Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 26
Pagini vizitate: 376
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 238
Pagini vizitate: 1766

Praznicul Întîmpinării Domnului la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

La 2/15 februarie Biserica Ortodoxă prăznuiește Întîmpinarea Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Conform Legii mozaice, femeia care a născut prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templu timp de 40 de zile. La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu şi aducea jertfă Domnului un miel sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare deoarece ea a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului. La Templul din Ierusalim Pruncul Iisus a fost întîmpinat de dreptul Simeon, căruia i se proorocise că nu va muri pînă nu va vedea pe Mesia, și sfînta proorociță Ana, o văduvă de 84 de ani, care nu se depărta de la Templu.

De această mare sărbătoare domnească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor și în prezența enoriașilor sfîntului locaș. Un cuvînt de învățătură, după citirea Sfintei Evanghelii, a rostit protoiereul Ioan Crețu, slujitor al Mănăstirii ”Învierea Domnului” din orașul Briceni.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de zidire sufletească în care a vorbit despre importanța acestui praznic împărătesc, care vine să ne confirme, prin gura dreptului Simeon, dumnezeirea Mîntuitorului și Pururea Fecioria Maicii Domnului, și ne îndeamnă să fim credincioși și să aducem slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru mîntuirea noastră.   Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare în parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț

 

La 14 februarie, în ziua Înainteprăznuirii Întîmpinării Domnului și a pomenirii Sfîntului Mucenic Trifon, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț, săvîrșind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; protoiereul Alexei Tanaseiciuc, parohul sfîntului locaș; slujitori din cuprinsul Blagociniei Edineț. Serviciul divin arhieresc din această zi a avut o semnificație aparte pentru părintele paroh, protoiereul Alexei Tanaseicuc, care și-a sărbătorit ziua de naștere. La Sfînta Liturghie au venit să se roage pentru sănătatea părintelui drag și mulțime de credincioși, apropiați, prieteni, fii duhovnicești, veniți din diferite localități ale republicii. Bucuria duhovnicească a parohienilor a fost sporită și de aducerea și așezarea în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” spre închinare permanentă a chivotului cu o părticică din moaștele Cuviosului Paisie Velicicovschii. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica Fiului risipitor, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț în fruntea soborului de slujitori ai sfîntului locaș și în prezența mulțimii credincioșilor. Pericopa evanghelică a zilei, despre întoarcerea Fiului risipitor (Lc. XV, 11-32), a fost explicată de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba de sfințire a noilor obiecte liturgice cu care a fost împodobită Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din Edineț: un frumos indition pentru Sfînta Masă, confecționat din metal prețios și împodobit cu icoane imprimate, ctitorit de domnul Veaceslav Hudzinschi; o cruce cu suport pentru Sfînta Masă, ctitorită de slujitorul Catedralei, protoiereul Ioan Cernea; două cruci pentru Sfînta Masă, ctitorite de domnii Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț, și Iurie Cucuta; o candelă pentru Sfînta Masă, ctitorită de ipodiaconul superior Filip Namolovan; două candele pentru iconostas, ctitorite de protodiaconul Ghenadie Balta; două catapetesme și două rînduri de acoperăminte, pentru Sfînta Masă și Jertfelnic, de culoare galbenă și violetă, ctitorite de către Prea Sfințitul Nicodim.  A urmat apoi un Te Deum de sănătate pentru ctitorii care au împodobit sfîntul locaș cu aceste minunate odoare și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Mănăstirea Rudi

 

Joi, 9 februarie, de praznicul aducerii moaștelor Sfîntului Ierarh Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea ”Sf. Treime” din satul Rudi în frunte cu Prea Cuvioasa maică stareță – egumena Maria (Pascariuc), unde a săvîrșit Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, alături de secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, arhimandritul Patrocl, duhovnicul mănăstirii și slujitorii sfîntului așezămînt. Sfînta Liturghie a fost urmată de o slujbă a parastasului pentru nou-adormita ascultătoare Valentina, mama ctitorului Eparhiei de Edineț și Briceni, domnul Victor Copiimulți, de la trecerea la Domnul a căreia s-au scurs 40 de zile. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării protoiereului Anatolie Jelihovschii la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Orhei

 

