Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 26
Pagini vizitate: 260
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 238
Pagini vizitate: 1766

Săptămâna Patimilor – ultima treaptă a urcușului nostru spre Înviere

 

Saptamîna patimilor reprezintă ultima treaptă a urcuşului nostru duhovnicesc din Postul Mare spre Înviere. În aceste zile Biserica Ortodoxă recapitulează cu post mai aspru şi rugaciuni deosebite Patimile şi suferinţele pe care şi le-a asumat de bună voie Mîntuitorul Hristos pentru mîntuirea noastră. Fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar si adânc.

 Primele trei zile sunt numite mari și sfinte deoarece ele subliniază caracterul eshatologic al Săptămînii Patimilor, în sensul că Luminata Înviere pe care o vom sărbători peste cîteva zile este doar o pregustare aici și acum a Împărăției ce va să vină.     

Astfel în Sfînta și Marea Luni se face amintirea fericitului Iosif cel preafrumos și a smochinului care s-a uscat la Cuvîntul Domnului. După cum ne mărturisește sinaxarul acestei zile, Iosif este prototip al lui Hristos, deoarece ca și el, Domnul a fost invidiat de iudei, a fost vîndut de ucenicul său pentru treizeci de arginți, a fost închis în groapa întunecoasă a mormântului. Sculându-Se de acolo prin El însusi, împărățește peste Egipt, adică peste tot păcatul, îl învinge cu putere și, ca un iubitor de oameni, ne răscumpără prin darea hranei celei de taină, dându-Se pe El însuși pentru noi și hrănindu-ne cu pâine cerească. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM. Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru marea mulțime de rugători care au hotărât în această zi să dea Slavă și cinste lui Dumnezeu. Predica și cuvântul de felicitare al Prea Sfințitului NICODIM a fost adresat cu multă dragoste poporului dreptmăritor și oasepților din alte orașe care au ales să se roage alături de Episcopul de Edineț și Briceni: ”O mare mulțime de oameni a ieșit înaintea Mântuitorului Hristos în această zi, ținând în mâini frunze de palmier și strigând Osana. O primire demnă de un Adevărat Împărat. Vestea că Iisus înviase pe Lazăr se răspândise cu viteza fulgerului printre iudei. Oamenii își aruncau hainele înaintea Sa, cântau și dănțuiau de bucurie.
Astăzi și noi ținem în mâini crengi de salcie și ne bucurăm, pentru că așa cum El a intrat în Ierusalim cu atâția ani în urmă, noi Îl așteptăm să-Și facă intrarea victorioasa în inimile noastre și astfel, împreună cu El, să intrăm cu toții în Săptămâna Mare. Citeşte mai departe >>>

Sâmbăta lui Lazăr la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din Orhei

În cea de-a VI-a Sâmbătă a Sfântului și Marelui Post, când Biserica Ortodoxă săvârșește pomenirea Dreptului Lazăr cel a IV-a zi înviat din morți, Prea Sfințitul NICODIM a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Totodată, în timpul Sfintei Liturghii s-a săvârșit și pomenirea nou adormitei roabei lui Dumnezeu Oxana, care mai mulți ani a slujit Biserica Ortodoxă în funcția de Director a Complexului de Edituri a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care se află în ascultarea Prea Sfințitului NICODIM! În timpul predicii Sale, Vladâca a ținut să accentuieze viabilitatea acestei femei, stăruința ei de a executa toate sarcinile puse înainte și dorința ei de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor prin ascultarea sa! Dumnezeu să o ierte și să o odihnească cu drepții!

Citeşte mai departe >>>

A avut loc Adunarea Generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni

Sub Președinția Arhiereului locului, în data de 15 aprilie 2011 a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor Bisericii Ortodoxe din Episcopia de Edineț și Briceni! Adunarea Episcopiei a fost prilejuită în primul rând de apropierea celei mai înălțătoare sărbători – Învierea Domnului, cât și de Sfințirea noului depozit eparhial, care și-a deschis activitatea în această zi.

