Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 2
Pagini vizitate: 33
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 135
Pagini vizitate: 1718

Omul sfințește locul… Omagiu vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont

     În 5 decembrie:

  ”Ne despărți o vale a Cuboltei,

Un sat fiind în ceață-nvăluit,

O vale ce primi pe fiul Jertfei, –

                                         atunci,-

O Sfîntă Cruce, – astăzi, – ne uni.

 

O sfîntă Cruce, ce-și umbrește fiii,

Se strîng, precum petale cad din flori.

Stăpîne, tu fusesei floarea, –

Iar noi petale-nmiresmate, pline de fiori…

 

Parfumul dragostei divine,

Lasatu-l-ai în Țara cea de Sus

Iar fapta jertfei, ce ne-a-nvățat și se lucra în  

                                                             tine, –

rămînă și în noi, pînă vom da Răspuns!..”

 

În ziua de 5 decembrie, cu toată negura timpului de afară, în locul unde rîul Cubolta își duce la vale îngustimea pe sub un podeț, într-o vale adîncă, a nins cu petalele dragostei divine, a nins cu noian de creștini, ce poartă în tainița sufletului lor amintirea vie și fapta reală, mărturia dragostei și plinătatea credinței Prea Sfințitului Dorimedont, a acestui Om ce a sfințit nordul.

Mulțime mare: copii micuți, mai măricei, de școală, tineri, maturi și vîrstnici, toți cu inima arzîndă de dragostea învățată de la Prea Sfințitul Dorimedont, s-au adunat sub Omoforul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, călăuziți de Praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, în biserica ”Acoperemîntul Maicii Domnului” din satul Moșana, raionul Dondușeni, pentru a participa la o rugăciune comună de pomenire a Prea Sfințitului Dorimedont, primul Ierarh al Eparhiei de Edineț și Briceni, în cadrul Sfintei Liturghii și la slujba de sfințire a Memorialului ridicat în cinstea Sa la locul tragicului accident din seara zilei de 5 decembrie 2006.

Prea Sfințitul Dorimedont  a fost și este pentru noi  Apostolul care a păstorit nordul și care a învățat această zonă ”împăienjenită de secte”, după cum menționa Prea Sfințitul Nicodim, Episcopul de Edineț și Briceni. El ne-a învățat alfabetul Ortodoxiei și începutul faptei mîntuitoare a dăruirii unul pentru altul. Acest Om, prin jertfa sa, a înfipt o Sfîntă Cruce, care va umbri pe fiecare trecător, și ne-a lăsat mărturie a Izvorului Vieții, – o fîntînă, care va adăpa  setea oricărui muritor însetat. La ridicarea Memorialului în cinstea Episcopului Dorimedont a contribuit familia îndurerată, păstoriții de odinioară ai Prea Sfințitului, fiii duhovnicești și toți cei care au dragoste sinceră și curată de Dumnezeu și de aproapele.

Anii au trecut precum fila, zilele s-au strecurat precum picătura, iar dragostea a rămas mai vie, mai neclătinată și neștearsă nici chiar de lacrimi. Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, dimpreună cu un impunător sobor de preoți și diaconi, călugări și călugărițe, rude ale vredinicului de pomenire Episcop, fii duhovnicești din cuprinsul întregii Moldove, cunoscuți, au înălțat rugăciuni în timpul Safintei Liturghii, precum și pe tot parcursul procesiunii cu Sfînta Cruce, cu steaguri și cu ”Sfinte Dumnezeule…”, cîntarea adusă Domnului, Care pe toate le plinește, pînă la Memorial. Citeşte mai departe >>>

Spre atenția slujitorilor altarului

 

          Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni și Magazinul bisericesc de pe lîngă Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei propun spre realizare Evanghelii de format A3 în coperți de metal, aurite, într-o superbă ținută artistică și grafică.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

De praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, în Duminica a XXV-a după Cincizecime, Prea Sfintitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei şi în prezenţa mulţimii de credincioşi.

În cadrul serviciului divin, domnul Valeriu Oprea, ctitor al Catedralei „Sf. Nicolae”, a adus un valoros dar de suflet slujitorilor şi enoriaşilor Catedralei Arhiereşti din Orhei – o Sfîntă Evanghelie în coperţi de metal aurite, spre pomenirea nou-adormitei maicii sale Valentina. În cuvîntul său de mulţumire, Prea Sfinţitul Nicodim a apreciat înalt gestul familiei Oprea şi a afirmat că din această Evanghelie se va citi Cuvîntul lui Dumnezeu spre zidirea sufletească a credincioşilor în fiecare duminică şi sărbătoare domnească, îndemnînd creştinii să ia aminte şi să împlinească poruncile dumnezeieşti conţinute în ea. În semn de recunoştinţă şi mulţumire, domnul Valeriu oprea a fost decorat cu medalia Eparhiei de Edineţ şi Briceni – „Sfîntul Vasile cel Mare”. Citeşte mai departe >>>

