Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 24
Pagini vizitate: 138
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 169
Pagini vizitate: 775

Slujba de pomenire a răposatului Dumitru Zisis, mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat un parastas pentru odihna sufletului răposatului Dumitru Zisis, mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, la scurgerea a doi ani de la trecerea sa la cele veşnice. La încheierea slujbei, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt în care a evocat multiplele fapte de binefacere pe care le-a săvîrşit Dumitru Zisis în timpul vieţii sale, ctitorind lăcaşe sfinte şi sprijinind instituţii precum Mitropolia Moldovei, mănăstirile Răciula şi Curchi, biserica „Sf. Irh. Nicolae” şi Şcoala Internat din Orhei şi alte instituţii. În acelaşi timp vlădica a mulţumit întregului colectiv al întreprinderii „Kentford Capital Corporation S.A.” pentru că cinstesc creştineşte memoria fostului lor patron şi continuă să se roage pentru odihna cu drepţii a răposatului Dumitru Zisis.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii ! Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce călduroase felicitări părintelui Teodor Roşca, duhovnicul Mănăstirii Ciuflea din Chişinău, cu ocazia zilei sale de naştere

 

Marti, 16 august, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat alături de Prea Sfinţitul Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, şi Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, şi un sobor de preoţi şi diaconi la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Catedrala „Sf. Teodor Tiron” a Mănăstirii Ciuflea din capitală, ocazionată de aniversarea zilei de naştere a protoiereului mitrofor Teodor Roşca, duhovnicul şi administratorul acestui sfînt aşezămînt.

Cu acest prilej, Prea Sfinţia Sa l-a felicitat călduros pe părintele Teodor, urîndu-i multă sănătate, bucurii şi realizări duhovniceşti, i-a oferit în dar o icoană cu chipul Mîntuitorului şi l-a decorat cu medalia eparhială „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare”.

La sfîrşitul slujbei a avut loc sfinţirea a două chivote noi cu icoanele Mîntuitorului şi a Maicii Domnului. Citeşte mai departe >>>

O nouă broşură despre mănăstirea de maici “Adormirea Maicii Domnului”, s. Calaraşovca

 

 

Mănăstirile sînt locaşuri de cult înfiinţate de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decît viaţa acestei lumi şi care ascultând porunca Domnului «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie (Marcu 8;34) au slujit în chipul călugăresc.

În general, mănăstirile sînt situate în locuri retrase, dar ele sînt acele locaşuri sfinte ce ard ca lumînările – jertfe vii ale credinţei, oaze liniştite pentru sufletele zbuciumate de valurile vieţii, întărire pentru a duce crucea pe drumul vieţii spre Patria Veşnică.

Mănăstirea de maici “Adormirea Maicii Domnului”, din apropierea satului Calaraşovca, este una din podoabele duhovniceşti a ţării noastre. Această mănăstire este situată la graniţa de nord a Republicii Moldova cu Ucraina, pe malul Nistrului, într-un defileu împădurit, loc deosebit de pitoresc ales de Dumnezeu pentru a-l sfinţi.

Pentru a scoate la lumină istoria acestei străvechi vetre monahale, recent cu binecuvântarea Preasfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni şi cu stăruinţa şi purtarea de grijă a  maicii Eufrosinia, stareţa sfintei mănăstiri Calaraşovca, a fost editată o broşură ilustrată despre istoria mănăstirii de la înfiinţare pînă în zilele noastre.

Textul acestei broşuri a fost adunat din diferite surse de maicile din această mănăstire, iar de aranjamentul în pagină, machetare, tipar şi corectură s-au ocupat  Î.S. "Tipografia Centrală" în conlucrare cu colaboratorul Serviciului de presă a Mitropoliei, teologul şi web designerul, Mihail Bortă.

Broşura mănăstiirii de maici “Adormirea Maicii Domnului” – Calaraşovca, a fost editată în limbile română şi rusă şi va fi distribuită începând cu data de 20 august, de ziua prăznuirii Sf. Ierarh Mitrofan al Voronejului, zi în care biserica cu hramul “Sf. Ierarh Mitrofan” de la mănăstirea Calaraşovca va împlini 100 de ani de la punerea primei pietre la temelie, iar în mănăstire cu această ocazie se va oficia o liturghie arhierească.

