Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 91
Pagini vizitate: 403
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 148
Pagini vizitate: 760

Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca

În Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos, a Sfinţilor Părinţi după trup ai Mîntuitorului, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca.

După citirea Sfintei Evanghelii de la Matei I, 1-25, în care ni se relatează despre cartea neamului lui Iisus Hristos și nașterea Sa din Fecioara Maria, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. Ierarhul a făcut o paralelă între așteptarea celor 42 de neamuri, enumerate în  pericopa evanghelică a duminicii, care și-au dorit venirea lui Mesia, și așteptarea noastră prin nevoinţele rînduite de Sfîntul Post, prin rugăciuni, spovedanie şi Sfînta Împărtăşanie, ca pruncul Hristos să se nască și în inimile noastre. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului nou-adormitei roabei lui Dumnezeu Alexandra Veveriţa la paraclisul Catedralei “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În dimineaţa zilei de miercuri, 30 decembrie 2020, rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere s-au adunat la paraclisul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, pentru a petrece în ultimul drum pe roaba lui Dumnezeu Alexandra Veveriţa.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. La slujbă, alături de Ierarh s-a rugat un sobor de preoți și diaconi, îndureratul soț, copiii, nepoții, rudele, apropiații și mulțimea tuturor celor care au cunoscut-o, iubit-o și apreciat-o pe răposată.

În cadrul serviciului divin, Prea Sfințitul Nicodim a adresat familiei îndoliate şi creştinilor adunați la rugăciune un cuvînt de mîngîiere și de condoleanțe, îndemnînd rudele, apropiații și pe toți cei ce au cunoscut-o pe  nou-adormita Alexandra să se roage Milostivului Dumnezeu pentru ca sufletul ei să fie așezat în locul cel de fericire și de odihnă al drepților.

Dumnezeu să o odihnească cu drepții! Citeşte mai departe >>>

Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, cu prilejul aniversării a 10 ani de la hirotonia întru arhiereu a Prea Sfințitului Nicodim

În Duminica a XXIX-a după Cincizecime, a Sfinților Strămoși după trup ai Mîntuitorului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a sărbătorit aniversarea de 10 ani de la hirotonia sa întru arhiereu. Cu acest prilej la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, a avut loc Sfînta Liturghie Arhierească la care, alături de Ierarhul a coliturghisit soborul slujitorilor ai lăcașului sfînt.

În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii speciale pentru omagiatul Prea Sfințitul Nicodim, în care au mulțumit Bunului Dumnezeu pentru binecuvîntarea, harul și ajutorul primit de la El pe parcursul acestor 10 ani de slujire arhierească.

După citirea pericopei evanghelice de la Luca XIV, 16-24, despre pilda celor poftiți la cină, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească. Explicînd Evanghelia zilei, Ierarhul a subliniat că refuzul de a primi chemarea la mîntuire şi de a veni la „cina” Împărăţiei Cerurilor stîrneşte mînia lui Dumnezeu, iar cei vinovaţi de acest refuz vor fi lipsiţi de această binecuvîntare pentru veșnicie. În acest sens, Vlădica a îndemnat credincioșii să profite de puținele zile ale postului care au rămas, să-și curețe sufletele prin mărturisire și împărtășire cu Sfintele Taine, pentru a se bucura din plin de luminoasa sărbătoare a Nașterii Domnului, care se apropie. Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Preasfinţitul Nicodim – Episcop de Edineţ şi Briceni aniversează în 26 decembrie 2020, zece ani ani de arhierie. Cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir i-a transmis Preasfinţiei Sale un mesaj de felicitare.

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală și misionară pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veșnic, să Vă dăruiască în continuare aceeași râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei și mult ajutor în slujirea Bisericii și a credincioșilor din Episcopia de Edineț și Briceni. Harul Duhului Sfânt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Preasfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvântate!

Cu binecuvântare arhipăstorească și dragoste în Hristos-Domnul,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului NICODIM, Episcop de Edineţ și Briceni, cu ocazia împlinirii a 10 ani de Arhierie

Preasfinția Voastră,

Cu binecuvântatul prilejul, de împlinire a 10 ani de arhierie, am bucuria de a Vă adresa alese urări de bine și sincere cuvinte de felicitare.

