Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a IX-a după Cincizecime, de Praznicul Scoaterii Sfintei Cruci, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei în prezenţa soborului de preoţi slujitori şi a enoriaşilor acestui sfînt locaş. La finalul serviciului divin, Prea Sfinţia Sa a săvîrşit slujba de sfinţire a noilor cruci instalate deasupra cupolelor Paraclisului „Sfîntul Ioan Teologul” ce se află în incinta Catedralei.

În încheiere, Prea Sfinţitul Nicodim s-a adresat credincioşilor cu un cuvînt de învăţătură în care a vorbit despre roadele rugăciunii săvîrşite în credinţă neîndoielnică şi nădejde, în baza pericopei evanghelice a zilei despre minunea umblării Mîntuitorului pe Marea Galileii ca pe uscat şi potolirea furtunii. Totodată, Ierarhul a îndemnat credincioşii să respecte postul Adormirii Maicii Domnului, care începe în această zi şi a cărui lungime este de numai două săptămîni, dînd cinstirea cuvenită Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care este Maica tuturor creştinilor, fiind rugătoare neobosită şi Mijlocitoare în faţa Sfintei Treimi pentru mîntuirea sufletelor noastre. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce sincere condoleanţe protoiereului Pavel Vuluţă în legătură cu trecerea la Domnul a preotesei sale, Anghelina Vuluţă

 

În dimineaţa zilei de 10 august mulţime multă de creştini s-a adunat la Soborul „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Drochia pentru a petrece în ultimul drum pe doamna preoteasă Anghelina Vuluţă, soţia protoiereului mitrofor Pavel Vuluţă, Blagocinul Bisericilor din raionul Drochia. Sfînta Liturghie Arhierească şi Slujba înmormîntării a fost oficiată de Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, alături de Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, şi Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjuraţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi.

La sfîrşitul slujbei, cu un cuvînt de mîngîiere şi de învăţătură către familia îndoliată şi către creştini s-a adresat Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

În legătură cu mutarea la cele veşnice a doamnei preotese Anghelina Vuluţă, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aduce sincere condoleanţe părintelui Pavel şi familiei sale împreună cu smerite rugăciuni în faţa Tronului Părintelui Ceresc pentru odihna cu drepţii a sufletului nou adormitei roabei Sale Anghelina.

Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească în pace ! Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Pantelimon la Catedrala “Sf. Nicolae” din Orhei

 

Sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic Pantelimon a adunat astăzi, 9 august, mai multe zeci de credincioşi la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei. Sfînta Liturghie a fost oficiată de Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, împreună cu preoţii slujitori ai Catedralei. În cuvîntul său, Prea Sfinţia Sa a vorbit credincioşilor despre viaţa şi minunile pe care le-a săvîrşit Dumnezeu prin Sfîntul Său Mucenic Pantelimon, pentru credinţa sa statornică, şi a subliniat importanța vindecării spirituale, ca temei pentru vindecarea de bolile trupeşti. Citeşte mai departe >>>

Vizită Arhierească la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Vălcineţ, raionul Ocniţa

 

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriaşilor de la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Vălcineţ, raionul Ocniţa, săvîrşind Sfînta Liturghie. Cu binecuvîntarea Ierarhului, pericopa evanghelică a zilei, despre înmulţirea pîinilor, a fost explicată de blagocinul bisericilor din raionul Ocniţa, protoiereul mitrofor Alexandr Usatîi. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

                În ziua de joi, 4 august, mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, pentru a participa la slujba prilejuită de cel de-al doilea mare hram al ei în cinstea Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, ziua cînd a fost întemeiat acest sfînt așezămînt monastic. Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, egumenul Filadef, vieţuitor al mănăstirii ”Naşterea Domnului”, a rostit un cuvînt ziditor de suflet. Sărbătoarea din această zi a fost dublată și de săvîrșirea a două hirotonii – diaconul Adrian Postolachi a fost prohirisit în treapta de preot, iar absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Ghenadii Balta, în cea de diacon.

