Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 45
Pagini vizitate: 317
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 194
Pagini vizitate: 1408

La Reședința Arhierească din Orhei s-a desfășurat Adunarea a părinților blagocini din toate VII- sectoare

Sub președenția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, în după amiaza zilei de marși, 25 ianuarie 2022, la Reședința Arhierească din Orhei s-a desfășurat Adunarea a părinților blagocini din toate VII- sectoare.

În cadrul întrunirii au fost discutate diverse probleme și noi provocări legate de slujirea pastorală și misionară în parohii în contextul dificil cauzat de pandemia Covid-19. Citeşte mai departe >>>

Familiile cu mulți copii a protoiereului Vasile Curuliuc și protoiereului Ioan Cernia au primit ajutor şi cadouri de Naşterea Domnului din partea Înaltpreasfințului Nicodim și Grupului Inițiativ „Un Soare pentru toți”

Familiile cu mulți copii a protoiereului Vasile Curuliuc și protoiereului Ioan Cernia din cadrul Eparhia de Edineţ şi Briceni, aduc cele mai sincere mulţumiri, Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim și Grupului Inițiativ „Un Soare pentru toți” în frunte cu Sorin Țăranul,  pentru minunatul dar oferit în preajma sărbătorilor de iarnă, pentru – un lot de ajutoare, constînd din cadouri de sărbătoarea, haine pentru copii și adulţi și produse alimentare. Citeşte mai departe >>>

În Duminica după Botezul Domnului Înaltpreasfinţitul Nicodim a vizitat manastirea „Sf. Treime”, din Rudi și a felicitat viețuitoarele cu prilejul sărbătorilor

În Duminica  după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitoarelor şi creştinilor sfintei mănăstiri „Sf. Treime”, Rudi, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

La încheierea slujbei, Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care evidențiat ideea principală a Evangheliei zilei, de la Matei IV, 12-17, – „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor!”. În acest context Ierarhul a vorbit despre legătura dintre Botez și Pocăință, iar mai apoi a subliniat că bucuria duhovnicească, prilejuită de perioada praznicală dintre Nașterea și Arătarea Domnului, trebuie să devină pentru fiecare un imbold și un început bun pentru o mai intensă trăire creștinească, prin frecventarea slujbelor bisericești și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, ca merinde pentru viața veșnică. Citeşte mai departe >>>

Slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire Protodiaconul Pavel Ciobanu

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protodiaconului Pavel, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Sîmbăta 22 ianuarie, la împlinirea 5 ani de la mutarea la cele veșnice a vrednicului de pomenire protodiaconului Pavel, Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a oficiat slujba Parastasului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Cu 5 ani în urmă, la 28 ianuarie, s-a născut spre veșnicie vrednicul ostenitor în Via lui Hristos – Protodiaconului Pavel Ciobanu, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Vrednicul de pomenire părinte Pavel a trecut prematur la Domnul, în urma unui atac de cord, la nici 40 de ani de viață pămînteacă, jumătate din care a petrecut-o în fața Sfîntului Prestol în smerită rugăciune și slujire evlavioasă.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Pavel va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi slujirii căreia şi-a dedicat întreaga viaţă încă din anii tinereții. Citeşte mai departe >>>

Prăznuirea Soborului Sfîntului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului Ioan, la Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Joi, 20 ianuarie 2022, Biserica Ortodoxă a făcut prăznuirea Soborului Sfîntului Prooroc, Înaintemergătorului și Botezătorului Domnului Ioan, cel mai mare dintre profeți, glasul care strigă în pustie „gătiți calea Domnului”, turtureaua pustiei care a binevestit primăvara harului, făclia Luminii dumnezeiești, răsăritul ce a vestit pe Soarele Dreptății, ca un înger pămîntesc și om ceresc, care stă la granița dintre cer și pămînt și unește Vechiul și Noul Testament.

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, unde, în fruntea soborului slujitorilor sfîntului locaș, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

La 19 ianuarie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Această zi reaminteşte momentul în care Mîntuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vîrsta de 30 de ani. Ea mai poartă şi denumirea de Epifanie – Arătare, căci în timpul botezului, prin pogorîrea Sfîntului Duh în chip de porumbel şi prin glasul Tatăui ceresc, ce a mărturisit despre Fiul, s-a descoperit lumii întregi Taina Sfintei Treimi: Tatăl iubitor naşte din veci pe Fiul Său şi purcede pe Duhul cel Sfânt care Se odihneşte în Fiul.

De acest mare praznic, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba de sfinţire a Agheasmei Mari la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de slujitorii sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor. Citeşte mai departe >>>

În Ajunul Botezului Domnului Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și Sfințirea cea Mare a apei în Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Marți, 18 ianuarie 2022, în ajunul praznicului Botezului Domnului, enoriașii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. Ierarhul a oficiat împreună cu soborul de slujitori Dumnezeiasca Liturghie și slujba Vecerniei cu Sfințirea cea Mare a apei. Serviciul divin a început la orele 6 dimineața iar răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei.

