Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 11
Pagini vizitate: 49
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 160
Pagini vizitate: 1322

Pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

„Din Duhul Sfînt și Sfînta Maria, Pururea Fecioară și de Dumnezeu Născătoare, Dumnezeu Cuvîntul, nesuferind schimbări, S-a făcut trup. Venind în această lume, Hristos vindecă neascultarea noastră și se face nouă Chipul ascultării, fără de care e cu neputință să dobîndim mîntuirea”

Sf. Ioan Damaschin

Iubiţi întru Hristos preacinstiți preoţi şi diaconi,
monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

Astăzi Biserica Ortodoxă preaslăvește în rugăciuni marea Taină a dreptei credințe – Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, „…Dumnezeu S-a arătat în trup…” (I Timotei III, 16).

Taina venirii lui Mesia Hristos în lume își are începutul în Rai, cînd protopărinții noștri, Adam și Eva, au încălcat porunca iubirii dumnezeiești. Mult au plîns și au suferit urmașii lui Adam, așteptînd acea zi binecuvîntată cînd, după cuvîntul lui Dumnezeu, Sămînța Femeii va zdrobi capul șarpelui (Facere III, 15), adică pe diavolul, și pe pămînt va veni Izbăvitorul, pentru a-i lumina și elibera pe oameni de frică și singurătate, și a-i readuce în sînul iubirii Sale veșnice. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească de Naşterea Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

„Ceea ce patriarhii cu mare dor au aşteptat, proorocii au prezis, drepţii au dorit să vadă, s-a împlinit în ziua de astăzi: Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ şi a locuit între oameni. De aceea, să ne bucurăm şi să ne veselim, iubiţilor!

Dacă Ioan Botezătorul, încă în pântecele mamei sale fiind, când a venit Maria la Elisabeta, a săltat de bucurie, cu cât mai mult noi, astăzi, văzând nu pe Maria, ci pe Insuşi Mântuitorul nostru, trebuie să săltăm cu bucurie şi să prăznuim, să ne minunăm şi să ne uimim de Taina cea mare a întrupării lui Hristos, care covârşeşte toată priceperea omenească”. (Sf. Ioan Gură de Aur)

În ziua sărbătorii Naşterii Domnului, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie Arhierească în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor, pentru care locaşul s-a dovedit a fi neîncăpător. Răspunsurile la strană, dar şi un buchet de frumoase colinde au fost interpretate de corul Catedralei, dirijat de doamna Raisa Racu. Citeşte mai departe >>>

Ceasurile Împărătești, Obednița și Dumnezeiaca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în ajunul mărețului praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

În ajunul mărețului praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Ceasurilor Împărătești, Obednița și Dumnezeiaca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare unită cu Vecernia la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

După slujbă a fost scoasă în mijlocul bisericii în procesiune solemnă Icoana Nașterii Domnului, în fața căreia s-a cîntat troparul praznicului și s-a făcut închinare. A urmat cuvîntul de zidire duhovnicească al Ierarhului, care a vorbit despre semnificația zilei și bucuria sărbătorii care se apropie.

În seara zilei, soborul slujitorilor Catedralei a oficiat slujba Privegherii. Citeşte mai departe >>>

Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos, a Sfinţilor Părinţi după trup ai Mîntuitorului, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala Arhierească „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor ai sfîntului lăcaș.

Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită, cu binecuvîntarea Ierarhului, de către protoiereul Emil Bulgac. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereului Vasile Saracuța la 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice

Sîmbata, 1 ianuarie 2022,  Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat la catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereul Vasile Saracuța la împlinirea sorocului de 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice.

Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte părintele blagocin r-lui Briceni, protoiereul Lilian Ciubatîi. Citeşte mai departe >>>

Adunarea Generală Anuală a clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

Luni, 27 decembrie 2021, la Reședința Episcopală din orașul Edineț, sub președenția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni s-au desfășurat lucrările Adunării Generale Anuale a clerului eparhiei. La întrunire a participat părntele secretar, protoiereul Adrian Cotelea, părinții blagocini, starețele sfintelor așezăminte monahale din cuprinsul Eparhiei, clerici și monahi.