                La finalul serviciului divin Prea Sfinţitul Nicodim a adresat un cuvînt de felicitare  părintelui stareţ, arhimandritului Damian (Burlacu), obștii monahale și închinătorilor mănăstirii ”Naşterea Domnului” cu prilejul hramului, menționînd că în acest așezămînt, care și-a luat drept călăuză de viață tipicul liturgic din Sfîntul Munte Athos, se duce o adevărată trăire monahală. ”Nu în zadar hramul este în cinstea unui Sfînt Mucenic, căci călugării, prin mărturia credinței și a faptelor lor, și-au consacrat pe deplin viața lui Hristos. Pelerinii și închinătorii care vin și vor veni să se roage aici, vor găsi mereu alinarea și mîngîierea sufletească de care au nevoie”.

                De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus alese cuvinte de felicitare și în adresa tinerilor care au fost hirotoniți în această zi, îndemnîndu-i să fie cu luare aminte la Marele Har de care s-au învrednicit și în fața căruia se cutremură și îngerii în ceruri, să citească Tratatul despre preoție al Sfîntului Ioan Gură de Aur și să chivernisească harul așa cum prevede Sfînta Scriptură și cum a moștenit Biserica prin Sfinții Părinți. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de sărbătoarea Sfîntului Prooroc Ilie la Catedrala Episcopală din Edineţ

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ înconjurat de soborul preoţilor slujitori ai catedralei. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul mitrofor Serghei Ciumac, care a vorbit despre viaţa pilduitoare, credinţa şi virtuţile Sfîntului Prooroc Ilie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba tradiţională de sfinţire a merelor şi mierii şi cuvîntul de felicitare al Arhipăstorului. La despărţire fiecare creştin prezent la slujbă a primit din mîna Ierarhului cîteo iconiţă cu chipul Sfîntului Prooroc Ilie. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa

 

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa. Vizita Prea Sfinţiei Sale a fost primită cu multă bucurie de parohul acestui sfînt locaş, protoiereul Oleg Bacal, şi de mulţimea credincioşilor, între care şi distinsul fiu al satului, profesorul universitar,  ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, domnul Vasile Bumacov.

În cuvîntul de învăţătură adresat la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim le-a vorbit credincioşilor despre foloasele duhovniceşti şi trupeşti pe care le putem obţine prin credinţa statornică şi neîndoielnică în Domnul nostru Iisus Hristos, aşa cum reiese din pericopa evanghelică a duminicii în care a fost prezentată vindecarea celor doi orbi şi a unui mut în Capernaum. „Prin credinţă neîndoielnică şi rugăciune stăruitoare cei doi orbi au recăpătat de la Mîntuitorul Hristos lumina trupului. Noi astăzi însă, trebuie să ne rugăm mai mult pentru a ne videca de orbirea sufletească cea născută din păcat, avînd încrederea că Dumnezeu ne va lumina ochii minţii pentru a păşi pe calea poruncilor Sale şi a intra în fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice”. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei

 

 

Joi, 28 iulie, în ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de către protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, paroh al Bisericii „Sf. Treime” din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni. În cadrul serviciului divin, absolventul Seminarului Teologic din oraşul Kiev, Andrei Tabuncic, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoţi în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim au săvîrşit un Te Deum de sănătate pentru Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, care în această zi îşi sărbătoreşte ocrotitorul său ceresc, Sfântul Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir. Citeşte mai departe >>>

Noi hotărâri ale Sinodului Bisericii Ruse – 27 iulie 2011

În data de 27 iulie 2011, în Lavra Peşterilor din Kiev, a avut loc şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Şedinţa s-a desfăşurat la Kiev, întrucât Patriarhul Kiril, însoţit de mai mulţi ierarhi ruşi, se află într-o vizită (devenită deja tradiţională) prilejuită de aniversarea Creştinării Rusiei în anul 988, prin cneazul Vladimir.