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a IX-a după Cincizecime, de Praznicul Scoaterii Sfintei Cruci, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei în prezenţa soborului de preoţi slujitori şi a enoriaşilor acestui sfînt locaş. La finalul serviciului divin, Prea Sfinţia Sa a săvîrşit slujba de sfinţire a noilor cruci instalate deasupra cupolelor Paraclisului „Sfîntul Ioan Teologul” ce se află în incinta Catedralei.

În încheiere, Prea Sfinţitul Nicodim s-a adresat credincioşilor cu un cuvînt de învăţătură în care a vorbit despre roadele rugăciunii săvîrşite în credinţă neîndoielnică şi nădejde, în baza pericopei evanghelice a zilei despre minunea umblării Mîntuitorului pe Marea Galileii ca pe uscat şi potolirea furtunii. Totodată, Ierarhul a îndemnat credincioşii să respecte postul Adormirii Maicii Domnului, care începe în această zi şi a cărui lungime este de numai două săptămîni, dînd cinstirea cuvenită Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care este Maica tuturor creştinilor, fiind rugătoare neobosită şi Mijlocitoare în faţa Sfintei Treimi pentru mîntuirea sufletelor noastre. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce sincere condoleanţe protoiereului Pavel Vuluţă în legătură cu trecerea la Domnul a preotesei sale, Anghelina Vuluţă

 

În dimineaţa zilei de 10 august mulţime multă de creştini s-a adunat la Soborul „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Drochia pentru a petrece în ultimul drum pe doamna preoteasă Anghelina Vuluţă, soţia protoiereului mitrofor Pavel Vuluţă, Blagocinul Bisericilor din raionul Drochia. Sfînta Liturghie Arhierească şi Slujba înmormîntării a fost oficiată de Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, alături de Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, şi Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjuraţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi.

La sfîrşitul slujbei, cu un cuvînt de mîngîiere şi de învăţătură către familia îndoliată şi către creştini s-a adresat Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

În legătură cu mutarea la cele veşnice a doamnei preotese Anghelina Vuluţă, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aduce sincere condoleanţe părintelui Pavel şi familiei sale împreună cu smerite rugăciuni în faţa Tronului Părintelui Ceresc pentru odihna cu drepţii a sufletului nou adormitei roabei Sale Anghelina.

Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească în pace ! Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfîntului Pantelimon la Catedrala “Sf. Nicolae” din Orhei

 

Sărbătoarea Sfîntului Mare Mucenic Pantelimon a adunat astăzi, 9 august, mai multe zeci de credincioşi la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei. Sfînta Liturghie a fost oficiată de Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, împreună cu preoţii slujitori ai Catedralei. În cuvîntul său, Prea Sfinţia Sa a vorbit credincioşilor despre viaţa şi minunile pe care le-a săvîrşit Dumnezeu prin Sfîntul Său Mucenic Pantelimon, pentru credinţa sa statornică, şi a subliniat importanța vindecării spirituale, ca temei pentru vindecarea de bolile trupeşti. Citeşte mai departe >>>

Vizită Arhierească la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Vălcineţ, raionul Ocniţa

 

În Duminica a VIII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriaşilor de la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Vălcineţ, raionul Ocniţa, săvîrşind Sfînta Liturghie. Cu binecuvîntarea Ierarhului, pericopa evanghelică a zilei, despre înmulţirea pîinilor, a fost explicată de blagocinul bisericilor din raionul Ocniţa, protoiereul mitrofor Alexandr Usatîi. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

                În ziua de joi, 4 august, mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, pentru a participa la slujba prilejuită de cel de-al doilea mare hram al ei în cinstea Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, ziua cînd a fost întemeiat acest sfînt așezămînt monastic. Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, egumenul Filadef, vieţuitor al mănăstirii ”Naşterea Domnului”, a rostit un cuvînt ziditor de suflet. Sărbătoarea din această zi a fost dublată și de săvîrșirea a două hirotonii – diaconul Adrian Postolachi a fost prohirisit în treapta de preot, iar absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Ghenadii Balta, în cea de diacon.

