Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 163
Pagini vizitate: 1405
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 266
Pagini vizitate: 1924

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, de „Paștile blajinilor” a oficiat slujbe de pomenire la mormintele părinților și a rudelor sale

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în Duminica a II-a după Paşti, după Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, s-a deplasat la mormîntul protoiereului Ioan Topală din curtea bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei şi cimitirul din oraşul Orhei, unde a oficiat la mormîntul protoiereului Semion Chişcă o litie morțească.

Mai apoi, Vlădica a vizitat şi cimintirul din satul natal Chipirceni, unde își află odihna de veci părinţii săi, robii lui Dumnezeu Vasile şi Ana, oficiind și aici o slujbă de pomenire. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Călărășeuca, în Vinerea Săptămînii Luminate

Vineri, în Săptămîna Luminată, cînd Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Izvorul Tămăduirii”, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale în frunte cu Prea Cuvioasa maică stareță, egumena Eufrosinia (Peșterean), și închinătorilor Mănăstirii de maici ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca, raionul Ocnița. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat Sfînta Liturghie în conjurat de un soborul slujitorilor sfîntului așezămînt şi din cuprinsul blagociniei Ocniţa. 

Citeşte mai departe >>>

Sfinţirea noii biserici „Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de Biruință” din satul Corpaci, raionul Edineț

În joia Săptămînii Luminate, la 6 mai 2021, cînd facem pomenirea Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, biserica din localitatea Corpaci, raionul Edineț s-a aflat în veșmînt de sărbătoare. Cu prilejul hramului, Prea Sfinţitul Nicodim, a oficiat mai întîi slujba de sfințire a prestolului și a bisericii, după care a urmat prima Sfîntă şi Dumnezeiască Liturghie în noul locaș de închinare cu hramul „Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe”.

La acest eveniment important din viaţa parohiei Corpaci a luat parte un sobor de preoţi din cuprinsul Blagociniei Edineț în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Genadie Dascal, fiind prezenți primarul satului, ctitorii bisericii şi numeroşi credincioşi. Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de corul fraților mănăstirii Nicoreni, în simfonie liturgică cu credincioşii prezenţi. Citeşte mai departe >>>

Festivalul cântecului Pascal, biserica “Sf. M. Mc. Gheorghe” or. Ocnita

Bucuriile sărbătorilor pascale sunt  văzute şi nevăzute. Cele nevăzute sunt acele bucurii care nu pot fi atinse şi simţite, spre exemplu: bucuria Învierii Domnului, bucuria luminii din sufletele noastre.

Bucuria Învierii Domnului este aceea prin care Dumnezeu dă oamenilor o bucurie spirituală neprețuită. Sărbătoarea Învierii ne aduce mesajul biruinței vieții asupra morții și nădejdea vieții viitoare. Lumina sfântă a acestui Praznic Dumnezeiesc ne învăluie sufletele într-o fericire și armonie tainică, o comuniune creștină încununată cu slăviri și cântări Pascale. Citeşte mai departe >>>

Miercuri, în Săptămîna Luminată, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și slujba prohodului nou-adormitului robului lui Dumnezeu Ioan Ostaficiuc primarului orașului Cupcini

În dimineaţa zilei de miercuri, 5 mai 2021, mulţime de creştini, rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere s-au adunat la Catedrala „Sf. Dumitru” din orașul Cupcini, raionul Edineț, pentru a petrece în ultimul drum pe robul lui Dumnezeu Ioan Ostaficiuc, ctitorul acestei Catedrale și primar al orașului Cupcini.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. La slujbă, alături de Ierarh s-a rugat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele paroh, protoiereul Victor Captari, un sobor de preoți și diaconi, îndurerați copiii, nepoții, rudele, apropiații și mulțimea tuturor celor care au cunoscut pe răposatul.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul bărbătesc dirijat de maestrul Dumitru Buga. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească de hramul Mănăstirii „Învierea Domnului” din orașul Briceni

În a treia zi de Paști, marți, 4 mai 2021, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat în mod tradițional, așa cum o face în fiecare an, mănăstirea de maici „Învierea Domnului” din orașul Briceni pentru a împărtăși cu viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt bucuria Învierii lui Hristos, care este și sărbătoarea hramului.

În dangătul praznical al clopotelor, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă bucurie duhovnicească și căldurosul salut pascal „Hristos a Înviat!” de către Preacuvioasa Maică stareță, egumena Daniela,  de zeci de pelerini și închinători, și de un sobor  de slujitori din eparhia noastră, împreună cu care, într-un duh al păcii și al dragostei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească în a doua zi de Paști

În a doua zi de Paști, începînd cu ora 7.oo, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei slujba utreniei Pascale şi Sfînta Dumnezeiasca Liturghie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii. În cuvîntul de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit despre Învierea Domnului care a servit drept temei al credinței și al propovăduirii creștine, prin lumina și bucuria căreia, inima și sufletul creștinilor se pătrund de lumina harului dumnezeiesc și se transfigurează, devenind mai receptive la mesajul Veștii celei Bune a Răscumpărării din păcat și din moarte a neamului omenesc. Citeşte mai departe >>>

Slujba Pascală în noaptia de Învierea Domnului prăznuită la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.  La miezul nopții Vlădica a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și străduința Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

„Iubiții mei!

