Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 65
Pagini vizitate: 656
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 242
Pagini vizitate: 1654

Înaltpreafinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării Protoiereului Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni, paroh Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

În dimineaţa zilei de joi, 25 noiembrie 2021, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, care cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Vasile Saracuța.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării au fost săvîrşite de către Înaltpreafinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Briceni, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Vasile.

În timpul Sfintei Liturghii și la începutul slujbei prohodului, Înaltpreafinţitul Nicodim a adresat îndoliatei adunări cuvinte de compasiune şi mîngîiere. Ierarhul a subliniat că „părintele Vasile a fost un model al preoţiei, urmîndu-şi cu mult har de sus chemarea sfîntă. Toţi cei care îl cunoaştem pe părintele Vasile avem toată speranţa că Dumnezeu l-a mutat din această Biserică pămîntească, luptătoare cu păcatele, în Biserica Sa cea Cerească, Trimfătoare, unde drepţii dau necontenit slavă şi laudă lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

A trecut la cele veșnice protoiereul Vasile Saracuța, Blagocin al raionului Briceni al Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Vasile Saracuța, Blagocin al Raionului Briceni, paroh al Catedralei Arhierești „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, chemat de Dumnezeu în urma unei îndelungate boli, la vîrsta de 65 de ani.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, părintele Vasile va rămîne în conştiinţa tuturor celor care l-au cunoscut şi iubit o făclie mereu arzîndă pentru slujirea şi trăirea credinţei în Hristos, pe care a moştenit-o din familia sa şi a cărei lumină a revărsat-o cu multă dragoste peste fiii săi duhovniceşti, păstoririi cărora şi-a dedicat întreaga viață.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Vasile a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Vasile merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Familiei greu încercate: doamnei preotese Antonina, protoiereului Gheorghe Saracuța, protoiereului Mihail Saracuța, fiicelor sale și întregii familii Saracuța, preoților din blagocinia Briceni și tuturor fiilor duhovnicești le transmitem sincere condoleanţe și îi asigurăm de întreaga noastră compasiune și rugăciuni fierbinți.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineț și Briceni

После продолжительной болезни на 65-м году жизни, отошел ко Господу митрофорный протоиерей Василий Саракуцэ, благочинный Бричанского р-на и настоятель кафедрального Собора „Покрова Божие Матери” города Бричаны

În ziua pomenirii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Înaltpreasfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de Duminică, 21 noiembrie 2021, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu toate puterile cerești, Dumnezeiasca Liturghie la  la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț. Înaltpreasfinției Sale i-au coliturghisit soborul de preoți și diaconi  împreună cu enoriașii sfîntului locaș.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus. Citeşte mai departe >>>

Înaltpreasfințitul Nicodim a vizitat cîteva biserici aflate în construcție din cuprinsul eparhiei

În după-amiaza zilei de sîmbătă, 20 noiembrie 2021, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni a efectuat o vizită de lucru la bisericile în construcție din r-nul Ocnița, orașul Frunză, precum și noul sfînt locaș din satul Bîrladeni, pentru a lua cunoștință de stadiul lucrărilor și de activitățile ce vor fi întreprinse mai departe.

La biserica ce va purta hramul în cinstea Sfinților  Ap. Petru și Pavel din oraşul Frunza, Înaltpreasfințitul Nicodim a fost întîmpinat de părintele paroh, protoiereul Oleg Bacal, care a adus la cunoștință Ierarhului despre ultimile lucrări efectuate și volumul de lucrări necesar de a fi înfăptuit. Citeşte mai departe >>>

Liturghia Arhierească la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița

Sîmbătă 20 noiembrie 2021, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Lazăr din Muntele Galisiului (+ 1054), Înaltpearsfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița, săvîrșind Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, blagocinul r-lui Ocnița, sector II, protoiereul Oleg Bacal, parohul acestui sfînt lăcaș arhimandrit Lazăr (Savciuc) și preoți din cuprinsul blagociniei Ocnița.

După citirea Sfintei Evanghelii, cu un cuvînt ziditor de suflet s-a adresat creștinilor protoiereul Leonid Sevastianov, parohul bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Călărășeuca, care a păstorit și această localitate timp de 18 ani. Citeşte mai departe >>>

Высокопреосвященнейший Никодим Архиепископ Единецкий и Бричанский, поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием

Его Святейшеству

Святейшему Кириллу

Патриарху Московскому и всея Руси

Ваше Святейшество,

Первосвятитель и милостивейший отец,

Примите мои искренние и сердечные слова поздравлений с Днем Вашего 75 – летия!

В этот особый для Вашего Святейшества день от всей души, с сыновней любовью молитвенно желаю Вам крепости сил, бодрости духа, «мира и радости во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Духовенство, клир и вся полнота Единецко-Бричанской Епархии молится сегодня, чтоб Всемилостивый Господь подал Вашему Первосвятительству многих лет здравия и Свою благодатную помощь в несении апостольских трудов на благо нашей Русской Православной Церкви.

На многая и благая лета Ваше Святейшество!

