Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 322
Pagini vizitate: 986
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 309
Pagini vizitate: 1217

Рождественское послание главы Православной Церкви Молдовы Высокопреосвященного Митрополита Владимира

Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человеках благоволение!
(Лк. 2, 14)

Преосвященные архипастыри, возлюбленные пастыри,
Боголюбивый монашеский чин, православные христиане!

В день славного и светлого праздника Рождества Богомладенца, обращаюсь отечески ко всем вам со словами поздравлений и архиерейским благословением!

Ангельское пение небесных сил, некогда возвестившее о Рождестве Спасителя на земле, звучит и сегодня в нашей Церкви, согревая души, утверждая в вере и насаждая глубоко в наших сердцах удивительное откровение, что: «благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род» (Пс. 99, 5).

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

 

Pastorală la Naşterea Domnului a Sanctității Sale Chiril, Patriarhul Moscovei si al întregii Rusii către arhipăstorii, preoţii, diaconii, cinul monahal şi toţi drept-măritorii creştini din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Iubiţi întru Hristos arhipăstori, cinstiţi preoţi si diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia măreţei şi mântuitoarei sărbători a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Astăzi noi, la fel ca şi păstorii din Betleem acum două mii de ani, ascultăm cu luare aminte, cu bucurie şi înălţare spirituală, glasul triumfător al îngerilor: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, si pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2: 14). Auzind aceste cuvinte minunate, inimile noastre dobândesc mângâiere şi se fac pline de recunoştinţă faţă de Creator. Însuşi Dumnezeu Atotţiitorul, Dumnezeu tare si părinte al veacului ce va să fie (Is. 9:5) coboară la noi şi se naşte în lume om simplu. Se împlineşte proorocia regelui-psalmist, care a vestit în Duhul Sfânt: Mila şi adevărul s-au întâmpinat, dreptatea şi pacea s-au sărutat; Adevărul din pământ a răsărit şi dreptatea din cer a privit. (Psalmi, 84: 11-12). Si iată, s-a săvârşit: Fiu S-a dat nouă (Is. 9, 5), ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viată veşnică (Ioan 3, 16).

Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

 

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри,

всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9:6) снисходит к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явится (Пс. 84:11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам — Сын дан нам (Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16).

Citeşte mai departe >>>

Raportul de activitate al Uniunii Femeilor Creștin-Ortodoxe din raionul Briceni pentru anul 2018

 

Uniunea Femeilor Creștin-Ortodoxe din raionul Briceni a fost întemeiată la finele anului 2018 și își desfășoară activitatea cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Deși recent înființată, Uniunea a reușit să-și mobilizeze într-un timp scurt reprezentantele spre realizarea mai multor activități întru slava lui Dumnezeu și binele credincioșilor, cu care dorim să vă facem cunoștință în continuare:

Citeşte mai departe >>>

Slujba Ceasurilor Împărătești la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Vineri, în ziua Înainte-prăznuirii Nașterii Domnului și a pomenirii Sfintei Mari Mucenițe Anastasia, Izbăvitoarea de Otrava, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la slujba Ceasurilor Împărătești oficiate la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Deoarece în acest an Ajunul Nașterii Domnului cade duminica, conform rînduielii canonice a Bisericii, care prevede că zilele de sîmbătă și duminică sunt incompatibile cu ajunarea (postul aspru au negru), ziua aliturgică se mută vineri, înainte de ajun, cînd se citesc Ceasurile Împărătești și nu se face Liturghie.

În dimineața zilei, la intrarea în lăcașul sfînt, Ierarhul s-a rugat cu multă pietate la icoana Sfintei Anastasia, ce se află spre închinarea credincioșilor în Catedrala Arhierească din Orhei prin contribuția ctitorilor Anastasia și Mihail Țibuleac.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Joi, 3 ianuarie 2019, cînd îi cinstim pe Sfînta  Muceniţă  Iuliana din Nicomidia și pe Sfîntul Ierarh Petru, Mitropolitul Kievului, al Moscovei și al Întregii Rusii (+1326), Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Alături de Prea Sfinția Sa a slujit  protoiereul Sebastian Cotruță, paroh al bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Orhei, care, în semn de apreciere pentru activitatea sîrguincioasă desfășurată spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova și cu prilejul anului nou civil, a fost decorat de către Ierarh cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul II.

