Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 14
Pagini vizitate: 51
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 227
Pagini vizitate: 649

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Episcop Nicodim, cu prilejul prăznuirii mijlocitorului ceresc

Preasfinţia Voastră,

În ziua în care suflarea Ortodoxă celebrează Duminica Femeilor Mironosiţe, este serbat şi Sfântul şi Dreptul Nicodim, ocrotitorul ceresc al Preasfinţiei Voastre.

Cu acest binecuvântat prilej, Vă adresăm sincerele noastre felicitări, dorindu-Vă să aveţi parte de izbânzi duhovniceşti în truda bineplăcută de slujire episcopală.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia sărbătoririi patronului ceresc

Preasfinția Voastră,

Hristos a înviat!

Cu prilejul sărbătorii Sfântului și Dreptului Nicodim, ocrotitor spiritual al Preasfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, pace şi bucurie.

Vă dorim să aveți multă sănătate, tărie trupească pentru a putea sluji Sfintele Liturghii și tărie sufletească pentru a putea să biruiți ispitele și greutățile la care sunt supuși cei care merg pe Calea Domnului.

Sunteți un pilduitor  Slujitor al Domnului, muncind cu osîrdie pentru bunăstarea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al PS IOAN, Episcop de Soroca, vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove, adresat PS Episcop Nicodim, cu prilejul prăznuirii mijlocitorului ceresc

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile Sfântului Dreptului Nicodim ocrotitor spiritual al Preasfinției Voastre, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în toată lucrarea cea bună și în continuare aceeași râvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și până acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif și Nicodim, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Duminica a III-a după Paști este închinată Sfintelor Femei Mironosițe, Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, adică celor care nu L-au părăsit pe Domnul atunci cînd El s-a supus de bună voie morții, ci, înfruntînd cu dragostea, devotamentul și curajul lor înverșunarea hulitorilor și ucigașilor, au rămas alături de Hristos. Această zi este una deosebit de însemnată pentru Chiriarhul Eparhiei noastre, care își serbează cu acest prilej Ocrotitorul Ceresc.

Cu acest prilej, Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a găzduit un frumos serviciu divin oficiat de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu Înalt Prea Sfințitul Ambrozie, Mitropolit de Durostorum, Biserica Ortodoxă Bulgară, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi și numeroși creștini care s-au adunat cu multă dragoste și recunoștință să aducă omagiatului Episcop Nicodim cordiale mesaje de felicitare.

Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Colaboratorii Administrației eparhiale și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni avem deosebita bucurie și plăcere de a Vă aduce, în ziua prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, cele mai sincere și mai calde felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, pace, bucurii duhovnicești și plinătate de har pentru continuarea rodnicei slujiri apostolice la care ați fost chemat de luminare, îndrumare și sfințire a clerului și credincioșilor. Fie ca Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile și mijlocirile Dreptului Nicodim, să Vă dăruiască aceeași tărie și bucurie a mărturisirii și păstrării dreptei credințe, a devotamentului, curajului și iubirii desăvîrșite!

Totodată, dorim să ne exprimăm pe această cale fiasca recunoștință și dragoste pentru toată purtarea de grijă, sfaturile duhovnicești și susținerea ce ne-o acordați mereu cu toată răbdarea, bunătatea și căldura părintească. Mulțumind Părintelui Ceresc, Celui Care în marea lui milostivire V-a chemat la înalta slujire Arhierească, susținîndu-Vă și fiindu-Vă mereu alături, Îi adresăm fierbinți rugăciuni să Vă dăruiască sănătate și putere trupească și duhovnicească pentru a ne păstori cu aceeași înțelepciune și pricepere întru mulți și fericiți ani!

EIS POLLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ȘI FERICIȚI ANI!

 

Cu mult respect, fiască dragoste și adîncă plecăciune,

Administrația eparhială și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

 

Ediția a VII-a a Festivalului-concurs raional pascal „Hristos a Înviat!” la Corjeuți, Briceni

 

Într-o atmosferă caldă și senină de sărbătoare, luminată de mărețul praznic al Învierii Domnului, Căminul Cultural din satul Corjeuți, Briceni, a găzduit marți, 25 aprilie 2017, ediția a VII-a a Festivalului-concurs raional al Cîntecului pascal „Hristos a Înviat!”. Cu aportul și purtarea de grijă a părintelui paroh din satul Corjeuți, protoiereului Constantin Pintilie, a ctitorilor și organizatorilor, a colectivului pedagogic de la Liceul Teoretic Corjeuți și a autorităților locale, și în acest an festivalul a fost organizat în cele mai bune condiții, sala festivă prezentîndu-se ca o adevărată Casă Mare, luminoasă și ospitalieră pentru toți concurenții și spectatorii.

