Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 21
Pagini vizitate: 112
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 160
Pagini vizitate: 1322

Duminica a XIX-a după Cincizecime și pomenirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca la Mănăstirea Călărășeuca

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de Duminică, 31 octombrie 2021, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfîntul Apostol şi Evanghelist Luca, Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca, r-nul Ocnița. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.  Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Trebisăuți, Briceni

Credincioșii parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Trebisăuți, raionul Briceni, în frunte cu părintele paroh,preotul Valentin Lupanciuc, au primit în ziua de sîmbătă, 30 octombrie 2021, cu multă bucurie duhovnicească vizita Înaltpreasfinitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei și Dmnezeieștii Liturghii, la care a participat un sobor mare de preoți și diaconi și numeroși credincioși. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Înaltpreasfințite Vlădica Petru!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Dragostea pentru pentru Mîntuitorul Hristos și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe tot parcursul timpului, chivernisind cu chibzuială și multă înțelepcine bunul mers al vieții duhovnicești și din de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Ungheni și Nisporeni.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a îndruma cu și mai mult har spre Hristos sufletele credincioșilor fii duhovnicești ai Bisericii noastre Ortodoxe!

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu aleasă considerație

și dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Slujire Arhierească de hramul bisericii „Sf. Cuvioasă Parascheva” din orașul Tvardița, raionul Taraclia

Miercuri, 27 octombrie 2021, în ziua cinstirii Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat alături de Înaltpreafințitului Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, la invitația și cu bunăvoința parohului bisericii „Sf. Cuvioasă Parascheva” din orașul Tvardița, raionul Taraclia, protoiereul Vladimir Pascalov, la Sfînta Liturghie Arhierească prilejuită de sărbătorirea hramului acestui sfînt locaș și a localității.

După Sfînta Liturghie a urmat înconjurul bisericii cu citirea Evangheliilor, după care a fost oficiat un Te Deum cu rugăciuni către Sfînta Cuvioasă Parascheva pentru sănătatea și bunăstarea slujitorilor, ctitorilor și enoriașilor acestei parohii. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Treime” din comuna Larga, Briceni

Marți, 26 octombrie 2021, după Sfînta Liturghie oficiată la catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Treime” din satul Larga, raionul Briceni. Citeşte mai departe >>>

Vizită pastorală în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Hlina, raionul Briceni

În a doua jumătate a zilei de marți, 26 octombrie 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Hlina, raionul Briceni, care în anul 2022 va împlinit 110 de ani de la fondare.

Ierarhul a fost întîmpinat de părintele paroh, protoiereul Serghei Chifeac și blagocinul sectorului II Briceni, protoiereul Lilian Ciubatîi.

În continuare părintele Serghie a prezentat Înaltpresfinției Sale palnul lucrărilor de restaurare a bisericii. Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron, numită “Portărița” la Catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de marți, 26 octombrie 2021,  Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani.

Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit un sobor numeros de slujitori din cadrul Eparhiei noastre din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul r-lui Briceni protoiereu Lilian Ciubatîi.

La încheierea Sfintei Liturghii, Ierarhul împreună cu slujitorii și credincioșii a oficiat slujba de sfințire a paraclisului din incinta catedralei. Citeşte mai departe >>>

Duminica a XVIII-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în Duminica a XIX-a după Cincizecime în mijlocul viețuitorilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte Stareț, Arhimandritul Damian (Burlacu), slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cuvîntul său de învățătură Ierarhul a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain, și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”. Citeşte mai departe >>>

Slujire arhierească în Duminica a XVII-a după Cincizecime la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XVII-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a slujit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. 

În cuvîntul său de învăţătură, Înaltpreasfințitul Nicodim a vorbit despre iubirea desăvîrșită la care ne cheamă Domnul Hristos în Evanghelia duminicii de astăzi, de la Luca, VI, 31-36, iubire care trebuie săi cuprindă și pe vrăjmașii noștri. Numai împlinind această poruncă, numai avînd şi punînd în lucrare harul ceresc al iubirii fără limite, ne facem, aşa cum ne vrea şi ne cere Mîntuitorul – „fiii Celui Preaînalt”. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Ioan Goroșciuc

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Ioan Goroșciuc, fost paroh al bisericii „Sfîntul Vasile cel Mare” din  satul Corestăuţi,  raionul Ocniţa, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Ioan a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Ioan merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni 

Mesaj de condoleanțe adresat protoiereului Simeon Cucuietu, cleric al catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” or. Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Nicolae

Prea Cucernice părinte Simeon,

Îndurerată familie Cucuietu!

Primiți sincerele noastre sentimente de compasiune și condoleanțe în legătură cu mutarea la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Nicolae – fiu credincios al Bisericii Ordodoxe,  bun gospodar, un om harnic şi darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

Nostalgia și durerea despărțirii ce ne răvășește sufletul în clipa mutării dintre noi a celor scumpi și dragi este alinată numai de speranța vieții veșnice și a Învierii, dăruite nouă de Mîntuitorul Hristos, Izvorul învierii noastre a tuturor.

În aceste clipe de vremelnică despărțire Vă suntem alături și Vă asigurăm de întreaga noastră susținere și compasiune, rugîndu-ne Milostivului Dumnezeu să primească sufletul robului Său Nicolae, care și-a început calea spre Înviere, în odihna și fericirea drepților Săi în ceruri.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Serghei Panaite, Blagocinul r-lui Edineț, cleric superior al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare” în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Ecaterina

Prea Cucrnicee Părinte Serghei,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Ecaterina, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Sfinția Voastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Ecaterina împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să-i întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni