Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 67
Pagini vizitate: 168
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 183
Pagini vizitate: 551

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor!

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2018, în limbile de stat și rusă.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Prooroc Ilie în parohia „Sf. Dumitru” din satul Pivniceni, Dondușeni

 

Miercuri, 2 august 2017, de sărbătoarea Sfîntului Slăvitului Prooroc Ilie Tesviteanul, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a vizitat Biserica „Sf. Dumitru” din localitatea Pivniceni, raionul Dondușeni, unde a fost întîmpinat cu multă bucurie de părintele paroh, preotul Ilie Gobjilă, şi de mulţimea credincioşilor printre care se aflu și mulți copii. Aici Prea Sfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvîrşit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească.

La finalul serviciului divin, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care a evidenţiat viaţa şi activitatea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, om al lui Dumnezeu care a mărturisit cu mult curaj dreapta credință și cinstire faţă de Dumnezeu, fără să se sfiască sau să se teamă chiar și de nelegiuitul împărat Ahab. Ierarhul a îndemnat credincioșii să ia drept pildă modelul de credință, de post, de rugăciune și de înfrînare de la patimi al Sfîntului Prooroc Ilie pentru a ne bucura de harul și binecuvîntarea lui Dumnezeu în viața aceasta pămîntească și a ne învrednici de fericirea Împărăției Sale celei Cerești.

Citeşte mai departe >>>

In memoriam – Protodiaconul Pavel Ciobanu

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protodiaconului Pavel, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Ziua de 1 august ne amintește cu multă nostalgie și firescă durere despre mutarea subită dintre noi la cele veșnice a protodiaconului Pavel Ciobanu, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, vrednic slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie.

Vrednicul de pomenire părinte Pavel, trecut prematur la Domnul în urma unui atac de cord, în această zi urma să aniverseze 40 de ani de viață pămînteacă și 20 de ani de slujire la Altarul Domnului în treapta diaconească.

Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în Duminica a VIII-a după Cincizecime

 

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor şi în prezenţa enoriaşilor sfîntului locaş.

La încheierea slujbei, tîlcuind pericopa evanghelică a zilei, de la Matei XIV, 14-22, despre minunea înmulţirii pîinilor, Ierahul a menționat că nu există mai mare fericire pentru poporul credincios, decît să se bucure cu aceeaşi sfântă şi negrăită bucurie ca şi mulţimea de odinioară din pustie, fiind adunat în jurul Mântuitorului în fiecare duminică și zi de sărbătoare la Sfînta Liturghie, sorbindu-I cu nesaţ cuvântul despre Împărăţia lui Dumnezeu şi primind din mâinile Sale Pâinea cea binecuvântată şi dumnezeiască a Sfintei Euharistii.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a participat la Kiev, în fruntea unei delegații de clerici din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni, la solemnitățile dedicate prăznuirii Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir și a Creștinării Rusiei Kievene

 

În perioada 27-28 iulie 2017, Prea Sfințitul Nicodim a participat, cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în fruntea unei delegații de clerici din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni, la manifestările religioase consacrate prăznuirii Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir și a Creștinării Rusiei, ce au avut loc la Kiev.

Solemnitățile au demarat la 27 iulie, în ajunul sărbătorii Creștinării Rusiei, cu slujba unui Te-Deum oficiat de un sobor de Ierarhi, preoți și diaconi sub protia Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Preafericitului Mitropolit Onufrie, la monumentul Sfîntului Mare Cneaz Vladimir de pe malul Niprului.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc – Sfîntul Mare Cneaz Vladimir, cel Întocmai cu Apostolii

 

 

Înalt Preasfințite Stăpîne!

Astăzi, cînd în Biserica noastră Ortodoxă este cinstit Sfîntul cel Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir, care este și Ocrotitorul ceresc al Înalt Preasfinției Voastre, permiteți-mi să Vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări, urîndu-Vă multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurii duhovnicești.

Fie ca înțelepciunea, puterea, rîvna pentru cele sfinte și lumina credinței în Hristos ale Sfîntului Mare Cneaz Vladimir să Vă însoțească mereu în rodnica activitate de conducere a credincioșilor pe calea mîntuirii, ce o desfășurați în calitate de Întîăstătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, iar Mîntuitorul Hristos, pentru mijlocirile Sale, să Vă acopere cu binecuvîntarea și harul Său dumnezeiesc!

