Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Vizită arhierească în parohia Hădărăuți, raionul Ocnița

 

În Duminica a XV-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor bisericii ”Înălțarea Domnului” din satul Hădărăuți, raionul Ocnița, săvîrșind Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de preoți. În cadrul Sfintei Liturghii studentul anului III al Seminarului Teologic din Chișinău, Ioan Grițco, a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama parohiei ”Sf. Nicolae” din satul Hlinoaia, raionul Edineț.

În tradiționala cuvîntare ținută la finalul serviciului divin, Prea Sfințitul Nicodim a readus în atenția credincioșilor necesitatea cultivării dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele în vederea dobîndirii mîntuirii sufletești, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre discuția Mîntuitorului cu învățătorul de Lege privind cea mai mare poruncă. Tot în acest context, Prea Sfinția Sa a apreciat înalt eforturile părintelui paroh, protoiereul Victor Vacarciuc, împreună cu ale ctitorilor și enoriașlor, la împodobirea și înfrumusețarea sfîntului locaș. Mai mulți ctitori și binefăcători ai bisericii ”Înălțarea Domnului” din satul Hădărăuți, între care și domnul Alexandru Voleac – cel care a donat pentru sfîntul locaș analoagele și Sfînta Masă în folie de metal aurită, precum și o splendidă Sfîntă Evanghelie în coperți aurite, au fost decorați cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare” și Diplome Arhierești, iar fiecare creștin a primit, în semn de binecuvîntare arhiereacă, cîte o iconiță. Citeşte mai departe >>>

Felicitare adresată Prea Sfințitului Nicodim cu ocazia jubileului de 55 de ani de la naștere din partea Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii

Citeşte mai departe >>>

Sanctitatea Sa Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, l-a decorat pe Prea Sfințitul Nicodim cu ordinul Sfîntului Ierarh Inochentie

În data de 21 septembrie 2011, după încheierea serviciului divin oficiat în catedrala Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia, în incinta Palatului Mitropolitan de Sank-Petersburg a avut loc o recepție festivă în cinstea Sanctității Sale Kiril, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii.

Sanctitatea Sa a adresat celor prezenţi cu un cuvânt patriarhal de bun găsit.

Pentru meritele sale deosebite în plan misionar şi în legătură cu împlinirea a 55 de ani de la naştere, episcopul Nicodim de Edineţ şi Briceni a fost învrednicit de ordinul Sfîntului Ierarh Inochentie, Mitropolit al Moscovei şi Kolomnei, de gradul II. Citeşte mai departe >>>

De sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfințitul Nicodim a participat la Sfânta Liturghie ce a avut loc la Catedrala Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia din Sankt-Petersburg

         

 

La data de 21 septembrie, de sărbătoarea Naşterii Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Maria, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a participat la Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită sub protia Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, în catedrala Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia din oraşul Sankt-Petersburg.

Sărbătoarea a început cu oficierea slujbei patriarhale, după care a urmat un șir de evenimente praznicale dedicate aniversării a 200 de ani de la sfinţirea catedralei.

Sanctității Sale i-a coliturghisit: mitropolitul Vladimir de Sankt-Petersburg şi Ladoga; şeful executiv al Patriarhei de la Moscova, mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; arhiepiscopul Simon de Bruxell şi Belgia; arhiepiscopul Proclu de Simbirsk şi Melekess; arhiepiscopul Victor de Kaşin şi Tveri; arhiepiscopul Manuil de Petrozavodsk şi Karelia; rectorul şcolilor teologice de la Sankt-Petersburg, episcopul Ambrozie de Gatcina; episcopul Marchel de Petergoff; şeful secretariatului Administrativ al Patriarhiei de la Moscova, episcopul Serghie de Solnecinogorsk; stareţul Lavrei Sfîntului Cneaz Alexandru Nevski episcopul Nazarie de Vîborg; episcopul Nicodim de Edineţ şi Briceni; parohul catedralei Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia, protoiereul Pavel Krasnoţvetov; chelarul catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova, protoiereul Mihail Reazanţev; clerici din Sankt-Petersburg.

În timpul acestei Liturghii Sanctitatea Sa Kiril a săvârşit hirotonia arhimandritului Adrian (Ulianov) în treapta de episcop pentru scaunul episcopal de Bejeţk şi vicar al eparhiei de Tver. Citeşte mai departe >>>

O nouă Troiță a fost sfințită în satul Baraboi, raionul Dondușeni

 

În dimineața zilei de 17 septembrie 2011, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba de sfințire a unei noi Cruci înălțate în centrul satului Baraboi, raionul Dondușeni, înconjurat de un sobor de preoți. Crucea din piatră, așezată pe un soclu masiv în trepte, cu chipul Maicii Domnului cu pruncul Hristos în brațe, a fost ridicată prin aportul părintelui paroh, protoiereului mitrofor Grigorie Spoială, și ctitoria domnului Constantin Cojocaru, președintele asociației agricole ”SRL AGRO — Baraboieni”, a primarului localității, domnul Andrei Țurcanu, a doamnei Elpujan Valentina și a domnului Spoială Ilieș. La eveniment au luat parte mai mulți creștini din localitate, oaspeți și invitați, precum și personalități notorii, originare din satul Baraboi.