Atât slujirea rodnică și râvnitoare la Sfântul Prestol, dar și funcțiile administrative – blagocin al bisericilor din orașele […]

Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, adresat PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul aniversării a zece ani de la hirotonia episcopală a Preasfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Harul Duhului Sfânt să […]

Litie morțească la mormîntul pururea pomenitului rob al lui Dumnezeu Alexandru Snegur

La 25 decembrie, cînd îl cinstim pe Sfîntul Ierarh Spiridon al Trimitundei Ciprului, Făcătorul de Minuni, ne amintim cu pietate și de cel care a fost Alexandru Snegur – un Om cu inima plină de credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru semeni, fiu devotat și mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, fierbinte rîvnitor pentru pacea, liniștea și unitatea Bisericii lui Hristos, soț fidel și iubitor, blînd și cald părinte și bunic.

Astăzi domnia sa ar fi împlinit vîrsta de 67 de ani. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a deplasat împreună cu un grup de slujitori în satul Băiuș, raionul Leova, localitatea de baștină și locul de odihnă veșnică al răposatului, pentru a-i cinsti memoria și a săvîrși o slujbă de pomenire.

Ne rugăm Domnului Hristos, Cel Înviat din morţi, să odihnească sufletul lui în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale! Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XXVIII-a după Cincizecime Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a XXVIII-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

La ectenia mare și la ectenia întreită în cadrul Sfintei Liturgiiau, fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei și-a sărbătorit Hramul

Catedrala Arhierească „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei a fost neîncăpătoare sîmbăta, 19 decembrie 2020, pentru numărul mare de credincioşi veniţi să-l cinstească pe Sfîntul Nicolae, Ierarhul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul acestui sfînt locaş.

Cu prilejul hramului, Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor ales de preoţi din care a făcut parte arhimandritul Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana; protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhimandritul Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii Rudi şi slujitori din cuprinsul Eparhiei de Edineţ. 

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu și Sfîntului Ierarh Nicolae pentru toate binefacerile Sale și belșugul harului Său revărsat asupra acestei catedrale, a slujitorilor și a enoriașilor care se roagă aici. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească în biserica “Cuv. Parascheva” din localitatea Corbu, raionul Donduşeni

Credincioșii de la biserica “Cuv. Parascheva” din satul Corbu, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Mihail Lisnic au avut marea bucurie de a-l avea în mijlocul lor joi, 17 decembrie 2020, cînd se face pomenirea Sfintei Mare Muceniţe Varvara, pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocinul Bisericilor din raionul Donduşeni, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească.

La finalul Sfîntei Liturghii a urmat slujba Te Deum-ului şi rînduiala de sfinţire a unei noi Troițe. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XXVII-a după Pogorîrea Sfîntului Duh și ziua pomenirii Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în număr mare pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de către Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvîntul său de învățătură, Vlădica a vorbit creștinilor despre misiunea Sfîntului Apostol Andrei, care a predicat Cuvîntul Evangheliei și pe meleagurile noastre, și despre datoria fiecăruia din noi, creștinii, de a păstra autentică această învățătură și a o aplica în viața noastră prin practicarea virtuților, a postului, milosteniei și faptelor bune. Apoi Ierarhul a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Luca XIII, 10-17, despre vindecarea femeii gîrbove, care, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului în care ne aflăm, devine pentru fiecare dintre noi un dascăl al credinței statornice, smereniei profunde, al răbdării îndelungate, al recunoștinței și proslăvirii lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

La Reședința Episcopală din Edineț a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor din cuprinsul Blagociniilor r-lui Ocnița

Sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în după amiaza zilei de marți, 9 decembrie 2020, la Reședința Episcopală din orașul Edineț s-a desfășurat Adunarea generală a slujitorilor di cuprinsul Blagociniilor r-lui Ocnița sectorului I-II.

La începutul Adunării slujitorii au săvîșit litia mică pentru sufletele nou adormiților clerici din cuprinsul blagociniilor raionului Ocnița: prot. Vasile Țari și prot. Mircea Patraș. Citeşte mai departe >>>