Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 29
Pagini vizitate: 308
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 184
Pagini vizitate: 477

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Veaceslav Șpac în legătură cu mutarea la cele veșnice a tatălui său, robul lui Dumnezeu Profir

Cu multă durere în suflet am primit vestea mutării dintre noi la cele veșnice a iubitului tată al Sfinției Voastre, robul lui Dumnezeu Profir.

Trecerea sa din această viață este o grea pierdere pentru toți cei care l-au prețuit, iubit și apreciat. Dar în aceste momente, sentimentele firești de tristețe și nostalgie, care ne copleșesc sufletul atunci cînd oamenii dragi și apropiați părăsesc această viață vremelnică, ne sunt alinate de nădejdea mare și bucuria nespusă adusă lumii prin Învierea Mîntuitorului Hristos!

De aceea, asigurîndu-Vă că suntem alături și împărtășim durerea Dumneavoastră, Vă transmitem sincere condoleanțe și ne rugăm ca Mîntuitorul Hristos, Cel Înviat din morți, prin mila și îndurările iubirii Sale de oameni să dea iertare de păcate robului Său Profir și să așeze sufletul lui în ceata drepților.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

 NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Spre a duce la îndeplinire Circulara 01/4044 din 19 iulie 2017 a Sanctității Sale Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, binecuvîntăm toți clericii eparhiei ca în data de 28 iulie 2017, la ora 12.00, în ziua prăznuirii Sfîntului Întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir și a Încreștinării Rusiei, să dispună sunarea praznicală a clopotelor în fiecare parohie.

 NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

 

În Duminica a VII-a după Ciniczecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind împreună cu un sobor de preoți și diaconi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După slujbă, Ierarhul a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 27-35, despre vindecarea a doi orbi și a unui mut demonizat, subliniind importanța credinței și a vieții curate pentru a obține de la Mîntuitorul vindecarea sufletească și trupească.

A urmat apoi slujba de sfințire a unei noi icoane cu chipul Sfintei Cneaghine Olga și a noului policandru din pronaosul Catedralei.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească și Taina Sfîntului Botez la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Trestieni, Briceni

 

Marți, 18 iulie 2017, în ziua pomenirii Aflării cinstitelor moaște ale Cuviosului Părinte Serghie, egumenul de la Radonej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enorișilor parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din satul Trestieni, raionul Briceni. Prea Sfinția Sa a săvîrșit aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în frunte cu parohul acestui sfînt lăcaș, protoiereul Victor Turea.

Această zi a fost una deosebită pentru protodiaconul Ioan Tudoreanu, care a fost prohirisit în cadrul serviciului divin în treapta de preot. Adresînd felicitări nou hirotonitului părinte Ioan, Ierarhul i-a urat să rămînă statornic în credință și în rîvna pentru cele sfinte, să slujească cu devotament Biserica lui Hristos și să rămînă pe tot parcursul vieții sale un vrednic iconom al Tainelor lui Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a VI-a după Cincizecime Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit în Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a VI-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în fruntea soborului de slujitori ai lăcașului sfînt şi în prezenţa mulţimii credincioşilor.

La final, Ierarhul a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei, de la Matei IX, 1-8, despre vindecarea slăbănogului. Prea Sfinția Sa a făcut o paralelă între vindecarea trupească a paraliticului din Sfînta Evanghelie, la baza căreia a stat boala sufletască și păcatul, de care fiind iertat acesta a devenit sănătos, și vindecarea noastră de slăbănogirea sufletească.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie și slujba Prohodului vrednicului de pomenire protoiereu Igor Procopii

 

Joi, 13 iulie 2017, la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Ciripcău, raionul Florești, clopotele au răsunat în dungă, vestind trecerea în veșnicie a parohului acestui sfînt locaș, vrednicul de pomenire protoiereu Igor Procopii. Sute de enoriași cu lacrimi în ochi și inimile frînte de durere, îndoliata preoteasă Marina și rudele îndurerate, prietenii și cunoscuții au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care a fost un iubitor; blînd și înțelept părinte, om cu suflet mare și prieten adevărat plecat dintre noi la o vîrstă atît de fragedă.

Slujba înmormîntării a fost oficiată cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Alături de Prea Sfinția Sa, pentru odihna cu drepții a vrednicului de pomenire părinte, s-a rugat un numeros sobor de preoți, în frunte cu părintele blagocin de Florești, protoiereul Ilie Munteanu, mulțime de slujitori și creștini care l-au cunoscut, iubit și apreciat.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Alexandreni, Edineț

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat astăzi, miercuri, 12 iulie 2017, de praznicul Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel, Sfînta Liturghie Arhierească la biserica „Sfinții Arhanghei” din satul Aexandreni, Edineț. Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și bucurie duhovnicească de către părintele paroh, preotul Igor Ciubotaru, un sobor de slujitori și mulțime de credincioși, printre care se aflau și mulți copii.

În cadrul serviciului divin, în semn de apreciere pentru activitatea jertfelnică de propovăduire a Cuvîntului evanghelic în rîndul creștinilor, precum și pentru toată ostenelea ce a deps-o la amenajarea și înfrumusețarea sfîntului lăcaș, părintele paroh, preotul Igor Ciubotaru, a fost avansat în rangul de protoiereu.

