Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Liturghie Arhierească în a treia zi de Paști la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni

În a treia zi de Paști, cu prilejul hramului Mănăstirii „Învierea Domnului” din orașul Briceni, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitoarelor și a mulțimii închinătorilor sfîntului așezămînt, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Înaltpreasfinției Sale i-a coliturghisit un numeros sobor de preoți și diaconi, la sărbătoare participînd un număr mare de credincioși, veniți la hram din mai multe localități ale eparhiei.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii. În cuvîntul de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit despre Învierea Domnului care a servit drept temei al credinței și al propovăduirii creștine, prin lumina și bucuria căreia, inima și sufletul creștinilor se pătrund de lumina harului dumnezeiesc și se transfigurează, devenind mai receptive la mesajul Veștii celei Bune a Răscumpărării din păcat și din moarte a neamului omenesc. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească în a doua zi de Paști

În a doua zi de Paști, începînd cu ora 8.oo, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei slujba utreniei Pascale şi Sfînta Dumnezeiasca Liturghie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării bisericii cu citirea pericopelor evanghelice ale Învierii. În cuvîntul de învățătură, Vlădica Nicodim a vorbit despre Învierea Domnului care a servit drept temei al credinței și al propovăduirii creștine, prin lumina și bucuria căreia, inima și sufletul creștinilor se pătrund de lumina harului dumnezeiesc și se transfigurează, devenind mai receptive la mesajul Veștii celei Bune a Răscumpărării din păcat și din moarte a neamului omenesc. Citeşte mai departe >>>

Slujba Pascală în noaptia de Învierea Domnului prăznuită la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.  La miezul nopții Vlădica a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și străduința Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. Citeşte mai departe >>>

Focul haric a fost adus la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Sîmbata sera la orile 21:00 Înaltpreasfințitul Nicodim a întălnit Focul Haric la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, care a fos adus de la Chișinău cu străduința a protoiereului Veaceslav Matiescu, blagocinului r-lui Dondușeni. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni

Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm.

Să zicem, fraţilor, şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere.

Şi aşa să strigăm: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcînd,

şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”

(Stihira Paștilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,
iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,
dragi fraţi şi surori!

HRISTOS A ÎNVIAT!

În această sfîntă zi, cînd serbăm „al praznicelor praznic și sărbătoarea sărbătorilor”, inimile noastre sînt pline de evlavie și recunoștință, pentru că Dumnezeu ne-a învrednicit să trăim încă o dată bucuria Învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos, care nu poate fi descrisă în cuvinte, dar poate fi simțită cu sufletul. Sfîntul Ierarh Grigorie Teologul ne spune că sărbătoarea Învierii lui Hristos „…întrece toate solemnitățile, nu numai cele omenești și pămîntești, ci chiar și cele legate de numele lui Hristos și pentru Hristos săvîrșite, după cum soarele covîrșește stelele”.

Taina nopții de Paști ni se dezvăluie în taina nopții de la Betleem. Întruparea lui Dumnezeu a fost începutul mîntuirii noastre, al drumului către Paști. Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume, a luat trup omenesc, a îndurat suferințe, înjosiri, a primit moartea de bunăvoie, S-a pogorît la iad, a înviat din morți, și toate acestea le-a făcut pentru noi și pentru mîntuirea noastră. Punctul culminant al răscumpărării a fost Crucea de la Golgota, unde Hristos S-a adus pe Sine Jertfă pentru întreg neamul omenesc.

Învierea cea de a treia zi a Mîntuitorului Hristos este piatra de temelie a credinței noastre. Prin Învierea Sa, Domnul Iisus Hristos învinge urmările căderii în păcat și puterea morții. Sfîntul Ierarh Epifanie al Ciprului ne spune: „pentru a birui moartea care stăpînește peste oameni, Mîntuitorul Hristos își pune Sufletul Său pentru sufletul nostru, suferă Moarte pe Cruce”. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пасхальным посланием.

