Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 31
Pagini vizitate: 161
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 285
Pagini vizitate: 683

Liturghie praznicală în cinstea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci la Tiraspol

 

În ziua praznicului Înălțării Cinstitei și de Viață făcătoarei Cruci, joi, 27 septembrie 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat alături de un impresionant sobor de 11 Ierarhi, numeroși preoți și diaconi la Sfînta Liturghie Arhierească ofciată sub protia Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în biserica „Sf. Irh. Ioan Gură de Aur” a complexului ecleziastic în construcție în cinstea Înălțării Sfintei Cruci din Tiraspol.

În ziua acestui praznic, Înalt Prea Sfințitul Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, aniversează jubileul de 60 de ani de viață. Cu acest prilej, la serviciul divin au luat parte Ierarhi, clerici și mireni din Moldova, Rusia, Ucraina, oficialități locale, oaspeți și invitați de onoare, mulțimea enoriașilor sfîntului locaș.

Citeşte mai departe >>>

Slujba Privegherii în ajunul praznicului Înălțării Sfintei Cruci la Catedrala Arhierească „Nașterea Domnului” din Tiraspol

 

Miercuri, 26 septembrie 2018, în ajunul praznicului Înălțării cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la slujba privegherii oficiată de Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir la Catedrala „Nașterea Domnului” din Tiraspol.

La serviciul divin au participat mai mulți Ierarhi și clerici, din țara noastră și de peste hotare, care de ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci au ales cu multă bucurie și dragoste să fie alături de omagiatul Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Sava de Tiraspol și Dubăsari la aniversarea frumosului său jubileu de 60 de ani de viață.

După Slavoslovia cea Mare, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a aficiat cinul Înălțării Sfintei Cruci, urmat de închinarea solemnă și miruirea clericilor și credincioșilor.

Citeşte mai departe >>>

A văzut lumina tiparului Calendarul Creștin Ortodox pentru anul 2019 tip agendă de buzunar

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare Creștin-Ortodoxe tip agendă de buzunar pentru anul 2019.

Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor!

 

Vă aducem la cunoștință că la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț şi la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei au apărut  Calendare bisericești de perete pentru anul 2019.

Adrese:

or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel:  068078600 ,078020801

or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel. 0235 – 20354.

Citeşte mai departe >>>

Ioannis Romanidis – Păcatul Strămoșesc potrivit Sfîntului Apostol Pavel

 

Autorul este Preot al Bisericii Ortodoxe din America, absolvent al Seminarului Ortodox Grecesc din Boston și al Facultății de Teologie a Universității Yale. Acesta a studiat, de asemenea, la Seminarele Ortodoxe Rusești al Sf. Vladimir din New York și al Sf. Serghie din Paris. Studiul de față este publicat acum pentru prima oară în traducere de pe manuscrisul englezesc al părintelui Romanidis, împreună cu unele prescurtări și modificări, așa cum le-a permis autorul.

Traducerea studiului de față a fost determinată de dorința de a îmbogăți filologia noastră, săracă cu privire la teologia Apostolului Pavel. S-au scris multe de către eterodocși despre numeroase teme referitoare la gîndirea teologică a Apostolului Pavel. Ceea ce distinge lucrarea de față este că, deși presupune o bogată cunoaștere a scrierilor contemporane despre gîndirea Apostolului, a fost scrisă din punct de vedere ortodox nu în mod formal, ci dintr-o înțelegere adevărată a unității dintre Noul Testament și Credința Ortodoxă, exprimînd pe deplin tendințele contemporane în studierea teologiei Noului Testament. De altfel, tonul ei simplu o face accesibilă și celor mulți, căci tocmai de dragul celor mulți autorul și-a permis unele lungiri de cuvînt și cîteva repetări.

Citeşte mai departe >>>

La Reședința Episcopală din municipiul Edineț a avut loc Adunarea Generală a preoților

Slujitorii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni au participat luni, 24 septembrie 2018, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii au fost puse în discuție mai multe subiecte de primă importanță pentru bunul mers al vieții duhovnicești.

În debutul ședinței, Ierarhul a luat act de rapoartele părinților blagocini privitoare la activitatea pastorală, misionară și liturgică a preoților în parohii, mărturisirea slujitorilor sfintelor altare, ordinea și curățenia în biserici, starea sfintelor antimise, solicitări venite din partea slujitorilor.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

 

Prea Sfinția Voastră!