După citirea pericopei evanghelice a zilei, de la matei XVI, 13-19, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Ioan Gînju, parohul bisericii „Sf. Treime” din satul Zăicani, a predicat despre semnificația sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a evidențiat mai multe aspecte ale activității lor misionare.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, adresat Prea Sfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor

 

Prea Sfinţia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, căpeteniile apostolilor şi lumii învăţători, dintre care Sfîntul Apostol Petru este ocrotitorul spiritual al Prea Sfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa din inimă alese urări de sănătate, prosperitate, pace, belșug de roade duhovnicești și mîntuire sufletească.

Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veşnic, pentru rugăciunile Sfîntului, Slăvitului şi întru tot lăudatului Apostol Petru, să Vă dăruiască har şi binecuvîntare în realizarea frumoaselor activităţi pastorale, misionare, sociale şi culturale pe care le desfăşuraţi spre slava lui Dumnezeu şi binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Cu frăţească dragoste în Hristos-Domnul,

† NICODIM

Episcop de Edineţ şi Briceni

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a Protoiereului Igor Procopii

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Igor, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Consternați și plini de durere sufletească ne despărţim în aceste zile de un tînăr, dar vrednic și rîvnitor slujitor al Altarului și neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi – protoiereul Igor Procopii.  Chemat la Dumnezeu în floarea vieții, în urma unei necruțătoare boli, mutarea sa dintre noi ne-a umplut sufletele de tristețe, nostalgie și o nedsescrisă durere a despărțirii.

L-am cunoscut pe părintele Igor din frageda sa tinerețe, atunci cînd, mînat de un dor nestăvilit de a-l cunoaște pe Dumnezeu și a-i sluji Sfintei Sale Biserici, și-a exprimat intenția de a studia teologia. Pe parcursul studiilor a îndeplinit cu rîvnă diverse asculări în cadrul blagociniei Orhei, a fost ipodiacon și mai apoi hirotonit în treapta de diacon și preot. Sorbea cu mult nesaț orice învățătură și sfat duhovnicesc, avea o evlavie deosebită pentru sfintele slujbe și rugăciunea particulară, era mereu o prezență plăcută în societate, fiind o fire veselă, optimistă, altruistă, plină de căldură și bunătate molipsitoare.

Citeşte mai departe >>>

После продолжительной болезни отошел ко Господу протоиерей Игорь Прокопий, настоятель храма Святых Архангелов села Черипкэу Флорештского р-на

 

Поздно вечером 10-го июля 2017 года, после продолжительной болезни, преставился о Господе, протоиерей Игорь Прокомий (23.04.1989 -10.07.2017), настоятель храма Святых Архангелов села Черипкэу Флорештского р-на, клирик  Кишиневской Митрополии.

Преосвященнейший Никодим епископ Единецкий и Бричанский, выражает искренние соболезнование вдове новопреставленного, матушке Марине, родным, близким и пастве. Его Преосвященство, призывает всех, кто знал отца Игоря вознести свои молитвы ко Господу, о упокоении души новопреставленного « да упокоит его Господь идее же несть болезнь, ни печаль ни воздыхание…»

Царствие Небесное и Вечный Покой прот. Игорю!

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a V-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a V-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența uni număr mare de credincioși.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care, pornind de la Evanghelia Dumincii, de la Matei VIII, 28-34, despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadara, a vorbit despre dragostea Creatorului pentru toată creatura pe care a venit să o restaureze și să o scoată din lațul cel cumplit al diavolului și a îndemnat credincioșii să nu fie ca locuitorii Gadarei cei legați prea mult de lucrurile pămîntești, care au cerut Mîntuitorului să-i părăsească, ci să rămînă mereu în lucrarea Domnului prin viață curată, mulțumindu-i pentru toate binefacerile.

Citeşte mai departe >>>

Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul prăznuită la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Horodiște, Dondușeni

 

Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește Naşterea Sfîntului Ioan Botezătorul. Ioan s-a născut în chip minunat, ca fiu al preotului iudeu Zaharia şi al soţiei sale Elisabeta. În iconomia mîntuirii neamului omenesc, Ioan a fost cel care a pregătit calea pentru activitatea publică a Domnului Iisus Hristos. Viaţa lui a fost una a rugăciunii, a ascezei şi a aşteptării smerite a venirii lui Mesia, Cel promis de Dumnezeu şi vestit de proroci. Mesajul său era unul simplu, dar profund: „Pocăiţi-vă că s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu!” Îndemna pe cei de atunci să-şi schimbe viața în bine şi să respecte poruncile lui Dumnezeu. Arătînd spre Domnul Hristos, el a mărturisit: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii”. În urma misiunii Sfîntului Ioan Botezătorul, mulţi au înţeles că timpul venirii lui Mesia s-a împlinit.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Horodiște, raionul Dondușeni, oficiind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturhgie. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele paroh, protoiereul Dorimedont Rotaru, slujitori din cadrul blagociniei Dondușeni. La serviciul divin a participat un număr mare de credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 3 din 16112345...Ultima »