Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 176
Pagini vizitate: 1671
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 265
Pagini vizitate: 1667

Duminica a XIX-a după Cincizecime la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în Duminica a XIX-a după Cincizecime în mijlocul viețuitorilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhului i-a coliturghisit Preacuviosul părinte Stareț, Arhimandritul Damian (Burlacu), slujitori ai sfintei mănăstiri.

În cuvîntul său de învățătură Ierarhul a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain, și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”. Citeşte mai departe >>>

Slujire arhierească în Duminica a XVII-a după Cincizecime la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XVII-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a slujit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. 

În cuvîntul său de învăţătură, Înaltpreasfințitul Nicodim a vorbit despre iubirea desăvîrșită la care ne cheamă Domnul Hristos în Evanghelia duminicii de astăzi, de la Luca, VI, 31-36, iubire care trebuie săi cuprindă și pe vrăjmașii noștri. Numai împlinind această poruncă, numai avînd şi punînd în lucrare harul ceresc al iubirii fără limite, ne facem, aşa cum ne vrea şi ne cere Mîntuitorul – „fiii Celui Preaînalt”. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Ioan Goroșciuc

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Ioan Goroșciuc, fost paroh al bisericii „Sfîntul Vasile cel Mare” din  satul Corestăuţi,  raionul Ocniţa, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Ioan a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Ioan merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni 

Mesaj de condoleanțe adresat protoiereului Simeon Cucuietu, cleric al catedralei „Acoperămîntul Maicii Domnului” or. Briceni, în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Nicolae

Prea Cucernice părinte Simeon,

Îndurerată familie Cucuietu!

Primiți sincerele noastre sentimente de compasiune și condoleanțe în legătură cu mutarea la cele veșnice a iubitului Dumneavoastră tată, robul lui Dumnezeu Nicolae – fiu credincios al Bisericii Ordodoxe,  bun gospodar, un om harnic şi darnic, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

Nostalgia și durerea despărțirii ce ne răvășește sufletul în clipa mutării dintre noi a celor scumpi și dragi este alinată numai de speranța vieții veșnice și a Învierii, dăruite nouă de Mîntuitorul Hristos, Izvorul învierii noastre a tuturor.

În aceste clipe de vremelnică despărțire Vă suntem alături și Vă asigurăm de întreaga noastră susținere și compasiune, rugîndu-ne Milostivului Dumnezeu să primească sufletul robului Său Nicolae, care și-a început calea spre Înviere, în odihna și fericirea drepților Săi în ceruri.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Serghei Panaite, Blagocinul r-lui Edineț, cleric superior al catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare” în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Ecaterina

Prea Cucrnicee Părinte Serghei,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Ecaterina, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Sfinția Voastră şi pentru toți cei care au cunoscut-o şi preţuit-o, Vă adresăm condoleanţe, Vă transmitem cele mai senine gînduri de rugăciune și alinare şi Vă încredinţăm de întreaga noastră compasiune.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu să odihnească sufletul roabei Sale Ecaterina împreună cu drepţii întru Împărăţia Cerurilor, iar pe cei îndoliaţi să-i întărească întru nădejdea învierii celei de obşte şi a iubirii milostive a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos Cel Răstignit şi Înviat!

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

† N I C O D I M
Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat slujba înmormîntării roabei lui Dumnezeu Elena

Joi, 30 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat la catedrala  ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț, slujba prohodului nou-adormitei roabei lui Dumnezeu Elena, mama Domnului Nicolae Mitrofanenco, ctitorul catedralei noastre și bisericii din satul Rotunda. La slujbă Ierarhului i-a fost alături părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul r-lui Edineț protoiereul Sergiu Panaite, clericii din cuprinsul blagociniei Edineț, copiii, nepoții, rudele, apropiații care au cunoscut-o, iubit-o și apreciat-o pe răposată.

La începutul slujbei înmormîntării, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat îndureratei familii condoleanțe și a îndemnat credincioșii la o rugăciune sinceră, cu umilință și zdrobire de inimă, către Mult-milostivul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor și odihna cu drepții a sufletului adormitei roabei Sale Elena. Citeşte mai departe >>>

O nouă întîlnire a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu familiile slujitorilor din Blagocinia Dondușeni

În după-amiaza zilei de marți, 28 septembrie 2021, la biserica „Buna Vestire” din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, a avut loc a patra întîlnire duhovnicească a  Înaltpreafințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele din cuprinsul Blagociniei raionului Dondușeni.

