Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 158
Pagini vizitate: 1261
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 190
Pagini vizitate: 2728

Поздравление Высокопреосвященнейшего Никодима Архиепископа Единецкого и Бричанского, Высокопреосвященнейшему Савве Архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому по случаю Дня Тезоименитства

Ваше Высокопреосвященство, 

дорогой Владыка!

От всей души поздравляю Вас, дорогой Владыка, с Днем Тезоименитства!

Молитвенно желаю Вам доброго здравия, долголетия, мира, помощи Господней, о которой возвещает псалмопевец Давид: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику» (Пс. 54,23)

Пусть Всемилостивый Господь укрепит Вас в подвиге Архипастырского крестоношения и благословит труды, совершаемые во благо Святой Православной Церкви и народа Божия.

С любовью о Христе,

+ НИКОДИМ

Архиепископ Единецкий и Бричанский

În Duminica a XXV-a după Cincizecime, Înaltreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în Duminica a XXV-a după Cincizecime, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, fiind  înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei și de mulțimea credincioșilor.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Naşterii Domnului în care ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

Biserica „Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca și-a sărbătorit ocrotitorul

Luni, 6 decembrie 2021, în ziua prăznuirii Sfîntului Ierarh Mitrofan, primul Episcop al Eparhiei de Voronej (1832), Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a acestui sfînt Ierarh. În ziua hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi.

La final, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat maicii starețe, egumena Eufrosinia, preacuvioaselor maici și tuturor creștinilor un cuvînt de învățătură. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat personalitatea covîrșitoare a Sfîntului Ierarh Mitrofan, un mărturisitor prin cuvînt și prin faptă al Ortodoxiei. Fiind o adevărată pildă de credință, smerenie și jertfelnicie, Sfîntul Mitrofan a și fost proslăvit de Dumnezeu cu multe faceri de minuni, atît în timpul vieții, cît și după moarte, prin cinstitele sale moaște. De asemenea, Ierarhul a adresat calde mulțumiri maicii starețe, egumenei Eufrosinia, și întregii obști monahale pentru bucuria comuniunii în rugăciune organizată în această importantă zi pentru vatra monahală de la Călărășeuca. Citeşte mai departe >>>

Dumnezeiasca Liturghie în Duminica a XXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a XXIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. 

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Luca XII, 16-21, Ierarhul a adresat comunității dreptmăritoare un cuvînt de învățătură despre pilda bogatului căruia i-a rodit țarina și a subliniat că darurile duhovniceşti ale postului le putem spori cu fapte de milostenie şi întrajutorare a semenilor noştri care se află în lipsuri şi greutăţi.

După rugăciunea „Tatăl Nostru”, mai mulți credincioși, care au primit dezlegare de la duhovnic, s-au împărtășit cu Sfîntul Trup și Sînge al Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

Slujba Parastasului la un an de la mutarea la cele veșnice a protoiereului Vasile Țari

În după-amiaza zilei de sîmbătă, 4 decembrie 2021, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a deplasat la biserica „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița, unde a săvîrșit, înconjurat de un sobor de preoți în prezența rudelor, apropiaților şi numeroșii creștini, slujba parastasului la mormîntul protoiereului Vasile Țari.

La finalul slujbei, Vlădica Nicodim a adresat îndoliatei familii și celor prezenți un cuvînt de întărire duhovnicească. Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că regretatul părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit, un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos Citeşte mai departe >>>

Praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

La 21 noiembrie/4 decembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește cu multă bucurie duhovnicească Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Această sărbătoare ne pune înainte ziua în care, după tradiție, Sfinții Ioachim și Ana au adus pe fiica lor Maria, în vîrstă de trei ani, la templu. Preasfînta Fecioară Maria a fost primită solemn de comunitatea templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan Botezătorul. A fost condusă în acel loc sfînt ca să devină ea însăși „Sfînta Sfintelor” lui Dumnezeu, biserică vie și templu al Pruncului dumnezeiesc care se va naște din ea.

În ziua acestui praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț. După slujbă, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre istoria praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului și a îndemnat credincioșii să ceară permanent, cu îndrăzneală, credință și nădejde, mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, căci ea este Maica duhovnicească a noastră, tuturor creștinilor și prin mijlocirea ei fierbinte poate toate cîte le voiește, iar cele pe care le cere de la Fiul Său, le și dobîndește negreșit. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în Duminica numită a Samarineanului Milostiv şi pomenirii Sfîntuli Cuviosului Paisie Velicicovschii, Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, fiind  înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei și de mulțimea credincioșilor.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus. 

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Naşterii Domnului la începutul caruia ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii ca fiecare să postească după puteri şi posibilităţi, îndemnînd la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Naşterii Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreafinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării Protoiereului Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni, paroh Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În dimineaţa zilei de joi, 25 noiembrie 2021, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, care cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Vasile Saracuța.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării au fost săvîrşite de către Înaltpreafinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Briceni, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Vasile.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Înaltpreafinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Vasile a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Vasile avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni al Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Vasile Saracuța, Blagocin al Raionului Briceni, paroh al Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu în urma unei îndelungate boli, la vîrsta de 65 de ani.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viață.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Vasile a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Vasile merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Familiei greu încercate: doamnei preotese Antonina, protoiereului Gheorghe Saracuța, protoiereului Mihail Saracuța, fiicelor sale și întregii familii Saracuța, preoților din blagocinia Briceni și tuturor fiilor duhovnicești le transmitem sincere condoleanţe și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și rugăciuni fierbinți.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

После продолжительной болезни на 65-м году жизни, отошел ко Господу митрофорный протоиерей Василий Саракуцэ, благочинный Бричанского р-на и настоятель кафедрального Собора „Покрова Божие Матери” города Бричаны

În ziua pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de Duminică, 21 noiembrie 2021, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Dumnezeiasca Liturghie la  la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de preoți și diaconi  împreună cu enoriașii sfîntului locaș.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim a vizitat cîteva biserici aflate în construcție din cuprinsul eparhiei

În după-amiaza zilei de sîmbătă, 20 noiembrie 2021, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a efectuat o vizită de lucru la bisericile în construcție din r-nul Ocnița, orașul Frunză, precum și noul sfînt locaș din satul Bîrladeni, pentru a lua cunoștință de stadiul lucrărilor și de activitățile ce vor fi întreprinse mai departe.

La biserica ce va purta hramul în cinstea Sfinților  Ap. Petru și Pavel din oraşul Frunza, Înaltpreasfințitul Nicodim a fost întîmpinat de părintele paroh, protoiereul Oleg Bacal, care a adus la cunoștință Ierarhului despre ultimile lucrări efectuate și volumul de lucrări necesar de a fi înfăptuit. Citeşte mai departe >>>