Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 85
Pagini vizitate: 549
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 172
Pagini vizitate: 879

Serviciu divin praznical la biserica „Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul” din satul Clocuşna, raionul Ocniţa cu prilejul celebrării celor 45 de ani de la naștere a protoiereului Valeriu Ungureanu

Joi, 30 iunie 2022, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfânților Mucenici Manuil, Savel, Ismail, care au pătimit în Persia în timpul împăratului Sapor al II-lea (+ 362).

Această zi are o semnificaţie deosebită pentru, parohul bisericii „Sfântul Ioan Teologul” din satul Clocușna, raionul Ocnița, protoiereul Valeriu Ungureanu, care aniversează frumosul jubileu de 45 de ani de viață. Sfînta Liturghie Arhierească din ziua praznicului a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de slujitori din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocini și slujitori din raionul Ocniţa. La serviciul divin au participat și numeroși credincioși și ctitori de seamă ai sfîntului lacaş.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici de la mănăstirea Călărășeuca.

Apreciind înalt rîvna, credința și dragostea omagiatului părinte Valeriu pentru sfînta slujire păstorească la care a fost chemat de Dumnezeu, precum și toată activitatea sa sîrguincioasă de-a lungul timpului spre binele Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfințitul Nicodim i-a înmînat o Cruce cu pietre scumpe, iar din partea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, în cadrul Vohodului Mic protoiereul Valeriu Ungureanu a fost decorat cu ordinul «Sf. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni». Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la mutarea la cele veșnice a preotese Lidia Sevastianov

Îndurerate familii Sevastianov și Mailovschi,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Lidia, distinsa preoteasă a vrednicului de pomenire protoiereu Mihail Sevastianov și mult îndrăgita și scumpa voastră mamă și bunică, ne-a întristat profund.

Doamna preoteasă Lidia a fost o bună […]

La Centrul Eparhial din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor Eparhiei de Edineț și Briceni

Slujitorii din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni au participat astăzi, luni, 27 iunie 2022, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președenția Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești din Eparhie. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a II-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a II-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a venit în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat Sfînta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu).

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată. Citeşte mai departe >>>

Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din orașul Edineț anunță concursul de admitere la studii

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELISABETA” DIN OR. EDINEŢ

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2022-2023

1. Seminarul Teologic Liceal de fete este o instituţie de învăţământ cu profilul uman și teologic care asigură instruirea, cazarea și hrana […]

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a robului lui Dumnezeu Feodor Petrovici Cecan

Preacuvioase părinte Arhimandrit Paisie,

Preacuvioase părinte Arhimandrit Hariton,

Cucernice părinte Protodiacon Onufrie,

Îndurerată familie Cecan,

Cu adîncă durere creștinească am primit vestea mutării dintre noi la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Feodor – fiu credincios al Bisericii […]

Cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Treime”, Rudi, creștini din mai multe parohii ale blagociniei Dondușeni au efectuat tradiționalul Drum al Crucii

„…Şi cînd a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vînt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.”  (Fapte II, 1-4)

În Blagocinia de Dondușeni, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, cîțiva ani la rînd, în această zi luminată, enoriașii pornesc pe jos în Drumul Crucii spre Mănăstirea Rudi.

După săvîrşirea Liturghiei, cu inimile înflorite de sărbătoarea ce era prezentă în sufletul fiecărui om, la orele 12:00, cu binecuvântarea  Blagocinului Veceslav Matiescu și cu Sfînta Cruce în față, am început pas cu pas să călcăm imaginar meleagurile sfinte ale mănăstirii. Soarele se rostogolea încet, încet de pe mijlocul cerului spre apus. Alaturi de Blagocin și ceata lui au săvîrșit această cale preotul Nicolai Negrescu și Preotul Oleg Strainu împreună cu mirenii lor care cu multă aşteptare au învins timpul, şi, cu ajutorul Domnului, au ajuns în ziua luminată. Treptat am cîștigat lupta cu soarele, care încetul cu încetul ceda și își ascundea pe rînd rază după rază. Mai mult de jumatate de cale soarele nu mai dase prin nori, dar totuşi nimeni nu-i simțea puterea, fiindcă gîndul era la Dumnezeu, iar picioarele nu mai conteneau să mergă. Durerea o simţeam odată cu venirea timpului pentru popas. Mergeam pas cu pas după preoții care, pentru a ne alina oboseala, ne încurajau cu cîte o vorbă de suflet și un zîmbet cald. Deveneam o familie. Eram și obosiți, dar oboseala nu mai avea valoare. Citeşte mai departe >>>

Uniți în rugăciune, la hramul mănăstirii ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

Luni, 13 iunie 2022, de sărbătoarea Sfîntului Duh, mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care este așăzată în unul din celle mai frumoase lococuri di Moldova și clădit în zilele slăvitului domn Grigore Alexandru Ghica Vodă, anul 1777, luna iunie în ziua 1, și-a serbat hramul.