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы радости. Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2022

“Acum toate s-au umplut de lumină:
şi cerul, şi pământul şi cele de desubt.
Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos…”
(Din Canonul Învierii)

Preasfințiți arhipăstori,
Preacucernici preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, drept-măritori creștini,

Hristos a Înviat!

În această noapte sfântă şi plină de lumină dumnezeiască Biserica ne îndeamnă pe toţi, binevestindu-ne prin cântare liturgică: “Veniţi, toţi credincioşii, să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos. Că iată a venit, prin Cruce, bucurie la toată lumea.” (Din Slujba Învierii).

În timpurile grele, marcate de încercări şi flageluri, fiecare om în parte și umanitatea în general așteaptă o veste bună. Pentru credincioși cea mai așteptată este Vestea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care nu-și pierde și nici nu-și diminuează sensul, trecând prin istoria tragică a veacurilor, ci dimpotrivă se actualizează și se afirmă tot mai mult, ca fiind aducătoare de un suflu nou de nădejde și curaj pentru creștinii de oricând, precum a fost ucenicilor și apostolilor celor dintâi. Vestea pascală se remarcă ca răspunsul lui Dumnezeu la speranța omenească. Citeşte mai departe >>>

În Sîmbăta cea Mare, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta cea Mare, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii cu binecuvîntarea Patriarhului a fost citită rugăciunia pentru pacea în Ţara Sfîntă Palestina și pentru încetarea conflictului armat din Ucraina după ce avut loc sfințirea sfințirea pîinii și a vinului care se împarte în mod tradițional în această ultimă zi din Postul Mare credincioșilor spre întărire trupească pentru slujba pascală ce ne stă înainte.

În cuvîntul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii să contemple în tăcere și recunoștință momentul plin de taină al petrecerii Mîntuitorului cu trupul în mormînt și cu sufletul în iad, unde cu puterea Sa dumnezeiască a sfărîmat legăturile morții și a chemat neamul omenesc din stricăciune spre viața veșnică. Citeşte mai departe >>>

Vinerea mare. Denia Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta Mare prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și pogorîrea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică.

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în seara zilei Vinerii celei Mari, după rînduiala cuvenită, slujba Vecerniei, a Pavecerniței și a Utreniei Sîmbetei Patimilor cu slujba Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta și Marea Joi din Săptămîna Patimilor la Mănăstirea “Naşterea Domnului” Zăbriceni

Sfînta și Marea Joi este ziua Cinei celei de Taină, este ziua întemeierii celei mai mari Taine de pe pămînt – Sfînta Euharistie prin care Hristos se dăruiește întregii lumi prin adevărat Trupul Său și adevărat și Scump Sîngele Său. În dimineața acestei zilei, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț […]

Slujire Arhierească în Miercurea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei

Miercurea cea Mare este ziua trădării. Iuda Iscarioteanul slujește satanei prin vînzarea Mîntuitorului, devenind astfel prizonier al iadului. Este zi de adîncăîntristare pentru fapta cea necugetată a celui care deși, văzînd minunile și dragostea cea mare a lui Hristos, a rămas cu inima împietrită. Este zi de adîncă întristare pentru fiecare suflet care îl trădează pe Hristos, devenind prizonierul păcatului, dar și de mare nădejde pentru tot sufletul care se pocăiește, pentru că este și ziua amintirii femeii păcătoase care a uns cu mir și cu lacrimi picioarele Mîntuitorului și a primit iertare.

În această zi, plină de semnificație duhovnicească, Înaltpreasfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujbele deniilor și Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Marțea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului

În Marțea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

După slujbă, Vladicca Nicodim a vorbit despre Pilda celor zece fecioare, care se citește în această zi în toate Bisericile Ortodoxe și a îndemnat credincioșii la priveghere în rugăciune însoțită de lucrarea faptelor celor bune izvorîte din credință, care sunt ca lumina și untdelemnul candelelor personale ale sufletelor noastre și care nu pot fi împrumutate altora, după cu spune Sfîntul Serafim de Sarov. Citeşte mai departe >>>