Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 182
Pagini vizitate: 1707
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 265
Pagini vizitate: 1667

Praznicul Schimbării la Față a Mîntuitorului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Joi, 19 august 2021, de praznicul Schimbării la Față a Domnului Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi. După Sfînta Liturghie a urmat slujba unui Te Deum, apoi Înaltpreasfințitul Nicodim a săvîrșit sfințirea strugurilor și a roadelor noi de fructe și legume.

După citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, de la Matei, XVII, 1-9, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură.  Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Mîntuitorul Hristos și-a descoperit dumnezeirea Sa prin firea omenească pe care și-a asumat-o, fiind de față cei trei ucenici – apostolii Petru, Iacov şi Ioan.  „Schimbarea la faţă a Mîntuitorului ne învaţă că fericirea deplină se află dincolo de frămîntările acestei lumi, în lumina prezenței iubitoare a Preasfintei Treimi, căci cei trei apostoli, participanţi la evenimentul pe care-l prăznuim, deşi îl avuseseră în mijlocul lor pe Isus, totuşi, numai după ce au fost inundaţi pentru cîteva minute de razele luminii cereşti, în care le apăru înveşmîntat Mîntuitorul Hristos pe Tabor, au putut exclama: “Doamne, bine ne este să fim aici. De vrei, să facem trei colibe: una Ţie şi una lui Moise şi una lui Ilie” (Matei XVII,4)”. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie. Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei, pe calea cea strîmtă și anevoioasă a mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Mitropolie a Chișinăului și a Întregii Moldove.

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Înaltpreasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) a Cuvîntului Evanghelic și neobosit apărător al valorilor sacre ale credinței noastre ortodoxe strămășești și așa Vă dorim să rămîneți cu ajutorul lui Dumnezeu și în continuare.

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu aleasă considerație și dragoste întru Hristos-Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, unde, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

La încheierea slujbei, tîlcuind pericopa evanghelică a zilei, de la Matei XIV, 14-22, despre minunea înmulţirii pîinilor, Ierahul a menționat că nu există mai mare fericire pentru poporul credincios, decît să se bucure cu aceeaşi sfântă şi negrăită bucurie ca şi mulţimea de odinioară din pustie, fiind adunat în jurul Mântuitorului în fiecare duminică și zi de sărbătoare la Sfînta Liturghie, sorbindu-I cu nesaţ cuvântul despre Împărăţia lui Dumnezeu şi primind din mâinile Sale Pâinea cea binecuvântată şi dumnezeiască a Sfintei Euharistii.

Totodată, Ierarhul a amintit că ieri, sîmbătă, 14 august 2021, am făcut pomenirea Scoaterii cinstitului lemn al Sfintei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos, precum și cinstirea martiriului Sfinților 7 frați Macabei, a mamei lor Solomoni și a dacălului lor Eleazar, sărbători ce marchează începutul postului Adormirii Maicii Domnului. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a urat tuturor un post binecuvîntat și plin de rodiri duhovnicești. Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Mare Mucenic Pantelimon cinstit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, luni, 9 august 2021, a adunat mulțime de credincoși la Sfînta Liturghie Arhierească, oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

După citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, Vlădica a vorbit credincioşilor despre viaţa şi minunile pe care le-a săvîrşit Dumnezeu prin Sfîntul Său Mucenic Pantelimon pentru credinţa sa statornică şi a subliniat importanța vindecării spirituale, ca temei pentru vindecarea de bolile trupeşti.

Sfînta Liturghie a fost urmată de oficierea Tainei Sfîntului Maslui pentru toți credincioșii prezenți la slujba de sărbătoare.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VII-a după Ciniczecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După slujbă, Ierarhul a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 27-35, despre vindecarea a doi orbi și a unui mut demonizat, subliniind importanța credinței și a vieții curate pentru a obține de la Mîntuitorul vindecarea sufletească și trupească. Citeşte mai departe >>>

Prăznuirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev la Mănăstirea „Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Ceadîr-Lunga

 

La 5 august 2021 Biserica Ortodoxă prăznuiește cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev. Cu acest prilej, Mănăstirea de maici cu hramul „Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir” din orașul Ceadîr-Lunga, a găzduit un fastuos servicu divin oficiat de un sobor de trei arhierei – Înaltrpreasfințitul Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat; Înaltrpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și Preasfințitul Episcop Dionisie din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei).