Amintim, că întîlnirile cu familiile slujitorilor se desfășoară conform hotărîrii adoptate de Adunarea Generală  a slujitorilor la 7 septembrie a.c., și cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni.

De această dată, tema întrevederii a fost: Rolul familiei preotului în viața parohiei. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему САВВЕ, Архиепископу Тираспольскому и Дубоссарскому

 Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко!

 

Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!

«Судьба человека – от Господа» (Притчи 29:26), – возвещает нам ветхозаветный пророк.

Многие годы Вы совершаете служение на ниве Христовой, проповедуете Евангелие Царства Божия, приносите Бескровную Жертву благодарения о всех и за вся. Вы обращаете сердца людей к «Богу живому и истинному» (1 Фес.1:9), словом и делом свидетельствуете о вечных истинах Святого Евангелия, прилагаете усилия к всестороннему развитию церковной жизни во вверенном Вашему попечению уделе.

В этот особый для Вас день молитвенно желаю здравия, крепости сил, «мира и радости во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Возношу молитвы ко Господу нашему Иисусу Христу о Вашем здравии и благоденствии. Пусть Всемилостивый Господь подаст Вам крепость душевных и телесных сил и Свою благодатную помощь в несении апостольских трудов на благо Святой Церкви.

С любовью о Господе,

† НИКОДИМ

Архиепископ Единецкий и Бричанский

De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

La 14/27 septembrie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Înălţarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creştine închinată Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin această sărbătoare comemorăm două evenimente deosebite din istoria lemnului sfintei cruci – aflarea crucii pe care a fost răstignit Mîntuitorul Iisus Hristos, de către Sfînta Elena împărăteasa, mama împăratului sfînt Constantin cel Mare, şi înălţarea ei solemnă, în văzul tuturor, de către episcopul Macarie de Ierusalim, în ziua de 14 septembrie 326 şi readucerea lemnului sfintei cruci de la perşi, în anul 629, pe timpul împăratului bizantin Heraclie, care a depus-o în Biserica Sfîntului Mormînt (Ierusalim), după care patriarhul Zaharia de Ierusalim a înălţat-o în văzul tuturor, la 14 septembrie 630.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. La serviciul divin au fost prezenţi şi mulţi credincioşi, care au venit în această zi să aducă rugăciuni de mulţumire Mîntuitorului pentru Jertfa Sa răscumpărătoare pe cinstitul lemn al Crucii.  Citeşte mai departe >>>

În Duminica a XIV-a după Cincizecime Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de slujitori la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. 

După citirea pericopei evanghelice de la Matei XXII, 1-14, Înaltpreasfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care evidențiat ideea principală a Evangheliei zilei. În acest context Ierarhul a vorbit despre haina de nuntă, menționînd că pilda aceasta, pe lîngă alte învățături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte și de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfîntul și dumnezeiescul Botez. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfinția Voastră!

Sărbătorirea Cuviosului Siluan Atonitul, care este şi sfîntul ocrotitor al Prea Sfinției Voastre, îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți.

Fie ca Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Cuviosului Siluan Atonitul, să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi rîvnă, răbdare, putere şi înţelepciune, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, în deosebit de rodnica activitate ce o defășurați în Ogorul Domnului, îndrumînd cu mult har şi dăruire de sine pe calea mîntuirii sufletele credincioșilor!

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu dragoste întru Hritos Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Întîlnirea duhovnicească Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu familiile slujitorilor din cuprinsul Blagociniei Briceni

Joi 23 septembrie 2021, în parohia „Acopremîntul Maicii Domnului”  din loc. Berlinţî, r-nul Briceni a avut loc întîlnirea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim cu preoții și preotesele din cuprinsul Blagociniei Briceni.

În debutul întîlnirii, Vladîca sa adresat către familiile preoților și mai ales către doamnele preotese cu un cuvînt de învățătură, în care a menționat că drumul către Hristos este întotdeauna un drum al Golgotei. De aceea, calea pe care mergeți voi împreună cu soții voștri este o cale deosebita și binecuvîntată. Este o cale cu mult har, dar pe care apar multe piedici de la diavol. Să nu uitați niciodată că aveți un rol, o misiune însemnată, o slujire deosebită și o contribuție importantă de adus în lume. Citeşte mai departe >>>