Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 168
Pagini vizitate: 407
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 163
Pagini vizitate: 434

Vinerea Patimilor. Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la slujba Ceasurilor Împărătești oficiate la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Hristos pe Golgota! Mîntuitorul pe Cruce! Cel Unul drept în chinuire mare! Iubitorul de oameni ucis de oameni! Să se rușineze cel care are conștiință! Să plînga cel care are inimă! Să priceapă cel care are minte!

În aceasta zi, se pomenesc sfintele și mîntuitoarele și înfricoșătoarele Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos pe care le-a primit de bunăvoie pentru noi. Se mai face încă pomenire de mărturisirea mîntuitoare făcută de tîlharul recunoscător care a fost împreună cu El.

Biserica numește Patimile Domnului: sfinte – pentru că Cel ce le-a răbdat este Sfîntul Sfinților, sfințenia însăși; mîntuitoare – pentru că ele sunt prețul cu care Domnul a răscumpărat neamul omenesc din robia păcatului; înfricoșătoare – pentru că nu poate fi ceva mai înfricoșător decît ocara pe care Făcătorul a răbdat-o de la făptura Sa. Citeşte mai departe >>>

La Ocnița au fost comemorate victimele accidentului nuclear de la Cernobîl

La data de 26 aprilie 2019 se împlinesc 33 de ani de la cel mai tragic și, probabil, cel mai periculos eveniment tehnogen al veacului XX, și anume accidentul de la Centrala nucleara din Cernobîl. O mulțime de concetățeni de-ai noștri au participat atunci la lichidarea consecințelor acestui îngrozitor dezastru, mergînd ca voluntari și riscîndu-și propria sănătate și chiar viața.

În orașul Ocnița, la monumentul victimelor acestei tragice catastrofe, s-au adunat veteranii de la Cernobîl, conducerea raionului și a orașului, elevii și locuitorii urbei și ai raionului. Un sobor de preoți din cadrul blagoniniei Ocnița, sectorul II, în frunte cu părintele blagocin, Protoiereul Oleg Bacal, au săvîrșit un parastas întru pomenirea veteranilor adormiți, după care părintele Oleg a adresat un cuvînt de alinare și apreciere a curajului, jertfelniciei și devotamentului acelor voluntari care, participînd atunci la lichidarea consecințelor de proporții ale catastrofei, au salvat viitorul nostru, iar acum aproape toți sunt cu diferite grade de invaliditate. Citeşte mai departe >>>

Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei

În seara zilei de joi, 25 aprilie 2019, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”din oraşul Orhei slujba Utreniei Vinerii Patimilor Mîntuitorului cu citirea celor 12 Evanghelii. Această slujbă are o semnificaţie aparte, recapitulînd şi reactualizînd în conştiinţa credincioşilor, prin prin lectura acestor pericope evanghelice, momente de un dramatism profund din istoria mîntuirii, începînd cu prinderea Mîntuitorului în grădina Ghetsimani şi continuînd cu aducerea Lui la arhiereii Ana şi Caiafa, condamnarea de către Sinedriu, judecarea de către Pilat, batjocorirea, răstignirea şi moartea, încheind cu punerea în mormînt.

La încheierea slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit în faţa credincioşilor un cuvînt de învăţătură, evidenţiind iubirea supremă, jertfelnică a Lui Dumnezeu, demonstrată în actul Răscumpărării noastre. „Fiind cu toţii martori la cele petrecute cu Mîntuitorul – rugăciunea din grădin Ghetsimani, prinderea, batjocorirea, condamnarea la moarte şi îngroparea Domnului – întraga noastră fiinţă a fost cuprinsă de un fior sfînt, de cutremur şi în acelaş timp mirare de această mare Taină a mîntuirii noastre. Să contemplăm această Taină în tăcere, cu pocăinţă, lacrimi şi cutremur!”- a mai indemnat Ierarhul. Citeşte mai departe >>>

Sfînta și Marea Joi din Săptămîna Patimilor la Mănăstirea “Naşterea Domnului” Zăbriceni

Sfînta și Marea Joi este ziua Cinei celei de Taină, este ziua întemeierii celei mai mari Taine de pe pămînt – Sfînta Euharistie prin care Hristos se dăruiește întregii lumi prin adevărat Trupul Său și adevărat și Scump Sîngele Său. În dimineața acestei zilei, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de soborul de slujitori și în prezența obștii monahale și a închinătorilor Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni a oficiat slujba Vecerniei unită cu Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare.

