Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 156
Pagini vizitate: 1245
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 190
Pagini vizitate: 2728

O nouă întîlnire a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu familiile slujitorilor din Blagocinia Dondușeni

În după-amiaza zilei de marți, 28 septembrie 2021, la biserica „Buna Vestire” din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, a avut loc a patra întîlnire duhovnicească a  Înaltpreafințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele din cuprinsul Blagociniei raionului Dondușeni.

Amintim, că întîlnirile cu familiile slujitorilor se desfășoară conform hotărîrii adoptate de Adunarea Generală  a slujitorilor la 7 septembrie a.c., și cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.

De această dată, tema întrevederii a fost: Rolul familiei preotului în viața parohiei. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Его Высокопреосвященству,  Высокопреосвященнейшему САВВЕ, Архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому

 Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

 

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!

«Судьба человека – от Господа» (Притчи 29:26), – возвещает нам ветхозаветный пророк.

Многие годы Вы совершаете служение на ниве Христовой, проповедуете Евангелие Царства Божия, приносите Бескровную […]

De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

La 14/27 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Înălţarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creştine închinată Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin această sărbătoare comemorăm două evenimente deosebite din istoria lemnului sfintei cruci – aflarea crucii pe care a fost răstignit Mîntuitorul Iisus Hristos, de către Sfînta Elena împărăteasa, mama împăratului sfînt Constantin cel Mare, şi înălţarea ei solemnă, în văzul tuturor, de către episcopul Macarie de Ierusalim, în ziua de 14 septembrie 326 şi readucerea lemnului sfintei cruci de la perşi, în anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclie, care a depus-o în Biserica Sfîntului Mormînt (Ierusalim), după care patriarhul Zaharia de Ierusalim a înălţat-o în văzul tuturor, la 14 septembrie 630.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. La serviciul divin au fost prezenţi şi mulţi credincioşi, care au venit în această zi să aducă rugăciuni de mulţumire Mîntuitorului pentru Jertfa Sa răscumpărătoare pe cinstitul lemn al Crucii.  Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XIV-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. 

După citirea pericopei evanghelice de la Matei XXII, 1-14, Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care evidențiat ideea principală a Evangheliei zilei. În acest context Ierarhul a vorbit despre haina de nuntă, menționînd că pilda aceasta, pe lîngă alte învățături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte și de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfîntul și dumnezeiescul Botez. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfinția Voastră!

Sărbătorirea Cuviosului Siluan Atonitul, care este şi sfîntul ocrotitor al Prea Sfinției Voastre, îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe […]

Întîlnirea duhovnicească Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu familiile slujitorilor din cuprinsul Blagociniei Briceni

Joi 23 septembrie 2021, în parohia „Acopremîntul Maicii Domnului”  din loc. Berlinţî, r-nul Briceni a avut loc întîlnirea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele din cuprinsul Blagociniei Briceni.

În debutul întîlnirii, Vladîca sa adresat către familiile preoților și mai ales către doamnele preotese cu un cuvînt de învățătură, în care a menționat că drumul către Hristos este întotdeauna un drum al Golgotei. De aceea, calea pe care mergeți voi împreună cu soții voștri este o cale deosebita și binecuvîntată. Este o cale cu mult har, dar pe care apar multe piedici de la diavol. Să nu uitați niciodată că aveți un rol, o misiune însemnată, o slujire deosebită și o contribuție importantă de adus în lume. Citeşte mai departe >>>

La Centrul Eparhial din orașul Edineț a avut loc întîlnirea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele Blagociniei Edineț

Sub președenția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, în după amiaza zilei de miercuri, 22 septembrie 2021, la Reședința Episcopală din orașul Edineț s-a desfășurat a doua întîlnire duhovnicească cu familiile slujitorilor – preoți și preotese din cuprinsul Blagociniei Edineț.

Pentru început Ierarhul a ținut să adreseze un mesaj de aleasă prețuire și înaltă apreciere doamnelor preotese, pentru participarea lor la necazurile si la bucuriile activitatii pastorale in parohie, fiind un bun sprijin si mîngîiere pentru preot. Citeşte mai departe >>>

Liturghia Arhierească de hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Curchi

La 8/21 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Cele mai multe știri despre aceste momente din viața sa ne sunt date din Sfînta Tradiție. Din Sfînta Scriptură, rezultă că, Sfînta Fecioară era din neamul lui David (Ps. 131, 11 ; Matei 21, 9; Luca 1, 32; Romani 1, 3 etc.). După tradiție, părinții săi se numeau Ioachim-Eli, Eliachim (Luca 11, 23) și Ana și locuiau în orășelul Nazaret din Galileea. Știind că la vîrsta lor înaintată dobîndirea unui copil nu putea fi decît o minune, Ioachim și Ana și-au pus nădejdea în Dumnezeu și au făgăduit înaintea Lui că, dacă ar dobîndi un prunc, acesta sa fie afierosit Domnului. Iar Dumnezeu, în necuprinsa Sa înțelepciune, a făcut ca această ramură stearpă, crescută din tupina lui David, să aducă un rod fără asemănare, o fiică prin care să se împlinească făgăduința făcută oamenilor de Dumnezeu în rai (Fac. 3, 15). După făgăduința făcută, Ioachim si Ana au închinat-o pe fiica lor, Maria, templului sfînt. Aici Dumnezeu a rînduit să facă din ea însuși Templul Său, Sfînta Sfintelor, în care El Însuși să locuiască, unind dumnezeirea Sa cu firea omeneasca.

De cinstitul praznic al Nașterii Maicii Domnului, Mănăstirea Curchi își sărbătorește hramul. La Liturghia praznicală, săvârșită în Catedrala mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a participat și Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, alături de Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove și Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, înconjurați fiind de un sobor numeros de preoți și diaconi. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni decorat cu ordinul „Sf. Ierarh Gavriil”, de gr. I

În cadrul ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, a acordat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, ordinul „Sf. Ierarh Gavriil” de gr. I, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață și în semn de recunoștință pentru prodigioasa activitate pastorală și misionară desfășurată de-a lungul timpului spre slava Preasfintei Treimi și mîntuirea poporului binecredincios. Citeşte mai departe >>>

Hotărîrile Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 20 septembrie 2021

Luni, 20 septembrie 2021, la Reședința mitropolitană din Chişinău au avut loc lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ședința Sinodului a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În calitate de membri permanenți ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului BOM.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri:

Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Luni, 20 septembrie 2021, la Reședința mitropolitană din Chişinău au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ședința Sinodului a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În calitate de membri permanenți ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului BOM. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Pociumbăuți, blagocinia Edineț

În urma unor ample lucrări de restaurare și renovare, Duminca, 19 septembrie, de sărbătoarea Minunii Sfîntului Arhanghel Mihail din Colose (Hone), biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Pociumbăuți, raionul Edineț, a fost resfințită. Slujba de sfințire și Sfînta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de preoți. La eveniment au participat oficialități raionale și locale, precum și mulțime de credincioși, maturi și copii, pentru care sfîntul locaș s-a dovedit a fi neîncăpător. Citeşte mai departe >>>