În dimineaţa zilei de marţi, 7 februarie, de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Grigorie Teologul, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din oraşul Orhei, care, cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care timp de 37 de ani le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul mitrofor Anatolie Jelihovschii.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost săvîrşită de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un ales sobor de preoţi în frunte cu blagocinul bisericilor din raionul Orhei, arhimandritul Siluan (Şalaru) şi protoiereul Rodion Melnic, parohul bisericii "Sf. M. Mc. Dimitrie" şi adjunctul blagocinului de Orhei. Pentru odihna cu drepţii a sufletului nou-adormitului protoiereu Anatolie la serviciul divin s-au rugat îndurerata sa familie – preoteasa Tatiana împreună cu copiii, mulţime de slujitori din blagocinia Orhei şi din afara ei, enoriaşii acestei parohii, pentru care părintele a fost iscusit îndrumător pe cale mîntuirii sufletului, toţi ce care l-au cunoscut şi pentru care părintele Anatolie a fost drag şi apropiat inimii. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica lui Zaheu Vameşul Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul de slujitori şi în prezenţa enoriaşilor sfîntului locaş. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei, dirijat de doamna Raisa Racu. Pericopa evanghelică a zilei a fost explicată de către protoiereul Alexandru Fîrfa, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae”.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba Te Deum-ului şi cuvîntul de povăţuire duhovnicească al Ierarhului. Pornind de la textul evanghelic al zilei, care descrie întîlnirea vameşului Zaheu cu Mîntuitorul Hristos, Prea Sfinţitul Nicodim a îndemnat credincioşii ca în zilele de duminici şi sărbători să părăsească pentru o clipă tumultul vieţii pămînteşti pentru a înalţa cugetul spre cele sfinte şi a-l cauta cu toată rîvna pe Dumnezeu, căci El nu se lăsă mult timp aşteptat, intrînd în casa înimii fiecăruia pentru a aduce pace, linişte şi mîntuire sufletească. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița

 

În Duminica după Botezul Domnului, mulțimea credincioșilor de la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Nicolae Popa, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc, dirijat de Dumitru Buga. După Sfînta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de sănătate pentru părintele paroh, ctitorii șipoporul binecredincios din această localitate.

La sfîrșitul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit către obștea dreptmăritoare un cuvînt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre iubirea jertfelnică a Domnului Hristos, Care prin Sîngele Său a răscumpărat omenirea din păcat și din moarte și a întemeiat Biserica Sa cea Sfîntă, unde prin lucrarea neîncetată a harului dumnezeiesc se împărtășește fiecărui credincios această mîntuire. În acest sens, Vlădica a îndemnat creștinii ca în zilele de duminici și sărbători să părăsească toată grija cea lumească, trecătoare, și să îmbrățișeze preocuparea pentru lucrurile cele sfinte, înălțătoare, să-și îndeplinească conștiincios datoria față de sufletul cel nemuritor prin frecventarea sfintelor slujbe ale Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine. Prea Sfințitul Nicodim a mai chemat credincioșii să-și adune toate eforturile pentru a continua și duce la bun sfîrșit acea lucrare binecuvîntată, spre slava lui Dumnezeu, pe care au început-o cu mai mult timp în urmă – construcția unui nou sfînt locaș, amplasat în curtea vechii biserici, care este din lemn.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Vineri 20 ianuarie, de praznicul Soborului Sfîntului Prooroc, Înainte-Mergătorul și Botezătorul Domnului Ioan, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, unde, în fruntea soborului slujitorilor sfîntului locaș, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu un cuvînt despre viața Sfîntului Ioan Botezătorul și despre necesitatea pocăinței s-a adresat credincioșilor, după citirea Sfintei Evanghelii, clericul superior al Catedralei, protoiereul Iulian Rusu.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba Tedeum-ului de sănătate pentru toți credincioșii ce-și poartă numele în cinstea acestui Mare Sfînt Prooroc, Înainte-Mergător al Domnului și propovăduitor al pocăinței, Ioan Botezătorul. La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a evidențiat modelul de înfrînare, de rugăciune și de pocăință oferit nouă de Sfîntul Ioan Botezătorul, model pe care trebuie să-l urmăm și noi pentru a-l putea primi pe Dumnezeu în inimă, și a felicitat pe toți cei care-și sărbătoresc de acest praznic ziua ocrotitorului ceresc. Totodată, Ierarhul a îndemnat credincioșii să se roage mai mult în aceste zile și pentru duhovnicul mult îndrăgit de toți al Catedralei ”Sf. Nicolae” din Orhei, protoiereul Ioan Topală, care este acum internat în spital în legătură cu starea grea a sănătății. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

La 19 ianuarie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Această zi reaminteşte momentul în care Mîntuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vîrsta de 30 de ani. Ea mai poartă şi denumirea de Epifanie – Arătare, căci în timpul botezului, prin pogorîrea Sfîntului Duh în chip de porumbel şi prin glasul Tatăui ceresc, ce a mărturisit despre Fiul, s-a descoperit lumii întregi Taina Sfintei Treimi: Tatăl iubitor naşte din veci pe Fiul Său şi purcede pe Duhul cel Sfânt care Se odihneşte în Fiul.

