Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 1
Pagini vizitate: 1
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 135
Pagini vizitate: 1718

Слово в день памяти приснопамятного владыки Доримедонта

На Тайной вечере, перед началом Страстных дней Господь сказал Своим ученикам: “Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня” (Ин 14:28).

И, отзываясь на Его слова, Церковь, исполненная веры и надежды, поет: Блажен путь, воньже идеши днесь, душе, якоже уготовася тебе место упокоения.

Мы сегодня переполнены грустью, потому что вспоминаем нашего архипастыря приснопамятного епископа Доримедонта , которого любили и уважали. Но нам следовало бы радоваться — исполнилось его самое заветное желание. К этому стремился он всей душой. Не к этой ли цели — к встрече с Господом — было направлено все борение его личности, подчас мятущейся и непредсказуемой? К встрече с Господом, Которого он познал своим сердцем и Которого искал на протяжении всего —  трудного — жизненного пути, искал с присущими ему решимостью и мужеством. Он жил по слову апостольскому: “Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение”.

А теперь Он пал ниц перед своим Господом, Богом и Спасителем в безмолвном поклонении, он вошел в тайну богообщения.   Citeşte mai departe >>>

Beneficiarii Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, au primit ajutor material şi cadouri de Naşterea Domnului din partea Prea Sfinţitului Nicodim

 

Dînd curs solicitării doamnei Mătrăgună Tamara, directorul Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, precum şi a doamnei primar, Inga Jelauc, de a contribui cu un ajutor material la organizarea sărbătorilor de iarnă pentru beneficiarii Centrului, în dimineaţa zilei de 30 decembrie 2011, cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în adresa Centrului a fost expediat un lot de ajutoare, constînd din cadouri de sărbătoarea Naşterii Domnului şi haine pentru copii, adulţi şi bătrîni.

Precizăm că beneficiarii Centrului sunt bătrîni în etate, copii şi adolescenţi din familiile social vulnerabile. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţite Stăpîne Nicodim!

 

Permiteţi-mi ca, în numele tuturor preoţilor cu mulţi copii din Eparhia de Edineţ şi Briceni, să Vă aducem cele mai sincere mulţumiri pentru minunatul dar oferit în preajma sfintei sărbători a Naşterii Domnului – aceste frumoase şi călduroase paltoane cusute cu binecuvîntarea şi contribuţia financiară a Prea Sfinţiei Voastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească înzecit jertfa şi dragostea părintească cu care ne înconjuraţi!

Cu fiască supunere,

Protoiereu Petru Moşneguţu

Protoiereu Gheorghe Blajin,

Protoiereu Valerie Andronin,

Protoiereu Vasile Curuliuc,

Protoiereu Alexandru Feodorov,

Protoiereu Victor Ambros

Citeşte mai departe >>>

Au fost sfinţite şi instalate noile clopote ale Catedralei „Sf. Dumitru” din oraşul Cupcini

 

Marţi, 27 decembire 2011, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a vizitat Catedrala „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” din oraşul Cupcini pentru a oficia Sfînta Liturghie şi slujba de sfinţire a noilor clopote.

După primirea oficială a Ierarhului, a fost săvîrşită Sfînta Liturghie, la care Prea Sfinţitul Nicodim a fost înconjurat de un sobor de preoţi din care au făcut parte – prot. Adrian Cotelea, secretar eparhial; prot. Victor Captari, parohul Catedralei, şi prot. Vitalie Grigoraş, parohul bisericii „Sfinţii Arhangheli” din satul Gaşpar, raionul Edineţ. La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Ierarhul, în fruntea soborului de preoţi, a oficiat slujba de sfinţire a noilor clopote. Achiziţionarea clopotelor a fost suportată de ctitorii Catedralei  „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” din oraşul Cupcini – domnii Savelii Rusu şi Veaceslav Ciornîi, fiind realizate la turnătoria LITEX din oraşul Moscova. Imediat după sfinţire, clopotele au fost ridicate cu ajutorul macaralei şi montate în clopotniţa Catedralei. Citeşte mai departe >>>

Hotărîrea Adunării Generale Anuale a Eparhiei de Edineț și Briceni cu privire la starea din prezent a vieţii bisericeşti, problemele ei actuale şi sarcinile dezvoltării ei de perspectivă

La 26 decembrie 2011, sub preşedinţia Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni.

