Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 1
Pagini vizitate: 1
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 163
Pagini vizitate: 427

De ziua Sfinților Mucenici Cosma și Damian, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În ziua de 14 iulie, cînd în Biserica Ortodoxă se cinstesc Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, obștea monahală a mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, în frunte cu starețul acesteia, Prea Cuviosul arhimandrit Damian (Burlacu), a avut bucuria de a primi vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească. La acest praznic, deosebit de semnificativ mai ales pentru părintele stareț Damian, care-și sărbătorește ziua sfîntului ocrotitor, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți format din slujitorii mănăstirii, preoți din parohiile învecinate, dar și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor. La această Sfîntă Liturghie, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele stareț al mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, în semn de apreciere pentru munca depusă la zidirea din ruini a bisericii mănăstirii și a grijii părintești pe care o poartă pentru obștea monahală ce i-a fost încredințată. Tot în cadrul acestui serviciu divin, absolventul Facultății de Teologie a Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia, Adrian Postolachi, a fost hirotonit în treapta de diacon. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni

 

De sărbătoarea Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel Prea sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni. La slujbă a fost prezent un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni și numeroşi credincioşi din parohie, care au venit să ceară ocrotirea duhovnicească a celor doi mari Apostoli ai creştinătăţii. Evanghelia praznicului a fost explicată de protoiereul Simeon Cucuietu, cleric al Catedralei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, iar despre viața Sf. Apostoli Petru și Pavel a predicat protoiereul Anatolie Ciuntu, paroh al bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Drepcăuți. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie în Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei

 

 

În Duminica a IV-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie în Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei înconjurat de soborul slujitorilor acestui sfînt locaș și de mulțimea credincioșilor.

 Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, protoiereul Iulian Rusu a rostit un cuvînt de învățătură în care, explicînd credincioșilor pericopa evanghelică despre minunea vindecării slugii sutașului, a atras atenția asupra importanței credinței în viața omului și asupra necesității confirmării acesteia prin fapte bune.

La finalul Sfintei Liturghii, vlădica Nicodim l-a decorat pe protoiereul mitrofor Ioan Topală cu medalia Episcopiei de Edineț și Briceni în cinstea ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare” cu prilejul jubileului de 60 de ani de slujire la altar. Tot în acest context Prea Sfinția Sa a adus sincere condoleanțe părintelui Ioan în legătură cu trecerea prematură la cele veșnice a fiului său Constantin. Citeşte mai departe >>>

Creştinii din Orhei exprimă sincere condoleanţe părintelui Ioan Topală în legătură cu trecerea la cele veşnice a fiului său Constantin

 

În dimineaţa zilei de 7 iulie creştinii din oraşul Orhei îşi îndreptau grăbit paşii spre Catedrala “Sf. Nicolae” pentru a da slavă lui Dumnezeu, a-l cinsti pe Sf. Ioan Botezătorul şi pentru a-l felicita pe duhovnicul lor, protoiereul Ioan Topală, cu ziua de naştere şi jubileul de 60 de ani de slujire înaintea Sf. Prestol.

Cu părere de rău, părintele Ioan Topală era trist şi îndurerat pentru că în dimineaţa acestei zile a primit vestea că unul dintre feciorii săi, Constantin, care locuia la Odesa, a trecut către Domnul. Citeşte mai departe >>>

Duminică, 3 iulie, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul slujitorilor şi enoriaşilor de la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei

 

Duminică, 3 iulie, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul slujitorilor şi enoriaşilor de la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei unde a săvîrşit Sfînta Liturghie. În cadrul slujbei, diaconul Mihail Bercovici a fost hirotonit preot.

La finalul Sfintei Liturghii, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care a îndemnat creştinii să profite de zilele postului Sfinţilor Apostoli în care ne aflăm pentru a continua nevoinţele şi a se împărtăşi cu Sfîntul Trup şi Sînge al Mîntuitorului, a vorbit despre prioritatea vieţii duhovniceşti asupra celei materiale şi despre necesitatea îngrijirii de suflet prin post şi rugăciune. Apoi l-a felicitat călduros pe părintele Mihail Bercovici cu primirea marelui har al preoţiei de care s-a învrednicit la acest serviciu divin, oferindu-i cîteva îndrumări pastorale şi misionare, utile pentru viaţa de slujitor al altarului pe care a ales-o, şi i-a dăruit un Aghiasmatar şi un Molitfelnic. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie Arhierească în Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei

 

 

În Duminica a II-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți  și diaconi, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala  ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei. Pe lîngă mulțimea de credincioși la serviciul divin a participat și nou alesul primar al urbei, domnul Vitalie Colun. În cadrul slujbei, teologul Mihail Bercovici a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Catedralei ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Citeşte mai departe >>>

Biserica ”Sfînta Treime” din orașul Cupcini în haină de sărbătoare

 

Parohia ”Sfînta Treime” din orașul Cupcini s-a aflat astăzi, 14 iunie, în haină de sărbătoare cu prilejul vizitei Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Atmosfera festivă s-a făcut simțită chiar de la poarta bisericii unde Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în mod tradițional, cu pîine și cu sare, de un grup de copii îmbrăcați în straie naționale, de părintele paroh, protoiereul Marcel Curoș, și de primarul orașului, Ion Ostaficiuc, care au rostit alese cuvinte de bun venit. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim i-a adresat cuvinte de felicitare protoiereului mitrofor Vasile Saracuța, Blagocinul Bisericilor din raionul Briceni, cu ocazia jubileului de 30 de ani de slujire preoțească

 

 

Ziua Sfîntului Duh are o semnificație mai deosebită pentru Prea Cucernicul protoiereu mitrofor Vasile Saracuța, paroh al bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni și Blagocin al Bisericilor din raionul Briceni, care în această zi aniversează frumosul jubileu de 30 de ani de slujire la Altar. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 13 iunie, prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii   s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

,,Și fiii lui Israel trecuse prin mijlocul mării ca pe uscat, între două ziduri de apă” (Ieșirea 14,22)

 

În Duminica Cincizecimii, pe la miezul zilei, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, creștinii oraşului Donduşeni s-au adunat în curtea Bisericii aşteptînd cu nerăbdare clipa cînd se va începe Drumul Crucii. La această bucurie s-au alipit si creştinii din satul Tîrnova, Corbu și Ruseni.

Şi iată, clipa așteptată de săptămîni de zile – începutul Drumului Crucii – a sosit, acest Drum al Crucii miruind  şi sfinţind  sufletele! Pornisem la  drum spre Mănăstirea Rudi.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de sărbătoarea Cincizecimii în Biserica ”Sfînta Treime” din comuna Larga, raionul Briceni

 

 

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrarii mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi. Citeşte mai departe >>>

O nouă Cruce a fost sfințită în satul Văratec, blagocinia Edineț 2

 

Sîmbătă, 11 iunie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, alături de un sobor de preoți a oficiat slujba de sfințire a unei Cruci, înălțate la intrarea în cimitirul din satul Văratec, blagocinia Edineț 2. Această minunată Răstignire a fost ctitorită de domnul Anatol Șalaru, Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor împreună cu domnul deputat Ion Apostol și domnul Gheorghe Pleșca, originari din satul Văratec. Citeşte mai departe >>>