Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 153
Pagini vizitate: 1242
Online: 4

Ieri:
Vizitatori: 266
Pagini vizitate: 1924

Cinstirea Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul, luni, 2 august 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

La final, Înaltpreasfinția Sa a sfințit prinoasele de mere, pere și legume care au ajuns la vremea coacerii și care în mod tradițional se aduc în această zi la biserică spre a fi binecuvîntate.

Apoi Ierarhul  a rostit un cuvînt de învățătură despre modelul de asceză, de tărie în credință și de mărturisire a ei prin fapte, oferit nouă de viața și activitatea Marelui Prooroc Ilie – unul dintre cei mai populari sfinţi ai Vechiului Testament.

Faptele minunate ale lui Ilie, care îşi întărea cuvintele de foc cu foc coborît din cer, intransigenţa în faţa păcatului relei credinţe, calitatea de a fi un văzător al Domnului şi, desigur, sfîrşitul său neobişnuit – mutat la Domnul fără a mai trece pragul morţii – i-au dat lui Ilie aura de sfînt ales. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Cincizecime Înaltpreasfinţitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a VI-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

La final, Ierarhul a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 1-8, despre vindecarea slăbănogului. Prea Sfinția Sa a făcut o paralelă între vindecarea trupească a paraliticului din Sfînta Evanghelie, la baza căreia a stat boala sufletască și păcatul, de care fiind iertat acesta a devenit sănătos, și vindecarea noastră de slăbănogirea sufletească. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării roabei lui Dumnezeu Atena Răducan la biserica „Tuturor Sfinților” din Chișinău

 

Joi, 29 iunie 2021, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, a oficiat la biserica „Tuturor Sfinților” de pe teritoriul Cimitirului Central din Chișinău, Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitei roabei lui Dumnezeu Atena, mama ctitorului Bisericii Ortodoxe din Moldova Marcel Răducan. La slujbă Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, de îndurerata familie Răducan – copii, nepoți, rudel, apropiați, precum și de mulțimea tuturor celor care au cunoscut-o, iubit-o și apreciat-o pe răposată de-a lungul întregii sale vieți pămîntești.

La începutul slujbei înmormîntării Înaltpreasfinţitul Nicodim a îndemnat binecredincioasa și îndoliata adunare la rugăciune sinceră, cu umilință și zdrobire de inimă, către Mult-milostuvul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și odihna cu drepții a sufletului adormitei roabei Sale Atena, iar la final a adresat îndureratei familii și ctitorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, domnului Marcel Răducan, fiul răposatei, condoleanțe în numele său personal, dar și mesajul de compasiune și mîngîiere duhovnicească al Înaltpreasfinţitului Vadimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat domnului Marcel Răducan, ctitor al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Eduneț, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Atena

 

Mult Stimate Domnule Marcel Răducan,

Îndurerată familie!

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Atena, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

Doamna Atena Răducan a fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, harnică și darnică, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

În aceste momente grele pentru Dumneavoastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Atena împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să-i întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

https://i1.wp.com/mitropolia.md/wp-content/uploads/2018/12/mitropolit_vladimir.jpg?ssl=1

 

Înaltpreasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înaltpreasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, rîvna pentru cele sfinte și lumina credinței în Hristos ale Sfîntului Mare Cneaz Vladimir să Vă însoțească mereu în rodnica activitate de conducere a credincioșilor pe calea mîntuirii, ce o desfășurați în calitate de Întîăstătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar Mîntuitorul Hristos, pentru mijlocirile Sale, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Ahiepiscop de Edineț și Briceni

În Duminica a V-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea Zăbriceni

 

În Duminica a V-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în prezența mulțimii credincioșilor Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu)  și un sobor de slujitori ai mănăstirii.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care, pornind de la Evanghelia Dumincii, de la Matei VIII, 28-34, IX, 1, despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadara, a vorbit despre dragostea Creatorului pentru toată creatura pe care a venit să o restaureze și să o scoată din lațul cel cumplit al diavolului și a îndemnat credincioșii să nu fie ca locuitorii Gadarei cei legați prea mult de lucrurile pămîntești, care au cerut Mîntuitorului să-i părăsească, ci să rămînă mereu în lucrarea Domnului prin viață curată, mulțumindu-i pentru toate binefacerile. Citeşte mai departe >>>

Vizita de lucru a reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa la Spitalul Raional Edineț

20 iulie 2021, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a vizitat împreună cu doamna Ursula Honeck și membrii delegației Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” aflați în vizită în Eparhia noastră, Spital Raional Edineț, pentru a lua cunoștință de modul cum a fost folosit ajutorul umanitar și mobilierul destinat acesteia. Aici înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie de personalul medical și pacienții secției, care au exprimat încă o dată mulțumiri pentru acest generos suport material.