În urma prezentării unui raport detaliat al activității Prea Sfințitului Nicodim pe parcursul anului 2011, în care au fost reflectate problemele curente şi pe termen lung ale Eparhiei, obiectivele de dezvoltare în parohii şi mănăstiri, Adunarea Generală a Eparhiei hotărăște următoarele: Citeşte mai departe >>>

Raportul de activitate al Eparhiei de Edineț și Briceni în anul 2011, prezentat de Prea Sfințitul Nicodim în cadrul Adunării Generale Anuale a Episcopiei

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

stimați demnitari de stat, iubiți frați și surori !

 Împărtășindu-Vă Arhierești Binecuvîntări, cu multă bucurie salut prezența Sfințiilor Voastre la această adunare de bilanț a lucrării noastre de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit și de slujire și sfințire a credincioșilor ortodocși din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2011.

 Întrunirea noastră a fost prilejuită în această zi și de aniversarea unui an de cînd, prin mila Bunului Dumnezeu și în urma hotărîrii nr. 123 a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 24 decembrie 2010, am fost ales și, la 26 decembrie 2010, hirotonit în treapta de Episcop pe seama Eparhiei de Edineț și Briceni. Este un frumos prilej de retrospectivă, analiză și evaluare a tuturor evenimentelor eclesiastice consumate în acest an în Episcopia noastră, dar și în afara ei, cu influență nemijlocită asupra vieții bisericești de aici. Citeşte mai departe >>>

Cuvîntul de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim cu prilejul aniversării unui an de activitate în fruntea Episcopiei de Edineț și Briceni, de către secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, în numele tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei

 

Prea Sfinția Voastră, permiteți-mi din numele întregului for participant la această istorică Adunare Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni să Vă felicit cu încheierea primului an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni și cu ziua de hirotonie în treapta de Arhiereu.

S-a scurs un an  de cînd aţi fost chemat de către Însuşi Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, la o slujire deosebită şi o înaltă demnitate a Bisericii Noastre Ortodoxe.

Această zi aniversară este o zi care aparţine deopotrivă Preasfinţiei Voastre, dar şi întregii Episcopii de Edineţ şi Briceni. Tocmai de aceea o astfel de zi este marcată în primul rînd printr-un popas duhovnicesc şi de rugăciune prin care ierarhii, preoţii şi credincioşii aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a revărsat asupra Preasfinţiei Voastre şi astfel şi asupra întregii noastre Biserici. Citeşte mai departe >>>

Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni

 

La 26 decembrie, imediat după Sfînta Liturghie, în incinta restaurantului „Paradis” din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni. Întrunirea a început cu binecuvîntarea Ierarhului și rugăciunea ”Împărate Ceresc”.  

Conform procedurii, prin vot unanim, Președinte al Adunării a fost ales Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni; secretar al Adunării – protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; membri ai Prezidiului – prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Gheorghe Saracuța, secretarul și reprezentantul blagociniei de Briceni. Afost aprobată și Comisia de redactare în următoarea componență: prot. Victor Captari, președintele Departamentului Eparhial Relații cu Mass-media; prot. Lucian Serdeșniuc, președintele Departamentului Eparhial Învățămănt Religios și Activitate Pastorală; ipod. Alexandru Buga, secretar de presă. Citeşte mai departe >>>

La Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineţ, a fost adus şi pus spre închinare chivotul cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

Apărător al dreptei credinţe, model al blîndeţii şi iubirii de aproapele, mare Făcător de Minuni, Sfîntul Ierarh Nicolae este unul din cei mai cinstiţi şi mai îndrăgiţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Sfîntul Ierarh este considerat ocrotitor al copiilor şi al familiei, fiind ales şi patron ceresc al mai multor sfinte locaşuri, atît din ţara noastră, cît şi de peste hotare.