Evanghelia de astăzi ne spune că Mare este sfînta zi de astăzi. Ca mai înainte de patima Sa cea de bună voie, prea Bunul nostru Mîntuitor a voit să cineze pentru ultima data împre­ună cu ucenicii Săi. Dar Cina aceasta nu este o simplă masă cu mîncare, cu pîine și vin. Cina cea de Taină este o mare taină, este o jertfă de dragoste, este prima Liturghie creștină săvîrșită de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Cina cea de Taină este ultimul popas duhovnicesc al lui Iisus, este un prilej de reculegere pentru ucenici; este un loc tainic de întîlnire, de vorbire și de despărțire a lui Hristos de ucenicii Săi, cărora le dă ultimile sfaturi și porunci. Citeşte mai departe >>>

Săptămâna patimilor. Miercurea mare la Catedrala Arhierească din Edineț

Miercurea cea Mare este ziua trădării. Iuda Iscarioteanul slujește satanei prin vînzarea Mîntuitorului, devenind astfel prizonier al iadului. Este zi de adîncăîntristare pentru fapta cea necugetată a celui care deși, văzînd minunile și dragostea cea mare a lui Hristos, a rămas cu inima împietrită. Este zi de adîncă întristare pentru fiecare suflet care îl trădează pe Hristos, devenind prizonierul păcatului, dar și de mare nădejde pentru tot sufletul care se pocăiește, pentru că este și ziua amintirii femeii păcătoase care a uns cu mir și cu lacrimi picioarele Mîntuitorului și a primit iertare.

În această zi, plină de semnificație duhovnicească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la slujbele deniilor și la Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite oficiate la Catedrala „Sf. Irh. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, rugîndu-se și adresînd credincioșilor cuvinte de învățătură. Citeşte mai departe >>>

Свято-Георгиевский приход, села Шофрынканы, предверии светлого праздника Пасхи с благотворительным визитом посетил социальный центр Вера Надежда Любовь г.Бричаны

В преддверии светлого праздника Пасхи, c благословения правящего Архиерея, Преосвященнейшего Никодима Епископа Единецкого и Бричанского, Благочинный Единецкого р-на (III сектор), настоятель храма «Св. Вмч. Георгия Победоносца», митрофорный протоиерей Дионисий Лупашко, при поддержке ктиторов  храма с благотворительным визитом посетил социальный центр Вера Надежда Любовь г.Бричаны. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Marțea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului la Mănăstirea „Sf. Treime”, Rudi

În Marțea Mare din Săptămîna Patimilor Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea „Sf. Treime” din localitatea Rudi, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența maicilor, surorilor și încinătorilor sfîntului așezămînt.

După slujbă, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre Pilda celor zece fecioare, care se citește în această zi în toate Bisericile Ortodoxe și a îndemnat credincioșii la priveghere în rugăciune însoțită de lucrarea faptelor celor bune izvorîte din credință, care sunt ca lumina și untdelemnul candelelor personale ale sufletelor noastre și care nu pot fi împrumutate altora, după cu spune Sfîntul Serafim de Sarov. Citeşte mai departe >>>

În Lunea Mare a Săptămînii Patimilor, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite și rînduiala tunderii în monahism la Mănăstirea Călărășeuca

Evenimentele cutremurătoare din istoria mîntuirii neamului omenesc petrecute acum două mii de ani se perindează iar și iar în fața ochilor noștri spirituali la slujbele din ultima săptămînă a Sfîntului și Marelui Post, numită și Săptămîna Mare sau Săptămîna Patimilor.

