Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 174
Pagini vizitate: 1659
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 265
Pagini vizitate: 1667

În Duminica a XI-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XI-a după Cincizecime, Înltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

În ziua sărbătoririi celor 65 de ani de viață ai Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească

În ziua în care Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, celebrează cea de-a 65-a aniversare din ziua nașterii, sîmbătă 4 septembrie 2021, Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost gazdă primitoare pentru mulțimea de clerici și credincioși, care s-au adunat împreună din diferite localități ale țării noastre pentru a participa la slujba praznicală și a se ruga de sănătatea, întărirea în slujirea Bisericii lui Hristos și mîntuirea sufletească a omagiatului Ierarh.

Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de un impunător sobor de preoți și diaconi, avîndu-i în frunte pe Înaltpreasfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolsk și Șargorod, omagiatul zilei – Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca, și Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicari ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Din soborul preoțesc au făcut parte blagocini, stareți de mănăstiri și slujitori din Eparhia de Edineț și Briceni, dar și din alte eparhii ale țării noastre și de peste hotare. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la popas aniversar – celebrarea a 65 de ani de la naștere

 

Înaltpreasfințite Stăpîne Nicodim!

La importantul și onorabilul popas aniversar pe care-l sărbătăriți astăzi – celebrarea a 65 de ani de la naștere, avem imensă bucurie și deosebită cinste de a Vă adresa cordiale felicitări, dimpreună cu alese și calde urări de sănătate, belșug duhovnicesc, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi!

Răspunzînd afirmativ chemării dumnezeiești pentru slujirea Bisericii lui Hristos, din tinerețe V-ați afirmat ca o personalitate complexă a vieții eclesiastice autohtone, caracterizată prin hărnicie, motivație, abnegație și tenacitate, a cărei activitate plurivalentă a fost și rămîne a fi una copleșitoare.

În calitate de ctitor al culturii și învățămîntului teologic, încă din zorii independenței țării noastre, ați depus tot efortul, energia și priceperea pentru a îndestula poporul setos de hrană duhovnicească, după îndelunga perioadă de restriște, cu cele mai necesare cărți de cult și de zidire spirituală, atît în graiul nostru străbun, cît și limba minorităților conlocuitoare. Cu purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Voastre au văzut lumina tiparului numeroase cărți de căpătîi ale creștinului precum Biblia sau Sfînta Scriptură, tot setul de cărți de cult necesare slujirii bisericești, atît pentru altar, cît și pentru strană, mulțime de cărți de edificare și îndrumare pe calea mîntuirii sufletului. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, adresat IPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul aniversării jubileului de 65 de ani de viață

Înaltpreasfinţia Voastră, 

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, Vă aducem sincerere felicitări dimpreună cu doriri de ajutor de la Dumnezeul Cel Darnic întru înmulţirea  puterilor sufletești și trupești.

Dumnezeu v-a încredințat pe pajiștea Sa lucrări responsabile, pe care le săvârși în calitate de arhiereu al Eparhiei de Edineț și Briceni. Astfel, vă dorim şi în continuare să reuşiţi să înfăptuiţi luminarea contemporanilor prin lumina credinței lui Hristos, îndrumarea clericilor și a păstoriților în învățătura Evanghelică, ca ei să crească în cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa (2 Pet. 1:3). Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață.

Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a adresat sâmbătă, 4 septembrie, un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului NicodimArhieepiscop de Edineț și Bricenicu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață.

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări.

La popas aniversar, ținem să apreciem bogata activitate pastoral-misionară, social-filantropică și editorial a Înaltpreasfinției  Voastre, care se reflectă zi de zi în preocuparea necontenită faţă de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova.

An de an, în această frumoasă şi importantă zi pentru Preasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că Vă suntem alături prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu.

Ne bucurăm să Vă transmitem și cele mai calde urări de sănătate, împliniri rodnice, viață îndelungată și reușite în lucrarea de păstorire a credincioșilor.

Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, în ziua pomenirea Sfîntului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chișinăului și Hotinului, la Mănăstirea Căpriana

Vineri, 3 septembrie 2021, în ziua cînd Biserica Ortodoxă din Moldova săvărşeşte pomenirea, Sfîntului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, la Mănăstirea voievodală Căpriana. La servicul divin au mai participat Înaltpreasfințitul Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca și Vicar mitropolitan, Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, Precuviosul arhimandrit Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana și un sobor numeros de preoți și diaconi. 

