Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 161
Pagini vizitate: 1392
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 266
Pagini vizitate: 1924

Sfînta Liturghie și slujba Prohodului robului lui Dumnezeu, nou-adormitului pruncul Nectarie Buga

În dimineaţa zilei de sîmbătă, 26 iunie 2021, mulţime de creştini – rude, prieteni și apropiați, cu inimile frînte de durere și cu lacrimi în ochi, s-au adunat la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Șirăuți, r-nul Briceni, pentru a petrece în ultimul drum pe nou-adormitul nevinovatul pruncul Nectarie care în urma unui incident a plecat din această viață prea devreme, la numai 7 ani, lăsînd în urmă multă tristețe și o durere nemărginită în sufletul părinților săi, protoiereului Alexandru și preotesei Maria Buga.

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a fost condusă de către protoiereul Lilian Ciubatîi, blagocin r-nului Briceni sectorul-II  înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Părintele blagocin protoiereul Lilian Ciubatîi a  transmis din partea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, sincere condoleanțe familiei îndoliate și un cuvînt de mîngîiere și susținere în aceste clipe grele, cauzate de despărțirea de fiul iubit. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de condoleanțe adresat protoiereului Alexandru Buga, paroh al bisericii „ Sfîntul Nicolae” din satul Şirăuţi, r-nul Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a fiului său pruncului Nectarie

Prea Cucernice părinte Alexandru, matușca Maria,

Îndurerată familie Buga!

Știrea că fiul Vostru cel iubit Nectarie, azi seară a plecat brusc din viață avînd doar 7 ani, lăsînd în urmă tristețe și durere, ne-a șocat.

Nu există cuvinte care să  poată alina această […]

A avut loc Adunarea Generală a clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat joi, 24 iunie 2021, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești din Eparhie. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 21 iunie, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în paraclisului cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului”.

Un număr mare de închinători și pelerini au îndreptat pașii în diminiața zilei de luni spre străvechea vatră monahală ca să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

Sfînta Liturghie a fost urmată de înconjurarea în procesiune solemnă a sfîntului locaș, de către arhiereu, soborul slujitorilor și mulțimea credincioșilor, și slujba unui Te Deum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra acestei Sfintei Mănăstiri, Țării noastre și a poporului binecredincios. Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Treime”, Rudi, creștini din mai multe parohii ale blagociniei Dondușeni au efectuat tradiționalul Drum al Crucii

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, duminică 20 iunie de sărbătoarea “Pogorîrea Sfîntului Duh”,  zeci de creștin din blagocinia Dondușeni respectînd tradiția au participat la pelerinajul pe jos spre Mănăstirea Rudi. Însoțiți de preoți, pelerinii au parcurs pe jos un traseu de o lungime mai mare de 40 de km. Creștinii au fost ghidați de către blagocinul protoiereul Veceslav Matiescu împreună cu parohul satului Tîrnova  protoiereul Nicolai Negrescu și parohul satului  Plop protoiereul Oleg Strainu.

Pelerinajul  s-a început din or. Dondușeni în jurul orei 12:00, după binecuvântarea creștinilor, plini de bucurie sufletească au pornit la drum preaslăvindu-l pe Dumnezeu cu cântări și rugăciuni. Acest eveniment are o însemnătate divină, osteneala creștinilor este primită ca pe o jertvă spre slava Sfintei Treimi și pentru a primi ajutor la cerirele lor și iertarea păcatelor. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Pogorîrii Sfîntului Duh la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși, deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea prăznuirii Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau „Moșii de vară”), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de slujitori, avîndu-l în frunte pe Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți întru dreaptă credință.

La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, după care a îndemnat binecredincioșii creștini să poarte mereu în suflet rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în fericirea și lumina cea neînserată a Împărăției Sale. Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În Duminica de după Înălțarea Domnului, a Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi. Citeşte mai departe >>>

Taina Sfintei Cununii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminică, 6 iunie, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Andrei şi Natalia Postu. Andrei Postu este fiul protoiereului Grigorie Postu – parohul Bisericii cu hramul „Sf. Nicolae” din satul Bieşti, raionul Orhei.

La încheiere, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură tinerilor despre unica poruncă din Sfînta Scriptură dată de Maica Domnului la nunta din Cana Galileii, încredinţîndu-i că aceeaşi poruncă spre împlinire au primit-o şi ei – „Să faceţi orice vă va zice” (Ioan 2,5), felicitîndu-i şi dorindu-le multă sănătate, bună înţelegere, pace şi dragoste desăvîrşită, bucurii şi veselii şi o casă plină de copii. Tinerii au primit în dar o frumoasă icoană cu chipul Sf. Ap. Andrei și o Biblie. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Paști, a Orbului, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul credincioşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrşind Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat evanghelia zilei de la Ioan IX, 1-38. Vorbind despre vindecarea minunată a orbului din Evanghelie, Vădica a subliniat următoarele: „Astăzi am fost martorii minunii în care Hristos a făcut din orb un om care vede. Şi care vede tot mai mult şi tot mai bine. Vede cu ochii trupeşti, dar vede mai ales cu ochii duhovniceşti. Cu primii, îl vede cu recunoştinţă neţărmuită pe Binefăcătorul său şi Îl mărturiseşte ca atare; cu cei de-ai doilea, Îl vede pe Cel ce este Lumina lumii şi îl mărturiseşte că este Fiul lui Dumnezeu, închinîndu-I-se Lui. Să ne străduim să devenim şi noi oameni „care văd” şi, văzînd, să-L mărturisim pe Mîntuitorul în lume, astfel încît toţi orbii să-şi primească vederea şi Domnul Hristos să fie primit cu adevărat ca Lumina lumii!” Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Eufrosinia de la Poloțk, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca

La 5 iunie 2021, Biserica Ortodoxă face pomenirea Cuvioasei Eufrosinia de la Poloțk (1173), Ocrotitoarea cerească a Preacuvioasei egumene Eufrosinia Peșterean, maica stareță a mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Călărășeuca, Ocnița. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, și-a îndreptat pașii în diminiața zilei de sîmbăta spre străvechea vatră monahală pentru a săvîrși împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și a aduce cele mai sincere și cordiale felicitări maicii Eufrosinia cu ocazia sărbătoririi Ocrotitoarei Cerești.

La Vohodul Mic, pentru multiplele și deosebitele merite, stareța mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” egumena Eufrosinia (Peșterean) a fost decorată de către Ierarh cu cea mai înaltă distincție eparhială– medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru sănătate omagiatei egumene Eufrosinia, pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencii, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, unde a oficiat Sfînta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu) și cinstiții slujitori ai mănăstirii. Citeşte mai departe >>>