Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 157
Pagini vizitate: 1310
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 266
Pagini vizitate: 1924

Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul prăznuită la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul. Ioan s-a născut în chip minunat, ca fiu al preotului iudeu Zaharia şi al soţiei sale Elisabeta. În iconomia mîntuirii neamului omenesc, Ioan a fost cel care a pregătit calea pentru activitatea publică a Domnului Iisus Hristos. Viaţa lui a fost una a rugăciunii, a ascezei şi a aşteptării smerite a venirii lui Mesia, Cel promis de Dumnezeu şi vestit de proroci. Mesajul său era unul simplu, dar profund: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu!” Îndemna pe cei de atunci să-şi schimbe viața în bine şi să respecte poruncile lui Dumnezeu. Arătînd spre Domnul Hristos, el a mărturisit: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. În urma misiunii Sfîntului Ioan Botezătorul, mulţi au înţeles că timpul venirii lui Mesia s-a împlinit.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturhgie la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și de enoriașii sfîntului locaș. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a II-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a II-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a venit în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat Sfînta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu).

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată. Citeşte mai departe >>>

Duminica Tuturor Sfinților la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În prima Duminică după Cincizecime, a Tuturor Sfinţilor, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, împreună cu soborul de slujitori.

Cântările Sfintei Liturghii au fost interpretate de două coruri catedralei  și oaspeții catedralei noastre corul “George Enescu” din or. Dorohoi, Rumănia condus de Doamna Gheorghina Gusulei.

În cuvîntul său de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit comunității dreptmăritoare despre importanța acestei duminici, care ne îndeamnă la urmarea exemplului de viață al sfinților și la invocarea ajutorului lor în rugăciune, pentru a deveni și noi bineplăcuți lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului robului lui Dumnezeu, nou-adormitului pruncul Nectarie Buga

În dimineaţa zilei de sîmbătă, 26 iunie 2021, mulţime de creştini – rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere și cu lacrimi în ochi, s-au adunat la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Șirăuți, r-nul Briceni, pentru a petrece în ultimul drum pe nou-adormitul nevinovatul pruncul Nectarie care în urma unui incident a plecat din această viață prea devreme, la numai 7 ani, lăsînd în urmă multă tristețe și o durere nemărginită în sufletul părinților săi, protoiereului Alexandru și preotesei Maria Buga.

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a fost condusă de către protoiereul Lilian Ciubatîi, blagocin r-nului Briceni sectorul-II  înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Părintele blagocin protoiereul Lilian Ciubatîi a  transmis din partea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, sincere condoleanțe familiei îndoliate și un cuvînt de mîngîiere și susținere în aceste clipe grele, cauzate de despărțirea de fiul iubit. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de condoleanțe adresat protoiereului Alexandru Buga, paroh al bisericii „ Sfîntul Nicolae” din satul Şirăuţi, r-nul Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a fiului său pruncului Nectarie

Prea Cucernice părinte Alexandru, matușca Maria,

Îndurerată familie Buga!

Știrea că fiul Vostru cel iubit Nectarie, azi seară a plecat brusc din viață avînd doar 7 ani, lăsînd în urmă tristețe și durere, ne-a șocat.

Nu există cuvinte care să  poată alina această durere prin care treceți acuma Voi părinte Alexandru împreună cu matușca Maria, prietenii și chiar toți creștinii care au cunoscut pe micuțul Nectarie.

Nostalgia și durerea despărțirii ce ne răvășește sufletul în clipa mutării dintre noi a celor scumpi și dragi este alinată numai de speranța vieții veșnice și a Învierii, dăruite nouă de Mîntuitorul Hristos, Izvorul învierii noastre a tuturor. În aceste clipe de vremelnică despărțire Vă suntem alături și Vă asigurăm de întreaga noastră susținere și compasiune, rugîndu-ne Milostivului Dumnezeu să primească sufletul pruncului Nectarie în odihna și fericirea drepților Săi în ceruri.

Cu profundă compasiune,

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

A avut loc Adunarea Generală a clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat joi, 24 iunie 2021, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești din Eparhie. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 21 iunie, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în paraclisului cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului”.

Un număr mare de închinători și pelerini au îndreptat pașii în diminiața zilei de luni spre străvechea vatră monahală ca să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

Sfînta Liturghie a fost urmată de înconjurarea în procesiune solemnă a sfîntului locaș, de către arhiereu, soborul slujitorilor și mulțimea credincioșilor, și slujba unui Te Deum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra acestei Sfintei Mănăstiri, Țării noastre și a poporului binecredincios. Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Treime”, Rudi, creștini din mai multe parohii ale blagociniei Dondușeni au efectuat tradiționalul Drum al Crucii

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, duminică 20 iunie de sărbătoarea “Pogorîrea Sfîntului Duh”,  zeci de creștin din blagocinia Dondușeni respectînd tradiția au participat la pelerinajul pe jos spre Mănăstirea Rudi. Însoțiți de preoți, pelerinii au parcurs pe jos un traseu de o lungime mai mare de 40 de km. Creștinii au fost ghidați de către blagocinul protoiereul Veceslav Matiescu împreună cu parohul satului Tîrnova  protoiereul Nicolai Negrescu și parohul satului  Plop protoiereul Oleg Strainu.

Pelerinajul  s-a început din or. Dondușeni în jurul orei 12:00, după binecuvântarea creștinilor, plini de bucurie sufletească au pornit la drum preaslăvindu-l pe Dumnezeu cu cântări și rugăciuni. Acest eveniment are o însemnătate divină, osteneala creștinilor este primită ca pe o jertvă spre slava Sfintei Treimi și pentru a primi ajutor la cerirele lor și iertarea păcatelor. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Pogorîrii Sfîntului Duh la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși, deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea prăznuirii Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau „Moșii de vară”), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de slujitori, avîndu-l în frunte pe Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți întru dreaptă credință.

La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, după care a îndemnat binecredincioșii creștini să poarte mereu în suflet rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în fericirea și lumina cea neînserată a Împărăției Sale. Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În Duminica de după Înălțarea Domnului, a Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălțării Domnului la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 10 iunie 2021, Înălţarea Domnului, ziua în care Mîntuitorul Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Sfinţilor Apostoli, minunea avînd loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morţi. Sărbătoarea Înălțării Domnului arată preamărirea cerească a Mîntuitorului Hristos care, ridicat prin Înviere la dreapta lui Dumnezeu, domnește ca Împărat. Spiritualitatea Înălțării se întemeiază pe speranță. Creștinii privesc la casa cerească ce-i așteaptă, trăind încă pe pământ în realitatea lumii noi în care domnește Hristos.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Citeşte mai departe >>>