Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 181
Pagini vizitate: 1705
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 265
Pagini vizitate: 1667

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Nicolae Craveț, Blagocin de Soroca, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Raisa

Prea Cucrnicee Părinte Nicolae,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Raisa, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Sfinția Voastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă […]

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца” (Иоанн 1, 14)

Возлюбленные во Христе всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие и дорогие братие и сестры!

Рождение Господа нашего Иисуса Христа – это великая тайна благочестия, потому что ради нас, людей, и ради нашего спасения сегодня Сам Безначальный Бог является во плоти: „И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе” ( 1 Тим. 3, 16). На землю в образе раба приходит Тот, Царство Которого не от мира сего, Царство Которого – на все века и для всех поколений. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Naşterea Domnului a Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

„Iar când a venit plinirea vremii,

Dumnezeu a trimis pe Fiul Său,

născut din femeie, născut sub Lege,

ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere,

ca să dobândim înfierea.

(Galateni IV, 4-5)

 

Preasfințiți ierarhi ai Sfintei noastre Biserici,

Preacucernici preoți şi diaconi,

Preacuvioși monahi şi monahii,

Drept-măritori creștini,

 

„Veniți să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de față. Zidul cel despărțitor acum cade; sabia cea de foc se îndepărtează; heruvimul nu mai păzește Pomul Vieții; iar eu mă împărtășesc din dulceața din rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare” (Stihiră la Nașterea Domnului).

La plinirea vremii, cerul s-a unit cu pământul, iar îngerii au vestit păstorilor din Bethleem că S-a născut azi Mântuitorul şi Fiul lui Dumnezeu, „întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria” (Simbolul Credinței). Citeşte mai departe >>>

Рождественское послание Высокопреосвященного Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира

 

Но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных,
дабы нам получить усыновление.

(Гал. 4, 4-5)
 

Преосвященные иерархи Святой нашей Церкви,
возлюбленные пастыри,
Боголюбивый монашеский чин,
православные христиане!
 

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа разрушися, пламенное oружие плещи дает, и Херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся, от негоже произгнан бых преслушания ради» (Стихира праздника Рождества Господня).

Когда исполнилась полнота времени, небо соединилось с землей, ангелы же возвестили Вифлеемским пастухам, что днесь родился Спаситель и Сын Божий, «воплотившийся от Духа Свята и Марии Девы» (Символ Веры). Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

 

Iubiți întru Hristos arhipăstori,

cinstiți preoți și diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii,

dragi frați și surori!

Vă felicit cordial pe toți cu ocazia măreței și mântuitoarei sărbători a Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Marea Minune a întrupării lui Dumnezeu, care a avut loc în urmă cu mai bine de două mii de ani, și astăzi ne umple sufletele de o bucurie negrăită. Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la ceruri s-a suit. (stihiră la Vecernia Nașterii Domnului). Creatorul și Proniatorul a toate s-a arătat în lume, pentru că din mila Sa a dorit izgonirea a toată lucrarea diavolească de la oameni (rânduiala sfântului Botez); fiind copleșit de dragoste, Cel fără de-nceput și Negrăit a venit să cerceteze făptura Sa rătăcită, dăruind celor căzuţi învierea (condac la pilda drahmei pierdute a Sf. Preacuv. Roman Melodul). Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью. Днесь Бог на землю прииде – и человек на небеса взыде (стихира на вечерне праздника). Творец  и Промыслитель всяческих явился в мире, ибо  по милости Своей не мог видеть от дьявола мучимых людей (последование святого Крещения); будучи любовию побежден, Безначальный и Невыразимый пришел взыскать заблудшее Свое создание (кондак на притчу о потерянной драхме прп. Романа Сладкопевца). Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

Şi Cuvîntul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan, 1, 14)

Iubiţi întru Hristos prea cinstiți preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii

și dragi fraţi şi surori

din Eparhia de Edineț și Briceni!

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos – este marea taină a credinţei, deoarece pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mîntuire astăzi Însuşi Dumnezeu Cel fără de început se arată în trup: „Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă” (I Timotei, 3, 16). Vine pe pîmînt în chip de rob Acela, Împărăţia Căruia nu este din lumea aceasta, Împărăţia Lui – este pentru toate veacurile şi pentru toate generaţiile. Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor!

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2020, în limbile de stat și rusă.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354. Citeşte mai departe >>>

Nouă apariție editorială – setul de Liturghiere în format de buzunar

 

În atenția clerului și credincioșilor!

Cu binecuvîntarea și purtarea de grijă a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Președinte al Consiliului Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova, a văzut lumina tiparului o nouă ediție de buzunar a Setului de Liturghiere. Cărțile sunt ambalate în cutii cadou ilustrate cu icoane, de o înaltă ținută estetică și grafică.

Colecția este disponibilă în limbile română și slavonă bisericească și conține următoarele cărți liturgice: Rînduiala Dumnezeieștii Liturghii a Sfîntului Ioan Gură de Aur, Rînduiala Dumnezeieștii Liturghii a Sfîntului Vasile cel Mare, Rînduiala Dumnezeieștii Liturghii a Darurilor Mai Înainte Sfințite, Rînduiala Vecerniei și a Utreniei, Pomelnic și Pravila Creștinului Ortodox.
Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni protoiereului Dionisi Lupașco, blagocin al raionului Edineț, sector III și paroh al bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din satul Șofrîncani, cu prilejul zilei de naștere și prăznuirii Ocrotitorului Ceresc

 

Mult stimate părinte Dionisie!

Cu ocazia zilei de naștere și a prăznuirii Ocrotitorului Ceresc al Sfinției Voastre – Sfîntul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul, Vă urăm din suflet ca Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să Vă dăruiască mulţi ani cu rîvnă şi linişte sfletească, cu mulţi credincioşi în […]

Prea Sfințitul Nicodim a decorat pe ctitorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnul Mihail Aizin, cu medalia „Sf. Dreptul Nicodim”

 

La 4 septembrie 2019, Prea Sfințitul Nicodim a decorat la Reședința Arhierească din Orhei pe ctitorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnul Mihail Aizin, cu medalia „Sf. Dreptul Nicodim”, mulțumindu-i pentru tot sprijinul acordat mai multor mănăstiri și biserici de mir din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova și în special Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Domnul Mihail Aizin a mulțumit la rîndul său Prea Sfințitului Nicodim pentru încrederea și atenția acordată, afirmînd că a fost și va rămîne mereu atașat valorilor spirituale pe care le promovează Biserica Ortodoxă. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat părintelui secretar eparhial, protoiereului Adrian Cotelea cu prilejul aniversării jubileului de 40 de ani de viață

 

Prea Cucernice părinte Adrian,

Vă aducem sincere și cordiale felicitări cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 40 de ani de viață!

Această felicitare reprezintă un simbol al aprecierii noastre față de atitudinea responsabilă și vocația sfîntă pe care o aveți pentru slujirea cu […]