Ziua de prăznuire a Cuviosului Siluan Athonitul, care este şi sfîntul ocrotitor al Prea Sfinției Voastre, îmi oferă un binecuvîntat prilej şi o deosebită bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți!

Inspirat de dorul mistuitor după Dumnezeu și statornicia în rugăciune smerită a Cuviosului Siluan Athonitul, v-ați consacrat din fragedă tinerețe, cu trup și suflet, slujirii Bisericii lui Hristos în viață călugărească.

Prin pronie dumnezeiască ați fost ales la înalte slujiri și responsabilități în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova – de la cea de stareț al așezămîntului monahal Curchi, pe care l-ați reînviat din ruini, de exarh al Mănăstirilor din Moldova, de blagocin de Orhei, pînă la înalta slujire arhierească în calitate de Episcop de Orhei și vicar al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, demnități pe care le onorați cu maximă jertfire de sine și pricepere.

La ceas aniversar, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfîntului Cuviosului Siluan Athonitul, să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi rîvnă, blîndețe, putere şi înţelepciune, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, în deosebit de rodnica activitate ce o defășurați în Ogorul Domnului, îndrumînd cu mult har şi dăruire de sine pe calea mîntuirii sufletele credincioșilor!

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu dragoste întru Hritos Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „ Sf. Vasile cel Mare” din Edineț. În dimineața zilei, Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat cu multă căldură și bucurie duhovnicească de către clericul superior al Catedralei și blagocinul bisericilor din raionul Edineț, sectorul I, protoiereul Sergiu Panaite.

După citirea pericopelor evanghelice rînduite pentru această Duminică, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a reliefat sensul tipologic al evenimentelor din perioada Vechiului Testament ce au preînchipuit Taina Crucii din Noul Testament.

Citeşte mai departe >>>

Zi de hram la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Vălcineț, Ocnița

 

În ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, vineri, 21 septembrie 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica ce-i poartă hramul din satul Vălcineț, Ocnița, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu aleasă bucurie duhovnicească, Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei de către părintele paroh, protoiereul mitrofor Victor Pleșca, mulțimea enoriașilor și a oaspeților adunați la sărbătoare.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării sfîntului locaş, după care a fost oficiată slujba unui Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh, a ctitorilor şi a tuturor creștinilor prezenți la rugăciune.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Trebisăuți, Briceni

Mulțimea credincioșilor de la biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Trebisăuți, raionul Briceni, în frunte cu părintele paroh, preotul Valentin Lupanciuc, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor, miercuri, 19 septembrie 2018, în ziua pomenirii Minunii Sfîntului Arhanghel Mihail din Colose (Hone), pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a oficiat aici Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor de preoți.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te-Deum și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre demnitatea de a fi creștin ortodox, despre datoria fiecărui creștin de îngriji de suflet și de a-l îmbogăți cu faptele cele bune, prin care vom deveni moștenitorii Cereștii Împărății. Vorbind despre importanța ce trebuie să o acorde o comunitate creștină împodobirii Casei lui Dumnezeu ce se înalță în mijlocul ei, Ierarhul a mulțumit părintelui paroh Valentin Lupanciuc și celor care au ctitorit pînă în prezent renovarea sfîntului Altar al bisericii, exprimîndu-și speranța că aceste lucruri bune vor continua, iar în viitorul apropiat sfîntul locaș va fi deplin renovat.

Citeşte mai departe >>>

Circulară

Spre atenția clerului din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni!

În conformitate cu hotărîrea Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 14 septembrie 2018 (Condica nr.70), privitoare la săvîrșirea în sfintele lăcașuri din cuprinsul canonic al BORu a rugăciunilor pentru unitatea Bisericii Ortodoxe din întreaga lume, îndemnăm și binecuvîntăm toți clericii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni să includă în cadrul ecteniei întreite de la fiecare slujbă a Sfintei Liturghii cererile speciale aprobate de Sfîntul Sinod.

† NICODIM
Episcop de Edineț și Briceni

Cereri speciale pentru ectenia întreită:

Citeşte mai departe >>>

Duminica a XVI-a după Cincizecime, la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

În Duminica a XVI-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor şi în prezenţa enoriaşilor sfîntului locaş.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 4 din 188« Prima...23456...Ultima »