Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 100
Pagini vizitate: 624
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 186
Pagini vizitate: 1324

Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei și-a sărbătorit Hramul

Catedrala Arhierească „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei a fost neîncăpătoare sîmbăta, 19 decembrie 2020, pentru numărul mare de credincioşi veniţi să-l cinstească pe Sfîntul Nicolae, Ierarhul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul acestui sfînt locaş.

Cu prilejul hramului, Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor ales de preoţi din care a făcut parte arhimandritul Filaret (Cuzmin), starețul Mănăstirii Căpriana; protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhimandritul Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii Rudi şi slujitori din cuprinsul Eparhiei de Edineţ. 

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum de mulțumire lui Dumnezeu și Sfîntului Ierarh Nicolae pentru toate binefacerile Sale și belșugul harului Său revărsat asupra acestei catedrale, a slujitorilor și a enoriașilor care se roagă aici. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească în biserica “Cuv. Parascheva” din localitatea Corbu, raionul Donduşeni

Credincioșii de la biserica “Cuv. Parascheva” din satul Corbu, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Mihail Lisnic au avut marea bucurie de a-l avea în mijlocul lor joi, 17 decembrie 2020, cînd se face pomenirea Sfintei Mare Muceniţe Varvara, pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocinul Bisericilor din raionul Donduşeni, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească.

La finalul Sfîntei Liturghii a urmat slujba Te Deum-ului şi rînduiala de sfinţire a unei noi Troițe. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XXVII-a după Pogorîrea Sfîntului Duh și ziua pomenirii Sfîntului Apostol Andrei cel Întîi Chemat, enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei s-au adunat în număr mare pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de către Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvîntul său de învățătură, Vlădica a vorbit creștinilor despre misiunea Sfîntului Apostol Andrei, care a predicat Cuvîntul Evangheliei și pe meleagurile noastre, și despre datoria fiecăruia din noi, creștinii, de a păstra autentică această învățătură și a o aplica în viața noastră prin practicarea virtuților, a postului, milosteniei și faptelor bune. Apoi Ierarhul a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Luca XIII, 10-17, despre vindecarea femeii gîrbove, care, în această perioadă a Postului Nașterii Domnului în care ne aflăm, devine pentru fiecare dintre noi un dascăl al credinței statornice, smereniei profunde, al răbdării îndelungate, al recunoștinței și proslăvirii lui Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

A fost petrecut pe ultimul drum vrednicul de pomenire protoiereu Mircea Pătraș

 

În ziua de joi, 10 decembrie 2020, enoriașii parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bîrnova, raionul Ocnița, s-au adunat cu mic, cu mare la biserica din localitate pentru a-și lua rămas bun și a-l petrece în ultimul drum pe cel care de-a lungul timpului le-a fost părinte duhovnicesc, blînd și înțelept păstor pe calea mîntuirii – Prea Cucernicul Protoiereu Mitrofor Mircea Pătraș.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce au avut loc în dimineața acestei zile, cînd pe suprafața carosabilă a drumurilor din nordul țării s-a format ghețuș, ce a făcut practic imposibilă deplasarea pînă pe la orele amiezii, Prea Sfințitul Nicodim nu a putut fi prezent decît la partea finală a funeraliilor, citind rugăciunile de dezlagare și adresînd comunității îndoliate un cuvînt de mîngîiere sufletescă.

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării au fost oficiate de un sobor de preoți și diaconi, avîndu-l în frunte pe părintele blagocin de Ocnița, sector I, protoiereul Oleg Bacal, precum și pe actualul paroh al acestei biserici, protoiereul Vitalie Apostol. Citeşte mai departe >>>

La Reședința Episcopală din Edineț a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor din cuprinsul Blagociniilor r-lui Ocnița

Sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în după amiaza zilei de marți, 9 decembrie 2020, la Reședința Episcopală din orașul Edineț s-a desfășurat Adunarea generală a slujitorilor di cuprinsul Blagociniilor r-lui Ocnița sectorului I-II.