                La finalul serviciului divin Prea Sfinţitul Nicodim a adresat un cuvînt de felicitare  părintelui stareţ, arhimandritului Damian (Burlacu), obștii monahale și închinătorilor mănăstirii ”Naşterea Domnului” cu prilejul hramului, menționînd că în acest așezămînt, care și-a luat drept călăuză de viață tipicul liturgic din Sfîntul Munte Athos, se duce o adevărată trăire monahală. ”Nu în zadar hramul este în cinstea unui Sfînt Mucenic, căci călugării, prin mărturia credinței și a faptelor lor, și-au consacrat pe deplin viața lui Hristos. Pelerinii și închinătorii care vin și vor veni să se roage aici, vor găsi mereu alinarea și mîngîierea sufletească de care au nevoie”.

                De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus alese cuvinte de felicitare și în adresa tinerilor care au fost hirotoniți în această zi, îndemnîndu-i să fie cu luare aminte la Marele Har de care s-au învrednicit și în fața căruia se cutremură și îngerii în ceruri, să citească Tratatul despre preoție al Sfîntului Ioan Gură de Aur și să chivernisească harul așa cum prevede Sfînta Scriptură și cum a moștenit Biserica prin Sfinții Părinți. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de sărbătoarea Sfîntului Prooroc Ilie la Catedrala Episcopală din Edineţ

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ înconjurat de soborul preoţilor slujitori ai catedralei. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul mitrofor Serghei Ciumac, care a vorbit despre viaţa pilduitoare, credinţa şi virtuţile Sfîntului Prooroc Ilie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba tradiţională de sfinţire a merelor şi mierii şi cuvîntul de felicitare al Arhipăstorului. La despărţire fiecare creştin prezent la slujbă a primit din mîna Ierarhului cîteo iconiţă cu chipul Sfîntului Prooroc Ilie. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa

 

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa. Vizita Prea Sfinţiei Sale a fost primită cu multă bucurie de parohul acestui sfînt locaş, protoiereul Oleg Bacal, şi de mulţimea credincioşilor, între care şi distinsul fiu al satului, profesorul universitar,  ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, domnul Vasile Bumacov.

În cuvîntul de învăţătură adresat la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim le-a vorbit credincioşilor despre foloasele duhovniceşti şi trupeşti pe care le putem obţine prin credinţa statornică şi neîndoielnică în Domnul nostru Iisus Hristos, aşa cum reiese din pericopa evanghelică a duminicii în care a fost prezentată vindecarea celor doi orbi şi a unui mut în Capernaum. „Prin credinţă neîndoielnică şi rugăciune stăruitoare cei doi orbi au recăpătat de la Mîntuitorul Hristos lumina trupului. Noi astăzi însă, trebuie să ne rugăm mai mult pentru a ne videca de orbirea sufletească cea născută din păcat, avînd încrederea că Dumnezeu ne va lumina ochii minţii pentru a păşi pe calea poruncilor Sale şi a intra în fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice”. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei

 

 

Joi, 28 iulie, în ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de către protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, paroh al Bisericii „Sf. Treime” din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni. În cadrul serviciului divin, absolventul Seminarului Teologic din oraşul Kiev, Andrei Tabuncic, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoţi în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim au săvîrşit un Te Deum de sănătate pentru Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, care în această zi îşi sărbătoreşte ocrotitorul său ceresc, Sfântul Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir. Citeşte mai departe >>>

Noi hotărâri ale Sinodului Bisericii Ruse – 27 iulie 2011

În data de 27 iulie 2011, în Lavra Peşterilor din Kiev, a avut loc şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Şedinţa s-a desfăşurat la Kiev, întrucât Patriarhul Kiril, însoţit de mai mulţi ierarhi ruşi, se află într-o vizită (devenită deja tradiţională) prilejuită de aniversarea Creştinării Rusiei în anul 988, prin cneazul Vladimir.

Sfântul Sinod a luat mai multe hotărâri foarte importante, dintre care menţionăm:

Citeşte mai departe >>>