În cadrul Adunării, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a ținut să accentuieze mai multe aspecte ale slujirii preoților din această deosebit de importantă perioadă a anului bisericesc. S-a discutat asupra programului liturgic din Săptămâna Patimilor cât și despre Slujba Învierii și nuanțele liturgice specifice perioadei date. De asemeni, nu sa trecut cu vederea și Paștele Blajinilor, analizându-se tradițiile locale. Citeşte mai departe >>>

Denia Dumnezeieștilor Patimilor din cea dea V-a Duminică a Sfântului și Marelui Post săvârșită în Mănăstirea Călărășeuca

 În seara duminicii a V-a a Sfîntului şi Marelui Post, Prea Sfînţitul Nicodim a săvîrşit după tradiţie Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărăşeuca, raionul Ocniţa.

În cuvîntul Său de învăţătură, Prea Sfinţitul Episcop a vorbit  despre mîntuitoarele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos îndemnîndu-i pe toţi cei prezenţi la rugăciune să fie alături de Hristos în drumul patimilor spre Golgota neamului omenesc şi să priveghem neîncetat în post şi rugăciune împărtăşind durerile patimilor, moartea, îngroparea şi nespusa bucurie a Învierii. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a V-a duminică a Postului Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ

Catedeala Episcopală în această zi a fost neîncăpătoare pentru creştinii ortodocşi veniţi la rugăciune alături de păstorul lor.

Vladîca Nicodim a menţionat că fiecare zi de post trebuie să fie o nouă treaptă care ne urcă spre cer, şi ne apropie de Învierea lui Hristos. De aceea suntem datori, să ne silim zi cu zi la rugăciune, la înfrînare, la post, la împăcare duhovnicească cu toţi oamenii, la milostenie, la părăsirea păcatelor prin spovedanie şi la unirea cu Hristos prin Sfînta Împărtăşanie.

În Evanghelia din duminica a V-a din Postul Paştelui se vorbeşte de două păcate foarte răspândite la noi: slava deşartă şi mînia. Cel mai potrivit timp de pocăinţă pentru noi toţi este Postul Mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mîndria, mînia, ura, îndoiala, desfrînarea, necredinţa şi tot păcatul, acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, pînă mai avem viaţă şi timp de pocăinţă.  Citeşte mai departe >>>

În Sâmbăta a V-a din Postul Mare, Prea Sfințitul NICODIM a oficiat Sfînta Liturghie în mănăstirea „Nașterea Domnului” Zăbriceni

Timpul neprietenos de afară nu a fost o piedică pentru creștinii care au hotărât să se adune astăzi la mănăstirea Nașterea Domnului din Zăbriceni, pentru a da slavă cuvenită lui Dumnezeu la Sfînta Liturghie oficiată de către PS NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

 În cuvîntul său de învățătură Prea Sfințitul Nicodim a menționat despre însemnătatea sărbătorii „Laudei Maicii Domnului” și la sfîrșit a îndemnat pe creștini: „Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale Bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoarea noastră. Să nu uităm că "ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea", și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cît putem exemplul, ca să avem și noi parte de binecuvîntarea Domnul nostru Iisus Hristos în veci, Amin!” Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de Buna Vestire la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din orașul Orhei

În acestă zi de mare sărbătoare  episcopul NICODIM,  l-a avut ca oaspete de onoare pe Arhiepiscopul IUSTINIAN de Naro-Fominsc, cîrmuitorul parohiilor patriarhale din Statele Unite ale Americii. Înalt Prea Sfinția Sa a împărtășit bucuria Buneivestiri coliturghisind alături de Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

În cuvîntul său de învățătură ÎPS Iustinian a menționat că: „Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către patimile cele pline de ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră”. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a participat la şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

Arhiereii din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove au fost convocaţi la Palatul Mitropolitan. Şedinţa a fost prezidată de ÎPS Vladimir.

Au fost analizate propunerile din partea ierarhilor în vederea unor modificări a Legii privind cultele religioase şi părţile lor componente. În acelaşi timp au fost înaintate propuneri la statutele comunităţilor religioase care sunt înregistrate sau reînregistrate la Ministerul Justiţiei.