Sfântul Sinod a luat mai multe hotărâri foarte importante, dintre care menţionăm:

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a participat la slujba de resfinţire a bisericii „Sf. Nicolae” din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina

 

 

Marţi, 26 iulie, de praznicul Soborului Arhanghelului Gavriil, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat, la invitaţia protoiereului Vasile Cazac, la slujba de resfinţire a bisericii cu hramul "Sf. Nicolae" din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Prea Sfinţitul Meletie, Episcop de Hotin, Vicar al Mitropoliei de Cernăuţi şi Bucovina.

Programul de slujbe a început cu Sfînta Liturghie Arhierească, care s-a desfăşurat în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foişor din curtea bisericii, şi a continuat cu un Te Deum şi slujba de resfinţire a bisericii "Sf. Nicolae". La serviciul divin a luat parte un sobor de 15 preoţi în frunte cu secretarul Eparhiei de Edineţ şi Briceni, protoiereul mitrofor Adrian Cotelea, blagocinul de Herţa, protoiereul mitrofor Dumitru Pavel, şi blagocinul de Voloca, protoiereul mitrofor Ioan Gorda.

Amintim că biserica "Sf. Nicolae" a fost renovată prin strădaniile credincioşilor din satul Fundoaia în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vasile Cazac, ea fiind cea mai mică, dar şi cea mai veche biserică din zonă, anul acesta împlinind frumosul jubileu de 450 de ani de la fondare. Citeşte mai departe >>>

În Biserica „Naştrerea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, au fost aduse icoana şi părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

 

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, a adunat în Duminica a VI-a după Cincizecime în incinta sa cîteva mii de credincioşi veniţi aici pentru a se bucura de prezenţa în mijlocul lor a icoanei şi a două părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. Acest nepreţuit prilej de bucurie duhovnicească a fost oferit cu multă dragoste credincioşilor la cererea părintelui paroh, protoiereul mitrofor Alexei Tanaseiciuc, şi prin strădaniile şi purtarea de grijă ale Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Icoana Sfîntului Nicolae îmbrăcată în folie de aur şi o părticică din sfintele sale moaşte au fost aduse din regiunea Iaroslavl, Federaţia Rusă, cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Kiril, Arhiepiscop de Iaroslavl şi Rostov, iar a doua părticică a fost dăruită de către comunitatea ortodocşilor greci, în frunte cu părintele arhimandrit Dionisie, din oraşul Bologna, Italia.

În dimineaţa zilei de duminică, 24 iulie, un impresionant sobor de preoţi şi o mulţime mare de creştini, adunaţi din mai multe localităţi ale Moldovei, au ieşit să-l întîmpine la intrarea în satul Stolniceni pe Prea Sfinţitul Nicodim, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae. De aici s-a mers în procesiune solemnă pînă la Biserica  „Naşterea Maicii Domnului” din localitate unde Prea Sfinţia Sa a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească. Pericopa evanghelică a duminicii, despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, a fost explicată de protoiereul mitrofor Mihail Saracuţa, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Bălţi, care a arătat că rădăcina bolilor şi suferinţelor trupeşti este păcatul, înstrăinarea de Dumnezeu, iar vindecarea lor este prin credinţa plină de nădejde.Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii şi un Te Deum în faţa icoanei şi a raclei cu părticelele din sfintele moaşte ale Sfîntului Ierarh Nicolae, precum şi slujba unui parastas la mormîntul protoiereului martir Gheorghe Ivanov. Citeşte mai departe >>>

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELIZABETA” DIN OR. EDINEŢ, ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2011-2012.

 

1.     Seminarul Teologic Liceal de Fete este o instituţie de învăţămînt umanist-teologică care dă absolventelor sale o pregătire cu profil umanist-teologic.

STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţămîntului Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului  Învăţămîntului din Republica Moldova.

2.    Termenul de studii este de 3 ani.

3.    După susţinerea examenelor de BACALAUREAT, absolventele STL au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţămînt, atît teologice cît şi laice, din Republică şi de peste hotare. Citeşte mai departe >>>