Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 71
Pagini vizitate: 778
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 242
Pagini vizitate: 1654

Liturghia Arhierească de hramul Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” Curchi

La 8/21 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuiește nașterea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Cele mai multe știri despre aceste momente din viața sa ne sunt date din Sfînta Tradiție. Din Sfînta Scriptură, rezultă că, Sfînta Fecioară era din neamul lui David (Ps. 131, 11 ; Matei 21, 9; Luca 1, 32; Romani 1, 3 etc.). După tradiție, părinții săi se numeau Ioachim-Eli, Eliachim (Luca 11, 23) și Ana și locuiau în orășelul Nazaret din Galileea. Știind că la vîrsta lor înaintată dobîndirea unui copil nu putea fi decît o minune, Ioachim și Ana și-au pus nădejdea în Dumnezeu și au făgăduit înaintea Lui că, dacă ar dobîndi un prunc, acesta sa fie afierosit Domnului. Iar Dumnezeu, în necuprinsa Sa înțelepciune, a făcut ca această ramură stearpă, crescută din tupina lui David, să aducă un rod fără asemănare, o fiică prin care să se împlinească făgăduința făcută oamenilor de Dumnezeu în rai (Fac. 3, 15). După făgăduința făcută, Ioachim si Ana au închinat-o pe fiica lor, Maria, templului sfînt. Aici Dumnezeu a rînduit să facă din ea însuși Templul Său, Sfînta Sfintelor, în care El Însuși să locuiască, unind dumnezeirea Sa cu firea omeneasca.

De cinstitul praznic al Nașterii Maicii Domnului, Mănăstirea Curchi își sărbătorește hramul. La Liturghia praznicală, săvârșită în Catedrala mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, a participat și Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, alături de Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove și Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, înconjurați fiind de un sobor numeros de preoți și diaconi. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni decorat cu ordinul „Sf. Ierarh Gavriil”, de gr. I

În cadrul ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, a acordat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, ordinul „Sf. Ierarh Gavriil” de gr. I, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață și în semn de recunoștință pentru prodigioasa activitate pastorală și misionară desfășurată de-a lungul timpului spre slava Preasfintei Treimi și mîntuirea poporului binecredincios. Citeşte mai departe >>>

Hotărîrile Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 20 septembrie 2021

Luni, 20 septembrie 2021, la Reședința mitropolitană din Chişinău au avut loc lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ședința Sinodului a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În calitate de membri permanenți ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului BOM.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte ce țin de viața bisericească, adoptându-se următoarele hotărâri:

Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Luni, 20 septembrie 2021, la Reședința mitropolitană din Chişinău au demarat lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Ședința Sinodului a fost condusă de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În calitate de membri permanenți ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul şi Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi Prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului BOM. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Pociumbăuți, blagocinia Edineț

În urma unor ample lucrări de restaurare și renovare, Duminca, 19 septembrie, de sărbătoarea Minunii Sfîntului Arhanghel Mihail din Colose (Hone), biserica cu hramul „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Pociumbăuți, raionul Edineț, a fost resfințită. Slujba de sfințire și Sfînta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de preoți. La eveniment au participat oficialități raionale și locale, precum și mulțime de credincioși, maturi și copii, pentru care sfîntul locaș s-a dovedit a fi neîncăpător. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, în ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, la Mănăstirea Suruceni

Vineri, 17 septembrie 2021, la Mănăstirea “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din s. Suruceni, r. Ialoveni, a avut loc pomenirea Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail.

În dimineața zilei, întâmpinat de stareța Mănăstirii, Preacuvioasa Egumenă Epistemia (Goncearenco) împreună cu obștea monahală, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică a Mănăstirii, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, împreună cu ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan și un sobor de preoţi şi diaconi. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XII-a după Cincizecime, mai mulți credincioși au participat la Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei.

După citirea din Sfînta Evanghelie, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Matei XIX, 16-26, despre tînărul bogat. Vlădica a vorbit despre sensul creștin al bunurilor materiale și a subliniat că nu bogăția în sine a fost o piedică în calea desăvîrșirii acelui tînăr, dar și a multor oameni aflați în situația lui, ci felul în care s-a raportat el la această bogăție. Citeşte mai departe >>>

La Reședința Episcopală din Edineț a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor

 

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat marți, 7 septembrie 2021, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești.

Pentru început, fiecare părinte blagocin a prezentat cîte un succint raport de dare de seamă privind activitatea pastorală și misionară în parohiile circumscripției încredințate, evidențiind principalele realizări, dar și neajunsurile ce urmează a fi înlăturate.

În luarea sa de cuvînt, Ierarhul a mulțumit pentru început tuturor slujitorilor pentru mesajele calde de felicitarea ce i-au fost adresate cu prilejul aniversării jubileului de 65 de ani de viață, pentru rugăciunile înălțate la fiecare slujbă și pentru susținerea de-a lungul timpului a tuturor inițiativelor duhovnicești implementate în cuprinsul eparhiei spre întărirea credinței, mîntuirea poporului binecredincios și slava lui Preasfintei Treimi. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XI-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XI-a după Cincizecime, Înltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare al PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, adresat IPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul aniversării jubileului de 65 de ani de viață

Înaltpreasfinţia Voastră, 

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, Vă aducem sincerere felicitări dimpreună cu doriri de ajutor de la Dumnezeul Cel Darnic întru înmulţirea  puterilor sufletești și trupești.

Dumnezeu v-a încredințat pe pajiștea Sa lucrări responsabile, pe care le săvârși în calitate de arhiereu al Eparhiei de Edineț și Briceni. Astfel, vă dorim şi în continuare să reuşiţi să înfăptuiţi luminarea contemporanilor prin lumina credinței lui Hristos, îndrumarea clericilor și a păstoriților în învățătura Evanghelică, ca ei să crească în cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa (2 Pet. 1:3). Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață.

Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a adresat sâmbătă, 4 septembrie, un mesaj de felicitare Înaltpreasfințitului NicodimArhieepiscop de Edineț și Bricenicu prilejul împlinirii a 65 de ani de viață.

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări.

La popas aniversar, ținem să apreciem bogata activitate pastoral-misionară, social-filantropică și editorial a Înaltpreasfinției  Voastre, care se reflectă zi de zi în preocuparea necontenită faţă de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă din Moldova.

An de an, în această frumoasă şi importantă zi pentru Preasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că Vă suntem alături prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu.

Ne bucurăm să Vă transmitem și cele mai calde urări de sănătate, împliniri rodnice, viață îndelungată și reușite în lucrarea de păstorire a credincioșilor.

Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, în ziua pomenirea Sfîntului Ierarh Gavriil, Mitropolitul Chișinăului și Hotinului, la Mănăstirea Căpriana

Vineri, 3 septembrie 2021, în ziua cînd Biserica Ortodoxă din Moldova săvărşeşte pomenirea, Sfîntului Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a coliturghisirt alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, la Mănăstirea voievodală Căpriana. La servicul divin au mai participat Înaltpreasfințitul Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, Prea Sfințitul Ioan, Episcop de Soroca și Vicar mitropolitan, Prea Sfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, Precuviosul arhimandrit Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana și un sobor numeros de preoți și diaconi. 

Slujba a fost oficiată pe o scenă ridicată în curtea Mănăstirii. La eveniment au luat parte mulți preoți, stareţi şi stareţe din cuprinsul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Citeşte mai departe >>>