Cuviosul Paisie Velicicovschii prăznuit la Mănăstirea Noul-Neamţ

 

Tradiţional, în fiecare an pe 28 noiembrie, sărbătoarea Cuviosului Paisie Velicicovschii adună mii de creştini la Mănăstirea Noul-Neamţ din satul Chiţcani pentru a da slavă lui Dumnezeu şi a-l cinsti pe cel care este ocrotitorul şi îndrumătorul spiritual al monahilor ce vieţuiesc în acest sfînt aşezămînt, dar şi fierbinte rugător şi mijlocitor pentru toată lumea. Şi în acest an praznicul a avut o încărcătură de spiritualitate şi solemnitate deosebită.

Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrşită în Soborul Înălţării Domnului de către Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, şi în Soborul Adormirii Maicii Domnului de către Prea Sfinţitul Irineu, Episcop de Orsk şi Gai, fost vieţuitor al Mănăstirii Noul-Neamţ. La serviciul divin a luat parte soborul slujitorilor mănăstirii în frunte cu părintele stareţ, arhimandritul Paisie, dar şi o mulţime de clerici din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi nu numai, invitaţi la acest eveniment. Bucuria sărbătorii a fost împărtăşită şi de o delegaţie de slujitori din cuprinsul Episcopiei de Edineţ şi Briceni în frunte cu Secretarul Eparhial, protoiereul Adrian Cotelea. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În duminica a XXIV-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost prezent în mijlocul mulţimii enoriaşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, unde, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt de învăţătură în care, explicînd pida samarineanului milostiv, a evidenţiat faptul că iubirea faţă de Dumnezeu se exprimă, în nevoinţa noastră de zi cu zi pentru mîntuirea sufletului, prin iubirea şi întrajutorarea aproapelui nostru aflat în necaz, neputinţă sau necunoaştere a poruncilor dumnezeieşti. În acest context, Prea Sfinţitul Nicodim, a făcut o frumoasă paralelă cu o altă pericopă evanghelică citită în această zi – a chemării la apostolat a Sfinţilor Filip şi Natanael: „Pe Sfîntul Apostol Filip, a cărui pomenire se face în această zi, aflîndu-l Mîntuitorul după botezul Său în Galileea, l-a chemat ca să-i urmeze Lui. Iar el întîlnind pe Natanael, i-a zis: „Am aflat pe cel despre care a scris Moise în Lege şi Prooroci, pe Iisus,fiul lui Iosif din Nazaret!”; chemîndu-l după sine. Iată un adevărat gest de iubire faţă de aproapele, care ne îndeamnă şi pe noi, cei care suntem luminaţi cu Lumina lui Hristos prin Sfintele Taine ale Bisericii, să chemăm la această Lumină mîntuitoare, în Corabia care ne duce la limanul fericirii, pe cei care zac în indiferenţă, nepăsare sau necunoaştere!”. Totodată, Vlădica a anunţat credincioşii că de luni, 28 noiembrie 2011, începe luminatul post al Naşterii Domnului, îndemnînd pe fiecare să postească după puteri şi posibilităţi şi să se împărtăşească cu Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Citeşte mai departe >>>

Suntem zidiţi de Dumnezeu spre fapte bune

(Pilda samarineanului milostiv)

 

Preacuvioşi părinţi, iubiţi credincioşi,

Sunt cunoscute tuturor cuvintele de la slujbe:

„ Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Că al Tău este a ne milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Sunt cuvinte de preamărire a lui Dumnezeu pentru mila Lui cea mare, pentru iubirea lui faţă de noi, sunt cuvinte care ne încredinţează de bunătatea lui Dumnezeu, de aceea noi cerem cu încredere mila lui Dumnezeu când zicem “Doamne Miluieşte!”. La rugăciunile de dezlegare pe care le rostesc preoţii, se afirmă şi că mila lui Dumnezeu este tot atât de mare cât de mare este mărirea lui Dumnezeu şi zicem că „precum este mărirea Ta aşa este şi mila Ta”. Citeşte mai departe >>>

Престольный праздник в Свято-Михайловском храме города Отачь

 

В сегодняшний праздник Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных в г. Отачь, Окницкой благочинии, отмечается престольный праздник. Множество людей из окрестных сел вместе со своими пастырями пришли сюда в храм ,чтобы здесь вознести свои молитвы Чинам Ангельским. Священный собор, возглавляемый архимандритом Серафимом (Гончар), совершил Божественную Литургию за которой были  вознесены молитвы о здравии епископа Никодима, который в настоящее время не смог присутствовать на этом духовном торжестве. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim adresează calde felicitări întregului cler și tuturor credincioșilor din Eparhia de Edineț și Briceni cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