În Lunea Mare îl vedem pe Mîntuitorul Hristos căutând smochine într-un pom fără roadă şi blestemându-l, pentru ca apoi ucenicii să-l vadă uscat. Tot acum facem pomenirea fericitului Iosif, cel preafrumos, fiul cel mai mic al patriarhului Iacob, care este prototip al Mîntuitorului Hristos, fiind urît de frații săi, vîndut pe 30 de arginți, închis în groapa întunecoasă a mormîntului din care, ieșind, a stăpînit peste Egipt, adică peste tot păcatul. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Duminica Floriilor la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Intrarea Domnului în Ierusalim, cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stîlpărilor, este unul din Praznicele Împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, care este celebrat în Duminica dinaintea Paștilor. Cu câteva zile înainte de răstignirea Sa, Domnul Iisus Hristos a fost primit de mulțimile care Îl slăveau și Îl cinsteau, la intrarea Sa în Ierusalim, călare pe un mânz de asină, ca pe Mesia și Împăratul lui Israel. Mulțimile, în semn de bucurie, aruncau înaintea Lui frunze de palmier sau de smochin (finic), simbolul biruinței, și chiar și copiii Îi strigau cuvinte de laudă.

În ziua acestei mari sărbători, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie în Sîmbăta Învierii Dreptului Lazăr la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În sîmbăta săptămînii a VI-a a Postului Mare, a învierii Dreptului Lazăr, cel mort de patru zile, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de soborul de slujitori și în prezența mulțimii credincioșilor.

În cuvîntul său de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a subliniat că Postul Mare în care ne aflăm este un prilej aparte de îmbogăţire în Dumnezeu şi în harul Lui şi a chemat credincioşii la mai multă rugăciune şi la îndreptarea sufletului prin Taina Sfintei Spovedanii şi Împărtăşanii, pentru a primi luminaţi măreţul praznic al Învierii Mîntuitorului. De asemenea, Prea Sfinția Sa a subliniat faptul că astăzi suntem chemați, prin cuvintele Evangheliei și prin cîntările și imnele liturgice, să ne identificăm cu Dreptul Lazăr, rugîndu-ne Mîntuitorului Hristos să răstoarne de pe sufletele noastre piatra cea grea a păcatelor și să ne ridice din mormîntul cel greu mirositor al nesimțirii și împietririi duhovnicești spre lauda Slavei Sale. Citeşte mai departe >>>

DECLARAŢIA SINODULUI BISERICII ORTODOXE DIN MOLDOVA ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAŢIA ACTUALĂ DE PRIGOANĂ A BISERICII ORTODOXE DIN UCRAINA

 

Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, întrunit în ședință ordinară vineri, 19 aprilie 2019, își exprimă repetat profunda îngrijorare față de situația actuală de prigoană a Bisericii Ortodoxe din Ucraina, în frunte cu vrednicul ei Întâistătător, Preafericitul ONUFRIE, Mitropolitul Kievului și a toată Ucraina.

Ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova condamnă implicarea necanonică a Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului prin acordarea „Tomosului de autocefalie” așa-numitei „Biserici Ortodoxe Ucrainene”, creată în mod artificial prin fuziunea a două structuri schismatice, fapt care nu a contribuit cu nimic la refacerea unității și păcii între creștinii din Ucraina, ci dimpotrivă a adus mai multă dezbinare și ură, provocând și consecințe grave asupra unității Bisericii Ortodoxe la nivel pan-ortodox. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop deEdineț și Briceni, a participat la Ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Vineri, 19 aprilie 2019, la Palatul Mitropolitan din Chişinău a avut loc prima şedinţă din acest an a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Lucrările Sinodului au fost conduse de către Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove.

În calitate de membri ai Sinodului au participat ierarhii eparhioţi şi vicari ai Bisericii Ortodoxe din Moldova: ÎPS Sava, Arhiepiscop de Tiraspol şi Dubăsari, PS Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, PS Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, PS Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, PS Ioan, Episcop de Soroca, vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan şi prot. mitr. Vadim Cheibaş, secretar al Sinodului. Citeşte mai departe >>>