Ierarhilor le-a coliturghisit un sobor de preoți din orașul Ceadîr-Lunga și localitățile învecinate, fiind prezenți și numeroși creștini.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui parastas pentru odihna sufletului răposatei mame a Episcopului Dionisie, care este înmormîntată în cimitirul mănăstirii. 

Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca – hramul de vară al Mănăstirii Zăbriceni

 

Miercuri, 4 august 2021, cînd Bierica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, a îmbrăcat veșmînt de sărbătoare cu prilejul prăznuirii celui de-al doilea mare hram și a marcării a 22 ani de la întemeiere.

Mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre acest sfînt așezămînt monastic pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească săvîrșită de către Înatpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Printre slujitori s-a aflat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, Preacuviosul părinte stareț al Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), distinși slujitori și oaspeți din eparhiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, absolvenți ai instituțiilor teologice ce au activat în incinta mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, luni, 2 august 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

La final, Înaltpreasfinția Sa a sfințit prinoasele de mere, pere și legume care au ajuns la vremea coacerii și care în mod tradițional se aduc în această zi la biserică spre a fi binecuvîntate.

Apoi Ierarhul  a rostit un cuvînt de învățătură despre modelul de asceză, de tărie în credință și de mărturisire a ei prin fapte, oferit nouă de viața și activitatea Marelui Prooroc Ilie – unul dintre cei mai populari sfinţi ai Vechiului Testament.

Faptele minunate ale lui Ilie, care îşi întărea cuvintele de foc cu foc coborît din cer, intransigenţa în faţa păcatului relei credinţe, calitatea de a fi un văzător al Domnului şi, desigur, sfîrşitul său neobişnuit – mutat la Domnul fără a mai trece pragul morţii – i-au dat lui Ilie aura de sfînt ales. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Cincizecime Înaltpreasfinţitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a VI-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

La final, Ierarhul a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 1-8, despre vindecarea slăbănogului. Prea Sfinția Sa a făcut o paralelă între vindecarea trupească a paraliticului din Sfînta Evanghelie, la baza căreia a stat boala sufletască și păcatul, de care fiind iertat acesta a devenit sănătos, și vindecarea noastră de slăbănogirea sufletească. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării roabei lui Dumnezeu Atena Răducan la biserica „Tuturor Sfinților” din Chișinău

 

Joi, 29 iunie 2021, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, a oficiat la biserica „Tuturor Sfinților” de pe teritoriul Cimitirului Central din Chișinău, Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitei roabei lui Dumnezeu Atena, mama ctitorului Bisericii Ortodoxe din Moldova Marcel Răducan. La slujbă Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, de îndurerata familie Răducan – copii, nepoți, rudel, apropiați, precum și de mulțimea tuturor celor care au cunoscut-o, iubit-o și apreciat-o pe răposată de-a lungul întregii sale vieți pămîntești.

La începutul slujbei înmormîntării Înaltpreasfinţitul Nicodim a îndemnat binecredincioasa și îndoliata adunare la rugăciune sinceră, cu umilință și zdrobire de inimă, către Mult-milostuvul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și odihna cu drepții a sufletului adormitei roabei Sale Atena, iar la final a adresat îndureratei familii și ctitorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnului Marcel Răducan, fiul răposatei, condoleanțe în numele său personal, dar și mesajul de compasiune și mîngîiere duhovnicească al Înaltpreasfinţitului Vadimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat domnului Marcel Răducan, ctitor al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Eduneț, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Atena

 

Mult Stimate Domnule Marcel Răducan,

Îndurerată familie!

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Atena, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

Doamna Atena Răducan a fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, harnică și darnică, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

În aceste momente grele pentru Dumneavoastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Atena împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să-i întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni