Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 164
Pagini vizitate: 390
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 163
Pagini vizitate: 434

Festivalul raional al Cîntecului Pascal „Hristos a Înviat!” la Dondușeni

 

Ne aflăm în Săptămîna Luminată, cînd sunetul clopotelor și slujbele deosebite din sfintele locașuri de închinare ne vestesc marea bucurie a Învierii Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. După șapte săptămîni de post și rugăciune, inimile drept-credincioșilor creștini se veselesc din nou întru slăvirea Celui ce ,,cu moartea pe moarte călcînd” a Înviat a treia zi, dăruind lumii viață veșnică.

În Joia Săptămînii Luminate, începînd cu ora 13.00, cu binecuvîntarea și participarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Dondușeni a avut loc, într-o solemnă atmosferă praznicală, Festivalul Raional al cîntecului Pascal „Hristos a Înviat!”. Citeşte mai departe >>>

Ediția a V-a a Festivalului Raional al cîntecului pascal „Hristos a Înviat!” la Chiurt, Edineț

 

În Joia Săptămînii Luminate, la 2 mai 2019, parohia „Înălțarea Domnului” din satul Chiurt, raionul Edineț, a fost gazda unui impresionant concert de cîntece pascale, ce a reprezentat un veritabil buchet de imne de laudă adus Mîntuitorului Hristos drept recunoștință pentru slăvita Sa Înviere, prin care s-a adus omenirii biruința asupra morții și începutul unei vieți noi veșnice.

Evenimentul este în acest an la a V-a ediție și se desfășoară grație colaborării dintre Episcopia de Edineț și Briceni și Secția Raională Cultură a raionului Edineț.

Festivalul a avut loc cu binecuvîntarea și nemijlocita prezență a Chiriarhului Eparhiei noastre, Prea Sfințitului Nicodim, cu participarea deputatului Parlamentului Republicii Moldova, domnului Oleg Sîrbu, a doamnei Monica Babuc, Ministru al Educației, Culturii și Cercetării, a domnului primar, Ion Ostaficiuc, a șefului Direcției Raionale Cultură Edineț, doamnei Angela Bazatin, a secretarului Episcopiei de Edineț și Briceni, protoiereului Adrian Cotelea, a preoților din parohiile blagociniei Edineț și a celor învecinate în frunte cu părinții blagocini și a mulțimii de spectatori. Citeşte mai departe >>>

Во вторник Светлой седмицы, епископ Единецкий и Бричанский Никодим сослужил Предстоятелю УПЦ, Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию в Свято-Анастасиевском женском монастыре с. Ковалевка Васильковского района Киевской области

30 апреля 2019 года, в третий день светлой седмицы, Преосвященнейший Никодим Епископ Единецкий и Бричанский, принял участие в Пасхальном Богослужении Свято- Анастасиевского женского монастыря с. Ковалевка Васильковского района Киевской области. Богослужение возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Его Блаженству сослужили епископ Единецкий и Бричанский Никодим,  митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим, архиепископ Бучанский Пантелеимон,  архиепископ Боярский Феодосий, архиепископ  Винницкий и Барский Варсонофий, архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Угольский Антоний, епископ Васильковский Николай, епископ Золотоношский Иоанн, епископ Баришевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий а также сонм духовенства Киевской епархии.

Владыка Никодим поздравил ктитора монастыря, Татьяну Владимировну Засуха, с днем рождения, пожелал ей крепости душевных и телесных сил, а также непрестанной помощи Божией в ее трудах на благо Святой Православной Церкви. Citeşte mai departe >>>

În cea de a doua zi după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul NICODIM a liturghisit alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

În cea de a doua zi a prăznurii Învierii Mântuitorului, mulțime de credincioși și-au îndreptat pașii spre Catedrala Mitropolitană din Chișinău, pentru a împărtăși marea bucurie a Învierii Mântuitorului cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Episcopatul Bisericii Ortodoxe din Moldova, stareții sfintelor mănăstiri, protopopii din cuprinsul Eparhiei de Centru, precum și slujitorii sfântului lăcaș.

Într-o atmosferă și o bucurie pe măsura Sărbătorii, Întâistătătorul, slujitorii și enoriașii, au vestit Vestea cea Mare, că HRISTOS A ÎNVIAT!, mulțumind într-un cuget Domnului că și-a învrednicit turma de a petrece în pace și liniște marea și atât de dorita sărbătoare.

În continuarea serviciului divin,  a fost înconjurat sfântul lăcaș cu citirea Evangheliei, după care a fost săvârșit un Tedeum de mulțumire. Citeşte mai departe >>>

Bucuria Învierii Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Cu inimile şi feţele strălucind de bucurie, celebrăm din nou şi în acest an Învierea Sfîntă a Domnului Hristos – miracolul miracolelor credinţei noastre, şi cel mai mare eveniment din toată istoria.

În după ameaza zilei Sfintei Învieri, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat cinul slujbei vecernei Pascale la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. La această slujbă au participat clericii catedralei și enoriași. La final a avut loc procesiunea de înconjurare a bisericii și cuvîntul de învățătură al Ierarhului în care PS Nicodim a rostit pentru slujitori și creștini un solemn cuvînt de felicitare cu prilejul Sărbătorii Sărbătorilor. Citeşte mai departe >>>

Învierea Domnului prăznuită la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba praznicală la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.  La miezul nopții Vlădica a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și străduința Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. Citeşte mai departe >>>

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta cea Mare, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc sfințirea sfințirea pîinii și a vinului care se împarte în mod tradițional în această ultimă zi din Postul Mare credincioșilor spre întărire trupească pentru slujba pascală ce ne stă înainte.

În cuvîntul său de învățătură, Prea Sfințitul Nicodim a îndemnat credincioșii să contemple în tăcere și recunoștință momentul plin de taină al petrecerii Mîntuitorului cu trupul în mormînt și cu sufletul în iad, unde cu puterea Sa dumnezeiască a sfărîmat legăturile morții și a chemat neamul omenesc din stricăciune spre viața veșnică. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„O, Paștile cele mari şi prea sfinţite, Hristoase!

O, înţelepciunea şi Cuvîntul lui Dumnezeu şi Puterea!

Dă-ne nouă mai desăvîrşit să ne împărtăşim cu Tine

în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale”

(Troparul Cîntării a 9-a, Canonul Paştilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii, dragi fraţi şi surori duhovniceşti!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Săvîrşind calea lucrării mîntuitoare pe pămînt, Domnul nostru Iisus Hristos, prin moartea Sa de bunăvoie pe Cruce, S-a pogorît în iad ca Om Adevărat, dar cu El s-a pogorît şi slava Dumnezeirii, Care în Hristos s-a unit pentru totdeauna cu firea omenească. Iadul nu a putut rezista în faţa puterii Dumnezeieşti, şi atunci s-a petrecut ceea ce omenirea secole la rînd a aşteptat cu nădejde: Hristos a omorît iadul cu „strălucirea Dumnezeirii” (troparul Învierii, gl. 2). Toţi cei din veac adormiţi, care au trăit pe pămînt cu credinţă în Izbăvitorul care avea să vină, au fost scoşi din iad; toţi au devenit locuitori ai cerului. Pentru cei ce vieţuiesc pe pămînt s-au deschis uşile raiului: oamenii au început să trăiască fericiţi, bucurîndu-se de părtăşia cu Dumnezeu şi mulţumindu-I Creatorului lumii, pentru că le-a redat demnitatea desăvîrşirii celei dintîi, le-a dăruit mîntuirea şi nemurirea. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

„О, Пасха велия и священнейшая, Христе!

О мудросте, и Слове Божий, и Сило!

Подавай нам истее Тебе причащатися,

в невечернем дни Царствия Твоего

(Тропарь 9-й Песни Пасхального Канона)

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие,

Дорогие братие и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Совершив спасительный подвиг на земле, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, через вольную смерть на Кресте, сошел в преисподнюю как Истинный Человек, но с Ним сошла и слава Божества, Которое навеки соединилось с человеческой природой во Христе. Ад не мог устоять перед могуществом Божественной славы, и произошло то, чего человечество веками с надеждой ожидало: Христос умертвил ад „блистанием Своего Божества (тропарь воскресный, гл. 2). Все от века умершие, кто жил на земле верой во Христа грядущего, были выведены из ада; все они стали небожителями. Они снова, как некогда Адам в Раю, начали жить в блаженстве и со смиренной благодарностью наслаждаться общением с Богом. А для живущих на земле отверзлись двери рая: благодарностью нашему Творцу наполнено сердце за спасение – восстановление человека в достоинстве первозданного совершенства, дарование ему бессмертия. Господь, пришедши на землю, жизнью Своей исполнил закон Божий, который мы нарушали; страданием Своим загладил грех, который мы творили; смертию Своею умертвил смерть, на которую мы за грех осуждены были; сошествием Своим во ад освободил нас от темной власти диавола; Воскресением Своим вновь приобрел нам жизнь Божию. Крестная жертва Спасителя стала сокрушительным поражением смерти. Сойдя в „преисподняя земли», Господь упразднил владычество ада, его оковы разрушились, и, как свидетельствуется в Евангелии „ …и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим (Мф. 27, 52-53). Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2019

 

„Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!

Şi iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”

(Filipeni 4, 4)

Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, drept-slăvitori creştini,

Luminatul Praznic al Învierii Mântuitorului ne oferă bucuria de a vă întâmpina cu vestirea îngerească:

Hristos a Înviat!

Slăvitul și vrednicul de laudă, Apostolul Pavel, ne îndeamnă să ne bucurăm întru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel Răstignit și Înviat, Cel ce a călcat moartea și a biruit iadul. Omul credincios, „sărac cu duhul”, „flămând și însetat” (Matei 5,3-6) de dreptatea  Domnului, nu caută bucuria și sensul vieții în „rodul de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-a înmulțit” (Psalmul 4, 7), nici nu se satisface cu bucurii lumești și mercantile, ci desfătarea sufletului lui este Iisus, Biruitorul morții, Cel ce prin Înviere „a însemnat peste noi lumina feței Sale” (Psalmul 4,6). Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,
по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых.
(1 Пет. 1:3)

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее жизнеутверждающее приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пеньми и песньми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам вход в Свое Нетленное Царство. Поистине сегодня все наполнилось светом: и небо, и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно утверждается (Канон Святой Пасхи). Citeşte mai departe >>>

Slujba Prohodului Domnului nostru Iisus Hristos din ajunul Sîmbetei celei Mari la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta Mare prăznuim îngroparea dumnezeiască a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și pogorîrea în iad, prin care neamul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în seara zilei Vinerii celei Mari, după rînduiala cuvenită, slujba Vecerniei, a Pavecerniței și a Utreniei Sîmbetei Patimilor cu slujba Prohodului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Citeşte mai departe >>>