Ordinea de zi a ședinței a inclus prezentarea Raportului de activitate al Ierarhului pentru anul 2021, aducerea la cunoștință a hotărîrilor și dispozițiilor adoptate la nivel de patriarhie și mitropolie, trasarea direcțiilor de activitate pastoral-misionară pentru anul 2021, sfaturi și îndrumări duhovnicești pentru clerici și monahi, sugestii și propuneri din partea slujitorilor.

La final, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat tuturor participanților calde felicitări cu prilejul sărbătorilor Nașterii și Botezului Domnului ce se apropie, îndemnînd la mai multă dragoste și atenție reciprocă inspirată din lumina dragostei lui Hristos Cel pogorît din Cer pentru a noastră mîntuire. Citeşte mai departe >>>

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca cu prilejul aniversării a 11 ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim

În Duminica a XXIX-a după Cincizecime, a Sfinților Strămoși după trup ai Mîntuitorului, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a sărbătorit aniversarea de 11 ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Cu acest prilej la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărășeuca, a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească la care, alături de Ierarhul a coliturghisit Înaltpreasfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolsk și Șargorod și soborul slujitorilor ai lăcașului sfînt. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al Mănăstirii Călărășeuca.

În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii speciale pentru omagiatul Înalpreasfințitul Nicodim, în care au mulțumit Bunului Dumnezeu pentru binecuvîntarea, harul și ajutorul primit de la El pe parcursul acestor 11 ani de slujire arhierească.

După citirea pericopei evanghelice de la Luca XIV, 16-24, despre pilda celor poftiți la cină, Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească. Explicînd Evanghelia zilei, Ierarhul a subliniat că refuzul de a primi chemarea la mîntuire şi de a veni la „cina” Împărăţiei Cerurilor stîrneşte mînia lui Dumnezeu, iar cei vinovaţi de acest refuz vor fi lipsiţi de această binecuvîntare pentru veșnicie. În acest sens, Vlădica a îndemnat credincioșii să profite de puținele zile ale postului care au rămas, să-și curețe sufletele prin mărturisire și împărtășire cu Sfintele Taine, pentru a se bucura din plin de luminoasa sărbătoare a Nașterii Domnului, care se apropie.

Înainte de încheierea slujbei, diaconii şi ipodiaconii Înaltpreasfinţiei Sale i-au adresat calde și alese cuvinte de felicitare omagiatului Arhiepiscop Nicodim şi i-au adus în dar un frumos buchet de flori. Vladîca Nicodim a mulțumit slujitorilor săi mai mici pentru frumosul gest și a urat tuturor ca în noul an să sporească și mai mult dragostea pentru cele sfinte, rîvna pentru serviciile divine, să devină mai disciplinați și mai demni de slujirea pe care o îndeplinesc. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 11-a de la hirotonia întru Arhiereu, din partea Colaboratorilor Centrului Eparhial, a Clerului, Cinului monahal și a poporului drept credincios al Episcopiei de Edineț și Briceni

Înaltpreasfinția Voastră,

Înaltreasfințite Stăpâne, Nicodim!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru Arhiereu, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu urări de sănătate, împliniri duhovnicești, bucurii sfinte și toate cele de folos.

Primiți din partea noastră un buchet frumos alcătuit din rugăciuni smerite și gînduri sfinte către Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan X, 11), să Vă dăruiască în continuare aceeași rîvnă plină de evlavie în slujirea de arhipăstor la care ați fost chemat şi ajutor în întreaga lucrare pastoral-misionară și administrativ-gospodărească pe care o împliniți cu dăruire și devotament.

Vă dorim: de la Dumnezeu binecuvîntare, zile rodnice şi îmbelşugate, iar de la oameni – respect, preţuire și recunoștință.

Domnul să vă țină întreg, sănătos și îndelungat în zile și ani, pînă la vîrsta patriarhilor biblici, să vă ocrotească în tot lucrul bun spre zidirea sufletească a credincioșilor și spre slava Bisericii noastre străbune.

