Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Festival raional de colinde la Briceni

 

An de an bucuria sărbătoririi Naşterii Domnului pune stăpînire pe întreaga noastră fiinţă, căci, Dumnezeu cel mai „înainte de veci” s-a născut ca și „Prunc tînăr”, aducîndu-ne fiecăruia bucurie și mare nădejde. Bucuria este desprinsă din cea a sfintei familii și a îngerilor vestitori ai minunii din ieslea Betleemului, nădejdea este cea a mîntuirii prin nașterea acestui „prunc tînar”.

Din cele mai vechi timpuri, poporul nostru, împodobit cu o vieţuire virtuoasă şi sfîntă, și-a exprimat dragostea și recunoștința pentru mîntuirea adusă de Domnul Hristos prin venirea Sa în lume în cîntări și colinde. Colindele sunt cîntece de bun-venit adresate lui Hristos, cîntece de leagăn adresate Pruncului Iisus, fiind de o rară bunătate izvorîtă din împlinirea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni. Colindele duc, asemenea îngerilor şi păstorilor, vestea Evangheliei din casă-n casă.

În spiritul acestei frumoase tradiții strămoșești, în ziua de sîmbătă, 11 ianuarie 2020, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, grație colaborării fructuoase ce există de mai mulți ani între Departamentul Eparhial Relații Culturale, reprezentat de protoiereul Lilian Ciubatîi, și Direcția Generală de Învățămînt, Tineret și Sport Briceni, director Vitalie Știrbu, și în acest an Casa de Cultură Briceni a fost gazda unui superb și emoționant Festival de colinde, obiceiuri și tradiții ale sărbătorilor de iarnă.

În scenă au evoluat elevii tuturor instituțiilor de învățămînt din raion, care cu multă dăruire și dragoste pentru Hristos în suflete au interpretat strămoșeștile și frumoasele noastre colinde, fiind răsplătiți din partea gazdei cu tradiționalii colaci și daruri.

În cuvîntul său, protoiereul Lilian Ciubatîi a felicitat în numele Prea Sfințitului Nicodim și al său personal participanții și spectatorii cu prilejul sfintelor sărbători de iarnă, dorindu-le sănătate, pace și har de la Dumnezeu în anul nou în care am intrat și a mulțumit colindătorilor pentru rîvna și dragostea ce o au pentru perpetuarea sublimelor noastre tradiții legate de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.