Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 86
Pagini vizitate: 396
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 148
Pagini vizitate: 760

ÎN AMINTIREA PREASFINȚITULUI DORIMEDONT

“Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu;

priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” – Evrei 13:7

Astfel îi îndemna Sfântul Apostol Pavel pe frații lui de credință, să fie cu luare aminte și să învețe din exemplul creștinilor ce s-au sacrificat pentru credință, să observe felul cum își desfășoară viața și să ia exemplul acestora.

La fel de actual am găsit și eu acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel. Astăzi, când trăim vremuri în care false valori încep să prospere, la fel și noi trebuie să privim la înaintașii noștri. Dumnezeu, din mare mila Sa pentru tot sufletul creștin ne-a tot purtat de grijă ani și ani la rând. Generații după generații au fost binecuvântate cu oameni sfinți, adevărați călăuzitori în tainele credinței, care rămân a fi, peste timp, adevărate repere creștinilor pentru a-i încuraja să lupte “lupta cea bună” pentru a moșteni Împărăția Cerurilor.

În decursul istoriei, neamul nostru a cunoscut multe și adevărate pietre de temelie care au susținut cu tărie unitatea spirituală a credincioșilor. Un adevărat reper în acest sens, pentru Biserica noastră și în deosebi pentru creștinii acestui neam, rămâne a fi primul și cel dintâi Ierarh al Eparhiei de Edineț și Briceni, Preasfințitul Episcop Dorimedont.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Alexandru Oleiniac, parohul bisericii «Sfinților Arhangheli» din satul Mîndîc, Drochia în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Nadejda

Prea Cucrnicee Părinte Alexandru,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Nadejda, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Sfinția Voastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă […]

În Duminica Fiului Risipitor Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminica a doua din perioada Triodului este numită a Fiului Risipitor, după pericopa evanghelică citită la Sfînta Liturghie, și face parte din perioada premergătoare Postului Mare. Prin conținutul și caracterul slujbei, ea ne predispune spre meditație duhovnicească și pocăință, introducîndu-ne încet-încet în atmosfera Postului Mare.

În această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.  Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Duminica Vameșului și a Fariseului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în Duminica Vameșului și a Fariseului Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, fiind  înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei și de mulțimea credincioșilor. 

Cuvîntul de învățătură a subliniat valoarea adevăratei pocăințe și a smereniei, avînd drept model rugăciunea vameșului: „Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului!”. De asemenea, credincioșilor le-a fost adus la cunoștință faptul că această duminică deschide perioada pregătitoare pentru Sfîntul și Marele Post al Paștilor, perioadă în care ne pregătim atît trupește cît și duhovnicește pentru urcușul spiritual către Învierea Domnului prin învierea din moartea păcatelor a sufletelor nostre. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba înmormîntării robului lui Dumnezeu Vasile Romaniuc la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Călărășeuca, raionul Ocnița

 

Joi, 18 februarie 2021, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Călărășeuca, r-nul Ocnița, slujba prohodului nou-adormitului robului lui Dumnezeu Vasile Romaniuc, fostul preşedinte al raionului Ocniţa. La slujbă, Ierarhului au fost alături părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele paroh, protoiereul Leonid Sevastianov, clericii din cuprinsul blagociniei, copiii, nepoții, rudele, apropiații și mulțimea tuturor celor care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul.

La începutul slujbei înmormîntării, Prea Sfințitul Nicodim a adresat îndureratei familii condoleanțe și a îndemnat credincioșii la o rugăciune sinceră, cu umilință și zdrobire de inimă, către Mult-milostivul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și odihna cu drepții a sufletului adormitului robului Său Vasile.

Citeşte mai departe >>>

Serviciu divin praznical la biserica „Sf. Arhangheli” din orașul Otaci, cu prilejul celebrării celor 60 de ani de la naștere a protoiereului Alexandru Usatîi

 

Joi, 18 februarie 2021, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Ierarh Teodosie, arhiepiscopul Cernigovului, care s-a săvârșit cu pace în anul 1696.

Această zi are o semnificaţie deosebită pentru Blagocinul raionului Ocnița, sector I, parohul bisericii „Sf. Arhangheli” din orașul Otaci, protoiereul Alexandru Usatîi, care aniversează frumosul jubileu de 60 de ani de de viață. Sfînta Liturghie Arhierească din ziua praznicului a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de slujitori din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocini și slujitori din raionul Ocniţa. La serviciul divin au participat și numeroși credincioși și ctitori de seamă ai sfîntului lacaş.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul parohial în simfonie liturgică cu corul bisericii „Sf. Ap. Petru și Pavel” din municipiul Bălți, condus de protoiereul Alexandru Paiul. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Întîmpinării Domnului la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

Luni, 15 februarie 2021, în ziua praznicului Întîmpinării Domnului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.  Citeşte mai departe >>>

Поздравление протоиерею Леониду Севастьянову, настоятелю храма „Свт. Николая ” села Каларашовка, по случаю дня рождения

Ваше Высокопреподобие!

 Всечестный отец Леонид! 

Управление Единеко-Бричанской Епархии во главе с Правящим Архиереем, приносит Вам свои искренние поздравления по случаю Вашего Дня Рождения.

Пусть Всемилостивый Господь, которому Вы верно служите, ниспошлет Вашему Высокопреподобию, Свои все щедрые дары, укрепит Ваши духовные и телесные силы, чтобы Вы […]

Slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire protoiereu Alexei Tanaseiciuc

Duminică 14 februarie 2021, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, Edineț,  Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire protoiereu Alexei Tanaseiciuc, care acum împlinește 5 ani de cînd, prin voia Milostivului Părinte Ceresc, a părăsit lumea aceasta, aflîndu-și odihnă în locașurile cele veșnice.

Alături de Ierarhul sa rugat parohul sfîntului locaș, blagocinul de Edineț sectorul III, protoiereul Dionisie Lupașco, credincioși și toți cei care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte. Citeşte mai departe >>>

În Duminica lui Zaheu Vameşul, Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminca lui Zaheu Vameşul, la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ, Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa mulţimii credincioşilor. 

Predica după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de către Prea Sfinţitul Nicodim, care a explicat pericopa zilei de la Luca XIX, 1-10, despre pocăinţa vameşului Zaheu. Ierarhul a subliniat hotărîrea pilduitoare a lui Zaheu de a se smulge de sub stăpînirea păcatului, care l-a făcut urît şi dispreţuit de poporul său, îndemnînd credincioşii să-L primească cu pocăinţă pe Hristos în casele sufletelor lor, pentru a auzi fericitele cuvinte ale Mîntuitorului – „Astăzi s-a făcut mîntuire casei acesteia!” Citeşte mai departe >>>

În ziua cinstirii Sfinților Trei Ierarhi, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Vineri, 12 februarie 2021, de praznicul Soborului Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Citeşte mai departe >>>

Duminica a XXXV-a după Cincizecime și pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de Duminică, 7 februarie 2021, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfântul Grigorie Teologul, Arhiepiscopul Constantinopolului (389), Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedraleieț.

În această zi de sărbătoare, mulțimea credincioșilor  au venit ca să se roage la Sfînta Liturghie și să se închine la icoana și racla ce adăpostește o părticică din sfintele moaște ale marelui Grigorie, Cuvantatorul de Dumnezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.  Citeşte mai departe >>>