Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 69
Pagini vizitate: 773
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 242
Pagini vizitate: 1654

În Duminica a XX-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XX-a după Cincizecime, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul slujitorilor şi enoriaşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrşind Sfînta Liturghie Arhierească.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.

La încheierea slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a explicat credincioşilor pericopa evanghelică a zilei despre pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

La 6 noiembrie 2021, în sîmbăta dinaintea pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea generală a celor adormiți în nădejdea învierii și a vieții celei veșnice,  Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru toți părinții și frații noștri care cu nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit în Domnul, oficiată afară în curtea Catedralei. La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a menţionat, că având în centru învăţătura despre învierea lui Hristos, garanţie a învierii tuturor, Biserica nu vede în moarte sfârşitul existenţei omului. De aceea, cei care au murit şi nu mai sunt printre noi nu sunt uitaţi: ei sunt pomeniţi la fiecare Sfântă Liturghie, iar sâmbăta, îndeosebi, se săvârşesc slujbe speciale, prin care Dumnezeu este rugat să le dăruiască fericirea cea veşnică. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Anastasia de la Kiev, Înaltpreasfințitul Nicodim a participat la Sfînta Liturghie oficiată la Mănăstirea „Sf. Cuv. Anastasia” din localitatea Kovalivka, Ucraina

Marți, 2 noiembrie 2021, în ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Anastasia de la Kiev, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Mănăstirea „Sf. Cuv. Anastasia” din localitatea Kovalivka, Ucraina. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către un sobor de Ierarhi în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Pavel, Mitropolit de Vîșgorod și Cernobîl.

După Sfînta Liturghie, Ierarhii au săvîrșit slujba sfințirii monumentului Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, instalat în curtea Mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfințite Vlădica Siluan!

Cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu a Prea Sfinției Voastre, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cele mai calde felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul […]

Duminica a XIX-a după Cincizecime și pomenirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca la Mănăstirea Călărășeuca

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de Duminică, 31 octombrie 2021, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfîntul Apostol şi Evanghelist Luca, Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca, r-nul Ocnița. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.  Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Trebisăuți, Briceni

Credincioșii parohiei „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Trebisăuți, raionul Briceni, în frunte cu părintele paroh,preotul Valentin Lupanciuc, au primit în ziua de sîmbătă, 30 octombrie 2021, cu multă bucurie duhovnicească vizita Înaltpreasfinitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. Evenimentul a fost marcat de oficierea Sfintei și Dmnezeieștii Liturghii, la care a participat un sobor mare de preoți și diaconi și numeroși credincioși. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Înaltpreasfințite Vlădica Petru!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Dragostea pentru pentru Mîntuitorul Hristos și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe tot […]

Slujire Arhierească de hramul bisericii „Sf. Cuvioasă Parascheva” din orașul Tvardița, raionul Taraclia

Miercuri, 27 octombrie 2021, în ziua cinstirii Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a participat alături de Înaltpreafințitului Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, la invitația și cu bunăvoința parohului bisericii „Sf. Cuvioasă Parascheva” din orașul Tvardița, raionul Taraclia, protoiereul Vladimir Pascalov, la Sfînta Liturghie Arhierească prilejuită de sărbătorirea hramului acestui sfînt locaș și a localității.

După Sfînta Liturghie a urmat înconjurul bisericii cu citirea Evangheliilor, după care a fost oficiat un Te Deum cu rugăciuni către Sfînta Cuvioasă Parascheva pentru sănătatea și bunăstarea slujitorilor, ctitorilor și enoriașilor acestei parohii. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Treime” din comuna Larga, Briceni

Marți, 26 octombrie 2021, după Sfînta Liturghie oficiată la catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sf. Treime” din satul Larga, raionul Briceni. Citeşte mai departe >>>

Vizită pastorală în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Hlina, raionul Briceni

În a doua jumătate a zilei de marți, 26 octombrie 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Hlina, raionul Briceni, care în anul 2022 va împlinit 110 de ani de la fondare.

Ierarhul a fost întîmpinat de părintele paroh, protoiereul Serghei Chifeac și blagocinul sectorului II Briceni, protoiereul Lilian Ciubatîi.

În continuare părintele Serghie a prezentat Înaltpresfinției Sale palnul lucrărilor de restaurare a bisericii. Citeşte mai departe >>>

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron, numită “Portărița” la Catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de marți, 26 octombrie 2021,  Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. M. Mc. Ecaterina” din orașul Lipcani.

Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit un sobor numeros de slujitori din cadrul Eparhiei noastre din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul r-lui Briceni protoiereu Lilian Ciubatîi.

La încheierea Sfintei Liturghii, Ierarhul împreună cu slujitorii și credincioșii a oficiat slujba de sfințire a paraclisului din incinta catedralei. Citeşte mai departe >>>

Duminica a XVIII-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în Duminica a XIX-a după Cincizecime în mijlocul viețuitorilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte Stareț, Arhimandritul Damian (Burlacu), slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cuvîntul său de învățătură Ierarhul a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain, și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”. Citeşte mai departe >>>