A venit Paștile, ziua plină de bucurie a Învierii lui Hristos,

pricina a toată bucuria, care ne este adusă o dată în an,

iar pentru cei care înțeleg taina Învierii, ea se întîmplă în fiecare zi și chiar continuu”

Cuviosul Simeon Noul Teolog

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovnicești!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea lui Hristos, triumful vieții și al nemuririi, triumful adevărului și al virtuții, este triumful credinței noastre. „…Dacă Hristos n-a înviat”, – spune Sfîntul Apostol Pavel, – „zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră” (I Corinteni XV, 14). În centrul credinței noastre se află adevărul că Hristos a înviat din morți. Fără credința în Hristos Cel Înviat nu există creștinism. Fără Învierea Domnului Iisus mormîntul Său ar fi fost și mormîntul credinței creștine. Dar Hristos a înviat și i-a încredințat de aceasta pe ucenicii Săi cei mai apropiați – Sfinții Apostoli, care au răspîndit în toată lumea vestea plină de bucurie despre Învierea lui Hristos, despre Împărăția Cerurilor și despre învierea viitoare a tuturor oamenilor.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„Возлюбленные мои!

Пришла Пасха, радостный день Воскресения Христова, причина всякого радования,

посещающая нас однажды в год, а для тех, которые понимают таинство Воскресения,

бывающая каждодневно и даже непрерывно”

Преподобный Симеон Новый Богослов

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы.

Боголюбивые монашествующие, дорогие братие и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Христово – это торжество нашей веры, торжество жизни и бессмертия, торжество правды и добродетели. В основе нашей веры есть истина о том, что Христос воскрес из мертвых. „Если Христос не воскрес, – говорит Святой Апостол Павел, – то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша” (1 Кор. 15, 14). Поэтому без веры в Воскресшего Христа нет Христианства. Без Воскресения Иисуса Христа гроб Его был бы вместе и гробом веры христианской. Но Христос Воскрес и удостоверил в этом своих ближайших учеников – Святых Апостолов, которые разнесли по всему миру радостную весть о Воскресении Христовом, о Царстве Небесном и о грядущем воскресении всех людей.

Citeşte mai departe >>>

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii cu binecuvîntarea Patriarhului a fost citită rugăciunia pentru pacea în Ţara Sfîntă Palestina şi  avut loc sfințirea sfințirea pîinii și a vinului care se împarte în mod tradițional în această ultimă zi din Postul Mare credincioșilor spre întărire trupească pentru slujba pascală ce ne stă înainte.

În cuvîntul său de învățătură, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii să contemple în tăcere și recunoștință momentul plin de taină al petrecerii Mîntuitorului cu trupul în mormînt și cu sufletul în iad, unde cu puterea Sa dumnezeiască a sfărîmat legăturile morții și a chemat neamul omenesc din stricăciune spre viața veșnică.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Напоминаем Вам, что в связи с богослужебными особенностями некоторых дней (ЦП № 4970 от 29.09.2014г.) 15 апреля 2017 года в Великую Субботу Русская Православная Церковь будет участвовать в ежегодной Всеправославной молитве о мире на Святой Земле.

В связи с этим благословляем во всех храмах епархии по окончании Божественной литургии Великой Субботы вознести препровождаемую при сем молитву.

† НИКОДИМ
Епископ Единецкий и Бричанский

Молитва о мире на Святой Земле

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Крест претерпевый и смерть, спасения ради рода человеческаго, во ад сошедый, тридневное погребение приемый, смерть поправый, диавола упразднивши и разрушивый вражды средостение, приими молитву смиренных раб Твоих, купно с Давидом псалмопевцем Тебе вопиющих о мире Святаго Сиона, Престола Царя Великаго, Матере Церквей, Преславнаго Иерусалима.

Мир даровавый роду человеческому, угаси всяку распрю и раздоры во Святей Земли, умири злобу враждующих, благослови притекающих ныне ко Гробу Твоему Живоприемному, и нас тому мысленно поклоняющихся, исходящим от сего светом Лица Твоего озари.

Пламенем любве распали к Тебе сердца наша, Христе Боже, да тою воспламеняеми, сердцем, мыслию же и душею, и всею крепостию нашею возлюбим Тя, и искренняго своего.

Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Citeşte mai departe >>>