Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 25
Pagini vizitate: 195
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 238
Pagini vizitate: 1766

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 21 iunie, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în paraclisului cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului”.

Un număr mare de închinători și pelerini au îndreptat pașii în diminiața zilei de luni spre străvechea vatră monahală ca să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

Sfînta Liturghie a fost urmată de înconjurarea în procesiune solemnă a sfîntului locaș, de către arhiereu, soborul slujitorilor și mulțimea credincioșilor, și slujba unui Te Deum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra acestei Sfintei Mănăstiri, Țării noastre și a poporului binecredincios. Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Treime”, Rudi, creștini din mai multe parohii ale blagociniei Dondușeni au efectuat tradiționalul Drum al Crucii

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Nicodim, duminică 20 iunie de sărbătoarea “Pogorîrea Sfîntului Duh”,  zeci de creștin din blagocinia Dondușeni respectînd tradiția au participat la pelerinajul pe jos spre Mănăstirea Rudi. Însoțiți de preoți, pelerinii au parcurs pe jos un traseu de o lungime mai mare de 40 de km. Creștinii au fost ghidați de către blagocinul protoiereul Veceslav Matiescu împreună cu parohul satului Tîrnova  protoiereul Nicolai Negrescu și parohul satului  Plop protoiereul Oleg Strainu.

Pelerinajul  s-a început din or. Dondușeni în jurul orei 12:00, după binecuvântarea creștinilor, plini de bucurie sufletească au pornit la drum preaslăvindu-l pe Dumnezeu cu cântări și rugăciuni. Acest eveniment are o însemnătate divină, osteneala creștinilor este primită ca pe o jertvă spre slava Sfintei Treimi și pentru a primi ajutor la cerirele lor și iertarea păcatelor. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Pogorîrii Sfîntului Duh la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși, deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta morților, dinaintea prăznuirii Sfintei Treimi, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau „Moșii de vară”), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de slujitori, avîndu-l în frunte pe Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți întru dreaptă credință.

La final Ierarhul a venit cu un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pomenirii celor adormiți, după care a îndemnat binecredincioșii creștini să poarte mereu în suflet rugăciunea pentru cei trecuți la cele veșnice ca Bunul Dumnezeu să odihnească sufletele lor în fericirea și lumina cea neînserată a Împărăției Sale. Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În Duminica de după Înălțarea Domnului, a Sfinților Părinți de la Primul Sinod Ecumenic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălțării Domnului la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 10 iunie 2021, Înălţarea Domnului, ziua în care Mîntuitorul Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Sfinţilor Apostoli, minunea avînd loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morţi. Sărbătoarea Înălțării Domnului arată preamărirea cerească a Mîntuitorului Hristos care, ridicat prin Înviere la dreapta lui Dumnezeu, domnește ca Împărat. Spiritualitatea Înălțării se întemeiază pe speranță. Creștinii privesc la casa cerească ce-i așteaptă, trăind încă pe pământ în realitatea lumii noi în care domnește Hristos.

În ziua acestui mare praznic, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Citeşte mai departe >>>

Taina Sfintei Cununii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Duminică, 6 iunie, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Andrei şi Natalia Postu. Andrei Postu este fiul protoiereului Grigorie Postu – parohul Bisericii cu hramul „Sf. Nicolae” din satul Bieşti, raionul Orhei.