În cadrul serviciului divin au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea Biericii Ortodoxe din întreaga lume, pentru pacea și liniștea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și pentru întărirea duhovnicească la vreme de grea încercare a Întîistătătorului ei, Preaferitul Mitropolit Onufrie.

Sfînta Muceniță Iuliana a trăit pe vremea împăratului roman Maximian (286-305) în cetatea Nicomidiei (în Bitinia, regiune din nord-vestul Asiei Mici), născută fiind din părinți păgîni, într-o familie bogată. Cînd era încă foarte tînără, tatăl său, numit Africanus, a logodit-o cu un tînăr tot păgân, un senator elin numit Eleusie. Nunta a fost însă amînată pînă ce Sfînta avea să aibă vîrsta potrivită pentru căsătorie. În acest timp, Iuliana, auzind cuvîntul lui Dumnezeu de la creștinii care trăiau acolo în cetate, a crezut în Hristos. Și stăruind în înțelegerea Evangheliei și în rugăciune către Dumnezeu, a primit în taină Sfîntul Botez.

Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Ioan de Kronștadt și Sfîntul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul cinstiți la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În ziua cinstirii Sfîntului Ioan din Kronstadt și a Sfîntului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, pe 2 ianuarie 2019, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

În cadrul serviciului divin au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea Biericii Ortodoxe din întreaga lume, pentru pacea și liniștea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și pentru întărirea duhovnicească la vreme de grea încercare a Întîistătătorului ei, Preaferitul Mitropolit Onufrie.

Sfîntul Ioan din Kronstadt, care a trăit în veacul al XIX-lea și a adormit pe 20 decembrie 1908, a fost o personalitate rară și cu totul harismatică a Bisericii Ortodoxe din Rusia. El a dovedit că atunci cînd credința este unită cu voința și cu dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele, se săvîrșesc într-adevăr mari minuni. Dacă am căuta un exemplu de preot în vremurile contemporane, care să adune în persoana sa toate calitățile păstorului, nu am găsi un exemplu mai potrivit decît Sfîntul Ioan din Kronstadt.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat familiei Protodiaconului Diodor Suhari, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, cu prilejul nașterii a doi copii gemeni

 

Cucernice părinte protodiacon Diodor,

Mult Stimată familie Suhari,

În aceste zile de înainte-prăznuire a marii sărbători a Nașterii Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, am fericitul prilej de a Vă adresa sincere și cordiale felicitări cu prilejul venirii pe lume a celor doi gemeni – cel de-al patrulea și al cincilea fiu al de Dumnezeu binecuvîntatei familii a Sfinției Voastre!

Fie ca bebelușii sa fie binecuvântați de Dumnezeu, iar drumul lor în viață să fie o bucurie deplină pentru voi, cei ce sunteți părinții lor! Micuților le urăm o viață lină, fără supărări, cu mii de realizări, să fie mereu protejați, îndrumați și iubiți de Dumnezeu și de părinți. Întâmpinăm venirea noilor născuți în lume cu multă dragoste și bucurie, cerînd și Înger de pace sufletelor lor de la Mîntuitorul Hristos, Cel care a venit în lume ca prunc născut în ieslea smerită a Betleemului!

Iar vouă, vă doresc sănătate, bucurii și realizări pe toate planurile!

Să ne trăiți la mulți ani!

Cu aleasă prețuire și dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

În prima zi a anului 2019, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În prima zi a anului 2019, cînd îl cinstim pe Sfîntul Mucenic Bonifatie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de slujitori, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Alături de Prea Sfinția Sa au slujit  protoiereii Vasile Pistrui și Grigorie Rotaru care, în semn de apreciere pentru activitatea sîrguincioasă desfășurată spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova și cu prilejul anului nou civil, au fost decorați de către Ierarh cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul II.

În cadrul serviciului divin au fost înălțate rugăciuni pentru unitatea Biericii Ortodoxe din întreaga lume, pentru pacea și liniștea Bisericii Ortodoxe din Ucraina și pentru întărirea duhovnicească la vreme de grea încercare a Întîistătătorului ei, Preaferitul Mitropolit Onufrie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba unui Te Deum pentru începutul noului an calendaristic și o slujbă de invocare a ajutorului și mijlocirii Sfîntului Mucnic Bonifatie, în fața raclei ce adăpostește o părticică din cinstitele sale moaște, pentru toți cei care suferă de patima beției.