Sfânta Liturghie oficiată în cinstea hramului a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din soborul co-slujitor au mai făcut parte părintele arhimandrit Paisie (Cecan) stareţul Mănăstirii Noul-Neamţ, părintele arhimandrit Patrocl (Porombac), duhovnic al Mănăstirii Rudi, părintele blagocin r-lui Dondușeni sectorul I protoiereul Veaceslav Matiescu, părintele blagocin r-lui Edineț sectorul I protoiereul Serghei Panaite, părintele blagocin r-lui Dondușeni sectorul II protoiereul Rodion Pleşca, slujitori din Eparhia de Edineț și Briceni, stareți de mănăstiri și preoți din alte eparhii ale țării noastre și de peste hotare.

La sărbătoarea hramului Sfîntei Mănăstirii Rudi a fost prezentă obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca în frunte cu Preacuvioasa egumena Eufrosinia (Peșterean).

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

Sfințirea pietrei de temelie a noii biserici din satul Zabriceni, raionul Edineț

În dupa amiaza zilei de Duminică, 12 iunie 2022, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a locului și a pus piatra de temelie pentru construirea unei noi biserici cu hramul „Pogorîrii Sfîntuluio Duh” în satul Zabriceni, raionul Edineț. La acest eveniment important din viaţa parohiei Zabriceni a luat parte un sobor de preoţi din cuprinsul Blagociniei Edineț în frunte cu Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu), secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, ctitorii bisericii şi numeroşi credincioşi. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Praznicală prilejuită de aniversarea jubileului de 125 de ani de la fondarea, după îndelungi și asidue lucrări de reparație ofos resfinâită Biserica ”Sfînta Treime” din comuna Larga, raionul Briceni

Biserica „Sfînta Treime” din comuna Larga, raionul Briceni s-a aflat astăzi, 12 iunie 2022, în Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh, a Cincizecimii, în veșmînt de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi hrmului. De ziua hramului, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească însoțit de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii de credincioși. Îndată după Sfînta Liturghie, potrivit tradiţiei din Bisericile Ortodoxe, a fost săvîrşită slujba Vecerniei, numită şi a plecării genunchilor, care cuprinde şi cele șapte rugăciuni rostite special de către preoţi în această zi, pentru invocarea harului Duhului Sfânt şi a ajutorului lui Dumnezeu peste membrii văzuţi ai Bisericii, dar şi pentru odihna sufletelor tuturor credincioşilor mutaţi la cele veşnice întru nădejdea învierii şi a dobîndirii Împărăţiei Cerurilor.

În cuvîntul său de binecuvîntare, Înaltpreasfințitul Nicodim a apreciat înalt inițiativa vrednicilor fii ai satului Larga, domnilor Serafim Urechean și Valeriu Bulgari, care de-a lungul timpului au susținut financiar și ctitorit mai multe biserici și mănăstiri de pe teritoriul Republicii Moldova, dar și a Asociației Obștești „Lărgenii de Pretutindeni”, care a reușit să unească întru realizarea acestui scop nobil și binecuvîntat de Dumnezeu băștinașii lărgeni împrăștiați prin lume, devenind astfel un exemplu inedit pentru toate localitațile din țară unde este nevoie de a conjuga eforturile pentru a repara sau restaura Casa lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea prăznuirii Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau „Moșii de vară”), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de slujitori, avîndu-l în frunte pe Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți întru dreaptă credință.

La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, după care a îndemnat binecredincioșii creștini să poarte mereu în suflet rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în fericirea și lumina cea neînserată a Împărăției Sale. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Paști, a Orbului, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul credincioşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrşind Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat evanghelia zilei de la Ioan IX, 1-38. Vorbind despre vindecarea minunată a orbului din Evanghelie, Vădica a subliniat următoarele: „Astăzi am fost martorii minunii în care Hristos a făcut din orb un om care vede. Şi care vede tot mai mult şi tot mai bine. Vede cu ochii trupeşti, dar vede mai ales cu ochii duhovniceşti. Cu primii, îl vede cu recunoştinţă neţărmuită pe Binefăcătorul său şi Îl mărturiseşte ca atare; cu cei de-ai doilea, Îl vede pe Cel ce este Lumina lumii şi îl mărturiseşte că este Fiul lui Dumnezeu, închinîndu-I-se Lui. Să ne străduim să devenim şi noi oameni „care văd” şi, văzînd, să-L mărturisim pe Mîntuitorul în lume, astfel încît toţi orbii să-şi primească vederea şi Domnul Hristos să fie primit cu adevărat ca Lumina lumii!” Citeşte mai departe >>>