Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Uniți în rugăciune, la hramul mănăstirii ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

Luni, 13 iunie 2022, de sărbătoarea Sfîntului Duh, mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care este așăzată în unul din celle mai frumoase lococuri di Moldova și clădit în zilele slăvitului domn Grigore Alexandru Ghica Vodă, anul 1777, luna iunie în ziua 1, și-a serbat hramul.

Sfânta Liturghie oficiată în cinstea hramului a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din soborul co-slujitor au mai făcut parte părintele arhimandrit Paisie (Cecan) stareţul Mănăstirii Noul-Neamţ, părintele arhimandrit Patrocl (Porombac), duhovnic al Mănăstirii Rudi, părintele blagocin r-lui Dondușeni sectorul I protoiereul Veaceslav Matiescu, părintele blagocin r-lui Edineț sectorul I protoiereul Serghei Panaite, părintele blagocin r-lui Dondușeni sectorul II protoiereul Rodion Pleşca, slujitori din Eparhia de Edineț și Briceni, stareți de mănăstiri și preoți din alte eparhii ale țării noastre și de peste hotare.

La sărbătoarea hramului Sfîntei Mănăstirii Rudi a fost prezentă obștea Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca în frunte cu Preacuvioasa egumena Eufrosinia (Peșterean).

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a adus mulțumiri obștii monahale în frunte cu maica stareță, egumena Maria și duhovnicului mănăstirii, arhimandritului Patrocl, pentru invitația și bucuria de a-l avea în mijlocul lor în rugăciune de această sărbătoare și a felicitat pe toate viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt cu prilejul hramului.

În semn de aleasă prețuire și deosebit respect și întru pomenirea fericiților întru adormire părinți ai săi Vasile și Ana Vulpe, Înaltpreasfințitul Nicodim a oferit în dar pentru Sfînta Mănăstirea Rudi – o frumoasă Evanghelie pentru Sfînta Masă.

La rîndul său, arhimandritul Patrocl, duhovnicul mănăstirii ”Sfînta Treime”, a adus mulțumiri, în numele întregii obști monahale, mai întîi Înaltpreasfinției Sale pentru grija părintească ce o poartă mănăstirii și pentru slujba arhierească ce a fost săvîrșită; apoi slujitorilor pentru bunăvoința de a sluji și a se bucura împreună de această masă duhovnicească și tuturor creștinilor pentru dragostea cu care vin de fiecare dată la mănăstire, unii în pelerinaj pedestru, pentru a participa la rugăciunea comună prilejuită de sărbătoarea hramului.

Pentru mai multe fotografii apasați aici

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.