Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 13
Pagini vizitate: 61
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 211
Pagini vizitate: 814

Adunare cu blagocinii Episcopiei de Edineț și Briceni

La Reședința Episcopală din orașul Edineț, a avut loc vineri, 23 aprilie 2021, adunare cu secretarul eparhial și blagocinii, prezidată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii, Ierarhul a pus în discuție aspecte privind disciplina clerului, obligativitatea slujirii înainte de Sfînta Liturghie a tuturor laudelor bisericești conform rînduielilor tipiconale, pregătirea și păstrarea Sfintelor Daruri pentru bolnavi.

În continuarea ședinței, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre pregătirea sfintelor locașuri pentru Sfintele Paști, despre principalele norme de securitate antiincendiară ce trebuiesc respectate în perioada sărbătorilor pascale

S-a adus la cunoștință și dispoziția patriarhală conform căreia în Sîmbăta Mare, după Sfînta Liturghie, în toate sfintele locașuri vor fi înălțate rugăciuni pentru pace în Țara Sfîntă. Citeşte mai departe >>>

Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereu Samon Ţîmbaliuc la 6 luni de la mutarea sa la cele veșnice

La 22 aprilie 2021, un sobor de preoți a oficiat slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereul Samon Ţîmbaliuc, la mormîntul tatălui său vrednicului de pomenire Protoiereu Mitrofor Gurie Țâmbaliuc, care se află în curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Tîrnova, cu prilejul împlinirii jumatatei de an de la trecerea părintelui Samon la cele veșnice. La serviciul de pomenire au fost prezenți îndoliata mama regretatului părinte Samon, preoteasa Iulia Ţîmbaliuc, frații, rudele și apropiații.

În după amiaza zilei, îndoliata familia pururea pomenitului părinte Samon, s-a deplasat la biserica din satul Ciutuleşti, raionul Florești, locul de odihnă veșnică al răposatului, pentru a-i cinsti memoria și a săvîrși o slujbă de pomenire. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

Prea Sfinția Voastră,

Am o deosebită plăcere de a Vă transmite, cu prilejul aniversării zilei Prea Sfinției Voastre de naștere, sincerele mele sentimente de înaltă prețuire, împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești, har de la Domnul și ajutor sfînt în lucrarea deloc ușoară, care V-a fost încredințată, de îndrumare pe calea mîntuirii a clerului și credincioșilor de pe meleagurile orheiene, a nevoitorilor din sfînta mănăstire Curchi și din întreg cuprinsul Mitropoliei noastre!

Fie ca Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă călăuzească mereu pașii în realizarea lucrurilor frumoase și mîntuitoare, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație și dragoste

în Hristos-Domnul cel Înviat!

† NICODIM

Episcop de Edienț și Briceni

În cea de-a V-a duminică a Postului Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În cea de-a V-a Duminică a Postului Mare a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare în Catedrala ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, înconjurat de un sobor de preoți.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, pentru bolnavul protoiereu Vasile Saracuța, paroh al Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi.

În Evanghelia din duminica a V-a din Postul Paştelui se vorbeşte de două păcate foarte răspândite la noi: slava deşartă şi mînia. Cel mai potrivit timp de pocăinţă pentru noi toţi este Postul Mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mîndria, mînia, ura, îndoiala, desfrînarea, necredinţa şi tot păcatul, acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, pînă mai avem viaţă şi timp de pocăinţă.  Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Arhangheli” din satul Dîngeni, raionul Ocnița

 

Sîmbăta, 17 aprilie 2021, după Sfînta Liturghie oficiată la Mănăstirea „Învierea Domnului” din orașul Briceni, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Arhangheli” din satul Dîngeni, raionul Ocnița

Citeşte mai departe >>>

Vizită pastorală în parohia „Sf. Treime” din comuna Larga, Briceni

 

Sîmbătă, 17 aprilie 2021, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aflînduse în apropire de comuna Larga a vizitat biserica „Sf. Treime”, care se află în restaurare capitală.