Slujba a fost oficiată pe o scenă ridicată în curtea Mănăstirii. La eveniment au luat parte mulți preoți, stareţi şi stareţe din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în parohia „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Vălcineț, Ocnița. Taina Sfintei Cununii asupra ipodiaconului Iulian și Maria Movilianu

În Duminica a X-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Vălcineț, raionul Ocnița, săvîrșind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

Cu aleasă bucurie duhovnicească, Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei de către părintele paroh, protoiereul mitrofor Victor Pleșca, mulțimea enoriașilor și a oaspeților adunați la Sfînta Liturghie.

În cadrul serviciului divin a fost citită pericopa evanghelică a zilei de la Matei XVII, 14-23, despre vindecarea lunaticului, care a fost explicată apoi de către Ierarh. Citeşte mai departe >>>

Hramul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, sîmbata, 28 august 2021, Mănăstirea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența viețuitoarelor sfîntului așezămînt și a mulțimii pelerinilor și închinătorilor veniți la sărbătoare a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul slujitorilor și mulțimea credincioșilor au înconjurat în procesiune solemnă bisericile mănăstirii.
Citeşte mai departe >>>

În ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat slujba privegherii și a Prohodului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din or. Orhei

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de slujitorii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, a oficiat slujba Privegherii în cadrul căreia a fost săvîrșit Prohodul Maicii Domnului.

Ierarhul și soborul slujitorilor au cîntat Prohodul în mijlocul bisericii, în fața epitafului pe care este reprezentată Icoana Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, împreună cu cele două coruri ale Catedralei din Orhei – cel condus de doamna dirijor Raisa Racu și cel ceondus de doamna preoteasă Silvia Rusu.
Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IX-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În Duminica a IX-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, unde a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

În dimineața zilei, Înaltpreasfinția Sa a fost întîmpinat cu multă bucurie duhovnicească de către parohul protoiereul Vasile Saracuța, Blagocinul raionului Briceni, sector I, care în această zi aniversează frumosul jubileu de 40 de ani de slujire la Sfîntul Altar, 65 de ani de la naștere și 45 de ani de viață de familie. La serviciul divin a participat un sobor de preoți și mulțimea credincioșilor din or. Briceni, care s-au adunat cu pace și bucurie în suflete să dea slavă Bunului Dumnezeu și să se roage pentru sănătatea îndrăgitului lor părinte și duhovnic părintele Vasile la semnificativul popas aniversar. Citeşte mai departe >>>

Pelerinaj pedestru la cel de-al doilea hram de vară al Mănăstirii Călărășeuca în cinstea Sfîntului Ierarh Mitrofan

 

La 19 august și în acest an de prazicul Schimbării la Față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, blagocinia de Dondușeni a urmat tradiția și a pornit în pelerinaj spre Mănăstirea Călărășeuca. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, blagocinul Veaceslav Matiescu, împreună cu preotul paroh al satului Tîrnova Nicolae Negrescu și preotul paroh al satului Sauca Valeriu Cuciureanu, împreună cu o ceată de creștini au parcurs în rugăciune o distanță de aproximativ 40 km.

Pelerinajul a început în jurul orei 11:30 de la biserica Sf. Ierarh Nicolae din orașul Dondușeni, după ce au fost binecuvântați de preot și au rostit împreună o rugăciune de călătorie rugându-L pe Dumnezeu să le poarte de grijă. Cu inimile pline de bucurie, cu rugaciunea și pacea în suflet, pas cu pas atingeam imaginar meleagurile Sfintei Mănăstiri. Pelerinii au fost întâmpinați cu multă căldură sufletească de către enoriașii parohiilor din satele Moșana și Sauca, unde gazdele pregătiseră și merinde pentru ca pelerinii să prindă puțin la puteri. Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Ierarh Mitrofan cinstit la Mănăstirea Călărășeuca

În ziua prăznuirii Aflării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Mitrofan, primul Episcop al Eparhiei de Voronej (1832), vineri, 20 august 2021, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul de vară al bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a acestui sfînt Ierarh.

În ziua hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către  Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, avîndu-l alături pe Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca, și fiind înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi. La serviciul divin au fost prezenți și sute de pelerini și închinători din diferite localități ale țării noastre, mulți dintre care au parcurs zeci de kilometri pe jos, într-un drum al crucii, pentru a lua parte, a se ruga și a se bucura duhovnicește de această Sfîntă Liturghie praznicală. Citeşte mai departe >>>