Întru mulți și fericiți ani Înaltpreasfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a participat în Online Conferință cu Înaltpreasfințiul Mitropolit Dionisii și membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Cu binecuvântarea Preafericitului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii Chiril, vineri 24 decembrie 2021, a fost organizată Conferința online cu genericul „dezvoltarea vieții duhovnicești în Republica Moldova și acordarea sprijinului Bisericii Ortodoxe din Moldova”. Din cauza agravării situației epidemiologice, a fost luată decizia ca ședința să se defășoare prin intermediul platformei de conferințe Zoom.
Întrunirea a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Mitropolit Dionisie de Voskresensk, șeful Direcției executive a Patriarhiei, cu membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, din care face parte Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.
În cadrul întrunirii au fost discutate diverse probleme și noi provocări legate de slujirea pastorală și misionară în Republica Moldova în contextul dificil cauzat de pandemia Covid-19.

Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nicodim a luat parte la deschiderea drumului de acces către Mănăstirea din Călărășeuca

Miercuri 22 decembrie 2021, în fața Răstignirii la întrarea în mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca a avut loc slujba unui Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale și belșugul harului Său revărsat de-a lungul timpului asupra acestui vechi așezămînt monahal și a tutoror persoanelor care au luat parte în cadrul realizrii proiectului lucrărilor de construcție a drumului de acces către mănăstirea.

În cadrul serviciului divin Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni împreună cu părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea și slujitorului mănăstirii, arhimandritul Cronid au citit rugăciunile de sfinţire noului drum și au stropit cu aghiasmă traseul și complecsul infrastructurii turistice în preajma lăcașului de cult. 

Pe lîngă viețuitorilor sfintei mănăstiri și credincioşilor prezeni la eveniment, au luat parte și oficialități raionale şi locale ale orașului Otaci din care a făcut parte: președinte raionului Ocnița Iurie Plopa, Doamna Irina Lozovan Deputat în Parlamentul Reppublicii Moldova, Conducerea Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR), reprezentanii Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Sfîntului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni – hramul de iarnă al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei

Biserica Ortodoxă din Moldova sărbătorește astăzi duminică, 19 decembrie 2021, pe Sfîntul Nicolae, Ierarhul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni. În această zi, Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfîntul Nicolae, și-a sărbătorit hramul.

În această frumosă zi de hram, mulțimea credincioșilor au venit ca să se roage la Sfînta Liturghie oficiată de parohul acestui sfînt lăcaș Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și să se închine la icoana și racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Făcător de Minuni.

Înaltpreasfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți și diaconi. Din soborul slujitor a făcut parte părintele arhimandrit Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii Rudi; protoiereul  Sergiu Panaite, clericul superior al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț; protoiereul  Iulian Rusu, clericul superior al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei; slujitori ai sfîntului locaș.

Pe lîngă numeroşi credincioşi la eveniment, au luat parte și oficialități municipale şi locale ale orașului Orhei din care a făcut parte: Primarul Orașului Orhei Domnul Pavel Verejanu, Președintele Raionului Orhei Domnul Dinu Țurcanu și ctitori de seamă ai Catedralei. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului ceresc al Înalpreasfinţitului Sava Arhiepiscop Tiraspol și Dubăsari la catedrala „Înalării Sfintei Cruci” din or. Tiraspol

Joi, 16 decembrie 2021, în ziua pomenirii Cuviosului Sava din Zvenigorod, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a luat parte alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimirde și un sobor de preoți și diaconi, la Sfînta Liturghie oficiată în biserica „Sf. Irh. Ioan Gură de Aur” a complexului ecleziastic în construcție în cinstea Înălțării Sfintei Cruci din Tiraspol cu prilejul cinstirii Sfîntului Ocrotitor al Înaltpreasfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari.

La ectenia întreită au fost incluse cereri speciale pentru sănătatea omagiatului Arhiepiscop Sava și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi.

La final, Înalpreasfințitul Nicodim a adresat Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Sava calde urări de felicitare cu prilejul prăznuirii Ocrotitorului Ceresc, urîndu-i multă sănătate, ajutor sfînt și binecuvîntare de la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășoară întru propășirea Bisericii Ortodoxe. Citeşte mai departe >>>