Oaspeții din Germania s-au arătat la rîndul lor încîntați și mulțumiți de faptul că donațiile Organizației au fost folosite conform destinației, astfel reușindu-se atingerea scopului propus – îmbunătățirea condițiilor de tratament și a calității serviciilor medicale oferite populației de către această instituție. Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim a primit vizita membrilor conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, la reședința arhierească din Orhei

În după-amiaza zilei de Duminică, 18 iulie 2021, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a întîmpinat la Reședința Arhierească din orașul Orhei delegația reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania. Înalții oaspeți vor afla într-o vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni. Din delegația oficială fac parte doamna președinte Ursula Honeck și domnul Tomas Honeck. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a după Cincizecime, Înalt Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a IV-a după Cincizecime și ziua pomenirii Sfântului Cuviosul Serghie de Radonej, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, avînd ca oaspețe de onoare pe protoiereul Anatolie Topală, fiul vrednicului de pomenire protoiereu Ioan Topală.

În cuvîntul său de învățătură Ierarhul, explicînd credincioșilor pericopa evanghelică despre minunea vindecării slugii sutașului, a atras atenția asupra importanței credinței în viața omului și asupra necesității confirmării acesteia prin fapte bune. „Să-L iubim şi să-L mărturisim pe Hristos, atât prin cuvînt, cît şi prin faptă, cu toată puterea şi cu toată dăruirea noastră! Să ne întărim în fiecare zi cu rostirea la rugăciune a Crezului, luînd aminte la mărturisirea plină de putere şi de adevăr pe care el o cuprinde. Dar să ne întărim deopotrivă și prin faptele cinstirii lui Hristos şi ale ascultării de poruncile Sale. Astfel încît, zidiţi pe temelia credinţei apostolice, „toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm”. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitului robului lui Dumnezeu Gavriil Bildiga în biserica „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Breanova, Orhei

Sîmbătă, 17 iulie 2021, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în biserica „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Breanova, Orhei, Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării nou-adormitului Gavriil Bildiga, fratele omului de afaceri Feodor Bildiga, director general al SRL AVTOSAF din orașul Moscova, și ctitor principal al lucrărilor de reparație capitală a bisericii din această localitate.

La Sfînta Liturghie Ierarhului i-a coliturghisit părintele blagocin r-lui Orhei protoiereul Iulian Rață, protoiereul Anatolie Balan, parohul bisericii „ Sf. Mare Mucenic Dumitru” din Breanova. La slujba înmormîntării a participat un sobor de slujitori din diferite parohii. 

La finalul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Nicodim a adresat familiei îndurerate și tuturor credincioșilor, care s-au adunat în această zi pentru a se ruga împreună pentru odihna cu drepții a sufletului nou-adormitului robului lui Dumnezeu Gavriil Bildiga, un cuvînt de mîngîiere și de condoleanțe. Înalt Prea Sfinția Sa a vorbit despre nădejdea învierii oferită nouă de Mîntuitorul Hristos prin moartea și slăvită Învierea Sa, îndemnînd rudele, apropiații și pe toți cei ce l-au cunoscut pe nou-adormitul Gavriil să se roage Milostivului Dumnezeu pentru ca sufletul său să fie așezat în locul cel de fericire și de odihnă al drepților. 

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții! Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim și-a creștinat nepotul Alexandru Vulpe la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În seara zilei de joi, 15 iulie 2021, cînd îl sărbătorim pe Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei, mare ctitor de biserici și apărător al creștinătății (+1504), într-o atmosferă plină de bucurie și pace duhovnicească, în prezența unui ales sobor de preoți și diaconi, a nașilor, cumetrilor, părinților, rudelor și apropiaților, Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, și-a creștinat nepotul Alexandru, fiul a celui mai mic fiu al său, Vasile și Anna Vulpe.

Cu acest luminos și binecuvîntat prilej al oficierii Tainei Sfîntului Botez, adresăm pe această cale Înalt Prea Sfinției Sale, părinților și nașilor calde urări de felicitare! Să aveți numai bucurii din partea copilului și să-l creșteți în dragoste sfîntă și armonie. Fie ca Bunul Dumnezeu să înscrie numele nou-încreștinatului pruncului Alexandru în Împărăția Sa Cerească, iar aici pe pămînt să-l dăruiască multă sănătate, credință, curaj de a merge pe calea mîntuirii, înțelepciune și ani mulți și fericiți de viață! Citeşte mai departe >>>

Înalt Prea Sfințitul Nicodim a participat la slujba de cinstire a Sfinților Mucenici de la Dorostor, la Silistra, Bulgaria

În Duminica a III-a după Cincizecime, 11 iulie 2021, Catedrala mitropolitană din Silistra – Bulgaria a găzduit un fastuos serviciu divin prilejuit de cinstirea Sfinților Mucenici de la Dorostor care au pătimit pentru Hristos în primele veacuri creștine. În această zi Sfînta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi din Bulgaria, România, Ucraina și Republica Moldova. Din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, a participat Înalt Prea Sfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni. Citeşte mai departe >>>