La final, Înaltpreasfințitul Nicodim a binecuvîntat toţi credincioşii prezenţi cu Agheasmă Mare, după care, în cuvîntul său de învățătură a explicat importanța păstrării acestei ape sfințite şi a menţionat că toţi cei care se vor stropi şi vor gusta din ea, să o aibă spre izgonirea răului, spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, ajutor spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi a tuturor lucrurilor. În încheiere Ierarhul a îndemnat enoriaşii să păstreze în casele lor această agheasmă  cu sfințenie, ca un mare dar binecuvîntat de Dumnezeu  pentru cele de trebuinţă ale sufletului şi trupului. Citeşte mai departe >>>

Duminica înainte de Botezul Domnului nostru Iisus Hristos la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica înainte de marele praznic al Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-a coliturghisit soborul slujitorilor sfîntului locaș și au fost prezenți numeroși credincioși.

Preicopele evanghelice ale zilei au fost explicate cu binecuvîntarea Ierarhului de către arhimandritul Savatie (Celacu), cleric al Catedralei.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.  Citeşte mai departe >>>

Zi de hram la Catedrala Episcopală a Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare din orașul Edineț

În ziua praznicului Tăierii împrejur celei după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi a sărbătorii Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Catedrala Episcopală din orașul Edineț și-a sărbătorit hramul. Slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți, diaconi și în prezența a numeroși credincioși și a oficialităților locale.

La final Vlădica a felicitat credincioșii cu prilejul hramului și i-a îndemnat să urmeze exemplul Sfîntului Vasile, ocrotitorul ceresc al orașului, sporind mai mult în fapte bune și milostenie. După care, urmînd datina străbună specifică acestei sărbători, Înaltpreasfinția Sa a semănat cu grîu credincioșii, urîndu-le un nou an binecuvîntat și plin de rodiri duhovnicești. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, cu ocazia sărbătoririi zilei Sfîntului Ocrotitor

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc, Cuviosul Părinte Marchel, starețul Mănăstirii Achimiților, calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel […]

Sărbătoarea hramului Mănăstirii „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Sute de pelerini din mai multe localități ale Țării noastre și-au îndreptat astăzi pașii, în a treia zi de Nașterea Domnului, cînd se face pomenirea întîiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan, spre Mănăstirea Zăbriceni, unde a avut loc o slujbă arhierească cu prilejul hramului sfîntului lăcaș. Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de preoți din care a  făcut parte preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu); părintele arhimandrit Teodosie Pleșca, starețul Mănăstirii Zosim din România; slujitori ai sfîntului așezămînt și din parohiile învecinate.

La finalul serviciului divin a fost săvîrșit un Te-Deum, după care Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit către părintele stareț, obștea monahală, preoții slujitori, oficialitățile prezente la sujbă și închinătorii sfîntului așezămînt un cuvînt de învățătură și de felicitare. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre imensa iubire și milostivire a lui Dumnezeu, care nu a lăsat omenirea să piară sub stăpînirea păcatului, ci L-a trimis pe Unicul Său Fiu să se înomenească, ca pe noi, păcătoșii, prin Jertfa Sa, să ne îndumnezeiască. Nașterea Domnului Hristos a fost și este primită cu multă bucurie și speranță de omenire și slăvită în ceruri de îngeri. Atunci magii i-au adus în dar Mîntuitorului aur, smirnă și tămîie, iar noi astăzi nu putem să-i aducem nimic altceva în dar decît imina noastră smerită și sufletul nostru curat. Ierarhul a mai îndemnat credincioșii să se bucure din plin duhovnicește de această sărbătoare și să prelungească vestea cea bună a Nașterii Domnului prin colinde. La încheierea cuvîntului său, Vlădica Nicodim a adus alese mulțumiri părintelui stareț, arhimandritului Damian, și întregii obști monahale pentru emoționantele și înălțătoarele clipe de rugăciune oferite de corul psaltic al mănăstirii, condus de ieromonahul Paisie, care prin deosebita lor cîntare ”te impun la rugăciune, alungînd din minte toată grija cea lumească”. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

„Din Duhul Sfînt și Sfînta Maria, Pururea Fecioară și de Dumnezeu Născătoare, Dumnezeu Cuvîntul, nesuferind schimbări, S-a făcut trup. Venind în această lume, Hristos vindecă neascultarea noastră și se face nouă Chipul ascultării, fără de care e cu neputință să dobîndim mîntuirea”

Sf. Ioan Damaschin

Iubiţi întru Hristos preacinstiți preoţi şi diaconi,
monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

Astăzi Biserica Ortodoxă preaslăvește în rugăciuni marea Taină a dreptei credințe – Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, „…Dumnezeu S-a arătat în trup…” (I Timotei III, 16).

Taina venirii lui Mesia Hristos în lume își are începutul în Rai, cînd protopărinții noștri, Adam și Eva, au încălcat porunca iubirii dumnezeiești. Mult au plîns și au suferit urmașii lui Adam, așteptînd acea zi binecuvîntată cînd, după cuvîntul lui Dumnezeu, Sămînța Femeii va zdrobi capul șarpelui (Facere III, 15), adică pe diavolul, și pe pămînt va veni Izbăvitorul, pentru a-i lumina și elibera pe oameni de frică și singurătate, și a-i readuce în sînul iubirii Sale veșnice. Citeşte mai departe >>>