Prilej de nedescrisă bucurie duhovnicească a fost pentru comunitatea drptmăritoare din satul Ruseni, raionul Edineţ, ziua hramului bisericii „Sfîntul Ierarh Nicolae” din localitate, care a fost marcată de un eveniment deosebit. Cu binecuvîntarea şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aici a fost adusă în ajun, de către părintele paroh, protoiereul Petru Moşneguţu, chivotul cu părticele din sfintele moaşte ale Ierarhului. Alături de cele ale Cuviosului Stelian, Ocrotitorul copiilor, aduse anterior, moaştele Sfîntului Nicolae se vor afla spre închinare permanentă în biserica din Ruseni, în faţa lor oficiindu-se zilnic la orele 16.00 slujba acatistului şi diverse rugăciuni de ajutor şi mijlocire, spre slava lui Dumnezeu şi folosul tutror dreptmăritorilor creştini ce vor dori să ia parte la ele. Citeşte mai departe >>>

La 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Episcopiei de Edineţ şi Briceni cu înalte distincţii de stat

 

Răspunzînd raportului Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, la 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Eparhiei cu înalte distincţii de stat. Cu ordinul Gloria Muncii au fost decoraţi: domnul Valeriu Oprea, domnul Victor Copiimulţi şi doamna Larisa Narojnaia. Medalia Meritul Civic a fost înmînată protoiereului Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhimandritului Damian (Burlacu), stareţul Mănăstirii “Naşterea Domnului” Zăbriceni; arhimandritului Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii “Sfînta Treime”, Rudi, şi protoiereului Alexei Tanaseiciuc, duhovnic al blagociniei Edineţ.

Felicităm călduros decoraţii, dorindu-le ca distincţiile acordate să le sporească şi mai mult rîvna de care au dat dovadă pînă acum în slujirea poporului şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la aniversarea unui an de la hirotonia în treapta de episcop a Prea Sfințitului Nicodim

 

La 26 decembrie 2011, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aniversează un an de slujire arhipăstorească. Cu această ocazie, Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț. La serviciul divin au participat numeroși creștini și clerici din cuprinsul Episcopiei, Prea Sfinției Sale coliturghisindu-i un sobor de preoți din care au făcut parte: prot. Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhim. Damian (Burlacu), staruțul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț; arhim. Patrocl (Porombac), duhovnic al Mănăstirii ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, Soroca; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Ghenadie Dascăl, adjunct al blagocinului raionului Edineț  și preotul Adrian Postolachi, cleric al Catedralei. Bucuria duhovnicească a sărbătorii a fost sporită și de prezența în Catedrala Arhierească a raclei cu părticelele din moaștele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, aduse de la parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, Edineț, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim și bunăvoința preotului paroh, protoiereul Alexei Tanaseiciuc. Cuvîntul de zidire duhovnicească după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostit de arhimandritul Patrocl, care a evidențiat cu multă însuflețire adîncul de înțelepciune al pericopei evanghelice a zilei (Marcu VIII, 11-21). Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica a XXVIII-a după Cincizecime, de pomenirea Sfîntului Spiridon, Ierarhul Trimitundei, Făcătorul de Minuni, Prea Sfinâitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Arhierească ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de slujitorii sfîntului locaș și de mulțimea credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care, evocînd viața de rugăciune a Sfîntului Ierarh Spiridon, pentru care a și fost înzestrat de Dumnezeu cu darul facerii de minuni, a îndemnat credincioșii să-i urmeze exemplul. Prea Sfinția Sa a mai explicat și pericopa evanghelică a Duminicii despre cei chemați la cină, arătînd că cina despre care vorbește Mîntuitorul este Sfînta Euharistie de care suntem chemați să ne împărtășim în zilele care au mai rămas din acest luminat post al Nașterii Domnului și pe care, lăsînd toate grijile lumești la o parte, să ne străduim să o primim cu inimă curată și cu bucurie. Citeşte mai departe >>>