Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 30
Pagini vizitate: 310
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 184
Pagini vizitate: 477

Храмовый праздник в городе Купчинь

 

4 июня, в день Святой Троицы (Пятидесятницы) в городе Купчинь состоялся Храмовый праздник и подписание договоров о сотрудничестве городов-побратимов из Молдовы-Украины-Румынии. Для участия в праздничных мероприятиях прибыл епископ Единецкий и Бричанский Никодим.

В ходе открытия мероприятия владыка обратился к горожанам с приветственным словом и благословил торжественное собрание.

Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 5 iunie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri obștii monahale și duhovnicului mănăstirii, arhimandritului Patrocl, pentru invitația și bucuria de a-l avea în mijlocul lor în rugăciune de această sărbătoare și a felicitat-o pe maica stareță, egumena Maria, pe toate viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt cu prilejul hramului.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Pogorîrii Sfîntului Duh la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși, deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Sîmbăta morților dinaintea Duminicii Cincizecimii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau "Moșii de vară"), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta Liturghie de către un sobor de slujitori, în prezența unui număr mare de credincioși. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, și obștii monahale a mănăstirii de maici Hirova în legătură cu mutarea la cele veșnice a maicii starețe, Egumena Iraida (Bîrcă)

 

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Egumena Iraida, stareța mănăstirii de maici „Sf. Cuv. Simeon Stîlpnicul” – Hirova din satul Niculăieuca, Orhei, a adus în sufletele noastre nostalgie și durere.

Am avut fericita ocazie să o cunosc personal pe maica Iraida, care a fost o fire blîndă și înțeleaptă, iubitoare neclintită a Mirelui Hristos, Căruia și-a închinat întreaga viață. A îmbrățișat din tinrețe viața monahală și a respectat cu strictețe voturile chipului îngeresc, chiar și în vremurile deloc ușoare de prigoană.

Citeşte mai departe >>>

Secretarul, blagocinii Episcopiei de Edineț și Briceni, membrii Departamentelor eparhiale Mănăstiri și viață monahală și Învățămînt religios și Activitate Pastorală au prezentat rapoarte de activitate

 

Luni, 29 mai 2017, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat la Reședința Arhierească din orașul Edineț o întrunire cu secretarul eparhial, blagocinii, membrii Departamentelor eparhiale Mănăstiri și viață monahală și Învățămînt religios și Activitate Pastorală, pentru a prezenta rapoarte de dare de seamă pentru prima jumătate a anului 2017.

În debutul ședinței s-au purtat discuții legate de bunul mers al vieții parohiale și mănăstirești, duhovnicia și disciplina clerului, sfaturi și îndemnuri duhovnicești, apoi fiecare din cei prezenți a prezentat cîte un raport de activitate.

Citeşte mai departe >>>

Prăznuirea a 8 ani de la aducerea Icoanei Maicii Domnului „Grabnic-Ascultătoarea” din Muntele Athos la Mănăstirea Zăbriceni

 

Pentru orice creștin ortodox, preacinstirea Maicii lui Dumnezeu a fost și va rămâne un mare act de evlavie, pe care credincioșii Bisericii noastre îl fac cu multă dragoste, rugându-se Născătoarei de Dumnezeu ori de câte ori simt nevoia. Încă din timpul vieții, pe când Fecioara Maria abia zămislise prin minune dumnezeiască, fiind inspirată de Duhul Sfânt, a profețit că de acum înainte o vor ferici toate neamurile (cf. Luca 1:48). Și într-adevăr, Biserica cea adevărată a cinstit-o din totdeauna pe Maica Domnului, dându-i o venerare mai mare decât sfinților, dar fără să o adore deopotrivă cu Dumnezeu. Într-un cuvânt, doar Biserica Ortodoxă o cinstește corect pe Născătoarea de Dumnezeu, fără a o neglija sau necinsti, așa cum fac sectarii și fără a-i exagera rolul în istoria mântuirii neamului omenesc, așa cum fac romano-catolicii.

Tocmai de aceea şi ajutorul Maicii Domnului este simţit şi preţuit cum se cuvine doar la ortodocşii evlavioşi. Aşa se explică faptul că multe sate şi oraşe au zidit biserici în cinstea Maicii Domnului, fiecare familie are în casă cel puţin o icoană cu chipul Născătoarei de Dumnezeu, iar unele femei chiar poartă numele Fecioarei Maria.

Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica „Buna Vestire” din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni

 

În Duminica a VII-a după Paști, a Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Buna Vestire” din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Prea Sfinției Sale i-a colitrghisit un sobor de preoți din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele blagocin de Dondușeni, protoiereul Veaceslav Matiescu, părintele paroh, protoiereul Andrei Munteanu, slujitori din cadrul blagociniei Dondușeni. La acest eveniment important din viața parohiei au participat oficialități locale și numeroși credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălțării Domnului la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Sudarca, raionul Dondușeni

 

Enoriașii bisericii  „Sfinții Arhanghli” din satul Sudarca, raionul Dondușeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Igor Casap, au primit în ziua praznicului Înălțării  Domnului nostru Iisus Hristos cu trupul la cer vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Alături de Prea Sfinția Sa la serviciul divin a slujit un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Veaceslav Matiescu, și a participat un număr mare de credincioși. După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc și credincioșii au oficiat slujba unui Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh, precum și a tuturor drept-măritorilor creștini prezenți la slujbă.

Citeşte mai departe >>>

În ziua prăznuirii Mutării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Țaul, raionul Dondușeni

 

Luni, 22 mai 2017, în ziua prăznuirii Mutării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Țaul, raionul Domndușeni. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineța zilei cu multă căldură și bucurie duhovnicească, cu flori, pîine și cu sare de către părintele paroh, protoiereul Lucian Serdeșniuc, primarul satului și elevii școlii din localitate. 

Înconjurat de un sobor ales de preoți în frunte cu părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, și părintele blagocin, protoiereul Rodion Pleșca, Prea Sfinția Sa a oficiat mai întîi slujba de sfințire a bisericii la care au fost petrecute ample lucrări de renovare, apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

Citeşte mai departe >>>

Sfințirea pietrei de temelie a clopotniței mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În după-amiaza zilei de duminică, 21 mai 2017, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţşi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a locului și a pus piatra de temelie pentru construirea clopotniței mânăstirii «Nașterea Domnului» din satul Zabriceni, raionul Edineț.

Clopotnița va avea înălțimea de 33 m și va servi ca poartă de intrare în mănăstire.Va avea două anexe, una va fi o capelă cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfântului Apostol Andrei, în care va fi amplasat un baptisteriu  pentru botezul maturilor, iar a doua anexă va avea un pangar (magazin bisericesc), precum și o cameră pentru portar.

Citeşte mai departe >>>

21 мая, в Неделю шестую по Пасхе, о слепом, Преосвященнейший Никодим, епископ Единецкий и Бричанский, совершил Божественную литургию в соборе Святого Великомученика Георгия Победоносца города Окница.

21 мая, в Неделю шестую по Пасхе, о слепом, Преосвященнейший Никодим, епископ Единецкий и Бричанский, совершил Божественную литургию в соборе Святого Великомученика Георгия Победоносца города Окница. Его Преосвященству сослужили секретарь епархии протоиерей Адреан Котеля и настоятель храма протоиерей Александр Чаглей. На малом входе Правящий Архиерей наградил отца Александра одной из высших наград Единецко-Бричнской Епархии медалью Свт. Василия Великого II-й степени.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 5 din 161« Prima...34567...Ultima »