 

Cu prilejul frumosului praznic al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt și patronii spirituali ai multor sfinte lăcașe și parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni, dar și se bucură de o aleasă cinstire și evlavie din partea clerului și credincioșilor Eparhiei noaste, mulți creștini purtînd numele în cinstea acestor Mari Voievozi ai Oștirilor Cerești; Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aduce sincere felicitări și Arhierești binecuvîntări tuturor păstoriților Săi, dimpreună cu fierbinți rugăciuni către Cetele Puterilor celor Netrupești pentru mijlocirea în Fața Bunului Dumnezeu și apărarea poporului dreptcredincios din Eparhia noastră și de pretutindeni de toate uneltirile cele rele ale văzuților și nevăzuților vrăjmași. Citeşte mai departe >>>

La 8/21 noiembrie Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

 


Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5)

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuieşte, o dată pe an, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Prin cuvîntul "arhanghel" înţelegem "mai mare peste îngeri" sau "cel dintîi dintre îngeri". Iar "înger" înseamnă "vestitor", pentru că îngerii vestesc pe pămînt şi fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sînt "duhuri slujitoare" cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creaţi de Dumnezeu mai înainte de om şi de lumea văzută, dar nu prin cuvînt, ci numai cît a gîndit, Dumnezeu i-a şi creat.

Îngerii sînt împărţiţi, după Sfinţii Părinţi, în nouă cete şi fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit în cer şi pe pămînt. Îngerii sînt duhuri, adică au trupuri nemateriale, nemuritoare sau, cum spune Sfîntul Apostol Pavel, au "trupuri cereşti" adică trupuri îngereşti, care sînt deosebite de cele pămînteşti şi sufleteşti ale oamenilor, care sînt muritoare. Scopul principal pentru care au fost creaţi îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu. Apoi pentru a împlini întru toate voia Lui, pentru a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu şi pentru a ajuta pe oameni să împlinească poruncile Lui. Citeşte mai departe >>>

Duminică, 20 noiembrie 2011, Sanctitatea Sa Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a aniversat 65 de ani de viață

 

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a aniversat 65 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în Catedrala ”Hristos Mîntuitorul” din orașul Moscova. Serviciul divin a fost prezidat de către Sanctitatea Sa Kirill, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse; Preafericitul Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos al Georgiei; Preafericitul Sava, Mitropolitul Varșoviei și al Întregii Polonii și Preafericitul Hristofor, Mitropolit al Plaiurilor Cehiei și Slovaciei; înconjurați de un impresionant sobor de arhierei și clerici din cuprinsul Patriarhiei Ruse și delegați ai Bisericilor Ortodoxe Locale: Georgiană, Română, Bulgară, Polonă, a plaiurilor Cehiei și Slovaciei. Biserica Ortodoxă din Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de către Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, împreună cu arhierei și preoți din cuprinsul Mitropoliei. Citeşte mai departe >>>

Evanghelia puterii lui Dumnezeu – Sfîntul Nicolae Velemirovici (predică la Duminica a 23-a după Cincizecime – pericopa evanghelică despre Învierea fiicei lui Iair)


Iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair si care era mai-marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, si ea era pe moarte. Şi, pe când se ducea El, mulţimile îl împresurau. Şi o femeie, care de doisprezece ani avea curgere de sânge si cheltuise cu doctorii toată averea ei, si de nici unul nu putuse să fie vindecată, apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui si îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Şi a zis Iisus: Cine este cel ce s-a atins de Mine ? Dar toţi tăgăduind, Petru si ceilalţi care erau cu El, au zis: învăţătorule, mulţimile Te îmbulzesc si te strâmtorează si Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de Mine ? Iar Iisus a zis: s-a atins de mine cineva. Căci am simţit o putere care a ieşit din Mine. Şi femeia, văzându-se vădită, a venit tremurând si, căzând înaintea Lui, a spus de faţă cu tot poporul din ce cauză s-a atins de El si cum s-a tămăduit îndată. Iar El i-a zis: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Mergi în pace. Şi încă vorbind El, a venit cineva de la mai-marele sinagogii, zicând: A murit fiica ta. Nu mai supăra pe învăţătorul. Dar Iisus, auzind, i-a răspuns: nu te teme. Crede numai, si se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan si pe Iacov si pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis: Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme. Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi apucând-o de mână, a strigat zicând: Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors si a înviat îndată; şi El a poruncit să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui nimic. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a fost decorat de către Președintele Interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, cu Ordinul de Onoare

   

 

          Marți, 15 noiembrie 2011, la Palatul Republicii, Președintele Interimar al țării, domnul Marian Lupu, l-a decorat pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu Ordinul de Onoare, alături de o serie de înalte personalități ale Republicii Moldova. Citeşte mai departe >>>