S-au făcut totalurile semnăturilor colectate împotriva proiectului Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării. Ierarhii au dat apreciere pozitivă retragerii acestui proiect din partea ministerului de resort, urmând a fi stabilit un dialog în vederea neadmiterii unor astfel de legi contrare moralei creştine.

S-au discutat aspecte organizatorice ale vizitei canonice în Republica Moldova a Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, preconizată pentru 8-12 octombrie 2011. Timp de două săptămâni urmează a fi definitivat programul vizitei. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM s-a aflat în mijlocul credinicioșilor din Orhei


În cea de a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedralala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Serviciul Divin s-a dovedit a fi unul deosebit de solemn, mulțime de credincioși alegând în această zi să primească părticica Cinstitului Trup și Dumnezeiescului Sânge a Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Sfânta Evanghelie, care s-a citit în această zi, a fost cu un deosebit folos pentru întărirea Duhului rugăciunii în mijlocul poporului! Poporul a înțeles perfect mesajul Sfintei Evanghelii explicate de Prea Sfințitul NICODIM: ”Credința, postul și rugăciunea”! Citeşte mai departe >>>

”Să nu fie muți la a predica Cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie surzi la a primi, Dumnezeiasca Învățătură” – a îndemnat Prea Sfințitul NICODIM poporul în cea de-a IV-a sâmbătă a Postului Mare


În cea de-a IV-a sâmbătă din Postul Mare, ultima în care Biserica Ortodoxă săvârșește Pomenirea Generală a celor răposați părinți și frați ai noștri dreptmăritori creștini, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit în Catedrala ”Sf. Nicolae” din Orhei, însoțit de Secretarul Episcopiei Prea Cucernicul Părinte Adrian Cotelea și clericii Catedralei!

Predica Prea Sfințitului Părinte s-a referit la vindecarea miraculoasă săvârșită de Mântuitorului Hristos, a surdului din ținutul Decapolei, care grăia cu anevoie! Prea Sfințitul Părinte a îndemnat poporul prezent la Sfânta Liturghie, în unison cu textul Sfintei Evanghelii: ”Să nu fie muți la a predica Cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie surzi la a primi, Dumnezeiasca Învățătură”!

”Noi vedem că cu toate că Hristos Mântuitorul a poruncit să nu spună nimănui nimic despre minunea săvârșită, lumea și mai mult Îl vestea! Ba mai mult, se mirau cu toții zicând: toate le-a făcut bine: pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească… Și pe noi astăzi, unii ne îndeamnă la necredință, la neîncredere în Dumnezeu! Noi însă, mai mult ca oricând datori suntem să avem credință nestatornică și dragoste, pentru a zice întocmai ca și cei din Evanghelia de astăzi: Pe toate Le face bine Dumnezeul nostru!”– a spus Prea Sfințitul NICODIM în predica Sa! Citeşte mai departe >>>

În cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, pe parcursul săptămînii curente, au avut loc întruniri cu blagociniile din Eparhie

În cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, pe parcursul săptămînii curente, au avut loc întruniri cu blagociniile din eparhie, unde au fost puse în discuţie un şir de întrebări si  probleme aparute recent. Cuvîntul de învățătură l-a avut Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edinet şi Briceni. Respectiv, la aceste intruniri s-a mentionat despre: Harul Preoţiei şi comportarea clericilor, Sf. şi Dumnezeiasca Liturgie, Sfintele Taine, deasemenea menţinerea curăţeniei în locaşurile Sfinte, despre situația dificilă din parohii și eparhie, întocmirea registrelor noi pentru evidența financiară în parohii, înregistrarea ierurgiilor, precum şi problema paşapoartelor biometrice, înmormîntarea celor necununaţi şi celor neîmpărtăşiţi, plecarea preoţilor peste hotare la muncă și informația despre vizita Sanctității Sale, Prea Fericitului Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse în Republica Moldova ș.a. Citeşte mai departe >>>