De acest mare praznic, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba de sfinţire a Agheasmei Mari la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de slujitorii sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor. Printre enoriaşi, la serviciul divin a luat parte şi primarul oraşului Orhei, domnul Vitalie Colun.

După sfinţirea Agheasmei, Prea Sfinţitul Nicodim a felicitat credincioşii cu prilejul frumoasei sărbători, ce vine să încheie şirul sărbătorilor de iarnă, specificînd şi faptul că apele sfinţite în această zi au o deosebită putere înnoitoare, curăţitoare şi tămăduitoare. Ierarhul a mai îndemnat credincioşii să păstreze Agheasma cu multă purtare de grijă, la loc curat, şi să o consume spre înnoire şi spre sporirea harului dumnezeiesc, înnoind totodată viaţa şi lucrarea faptelor mîntuitoare. Citeşte mai departe >>>

Apel la solidaritate creștină și întrajutorare!

 

În creștinism iubirea față de Dumnezeu se exprimă prin iubirea și întrajutorarea aproapelui nostru. Sfînta Evanghelie ne spune că Însuși Dumnezeu, prin Fiul Său, se identifică cu fiecare om aflat în necaz sau strîmtorare, filantopia și caritatea fiind un test al credinței și al iubirii noastre de Dumnezeu și criteriul de bază al Înfricoșătoarei Judecăți a lui Hristos, la care ne dorim cu toții să dăm un răspuns bun: ”Căci flamînd am fost și Mi-ați dat să mănînc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat… Adevărat zic vouă, întrucît ați facut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei XXV, 35-40).

În dimineața zilei de 25 decembrie 2011, la orele 435, un devastator incendiu a mistuit în flăcările sale și a distrus casa parohială și întreaga avere a părintelui Gavriil Racoviță din satul Doltu, raionul Fălești. Din casă, așa cum puteți observa din filmulețul de mai sus, au rămas doar pereții și o parte din acoperiș, însuși părintele abia de reușind să se salveze împreună cu soția și cei trei copii mici ai săi numai cu hainele ce le aveau pe ei.

Citeşte mai departe >>>

Consiliul Eparhial s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012

 

În dimineața zilei de luni, 16 ianuarie, Consiliul Eparhial, sub conducerea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte, ce au fost discutate în cadrul adunării. S-a insistat din nou asupra disciplinei clerului și asupra curățeniei din sfintele locașuri. Fiecare blagocin și șef de sector a primit însărcinarea de a supraveghea ca în fiecare biserică să fie respectate normele de protecție antiincendiară. Ierarhul a mai readus în discuție obligativitatea rostirii predicii în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, și la finalul serviciului divin. Conform dispoziției prea Sfințitului Nicodim, anul 2012 va fi dedicat, în Eparhia de Edineț și Briceni, învățămîntului religios în școală și acțiunilor de caritate, fapt care a și fost adus la cunoștința președinților Departamentelor eparhiale respective. O atenție sporită se va acorda în acest an și cîntării în comun a credincioșilor la serviciile divine. În acest sens, la inițiativa Prea Sfințitului Nicodim, la ședința Consiliului Eparhial a fost aprobată o primă în sumă de 50.000 lei ce va fi acordată consiliului parohial al bisericii în care toate cîntările Sfintei Liturghii vor fi interpretate în comun de toți credincioșii prezenți la slujbă. Adunarea a mai discutat și mijloace de ajutorare a părintelui Gavriil Racoviță.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în biserica ”Sfinții Arhangheli” din localitatea Brînzeni, raionul Edineț

 

În Duminica dinaintea Botezului Domnului și a pomenirii Cuviosului Părinte Serafim de la Sarov, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Brînzeni, raionul Edineț, unde părinte paroh este protoiereul Victor Ambros, săvîrșind aici Sfînta Liturghie Arhierească. La serviciul divin, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un  sobor de preoți și diaconi și a participat un numar mare de enoriași. Un deosebit prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii brînzeneni l-a constituit prezența chivotelor cu părticele din moaștele Sfîntului Nicolae și ale Sfîntului Stelian, Ocrotitorul copiilor, aduse cu multă dragoste în această zi spre încinarea creștinilor de la biserica ”Sf. Nicolae” din satul Ruseni, Edineț, de către protoiereul Petru Moșneguțu. O predică la Sfînta Evanghelie a zilei și un cuvînt despre semnificația sărbătorii a rostit către credincioși starețul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu). Citeşte mai departe >>>