Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 87
Pagini vizitate: 592
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 172
Pagini vizitate: 879

Hramul Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Astăzi, 22 mai 2022, Biserica Ortodoxă prăznuiește Mutarea moaștelor Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari. Unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii lui Hristos, Sfîntul Nicolae s-a născut la sfîrșitul sec. III în localitatea Patara, Asia Mică. A fost unicul fiu al unei familii foarte înstărite și evlavioase. De mic copil a dovedit hărnicie la învățătură și o viață virtuoasă, ceea ce a făcut ca el să crească duhovnicește și în înțelepciunea creștină. Rămas de timpuriu orfan de ambii părinți, el a împărțit toată averea moștenită săracilor și l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Datorită vieții sale sfinte a fost ales episcop al Mirei Lichiei (eparhie din Asia Mică). În calitate de Ierarh, Sfîntul Nicolae a avut o activitate deosebită, ajutîndu-i pe cei săraci, primindu-i pe cei păcătoși și apărînd cu fermitate credința ortodoxă.  Pentru atitudinea sa vehementă împotriva păgînismului și a închinării la idoli a fost întemnițat la anul 305, fiind eliberat după urcarea pe tron a Sfîntului Împărat Constantin cel Mare. Se știe că a apărat credința ortodoxă împotriva ereziei lui Arie la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325). A trecut la Domnul pe 6/19 decembrie, cîndva între anii 342-352. La 9/22 mai 1087, pentru a nu cădea în mîinile musulmanilor, moaştele Sfîntului Nicolae au fost mutate din Mira la Bari, în sudul Italiei.

Sfîntul Nicolae este și patronul spiritual al Catedralei Arhierești din orașul Orhei. În zi de hram, mulțimea credincioșilor  au venit ca să se roage la Sfînta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, și să se închine la icoana și racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Făcător de Minuni. Înaltpreasfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți. La eveniment au participat autorități locale Primarul Orașului Orhei Domnul Pavel Verejanu, Președintele Raionului Orhei Domnul Dinu Țurcanu și ctitori de seamă ai Catedralei.

După Sfînta Liturghie a fost oficiat un Te Deum de sănătate în fața icoanei și a moaștelor Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. Citeşte mai departe >>>

În ziua cinstirii Sfintului Apostol Sf. Ioan Teologul, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, aniversiază de 41 de ani de slujire la Sfîntul Altar

Sîmbăta, 21 mai 2022, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfîntului Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul. El fost unul din cei Doisprezece Apostoli şi a scris Evanghelia care îi poartă numele, trei epistole canonice: I Ioan, II Ioan şi III Ioan şi Apocalipsa. Sfîntul Ioan a fost fiul Salomeei mironosiţa şi al lui Zevedei, un pescar din Betsaida Galileii. Fratele său a fost Sfîntul Iacov, un alt apostol. A fost cel mai tînăr din cei doisprezece Apostoli şi foarte apropiat Domnului, fiind „ucenicul prea iubit al lui Iisus Hristos”. El a fost prezent la Schimbarea la Faţă a Mîntuitorului împreună cu Petru şi cu fratele său Iacov. Sfîntul Ioan a fost exilat în insula Patmos de către împăratul Domiţian între anii 90-95 d.Hr. şi acolo a avut revelaţia Cărţii Apocalipsei. După moartea împăratului Domițian (96 d.Hr.) s-a întors la Efes, scriindu-și Evanghelia în jurul anului 100 d.Hr. A adormit în Domnul la vîrstă foarte înaintată.

În ziua acestei sărbători, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. De menţionat că această zi are o semnificaţie deosebită pentru Înaltpreasfinția Sa, Sfîntul Ioan fiind şi ocrotitorul ceresc al Ierarhului după numele său de botez. Totodată, Înaltpreasfințitul Nicodim aniversează de acest praznic 41 de ani de slujire la altar. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Ioan, Episcop de Soroca și Vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfinția Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Prea Sfinției Voastre – Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

[…]

Scrisoare de mulțumire doamnei Ursula Honeck, președintele Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” pentru ajutorul umanitar acordat persoanelor refugiate din Ucraina și familiilor nevoiașe din țara noastră

Eparhia de Edineț și Briceni și Catedrala «Sf. Nicolae» din orașul Orhei, aduce cele mai sincere mulțumiri Organizației filantropice «Hilfe fur Osteuropa» în frunte cu Președinte Organizației Doamna Ursula Honeck, pentru marea dragoste și jertfelnicie care o aveți față de cei nevoiași. Loturi cu ajutor umanitar care le oferiți nouă mulți ani la rînd au ajutat Spitalul Raional Edineţ, au  sălvat și au ajutat multe familii nevoiașe din țara noastră. În acest an, ajutorul umanitar oferit de Organizația «Hilfe fur Osteuropa» are deosebit preț, fiind că vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor refugiate din Ucraina.