La începutul Adunării slujitorii au săvîșit litia mică pentru sufletele nou adormiților clerici din cuprinsul blagociniilor raionului Ocnița: prot. Vasile Țari și prot. Mircea Patraș. Citeşte mai departe >>>

Adunarea generală a slujitorilor Eparhiei de Edineț și Briceni-Blagociniele r-lui Edineț sectorul I-III

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat marți, 9 decembrie 2020, la Reședința Arhierească din orașul Edineț Adunarea generală a slujitorilor di cuprinsul Blagociniilor r-lui Edineț. 

În cadrul întrunirii au fost discutate diverse probleme și noi provocări legate de slujirea pastorală și misionară în parohii în contextul dificil cauzat de pandemia Covid-19.

Slujitorii au prezentat la rîndul lor rapoartele de dare de seamă și au primit Pastoralele la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Citeşte mai departe >>>

La Centrul Eparhial din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală a clerului din cuprinsul Blagociniilor Donduşeni

Luni, 8 decembrie 2020, la Reședința Episcopală din orașul Edineț, sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut loc Adunarea Generală a clerului Blagociniilor Donduşeni.

În cadrul întrunirii au fost discutate diverse probleme și noi provocări legate de slujirea pastorală și misionară în parohii în contextul dificil cauzat de pandemia Covid-19. Citeşte mai departe >>>

A avut loc Adunarea Generală a clerului din cuprinsul Blagociniilor Briceni

Slujitorii din cuprinsul Blagociniilor Briceni au participat marți, 8 decembrie 2020, la Adunarea generală a preoților ce a avut loc la Reședința Episcopală sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

În cadrul întrunirii au fost discutate diverse probleme și noi provocări legate de slujirea pastorală și misionară în parohii în contextul dificil cauzat de pandemia Covid-19.

Slujitorii au prezentat la rîndul lor rapoartele de dare de seamă și au primit Pastoralele la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării Protoiereului Vasile Țari paroh al bisericii „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița

În dimineaţa zilei de luni, 7 decembrie 2020, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sf. Vasile cel Mare” din satul Corestăuți, raionul Ocnița, care cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul Vasile Țari.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării au fost săvîrşite de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi din parohiile blagociniei Ocnița, dar și din mai multe localități ale țării, care l-au cunoscut, iubit și apreciat pe răposatul părinte Vasile. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a protoiereului Mircea Pătraș

Cu tristeţe şi adîncă durere ne despărţim în aceste zile de părintele Mircea Pătraș, fost paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Bîrnova, raionul Ocnița, vrednic slujitor al Altarului, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie, mutat la Domnul la onorabila vîrstă de 78 de ani.

Pentru cei care am avut fericitul prilej de a-l cunoaşte, părintele Mircea a fost şi va rămîne o adevărată autoritate morală şi duhovnicească, care, prin lumina caldă şi plină de bunătate pe care o iradia, ne făcea mai tari în speranţa că puterea credinţei şi a rugăciunii învinge toate obstacolele şi nedreptăţile.

În aceste momente, cînd sufletul părintelui Mircea merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul său în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în lumina Împărăţiei Sale!

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni 

Slujba înmormântării va avea loc joi, 10 decembrie, la biserica din s. Bîrnova, r-nul Ocnița, începînd cu ora 8.00

Biserica „Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca și-a sărbătorit ocrotitorul

Duminica, 6 decembrie 2020, în ziua prăznuirii Sfîntului Ierarh Mitrofan, primul Episcop al Eparhiei de Voronej (1832), Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a acestui sfînt Ierarh. În ziua hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate cereri și rugăciuni către Bunul Dumnezeu pentru milă și îndurare față de poporul binecredincios, pentru cei aflați în boli și suferințe, pentru medicii din prima linie care luptă jertfelnic pentru viața și sănătatea celor bolnavi, dar și pentru odihna veșnică în fericirea Împărăției Cerurilor a tuturor celor răpuși de nemilosul virus.  Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereu Samon Ţîmbaliuc la 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice

La 5 decembrie 2020, un sobor de preoți a oficiat la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Tîrnova, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie și slujba Parastasului pentru robul lui Dumnezeu protoiereul Samon Ţîmbaliuc la împlinirea sorocului de 40 de zile de la mutarea sa la cele veșnice. La serviciul de pomenire au fost prezenți îndoliata preoteasă Elena cu fiii regretatului părinte Samon, mama preoteasa Iulia Ţîmbaliuc, frații, rudele și apropiații. Citeşte mai departe >>>