La fața locului, Ierarhul a inspectat lucrările de reparație care se fac în interiorul sfîntului locaș și a discutat cu părintele paroh, protoiereul Dumitru Ieșanu, cu ctitorii și meșterii despre problemele care necesită a fi depașite pe parcurs.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească din Sîmbăta Imnului Acatist la Mănăstirea “Învierea Domnului” din oraşul Briceni

În Sîmbăta Imnului Acatist, la 17 aprilie 2021, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea de maici „Învierea Domnului” din orașul Briceni. 

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus. Citeşte mai departe >>>

Episcopia de Edineț și Briceni a oferit un nou lot de ajutoare Spitalului Raional Edineț

La 14 aprilie 2021, IMSP Spitalul Raional Edineț a primit un nou lot de importante ajutoare umanitare din partea Episcopiei de Edineț și Briceni.

Donația, destinată în special secției cu profil Covid a instituției, s-a realizat grație intervenției Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și a oamenilor cu suflet mare de la conducerea Oraganizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa din Todtnau, Germania, ca răspuns la solicitarea de ajutor venită din partea directorului Spitalului Raional Edineț, domnului Anatolie Guțu, precum și a personalului medical.

Ajutorul a fost unul foarte generos şi a constat din aparataj medical, 30 paturi pentru spital, saltele, paturi electrice pentru pacienții imobilizați, sterilizatoare cu abur, aparat de analiză a gazelor sanguine, noptiere, lenjerie de pat, plapume, detergenţi, produse emoliente, stative pentru infuzii, seringi, pansamente etc.

Directorul instituției și personalul medical au exprimat Prea Sfințitului Nicodim și conducerii Oraganizației Umanitare Hilfe fur Osteuropa calde mulțumiri pentru acest generos suport material.

Amintim că Episcopia de Edineț și Briceni acordă în mod regulat de două ori pe an ajutor umanitar Spitalului Raional Edineț. Pînă în prezent cu suportul Eparhiei au fost înlocuite cu altele noi peste jumătate din paturile și alt mobilier al spitalului, au fost aduse mese de operație noi, aparate de Roentgen, precum și multe alte utilaje medicale necesare acordării unor servicii calitative pacienților.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a din Postul Mare, a Sfîntului Ioan Scărarul, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în Duminica a IV-a a Sfîntului și Marelui Post, numită a Sfîntului Ioan Scărarul, în mijlocul viețuitorilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni, săvîrșind Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu)  și un sobor de slujitori  mănăstirii.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Sîmbăta săptămînii a IV-a din Postul Mare, a pomenirii morților

În Sîmbăta săptămînii a patra a Postului Mare, a pomenirii celor răposați, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntuui Ioan Gură de Aur la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei.

Pomenirea generală a morților din sîmbetele a doua, a treia și a patra din Postul Mare se înscrie în atmosfera specifică acestei perioade de pregătire pentru întîmpinarea după cuviință a Învierii Domnului, cînd credincioșii se ocupă mai mult de sufletele lor. De aceea, este firesc să se gândească și la sufletele celor răposați, ajutîndu-i cu rugăciunea și cu milostenia. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Bunei Vestiri la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărăşeuca

Miercuri, 7 aprilie 2021, Biserica Ortodoxă prăznuiește Bunavestirea Preasfintei Stăpînei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria. Buna Vestire marchează ziua în care Prea Sfînta Fecioară Maria a fost anunţată de Arhanghelul Gavriil că a fost aleasă de Dumnezeu să Îl poarte în pîntece pe Mîntuitorul Hristos. Sărbătoarea comemorează un eveniment crucial şi sublim din istoria omenirii, ce a venit să încununeze toate profeţiile vechitestamentare privitoare la Mesia şi începutul mîntuirii neamului omenesc.

În ziua acestui mare praznic împărătesc, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca, r-nul Ocnița înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi. Citeşte mai departe >>>

Video de Arhivă. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci 27.09.2020