La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese cuvinte de felicitare și mulțumire părintelui paroh Grigorie Spoială, primarului Andrei Țurcanu, ctitorilor și tuturor credincioșilor din localitate pentru faptul că nu au precupețit niciun efort ca simbolul creștinătății, simbolul și puterea biruinței asupra vrăjmașului și a morții – Crucea Mîntuitorului Hristos, să fie înălțată în centrul satului drept mărturie că aici locuiesc oameni cu adînci și puternice rădăcini creștine, oameni care păstrează cu sfințenie învățătura cea dreaptă și mîntuitoare moștenită de la părinții și strămoșii lor. În acest context, Prea Sfinția Sa a distins preotul paroh și ctitorii acestei sfinte Cruci cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”, iar mai mulți creștini, care au participat nemijlocit la lucrările de construcție și amenajare, au fost decorați cu Diplome Arhierești. În amintirea acestui eveniment, fiecare creștin a primit din partea Ierarhului cîte o iconiță.

Tot în această zi, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat și slujba de sfințire a apeductului din localitate, instalat de curînd. Citeşte mai departe >>>

Amintiri și impresii în urma unui frumos pelerinaj la Mănăstirea Călărășeuca

 

        ,,Dragostea şi mîngîierea Lui vor fi mereu cu noi, aîta timp cît vom căuta constant sa comunicăm cu El prin rugăciunile noastre

        Continuînd tradiţia care a luat naştere acum cîteva luni în urmă, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului NICODIM, episcop de Edineț și Briceni, la 19 august 2011 am urmărit o nouă cale îndelungată, de data aceasta spre Mănăstirea Călărăşeuca, la hramul Bisericii ”Sfîntul Mitrofan”. Punctul de pornire a fost orașul Donduşeni. Dupa săvărşirea Liturghiei, cu inimile înflorite de sărbatoarea ce predomina în sufletele fiecărui om, la orele 13:00, cu Sf. Cruce in față, am început pas cu pas să scădem din întreaga cale. Soarele se scurgea încet încet de pe mijlocul bolţii spre apus. Periodic se alipeau tot mai mulți creștini cu păstorii lor din parohiile Ruseni, Corbu, Plop, Brăicau, Moșana, Briceni, Sauca — care cu multa aşteptare au învins timpul şi, cu ajutorul Domnului, au ajuns în ziua luminoasă. Spre seară nu mai puteai zări sfîrşitul coloanei care se mariseră de zeci de ori. Mai mult de jumatate de cale soarele nu mai dăduse prin nouri, dar  totuşi nimeni nu-i simțea puterea, fiindcă gîndul era la Dumnezeu, iar picioarele nu mai erau controlate de om, mergeau automat. Durerea o simţeam cind ne opream la popas. Citeşte mai departe >>>

Hram la Mănăstirea “Învierea Domnului” din oraşul Briceni

 

Marţi, 13 septembrie, mulţime de pelerini şi închinători din localităţile raionului Briceni, dar şi din cele învecinate ale Ucrainei s-au adunat la Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni pentru a participa la hramul paraclisului în cinstea Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în fruntea unui impunător sobor de preoţi şi diaconi. Pericopa evanghelica a fost explicată de ieromonahul Mitrofan, slujitor al Mănăstirii Călărăşeuca.

În cuvîntul său de învăţătură, Preasfinţitul Nicodim a subliniat că Sfîntul Ciprian de Cartagina a fost nu numai un martir pentru credinţa în Hristos, ci şi un mare teolog al unităţii Bisericii Sale. Sfîntul afirma împotriva tuturor ereticilor, care încă din primele veacuri de existenţă a creştinismului încercau să-i ştirbească unitatea, că în afara Bisericii, în care este prezent harul Duhului Sfînt prin succesiune apostolică, nu există mîntuire. „Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu drept Tată” – este fraza devenită celebră a Sfîntului Ciprian. De asemenea, Preasfinţia Sa a adus felicitări şi mulţumiri maicii stareţe, egumenei Daniela, şi întregii obşti monahale pentru că prin strădaniile şi rugăciunile lor Mănăstirea devine din ce în ce mai frumoasă, mai îngrijită şi mai atrăgătoare.