La final, Prea Sfinția Sa a vorbit despre viața și importanța cinstirii sfîntului și a felicitat credincioșii cu prileul începutului noului an civil, dorind tuturor un an binecuvîntat și plin de rodiri duhovnicești.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfinților Strămoși, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit în Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a XXXI-a după Cincizecime, a pomenirii Sfinților Strămoși după trup ai Mîntuitorului și a cinstirii Sfîntului Prooroc Daniel împreună cu Sfinții trei tineri – Anania, Azaria și Misail, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

În dimineața zilei, Prea Sfințitul Nicodim a fost felicitat cordial de soborul clericilor Catedralei Arhierești din Orhei cu prilejul aniversării a opt ani de la hirotonia întru Arhiereu.

După citirea pericopelor evanghelice ale sărbătorii, de la Luca XIV, 16-24, despre pilda celor poftiți la cină, și Luca XI,47 – XII,1, Ierarhul a adresat credincioșilor un cuvînt de zidire duhovnicească. Explicînd Evanghelia zilei, Prea Sfinția Sa a subliniat că prin refuzul de a primi chemarea la mîntuire şi de a veni la „Cina" Împărăţiei cerurilor, din cauza grijilor lumești sau a patimilor trupești, aducem supărare lui Dumnezeu și ne putem lipsi de această binecuvîntare pentru veșnicie.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului NICODIM, Episcop de Edineţ și Briceni, cu ocazia împlinirii a 8 ani de Arhierie

Preasfinţite Stăpâne,

Viaţa fiecăruia dintre noi este consecinţa unei chemări a lui Dumnezeu. “El a zis şi s-au făcut cele ce sunt.” Venirea pe lume a unui om stă sub semnul chemării creatoare a lui Dumnezeu.

Suntem trimişi pe pământ cu rosturi tainice pe care doar El le cunoaşte desăvârşit. Fiecare din noi ne îndreptăm paşii spre a împlini în fiecare zi a vieţii noastre Voia lui Dumnezeu, pentru ca El la rîndu-I să ne călăuzească, conform proniei Sale.

Naşterea şi viaţa Preasfinţiei Voastre au făcut ca Dumnezeu să  Vă cheme acum 8 ani la treapta arhieriei, o treaptă plină de vrednicie dar în acelaşi timp şi de mare responsabilitate.

Să dea  Bunul Dumnezeu ca înalta slujire pentru care aţi fost chemat la existenţă, să fie o permanentă înălţare a turmei dreptmăritoare pe care o oblăduiţi, într-o lumină taborică. Vă dorim să rămâneţi neclintită piatră de temelie a Bisericii Ortodoxe, Atotmilostivul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare binecuvântări cereşti şi pământeşti, iar harul Lui să Vă ajute în slujirea responsabilă de Episcop de Edineţ şi Briceni, pentru mulţi ani înainte!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Stăpâne!

Cu deosebită dragoste şi respect,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării a 8 ani de la hirotonia întru Arhiereu

 

Prea Sfinția Voastră, Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Avem astăzi deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării a 8 ani de la hirotonia întru arhiereu calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

În acești ani de păstorire a Episcopiei de Edineț și Briceni v-am cunoscut drept un păstor înțelept, blînd și exigent în același timp, avînd drept prioritate a slujirii arhierești mîntuirea clerului și a credincioșilor ce V-au fost încredințați spre păstorire, așa cum o cere unui adevărat Ierarh al lui Hristos Dumnezeiasca Scriptură și Sfînta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Vă dorim să cultivați și în continuare aceleași virtuți, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei pe anevoiosul drum al mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Episcopie de Edineț și Briceni, iar noi, fii duhovnicești ai Prea Sfinției Voastre, Vă asigurăm că vom fi și în continuare alături, susținîndu-Vă cu dragostea noastră, supunerea fiască și rugăciunea.

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

Colaboratorii Centrului Eparhial

și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Pagina 3 din 19212345...Ultima »