Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

La Centrul Eparhial din orașul Edineț a avut loc Adunarea din cuprinsul Blagociniilor Ocniţa și Donduşeni

Miercuri, 23 septembrie 2020, la Reședința Episcopală din orașul Edineț, sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut loc Adunarea Slujitorilor din cuprinsul Blagociniilor Ocniţa și Donduşeni.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Foto: Pavel Ursu

Citeşte mai departe >>>

Adunare cu slujitorii din cuprinsul Blagociniilor Edineț și Briceni

Slujitorii din cuprinsul Blagociniilor Edineț și Briceni au fost convocați în dimineața zilei de marti, 22 septembrie 2020, într-o ședință ordinară, desfășurată la Reședința Episcopală din orașul Edineț sub președinția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni Citeşte mai departe >>>

Praznicul Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca

În dimineața zilei de luni, 21 septembrie 2020, de praznicul Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, sa aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca. Ierarhul a oficiat aici Sfînta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți, diaconi și în prezența mulțimii credincioșilor.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni Citeşte mai departe >>>

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul viețuitorilor, pelerinilor și închinătorilor Mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,  Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Citeşte mai departe >>>

Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în cinstea pomenirii Minunii Sf. Arh. Mihail, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei

Sîmbata, 19 septembrie 2020, în ziua pomenirii Minunii Sf. Arh. Mihail, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Foto: Pavel Ursu

 

În Duminica a XIV-a după Cincizecime Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a XIV-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. 

La final, Prea Sfințitul Nicodim a explicat pericopa evanghelică a zilei de la Matei XXII, 1-14, despre haina de nuntă, menționînd că pilda aceasta, pe lîngă alte învățături tainice ce le ascunde în ea, ne aduce aminte și de haina de nuntă, cu care ne-am îmbrăcat la sfîntul și dumnezeiescul Botez. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, cu ocazia aniversării hirotoniei întru arhiereu

Prea Sfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării hirotoniei întru arhiereu calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie.

Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Cahul și Comrat, ce V-a fost încredințată.

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Prea Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Înalt Prea Sfințitului Sava, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari, cu ocazia aniversării hirotoniei întru arhiereu

Ваше Высокореосвященство!

Примите мои искренние сердечные поздравления с днем Архиерейской хиротонии.

Благодать Божия, приобщившая Вас к сонму епископов Русской Православной Церкви, воспитала в Вас старание делать твердым Ваше звание и избрание (2 Пет. 1:3-12), посему труды, совершенные Вами, служат свидетельством Вашей верности архипастырскому долгу.

В этот особо значимый для Вас день, желаем Вам, многоуважаемый Владыко, доброго здоровья, крепости духа, успехов в неустанных трудах на благо и во спасение духовенства и православных христиан вверенной Вашему архипастырьскому попечению Тираспольско-Дубоссарской епархии.

На многая и благая лета, дорогой Владыко!

 † НИКОДИМ

Епископ Единецкий и Бричанский

De ziua Tăierii capului Sfîntului Ioan Botezătorul Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare„ din or. Edineț

La 11 septembrie 2020, în ziua prăznuirii ”Tăierii capului Sfîntului Ioan Botezătorului”, mai mulți credincioși au participat la Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la catedrala ”Sf. Irh. Vasile cel Mare” din or. Edineț.

După citirea din Sfînta Evanghelie, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a explicat că sărbătoarea de astăzi ne duce cu gîndul la un eveniment sinistru din istoria mîntuirii noastre şi anume la tăierea capului Sfîntului Ioan Botezătorul ce a avut loc în contextul unei petreceri desfrînate prilejuită de sărbătoarea zilei de naștere a odiosului rege Irod Antipa, fiul acelui rege Irod care a poruncit omorîrea tuturor pruncilor sub vîrsta de doi ani din Betleem la nașterea Mîntuitorului Hristos. Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia zilei de naștere

 

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Cu ocazia sărbătoririi zilei de naștere a Prea Sfinției Voastre avem deosebita plăcere de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de sănătate, bucurii, mulți ani fericiți și toți trăiți în dragostea și binecuvîntarea Preasfintei Treimi.

Acest popas aniversar este unul semnificativ atît pentru Prea Sfinția Voastră, cît și pentru clerul și credincioșii Episcopiei de Edineț și Briceni pe care Vi i-a încredințat Dumnezeu, care Vă poartă toată stima și respectul și pe care-i păstoriți cu multă blîndețe, înțelepciune, dăruire, rîvnă și devotament.

Dorim să Vă știm și în continuare același neobosit slujitor în Via Domnului și fierbinte propovăduitor al Cuvîntului Evangheliei lui Hristos prin cuvînt și prin faptă și ne rugăm Mult Milostivului Dumnezeu să reverse asupra Prea Sfinției Voastre din preaplinul harului Său pentru a-I aduce roade alese și binecuvîntate!

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfințite Stăpîne!

Cu profund respect și fiască dragoste,

Administrația și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Cu ocazia aniversării a 64 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:  

Preasfinția Voastră!

Cu prilejul aniversării a 64 de ani din ziua nașterii, Vă aducem cele mai sincere și cordiale felicitări.

An de an, în această frumoasă şi importantă zi pentru Preasfinţia Voastră, Vă încredinţăm că Vă suntem alături prin rugăciunile pe care le înălţăm către milostivul şi atotputernicul Dumnezeu.

La aniversarea zilei de naștere a Preasfinției Voastre, ne bucurăm să Vă transmitem și cele mai calde urări de sănătate, împliniri rodnice, viață îndelungată și reușite în lucrarea de păstorire a credincioșilor.

Vă felicităm pentru activitatea pastoral-misionară susținută în spațiul editorial, educațional și social în calitate de Episcop al Bisericii Ortodoxe din Moldova, contribuind la promovarea valorilor creștine în societatea moldavă.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea arhierească misionară pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preasfinţiei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţia Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Преосвященнейший Никодим, Епископ Единецкий и Бричанский получил поздравление ко дню своего рождения от епископата и духовенства Православной Церкви России, Украины, Казахстана и других стран.