La Mulți Ani!

Испрашивая Ваших Первосвятительских молитв

и Патриаршего Благословения,

 

Никодим

Архиепископ Единецкий и Бричанский

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni, a văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox 2022 cu tropare și condace

Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat Calendarul Creștin Ortodox 2022 cu tropare și condace. Pe lîngă calendaristica pentru anul 2022, calendarul mai conține, tradițional, troparele și condacele învierii, troparele și condacele de obște ale sfinților și de peste toată săptămîna, Mărimurile de obște ale sfinților, Pascalia 2022-2036, precum și Acatistul Tuturor Sfinţilor care s-au preaslăvit în pămîntul Moldovei.

De asemenea, au fost tipărite și calendarele bisericești de perete și de buzunar pentru anul 2022.

Calendarele pot fi achiziţionate la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat doamnei Ursula Honeck și întregului colectiv al Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” în legătură cu trecerea la cele veșnice a robului lui Dumnezeu, Tomas Honeck

Stimată doamnă Ursula!

Ne-a zguduit profund vestea că a trecut la Domnul Tomas Honeck, ilustru filantop și fondator al Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa”. Plecarea lui dintre noi înseamnă o grea și irecuperabilă pierdere pentru familia Honeck, pentru cei apropiați și dragi, precum și pentru toți oamenii care l-au cunoscut.

Acest om cu suflet mare este bine cunoscut și în Republica Moldova pentru activităţile umanitare desfășurate în organizaţii neguvernamentale, la instituții medicale, de cult și de învăţământ.

În calitate de fondator și finanțator al Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa”, Tomas Honeck a distribuit medicamente, aparate, articole de uz spitalicesc şi de recuperare la spitale, case de bătrîni, aziluri şi persoanelor în vîrstă sau cu dizabilităţi din țara noastră.

A acordat ajutoare umanitare spitalelor raionale din Orhei și Edinet. Spitalul Raional Edineț a fost dotat cu mobilier prin contribuția Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa”.

În repetate rînduri, Tomas Honeck a distribuit, din partea acestei organizații filantropice, ajutoare materiale unor copii bolnavi și familii vulnerabile din orașul Orhei și satul Bolohani, raionul Orhei, copiilor de la orfelinatul din Orhei și pentru bătrînii neajutorați din satul Bolohani, aducând clipe de bucurie în inimile beneficiarilor.

An de an, în preajma sărbătorilor de Crăciun, Organizația Umanitară „Hilfe fur Osteuropa” oferea circa 2000 de cadouri pentru copii. Citeşte mai departe >>>

Dumnezeiasca Liturghie în Duminica a XXI-a după Cincizecime la Mănăstirea Zăbriceni

În Duminica a XXI-a după Cincizecime, Înaltpreasfinţitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească.

Evanghelia zilei de la Luca VIII, 26-39, despre vindecarea demonizatului din ținutul Gerghesenilor, a fost citită și explicată de către Înaltpreasfințitul Nicodim. Ierarhul a evidențiat marea iubire și milostivire pe care o arată mereu Dumnezeu față de oameni în contrast cu răutatea cumplită a diavolilor, care caută să ne atragă cu orice preț spre păcat, spre dezbinare, spre întunericul cel mai dinafară. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, adresat Înaltpreasfințitului Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 16 ani de la hirotonia întru Arhiereu

Înaltpreasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 16 ani de la hirotonia întru Arhiereu a Înaltpreasfinției Voastre, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea pastorală şi misionară pe care o desfăşuraţi spre slava Preasfintei Treimi şi binele Bisericii Ortodoxe în de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Ungheni și Nisporeni.

Hristos-Domnul, Arhiereul Cel veşnic, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi rîvnă plină de evlavie pentru Sfînta Taină a arhieriei şi mult ajutor în slujirea Bisericii şi a credincioşilor ei. Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelşugare asupra Înaltpreasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvîntate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Arhiepiscop de Edineţ şi Briceni

Înaltpreasfințitul Nicodim a participat la solemnitățile desfășurate în centrul orașului Orhei cu prilejul hramului orașului și a Catedralei „Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie”

În ziua pomenirii Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, patronului spiritual ai orașului Orhei, luni, 8 noiembrie 2021, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, Înaltpreasfințitul Nicodim, Arhiepiscop de Edineț și Briceni, a luat parte la ceremonia prilejuită hramului municipiului Orhei.

La solemnitate a fost prezenți, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul de Orhei Pavel Verejanu, oficialități de stat și locale, locuitori și oaspeți ai orașului.

Acțiunea a demarat în piața din fața Consiliului Raional Orhei, cu depunerea solemnă de flori la monumentul domnitorului Vasile Lupu, după ce a urmat mesajele de omagiere din partea oficialităților.

Cu un mesaj de felicitare a venit și primarul de onoare al orașului, deputatul Ilan Șor. Într-o intervenție în direct, fostul edil a menționat că Orheiul rămîne proiectul lui de suflet și că va fi mereu alături de oamenii de aici. Citeşte mai departe >>>