O bucurie deosebită o constituie participarea constantă la acest eveniment a invitatului de onoare – Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Citeşte mai departe >>>

Paștile Blajinilor în localitatea de baștină a Prea Sfințitului Nicodim – satul Chiperceni

În lunea de după Duminica Tomei sărbătorim „Paștile blajinilor” sau „Paștile celor adormiți” – o sărbătoare de bucurie pentru Hristos cel Înviat; o afirmare a credinţei şi nădejdii noastre în învierea morţilor şi o zi de pomenire a celor adormiţi, dar una plină de optimism şi bucurie, pentru că prin Învierea lui Hristos, moartea nu mai este un sfârşit fatal, ci doar o trecere spre viaţa veşnică alături de Hristos şi de toţi sfinţii şi drepţii care au bine-plăcut Lui. (www.teologie.net)

În această zi creștinii ortodocși se adună în cimitire pentru a aduce bucuria Învierii Domnului și celor mutați în veșnicie, pomenindu-i în rugăciuni și oferind daruri (pomeni) ca milostenie pentru cei adormiți.

În dimineața acestei zile, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.După Sfînta Liturghie Ierarhul s-a deplasat la cimitirul din satul natal Chiperceni, unde a vizitat mormîntul părinților săi Vasile și Ana Vulpe și a oficiat parastas pentru odihna cu drepții a sufletelor lor și a tuturor celor ce au adormit în nădejdea Învierii și a Vieții celei Veșnice.

Citeşte mai departe >>>

De Paștile Blajinilor Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh Nicolae” din Orhei

În lunea de după Duminica Tomei sărbătorim „Paștile blajinilor” sau „Paștile celor adormiți” – o sărbătoare de bucurie pentru Hristos cel Înviat; o afirmare a credinţei şi nădejdii noastre în învierea morţilor şi o zi de pomenire a celor adormiţi, dar una plină de optimism şi bucurie, pentru că prin Învierea lui Hristos, moartea nu mai este un sfârşit fatal, ci doar o trecere spre viaţa veşnică alături de Hristos şi de toţi sfinţii şi drepţii care au bine-plăcut Lui.

În dimineața acestei zile, începînd cu ora 7.oo, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii și pomeniți cei răposați, iar la final a fost oficiată o litie mică și s-a cîntat pentru cei adormiți „Veșnica pomenire”.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat cimitirul din satul natal unde a oficiat o litie morțească la mormintele părinților și a rudelor

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în Duminica a II-a după Paşti, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, după ce

s-a deplasat la cimitirul din oraşul Orhei, unde a oficiat la mormîntul protoiereului Semion Chişcă o litie morțească. Mai apoi Vlădica a vizitat şi cimintirul din satul natal Chipirceni, unde își află odihna de veci părinţii săi, robii lui Dumnezeu Vasile şi Ana, oficiind și aici o slujbă de pomenire. În a doua jumătatea zilei a săvărşit un parastas înpreună cu părintele Ioan la mormîntul rudeniele Sale di satul Şărcani raionul Orhei Nicolai şi Eugenia Stoian.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma

În Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma, Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei. În cuvîntul de învăţătură, Vladîca Nicodim a menţionat că Apostolul Toma este un trimis al necredinţei noastre în faţa Domnului, căci, prin pipăirea rănilor Mîntuitorului, Toma dovedeşte celor necredincioşi că Hristos a avut cu adevarat trup omenesc, asemenea nouă, afară de pacăt, şi că a pătimit cu trupul pe cruce pentru mîntuirea lumii, Înviind întru Slavă şi dăruind tuturor celor ce cred în El Viaţa veşnică.

Citeşte mai departe >>>

Праздник Воскресения Христова для воспитанников детского сада села Шофрынканы

В дни светлых праздников Пасхи Христовой, Благочинный Единецкого р-на (III сектор), настоятель храма «Св. Вмч. Георгия Победоносца», митрофорный протоиерей Дионисий Лупашко, с пастырским визитом посетил детский сад села Шофрынканы.

Весь педагогический коллектив во главе с заведующей детского сада Белой Натальей Андреевной и дети всех трех групп радостно встречали  прибывших гостей и  имели возможность в теплой и праздничной атмосфере услышать слова назидания духовного наставника. Все воспитатели и воспитанники получили праздничные подарки и Пасхальные сувениры, которые были приготовлены стараниями настоятеля, старосты и ктиторами Свято-Георгиевского прихода села Шофрынканы.

Citeşte mai departe >>>

В среду Светлой седмицы, Преосвященнейший Никодим принял участие в праздничном богослужении по случаю дня тезоименитства митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры

19 апреля Наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу исполняется 56 лет. В день рождения владыки Павла Божественную Литургию в Успенском соборе обители возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. 

Citeşte mai departe >>>

Pagina 4 din 158« Prima...23456...Ultima »