Întru mulți și fericiți ani Stăpîne!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Vizita de lucru a reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa la Spitalul Raional Edineț

 

Prea Sințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat împreună cu doamna Ursula Honeck și membrii delegației Organizației Umanitare „Hilfe fur Osteuropa” aflați în vizită în Eparhia noastră, Spitalul Raional Edineț, pentru a lua cunoștință de modul cum funcționează aparatajul medical donat instituției, a discuta cu personalul medical și cu pacienții și a primi noi solicitări de dotare a spitalului cu cele necesare. Înalții oaspeți au fost întîmpinați cu multă bucurie de conducerea instituției medicale, care a exprimat încă o dată mulțumiri pentru generosul suport material oferit.

Oaspeții din Germania s-au arătat la rîndul lor încîntați și mulțumiți de faptul că donațiile Organizației au fost folosite conform destinației, astfel reușindu-se atingerea scopului propus – îmbunătățirea condițiilor de tratament și a calității serviciilor medicale oferite populației.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a primit vizita membrilor conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania, la reședința arhierească din Orhei

 

Marți, 25 iunie 2017, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a întîmpinat cu pîine și cu sare la Reședința Arhierească din orașul Orhei delegația reprezentanților conducerii Organizației Umanitare Hilfe für Osteuropa din Todtnau, Germania. Înalții oaspeți vor acorda ajutoare umanitare și bănești unor copii bolnavi și familii vulnerabile din Orhei și satul Bolohani și se vor afla într-o vizită de lucru în Episcopia de Edineț și Briceni, unde vor vizita Spitalul Raional Edineț pentru a lua cunștință de modul în care au fost repartizate ajutoarele și despre lucrurile care mai lipsesc și pe care Organizația ar putea să le doneze. Din delegația oficială fac parte doamna președinte Ursula Honeck, domnul Gunter Kollner și doamna Augusta Jumanca, reprezentanta Organizației pentru România.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Veaceslav Șpac în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Profir

Cu multă durere în suflet am primit vestea mutării dintre noi la cele veșnice a iubitului tată al Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu Profir.

Trecerea sa din această viață este o grea pierdere pentru toți cei care l-au prețuit, iubit și apreciat. Dar în aceste momente, sentimentele firești de tristețe și nostalgie, care ne copleșesc sufletul atunci cînd oamenii dragi și apropiați părăsesc această viață vremelnică, ne sunt alinate de nădejdea mare și bucuria nespusă adusă lumii prin Învierea Mîntuitorului Hristos!

De aceea, asigurîndu-Vă că suntem alături și împărtășim durerea Dumneavoastră, Vă transmitem sincere condoleanțe și ne rugăm ca Mîntuitorul Hristos, Cel Înviat din morți, prin mila și îndurările iubirii Sale de oameni să dea iertare de păcate robului Său Profir și să așeze sufletul lui în ceata drepților.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Spre a duce la îndeplinire Circulara 01/4044 din 19 iulie 2017 a Sanctității Sale Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, binecuvîntăm toți clericii eparhiei ca în data de 28 iulie 2017, la ora 12.00, în ziua prăznuirii Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir și a Încreștinării Rusiei, să dispună sunarea praznicală a clopotelor în fiecare parohie.

 NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

În Duminica a VII-a după Ciniczecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După slujbă, Ierarhul a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 27-35, despre vindecarea a doi orbi și a unui mut demonizat, subliniind importanța credinței și a vieții curate pentru a obține de la Mîntuitorul vindecarea sufletească și trupească.

A urmat apoi slujba de sfințire a unei noi icoane cu chipul Sfintei Cneaghine Olga și a noului policandru din pronaosul Catedralei.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească și Taina Sfîntului Botez la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Trestieni, Briceni

 

Marți, 18 iulie 2017, în ziua pomenirii Aflării cinstitelor moaște ale Cuviosului Părinte Serghie, egumenul de la Radonej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enorișilor parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din satul Trestieni, raionul Briceni. Prea Sfinția Sa a săvîrșit aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu parohul acestui sfînt lăcaș, protoiereul Victor Turea.

Această zi a fost una deosebită pentru protodiaconul Ioan Tudoreanu, care a fost prohirisit în cadrul serviciului divin în treapta de preot. Adresînd felicitări nou hirotonitului părinte Ioan, Ierarhul i-a urat să rămînă statornic în credință și în rîvna pentru cele sfinte, să slujească cu devotament Biserica lui Hristos și să rămînă pe tot parcursul vieții sale un vrednic iconom al Tainelor lui Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 5 din 164« Prima...34567...Ultima »