștinătății (+1504), într-o atmosferă plină de bucurie și pace duhovnicească, în prezența unui ales sobor de preoți și diaconi, a nașilor, cumetrilor, părinților, rudelor și apropiaților, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și-a creștinat nepotul Alexandru, fiul a celui mai mic fiu al său, Vasile și Anna Vulpe.

Cu acest luminos și binecuvîntat prilej al oficierii Tainei Sfîntului Botez, adresăm pe această cale Înalt Prea Sfinției Sale, părinților și nașilor calde urări de felicitare! Să aveți numai bucurii din partea copilului și să-l creșteți în dragoste sfîntă și armonie. Fie ca Bunul Dumnezeu să înscrie numele nou-încreștinatului pruncului Alexandru în Împărăția Sa Cerească, iar aici pe pămînt să-l dăruiască multă sănătate, credință, curaj de a merge pe calea mîntuirii, înțelepciune și ani mulți și fericiți de viață! Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim a participat la slujba de cinstire a Sfinților Mucenici de la Dorostor, la Silistra, Bulgaria

În Duminica a III-a după Cincizecime, 11 iulie 2021, Catedrala mitropolitană din Silistra – Bulgaria a găzduit un fastuos serviciu divin prilejuit de cinstirea Sfinților Mucenici de la Dorostor care au pătimit pentru Hristos în primele veacuri creștine. În această zi Sfînta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi din Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. Din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, a participat Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. Citeşte mai departe >>>

Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul prăznuită la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul. Ioan s-a născut în chip minunat, ca fiu al preotului iudeu Zaharia şi al soţiei sale Elisabeta. În iconomia mîntuirii neamului omenesc, Ioan a fost cel care a pregătit calea pentru activitatea publică a Domnului Iisus Hristos. Viaţa lui a fost una a rugăciunii, a ascezei şi a aşteptării smerite a venirii lui Mesia, Cel promis de Dumnezeu şi vestit de proroci. Mesajul său era unul simplu, dar profund: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu!” Îndemna pe cei de atunci să-şi schimbe viața în bine şi să respecte poruncile lui Dumnezeu. Arătînd spre Domnul Hristos, el a mărturisit: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. În urma misiunii Sfîntului Ioan Botezătorul, mulţi au înţeles că timpul venirii lui Mesia s-a împlinit.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturhgie la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și de enoriașii sfîntului locaș. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a II-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a II-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a venit în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat Sfînta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu).

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată. Citeşte mai departe >>>

Duminica Tuturor Sfinților la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În prima Duminică după Cincizecime, a Tuturor Sfinţilor, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, împreună cu soborul de slujitori.

Cântările Sfintei Liturghii au fost interpretate de două coruri catedralei  și oaspeții catedralei noastre corul “George Enescu” din or. Dorohoi, Rumănia condus de Doamna Gheorghina Gusulei.

În cuvîntul său de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit comunității dreptmăritoare despre importanța acestei duminici, care ne îndeamnă la urmarea exemplului de viață al sfinților și la invocarea ajutorului lor în rugăciune, pentru a deveni și noi bineplăcuți lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului robului lui Dumnezeu, nou-adormitului pruncul Nectarie Buga

În dimineaţa zilei de sîmbătă, 26 iunie 2021, mulţime de creştini – rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere și cu lacrimi în ochi, s-au adunat la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Șirăuți, r-nul Briceni, pentru a petrece în ultimul drum pe nou-adormitul nevinovatul pruncul Nectarie care în urma unui incident a plecat din această viață prea devreme, la numai 7 ani, lăsînd în urmă multă tristețe și o durere nemărginită în sufletul părinților săi, protoiereului Alexandru și preotesei Maria Buga.

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a fost condusă de către protoiereul Lilian Ciubatîi, blagocin r-nului Briceni sectorul-II  înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Părintele blagocin protoiereul Lilian Ciubatîi a  transmis din partea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, sincere condoleanțe familiei îndoliate și un cuvînt de mîngîiere și susținere în aceste clipe grele, cauzate de despărțirea de fiul iubit. Citeşte mai departe >>>