De aceea, mulțumindu-Vă din suflet, rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, prosperitate, belșug în toate, să Vă țină mereu în paza Sa cea Sfîntă. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a după Paști, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a IV-a după Paști, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralaei “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la Ioan V, 1-15, despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, Ierarhul a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvînt de învățătură. Înaltpreasfinția Sa a explicat că această Evanghelie a fost așezată în perioada de după Paști pentru a ne arăta în chip duhovnicesc roadele Învierii Domnului. Astfel, Mîntuitorul Hristos este pentru fiecare dintre noi, cei slăbănogiți de patimi și de păcate, Omul care ne aruncă în scăldătoarea Sfîntului Botez, ne mîntuiește, ne luminează și ne sfințește prin cele 7 Taine ale Bisericii, fiindu-ne mereu alături și susținîndu-ne cu harul și puterea Sa pentru a-I putea urma, purtîndu-ne fiecare Crucea.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Nicodim a felicitat credincioşii care s-au învrednicit de împărtăşirea cu Sfîntul Trup şi Sînge al Mîntuitorului şi a subliniat că darurile duhovniceşti le putem spori cu fapte de milostenie şi întrajutorare a semenilor noştri care se află în lipsuri şi greutăţi. În acest sens, după slujbă credincioşilor le-a fost repartizat un important lot de ajutoare umanitare, constînd din haine şi încălţămînte, care va fi distribuit ulterior de către enoriaşi familiilor refugiaţii din Ucraina şi pentru familiile nevoiaşe din oraş. Citeşte mai departe >>>

Sfinţirea noii biserici „Sf. Cv. Simeon Stîlpnicul” din orașul Briceni

Sîmbăta, 14 mai 2022, mulțimea credincioșilor din orașul Briceni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Simeon Cucuietu, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Înaltpreasfinţitul Nicodim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat mai întîi slujba de sfințire a prestolului, după care a urmat prima Sfîntă şi Dumnezeiască Liturghie în noul locaș de închinare cu hramul „Sf. Cuv. Simeon Stîlpnicul».

Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de corul fraților mănăstirii Nicoreni, în simfonie liturgică cu credincioşii prezenţi.

De menționat că prima piatră de temelie pentru construirea noii biserici s-a pus cu 1 an în urmă. Lucrările de construcţie au fost coordonate de către părintele paroh, protoiereul Simeon Cucuietu.

Pentru munca depusă cu sîrguinţă la construcţia acestui sfînt locaş, spre binele şi propăşirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, și în ajunul frumoasei aniversări 45 de ani de viațăla, la Sfînta Liturghie de astăzi, în timpul Vohodului Mic, protoiereul Simeon Cucuietu a fost decorat cu medalia „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni”. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului ceresc al Înaltpreasfinţitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, şi-a sărbătorit ziua Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul și Dreptul Nicodim, ucenicul de taină și prietenul Domnului Hristos, pomenit în Duminica a III-a după Paști, alături de Sfintele Femei Mironosițe și Dreptul Iosif din Arimateia, în mijlocul obștii monahale și credincioşilor la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Călărășeuca. Înaltpreasfinţia Sa a oficiat aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat fiind de un sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al Mănăstirii Călărășeuca.

La încheierea slujbei, Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit o cuvîntare în care a vorbit despre bucuria și lumina ce ne inundă inimile în perioada frumoaselor sărbători pascale, bucurie care izvorăște din lumina Învierii lui Hristos – nădejdea și mîngîierea sufletelor noastre. Apoi, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit călduros slujitorilor și tuturor credincioșilor pentru dragostea și bunăvoința de a împărtăși împreună bucuria sărbătorii la această Sfîntă Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

Înaltpreasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Înaltpreasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel […]

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, adresat Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc

Cu cu prilejul celebrării zilei onomastice, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:

Înaltpreasfinţia Voastră,

În ziua în care toată suflarea Ortodoxă celebrează Duminica Femeilor […]

Mesaj de felicitare adresat Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Înaltpreasfințite  Stăpîne Nicodim!

Colaboratorii Administrației eparhiale și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni avem deosebita bucurie și plăcere de a Vă aduce, în ziua prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, cele mai sincere și mai calde felicitări cu prilejul sărbătoririi […]

Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și slujba prohodului nou-adormitului robului lui Dumnezeu Vasile Ciubatîi

În dimineaţa zilei de sîmbăta, 7 mai 2022, mulţime de creştini, rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere s-au adunat la biserica „Sf. Trei Ierarhi” din satul Balasinești, raionul Briceni, pentru a petrece în ultimul drum pe robul lui Dumnezeu Vasile Ciubatîi, tatăl protoiereului Lilian Ciubatîi, Blagocin de Briceni.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni. La slujbă, alături de Ierarh s-a rugat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele paroh, protoiereul Adrian Nemerenco, un sobor de preoți și diaconi, îndurerață soția răposatului, copiii, nepoții, rudele, apropiații și mulțimea tuturor celor care au cunoscut pe răposatul.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul bărbătesc și de corul parohiei „Sf. Nicolae” din satul Șirăuți, raionul Briceni. Citeşte mai departe >>>

„Mîntuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvîntează moștenirea Ta …”

Pentru noi creștinii Crucea este arma cu care Mîntuitorul lumii a biruit diavolul și moartea. Crucea lui Hristos este cel dintîi altar de jertfă al Bisericii creștine pentru că pe ea s-a jertfit Mîntuitorul și a sfințit-o cu preascump Sîngele Său, iar pe noi ne-a răscumpărat din robia păcatului. Sfîntul Apostol Pavel spune: „Cuvîntul Crucii pentru cei ce pier este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mîntuim, este puterea lui Dumnezeu”. De aceea, Crucile și troițele înălțate în localități sunt pentru creștini un izvor de har și binecuvîntare cerească și o mărturisire a credinței noastre ortodoxe strămoșești.

În după amiază zilei de vineri, 6 mai 2022, în satul Vălcineț, raionul Ocnița a fost sfinţită o nouă troiţă. Slujba de sfinţire a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte părintele paroh, protoiereul mitrofor Victor Pleșca, blagocinul r-lui Ocnița, sector II, protoiereul Oleg Bacal și preoți din cuprinsul blagociniei Ocnița. Citeşte mai departe >>>