Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Nicodim a luat parte la Liturghia praznicală săvîrșită la Catedrala mitropolitană “Nașterea Domnului” din mun. Chișinău, prilejuită de a 70-a aniversare a Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir

În dangăte de clopote și deosebită bucurie duhovnicească, Soborul de Arhierei, Preoți și enoriașii Catedralei mitropolitane “Nașterea Domnului” din mun. Chișinău au întâmpinat pe omagiatul zilei de astăzi, ÎPS Mitropolit Vladimir, care a oficiat Liturghia praznicală cu ocazia aniversării celor 70 de ani de la naștere.

După serviciul divin, Mitropolitul Vladimir a primit felicitările numeroșilor slujitori și credincioși prezenți la Catedrală, printre aceștia numărându-se: ÎPS Meletie, Mitropolit de Cernăuți și Bucovina, ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, ÎPS Anatolie, Arhiepiscop de Cahul și Comrat, ÎPS Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, ÎPS Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca și Vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, PS Vichentie, Episcop al Eparhiei Zlatoust, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan și un inpunător sobor de preoți și diaconi din țară și peste hotare. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Marchel, Arhiepiscop de Bălți și Fălești, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Înaltpreasfinția Voastră!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă cunoaștem drept un Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, plin zel misionar, rîvnitor pentru propovăduirea „cu timp și fără timp” (II Timotei IV, 2) […]

Cinstirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca — hramul de vară al Mănăstirii Zăbriceni

Joi, 4 august 2022, cînd Bierica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, a îmbrăcat veșmînt de sărbătoare cu prilejul prăznuirii celui de-al doilea mare hram.

Sfânta Liturghie oficiată în cinstea hramului a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Printre slujitori s-a aflat Preacuviosul părinte stareț al Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele blagocin r-lui Edineț sectorul I protoiereul Serghei Panaite, distinși slujitori și oaspeți din eparhiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, absolvenți ai instituțiilor teologice ce au activat în incinta mănăstirii.

La sărbătoarea hramului Sfîntei Mănăstirii Zăbriceni a fost prezentă obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca în frunte cu Preacuvioasa egumena Eufrosinia (Peșterean).

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Mănăstirii Zăbriceni, dirijat de ieromonahul Paisie. Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească în parohia ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” din satul Crișcăuți, raionul Dondușeni

Enoriașii bisericii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” din satul Crișcăuți, raionul Dondușeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vasile Albot, au primit marți 2 august 2022 în ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, vizita Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, care a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Alături de Înaltpreasfinția Sa la serviciul divin a slujit un sobor de preoți și diaconi și a participat un număr mare de credincioși.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc și credincioșii au înconjurat în procesiune solemnă sfîntul locaș, după care a fost oficiat un Te Deum de mulțumire pentru ploi liniștite, pentru sănătatea părintelui paroh, a familiei sale și a tuturor drept-măritorilor creștini prezenți la slujbă.

La final Ierarhul  a rostit un cuvînt de învățătură despre modelul de asceză, de tărie în credință și de mărturisire a ei prin fapte, oferit nouă de viața și activitatea Marelui Prooroc Ilie – unul dintre cei mai populari sfinţi ai Vechiului Testament.

Faptele minunate ale lui Ilie, care îşi întărea cuvintele de foc cu foc coborît din cer, intransigenţa în faţa păcatului relei credinţe, calitatea de a fi un văzător al Domnului şi, desigur, sfîrşitul său neobişnuit – mutat la Domnul fără a mai trece pragul morţii – i-au dat lui Ilie aura de sfînt ales. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VII-a după Ciniczecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După slujbă, Ierarhul a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 27-35, despre vindecarea a doi orbi și a unui mut demonizat, subliniind importanța credinței și a vieții curate pentru a obține de la Mîntuitorul vindecarea sufletească și trupească. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

Înaltpreasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, […]

Sfinţirea noii biserici cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Elizavetovca, raionul Donduşeni

La 25 iulie 2022, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului „Prodromița” din Sfântul Munte Athos, în această zi mulțimea credincioșilor din satul Elizavetovca, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Oleg Străinu, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Înaltpreasfinţitul Nicodim, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat mai întîi slujba de sfințire a prestolului, după care a urmat prima Sfîntă şi Dumnezeiască Liturghie în noul locaș de închinare cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru”.

Răspunsurile liturgice la strană au fost oferite de corul bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din satul Rediul Mare.

De menționat că prima piatră de temelie pentru construirea noii biserici s-a pus pe data de 18 iulie 2011 de către Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni. Lucrările de construcţie au fost coordonate de către părintele paroh, protoiereul Oleg Străinu. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

În Duminica a VI-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, din s. Călărăşeuca, r-nul Ocnița. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni, pentru ca Bunul Dumnezeu să dăruiască pămîntului ploi liniștite și aducătoare de roadă și înmulțirea dragostei între creștini. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a V-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiescop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a V-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența uni număr mare de credincioși.

O deosebită sărbătoare a fost serviciul divin din această zi pentru absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Iulian Movilianu, ipodiacon și colaborator al Centrului Eparhial, care a fost hirotonit în treapta de diacon. Cu acest prilej, Ierarhul i-a adresat nou hirotonitului diacon calde felicitări, îndemnîndu-l să slujească Biserica lui Hristos cu toată dăruirea și priceperea, înmulțind talantul primit la această Sfîntă și Dumnezeiască Taină. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, adresat Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor

Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, căpeteniile apostolilor şi lumii învăţători, dintre care Sfîntul Apostol Petru este ocrotitorul spiritual al Înaltpreasfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa din inimă alese urări de sănătate, prosperitate, pace, belșug de roade duhovnicești și mîntuire sufletească.

Fie ca înțelepciunea, […]

În Duminica a III-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a III-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei împreună cu un sobor de slujitori.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost citită pericopa evanghelică a zilei de la Matei VI, 22-33. Mesajul evanghelic, potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm, ne îndeamnă la paza minţii şi a simţurilor de întunericul păcatului, care nu ne permite să observăm că principalul scop al vieţii noastre pămînteşti este căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a dreptăţii Lui. Citeşte mai departe >>>

Serviciu divin praznical la biserica „Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul” din satul Clocuşna, raionul Ocniţa cu prilejul celebrării celor 45 de ani de la naștere a protoiereului Valeriu Ungureanu

Joi, 30 iunie 2022, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfânților Mucenici Manuil, Savel, Ismail, care au pătimit în Persia în timpul împăratului Sapor al II-lea (+ 362).

Această zi are o semnificaţie deosebită pentru, parohul bisericii „Sfântul Ioan Teologul” din satul Clocușna, raionul Ocnița, protoiereul Valeriu Ungureanu, care aniversează frumosul jubileu de 45 de ani de viață. Sfînta Liturghie Arhierească din ziua praznicului a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, în fruntea unui sobor de slujitori din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocini și slujitori din raionul Ocniţa. La serviciul divin au participat și numeroși credincioși și ctitori de seamă ai sfîntului lacaş.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici de la mănăstirea Călărășeuca.

Apreciind înalt rîvna, credința și dragostea omagiatului părinte Valeriu pentru sfînta slujire păstorească la care a fost chemat de Dumnezeu, precum și toată activitatea sa sîrguincioasă de-a lungul timpului spre binele Bisericii Ortodoxe, Înaltpreasfințitul Nicodim i-a înmînat o Cruce cu pietre scumpe, iar din partea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, în cadrul Vohodului Mic protoiereul Valeriu Ungureanu a fost decorat cu ordinul «Sf. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni». Citeşte mai departe >>>