Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 22
Pagini vizitate: 84
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 211
Pagini vizitate: 814

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

„Iubiții mei!

A venit Paștile, ziua plină de bucurie a Învierii lui Hristos,

pricina a toată bucuria, care ne este adusă o dată în an,

iar pentru cei care înțeleg taina Învierii, ea se întîmplă în fiecare zi și chiar continuu”

Cuviosul Simeon Noul Teolog

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea lui Hristos, triumful vieții și al nemuririi, triumful adevărului și al virtuții, este triumful credinței noastre. „…Dacă Hristos n-a înviat”, – spune Sfîntul Apostol Pavel, – „zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14). În centrul credinței noastre se află adevărul că Hristos a înviat din morți. Fără credința în Hristos Cel Înviat nu există creștinism. Fără Învierea Domnului Iisus mormîntul Său ar fi fost și mormîntul credinței creștine. Dar Hristos a înviat și i-a încredințat de aceasta pe ucenicii Săi cei mai apropiați – Sfinții Apostoli, care au răspîndit în toată lumea vestea plină de bucurie despre Învierea lui Hristos, despre Împărăția Cerurilor și despre învierea viitoare a tuturor oamenilor.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Возлюбленные мои!

Пришла Пасха, радостный день Воскресения Христова, причина всякого радования,

посещающая нас однажды в год, а для тех, которые понимают таинство Воскресения,

бывающая каждодневно и даже непрерывно”

Преподобный Симеон Новый Богослов

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы.

Боголюбивые монашествующие, дорогие братие и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Христово – это торжество нашей веры, торжество жизни и бессмертия, торжество правды и добродетели. В основе нашей веры есть истина о том, что Христос воскрес из мертвых. „Если Христос не воскрес, – говорит Святой Апостол Павел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша” (1 Кор. 15, 14). Поэтому без веры в Воскресшего Христа нет Христианства. Без Воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской. Но Христос Воскрес и удостоверил в этом своих ближайших учеников – Святых Апостолов, которые разнесли по всему миру радостную весть о Воскресении Христовом, о Царстве Небесном и о грядущем воскресении всех людей.

Citeşte mai departe >>>

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii cu binecuvîntarea Patriarhului a fost citită rugăciunia pentru pacea în Ţara Sfîntă Palestina şi  avut loc sfințirea sfințirea pîinii și a vinului care se împarte în mod tradițional în această ultimă zi din Postul Mare credincioșilor spre întărire trupească pentru slujba pascală ce ne stă înainte.

În cuvîntul său de învățătură, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii să contemple în tăcere și recunoștință momentul plin de taină al petrecerii Mîntuitorului cu trupul în mormînt și cu sufletul în iad, unde cu puterea Sa dumnezeiască a sfărîmat legăturile morții și a chemat neamul omenesc din stricăciune spre viața veșnică.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Напоминаем Вам, что в связи с богослужебными особенностями некоторых дней (ЦП № 4970 от 29.09.2014г.) 15 апреля 2017 года в Великую Субботу Русская Православная Церковь будет участвовать в ежегодной Всеправославной молитве о мире на Святой Земле.

В связи с этим благословляем во всех храмах епархии по окончании Божественной литургии Великой Субботы вознести препровождаемую при сем молитву.

† НИКОДИМ
Епископ Единецкий и Бричанский

Молитва о мире на Святой Земле

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Крест претерпевый и смерть, спасения ради рода человеческаго, во ад сошедый, тридневное погребение приемый, смерть поправый, диавола упразднивши и разрушивый вражды средостение, приими молитву смиренных раб Твоих, купно с Давидом псалмопевцем Тебе вопиющих о мире Святаго Сиона, Престола Царя Великаго, Матере Церквей, Преславнаго Иерусалима.

Мир даровавый роду человеческому, угаси всяку распрю и раздоры во Святей Земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко Гробу Твоему Живоприемному, и нас тому мысленно поклоняющихся, исходящим от сего светом Лица Твоего озари.

Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою воспламеняеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего.

Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Citeşte mai departe >>>

Vinerea mare. Denia Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta Mare prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și pogorîrea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în seara zilei Vinerii celei Mari, după rînduiala cuvenită, slujba Vecerniei, a Pavecerniței și a Utreniei Sîmbetei Patimilor cu slujba Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.
Citeşte mai departe >>>

Dumnezeiasca Liturghie din Sfînta și Marea Joi la Catedrala „Sf. Vasie cel Mare” din orașul Edineț

La Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, în Joia Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare unită cu Vecernia. Prea Sfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei. 

* * * *

Joia Cinei celei de Tainã
“Când mãritii ucenici la spãlarea Cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rãu credincios, cu iubirea de arginti bolnãvindu-se, s-a întunecat … Vezi, iubitorule de avutii, cel ce pentru acestea spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesãtios care a îndrãznit unele ca acestea asupra Împãratului. Cel ce esti peste toti bun, Doamne, slavã Tie”. (Tropar) Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite în Miercurea Mare din Săptămîna Patimilor

Slujire Arhierească în Miercurea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei

Miercurea cea Mare este ziua trădării. Iuda Iscarioteanul slujește satanei prin vînzarea Mîntuitorului, devenind astfel prizonier al iadului. Este zi de adîncăîntristare pentru fapta cea necugetată a celui care deși, văzînd minunile și dragostea cea mare a lui Hristos, a rămas cu inima împietrită. Este zi de adîncă întristare pentru fiecare suflet care îl trădează pe Hristos, devenind prizonierul păcatului, dar și de mare nădejde pentru tot sufletul care se pocăiește, pentru că este și ziua amintirii femeii păcătoase care a uns cu mir și cu lacrimi picioarele Mîntuitorului și a primit iertare.

În această zi, plină de semnificație duhovnicească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujbele deniilor și Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite în Marţia Mare la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite în Marţia Mare Săptămînei Patimilor la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

* * * *

Martea cea Mare
Aceastã zi ne pregãteste pentru intrarea în cãmara Mântuitorului, cu douã parabole strict eshatologice – parabola celor zece fecioare (Matei 25, 1-13) si parabola talantilor (Matei 25, 14-30; Luca 19, 12-27).

Când Domnul se suia la Ierusalim si se ducea la Patimã, a spus ucenicilor Sãi si aceste douã parabole, pentru ca nu cumva cineva trãind în feciorie sã nu se îngrijeascã si de celelalte virtuti si mai ales de milostenie, prin care se vãdeste strãlucirea fecioriei. Citeşte mai departe >>>

Lunea mare – Săptămânei Patimilor. Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de luni a Săptămînei Patimilor, 26 aprilie 2021, slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Intrarea Domnului în Ierusalim prăznuită la Mănăstirea Zăbriceni

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stîlpărilor, este unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, care este celebrat în Duminica dinaintea Paștilor. Cu câteva zile înainte de răstignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost primit de mulțimile care Îl slăveau și Îl cinsteau, la intrarea Sa în Ierusalim, călare pe un mânz de asină, ca pe Mesia și Împăratul lui Israel. Mulțimile, în semn de bucurie, aruncau înaintea Lui frunze de palmier sau de smochin (finic), simbolul biruinței, și chiar și copiii Îi strigau cuvinte de laudă.

În ziua acestei mari sărbători, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de slujitori și credincioșilor, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie în Sîmbăta Învierii Dreptului Lazăr la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În sîmbăta săptămînii a VI-a a Postului Mare, a învierii Dreptului Lazăr, cel mort de patru zile, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de soborul de slujitori și credincioșilor.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Mare în care ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Învierii Mîntuitorului. De asemenea, Prea Sfinția Sa a subliniat faptul că astăzi suntem chemați, prin cuvintele Evangheliei și prin cîntările și imnele liturgice, să ne identificăm cu Dreptul Lazăr, rugîndu-ne Mîntuitorului Hristos să răstoarne de pe sufletele noastre piatra cea grea a păcatelor și să ne ridice din mormîntul cel greu mirositor al nesimțirii și împietririi duhovnicești spre lauda Slavei Sale. Citeşte mai departe >>>