La încheiere, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură tinerilor despre unica poruncă din Sfînta Scriptură dată de Maica Domnului la nunta din Cana Galileii, încredinţîndu-i că aceeaşi poruncă spre împlinire au primit-o şi ei – „Să faceţi orice vă va zice” (Ioan 2,5), felicitîndu-i şi dorindu-le multă sănătate, bună înţelegere, pace şi dragoste desăvîrşită, bucurii şi veselii şi o casă plină de copii. Tinerii au primit în dar o frumoasă icoană cu chipul Sf. Ap. Andrei și o Biblie. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Paști, a Orbului, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a VI-a după Paşti, a Orbului din naştere, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul credincioşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrşind Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Nicodim a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat evanghelia zilei de la Ioan IX, 1-38. Vorbind despre vindecarea minunată a orbului din Evanghelie, Vădica a subliniat următoarele: „Astăzi am fost martorii minunii în care Hristos a făcut din orb un om care vede. Şi care vede tot mai mult şi tot mai bine. Vede cu ochii trupeşti, dar vede mai ales cu ochii duhovniceşti. Cu primii, îl vede cu recunoştinţă neţărmuită pe Binefăcătorul său şi Îl mărturiseşte ca atare; cu cei de-ai doilea, Îl vede pe Cel ce este Lumina lumii şi îl mărturiseşte că este Fiul lui Dumnezeu, închinîndu-I-se Lui. Să ne străduim să devenim şi noi oameni „care văd” şi, văzînd, să-L mărturisim pe Mîntuitorul în lume, astfel încît toţi orbii să-şi primească vederea şi Domnul Hristos să fie primit cu adevărat ca Lumina lumii!” Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfintei Cuvioasei Eufrosinia de la Poloțk, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca

La 5 iunie 2021, Biserica Ortodoxă face pomenirea Cuvioasei Eufrosinia de la Poloțk (1173), Ocrotitoarea cerească a Preacuvioasei egumene Eufrosinia Peșterean, maica stareță a mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” de la Călărășeuca, Ocnița. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, și-a îndreptat pașii în diminiața zilei de sîmbăta spre străvechea vatră monahală pentru a săvîrși împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și a aduce cele mai sincere și cordiale felicitări maicii Eufrosinia cu ocazia sărbătoririi Ocrotitoarei Cerești.

La Vohodul Mic, pentru multiplele și deosebitele merite, stareța mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” egumena Eufrosinia (Peșterean) a fost decorată de către Ierarh cu cea mai înaltă distincție eparhială– medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru sănătate omagiatei egumene Eufrosinia, pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Preacuvioasei Egumene Eufrosinia Peșterean, stareța mănăstirii Călărășeuca, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitoarei Cerești

 

Preacuvioasă maică Eufrosinia!

În această zi binecuvîntată de Preasfînta Treime, cînd Sfînta noastră Biserică face pomenirea Cuvioasei Eufrosinia, cea care a luat crucea şi i-a urmat lui Hristos, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvîntări arhiereşti împreună cu alese urări de sănătate, pace și bucurie în Domnul.

Sfînta Eufrosinia al cărei nume îl purtaţi, să fie rugătoare către Sfînta Treime pentru pacea întregii lumi și a mănăstirii pe care o conduceți, iar Preacuvioșia Voastră să-i urmaţi viaţa, nevoinţele şi învăţăturile. Monahul este un om al fericirii pentru că poate comunica cu Dumnezeu zilnic în rugăciune, iar noi Vă urăm ca în toți anii vieții Voastre să intensificaţi această fericire.

Fie ca Bunul Părinte Ceresc, pentru rugăciunile de mijlocire ale Cuvioasei Eufrosinia, să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă și dragoste pentru viața monahală și ajutor sfînt în ascultarea ce o îndepliniți conștiincios de conducere a viețuitoarelor sfintei mănăstiri Călărășeuca pe calea mîntririi sufletului.

Să ne trăiți la mulți și fericiți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste întru Hristos Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, Înaltpreasfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencii, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, unde a oficiat Sfînta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu) și cinstiții slujitori ai mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

Taina Sfîntului Botez la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

Sîmbătă, 29 mai 2021, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Biceni, a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți, Taina Sfîntului Botez asupra pruncii Elena, strănepoata Doamnei Arina Carazan, ctitor Eparhiei de Edineț și Briceni.

La încheierea slujbei, Ierarhul a adresat felicitări familiei cu prilejul încreștinării pruncii Elena, urîndu-le ca Bunul Dumnezeu să-i aibă pururea în paza Sa, ferind prunca de primejdii și dăruindu-i multă sănătate și înțelepciune, pentru a crește în frică de Dumnezeu și a fi de folos părinților, societății și Bisericii lui Hristos. Citeşte mai departe >>>