La finalul slujbei, în semn de felicitare şi binecuvîntare, fiecare credincios a primit în dar cîte o iconiţă şi o cărticică de rugăciuni  ce conţinea acatistul Sfîntului şi un scurt istoric al mănăstirii. Conform celor relatate de maica stareţă, egumena Daniela, acatistul Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina a văzut lumina tiparului ca rod al unor îndelungate căutări şi rugăciuni. Chiar de la întemeierea mănăstirii şi stabilirea acestui hram a fost foarte greu de găsit acatistul Sfîntului Ciprian, diferit de cel al unui alt Sfînt Sfinţit Mucenic  Ciprian de Cartagina – vrăjitorul, adus la Hristos de Sfînta Fecioară Iustina, a căror pomenire se face pe 2/15 octombrie.

Amintim că Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni a fost întemeiată prin binecuvîntarea vrednicului de pomenire, Preasfinţitului Episcop Dorimedont, în anul 2000, prima slujbă fiind săvîrşită aici la data de 13 septembrie, în ziua prăznuirii Punerii în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului şi a Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina. Citeşte mai departe >>>

Preasfinţitul Nicodim a luat parte la manifestările ocazionate de jubileul de 20 de ani al organizaţiei filantropice Hilfe fur Osteuropa din oraşul Todtnau, Germania

 

În perioada 10-12 septembrie 2011, Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat la manifastările prilejuite de cea de-a 20-a aniversare a organizaţiei de caritate Hilfe fur Osteuropa (HFO), ce au avut loc în oraşul german Todtnau. Alături de Preasfinţia Sa la festivitate a fost prezent şi secretarul eparhial, protoiereul mitrofor Adrian Cotelea.

Organizaţia HFO a fost fondată în anul 1991 cu scopul colectării şi distribuirii de ajutoare umanitare pentru persoanele nevoiaşe din ţările Europei de Est (Polonia, Ucraina, Republica Moldova şi Romania). Cu prilejul jubileului, Preasfinţia Sa a felicitat membrii şi colaboratorii, mulţumindu-le pentru multiplele ajutoare şi marea susţinere pe care au acordat-o pînă acum inclusiv cetăţenilor Republicii Moldova şi a decorat mai multe persone cu medalia eparhială “Sf. Vasile cel Mare” şi Diplome Arhiereşti. Citeşte mai departe >>>

Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru enoriaşii Bisericii «Sf. Treime” din localitatea Grimăncăuţi, raionul Briceni

 

Joi, 8 septembrie, de sărbătoarea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, Prea Sfinţitul Nicodim, episcop de Edineţ şi Briceni, a vizitat Biserica „Sf. Treime” din localitatea Grimăncăuţi, raionul Briceni, fiind întîmpinat cu multă bucurie de preotul paroh, protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, primar, înalte personalităţi ale satului, elevi în costume naţionale şi de mulţimea credincioşilor. Aici Prea Sfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvîrşit Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba de sfinţire a unui mic paraclis din incinta bisericii destinat oficierii Tainei Sfîntului Botez pe timp de iarnă. Cu un cuvînt despre viaţa Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia s-a adresat credincioşilor omagiatul protoiereu mitrofor Adrian Cotelea, secretar eparhial. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Andrei Tabuncic a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii „Sf. Treime” din localitate.

La finalul serviciului divin, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care a elogiat credinţa mare, rîvna şi dragostea pentru Hristos a Sfinţilor Mucenici prăznuiţi în această zi, care trebuie să servească drept model şi întărire duhovnicească pentru fiecare creştin în nevoinţa zilnică de luptă cu păcatele spre dobîndirea vieţii în Hristos şi a Cununii Împărăţiei celei Veşnice. În încheierea cuvîntului, Prea Sfinţia Sa a adus alese cuvinte de felicitare părintelui paroh, protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, cuocazia zilei de naştere, părintelui secretar, protoiereului mitrofor Adrian Cotelea, cu prilejul zilei onomastice şi părintelui Andrei Tabuncic cu ocazia mareului har al preoţiei de care s-a învrednicit, oferind şi fiecărui creştin prezent la slujbă cîte o iconiţă în semn de arhierească binecuvîntare. Citeşte mai departe >>>

Felicitare adresată Prea Sfințitului Nicodim cu ocazia jubileului de 55 de ani de la naștere din partea Mitropolitului de Minsk și Sluțk și Exarh Patriarhal al întregii Belorusii, Filaret

Citeşte mai departe >>>

Felicitare adresată Prea Sfințitului Nicodim cu ocazia jubileului de 55 de ani de la naștere din partea Înaltpreasfințitului Pavel, Mitropolit de Vîșgorodsk și Cernobîl, Vicar al Mitropoliei Kievului

Citeşte mai departe >>>

Felicitare adresată Prea Sfințitului Nicodim cu ocazia jubileului de 55 de ani de la naștere din partea Mitropolitului Ilarion, Președintele Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei

Citeşte mai departe >>>