Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 27
Pagini vizitate: 142
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 169
Pagini vizitate: 775

Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni

 

La 26 decembrie, imediat după Sfînta Liturghie, în incinta restaurantului „Paradis” din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni. Întrunirea a început cu binecuvîntarea Ierarhului și rugăciunea ”Împărate Ceresc”.  

Conform procedurii, prin vot unanim, Președinte al Adunării a fost ales Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni; secretar al Adunării – protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; membri ai Prezidiului – prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Gheorghe Saracuța, secretarul și reprezentantul blagociniei de Briceni. Afost aprobată și Comisia de redactare în următoarea componență: prot. Victor Captari, președintele Departamentului Eparhial Relații cu Mass-media; prot. Lucian Serdeșniuc, președintele Departamentului Eparhial Învățămănt Religios și Activitate Pastorală; ipod. Alexandru Buga, secretar de presă. Citeşte mai departe >>>

La Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineţ, a fost adus şi pus spre închinare chivotul cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

Apărător al dreptei credinţe, model al blîndeţii şi iubirii de aproapele, mare Făcător de Minuni, Sfîntul Ierarh Nicolae este unul din cei mai cinstiţi şi mai îndrăgiţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Sfîntul Ierarh este considerat ocrotitor al copiilor şi al familiei, fiind ales şi patron ceresc al mai multor sfinte locaşuri, atît din ţara noastră, cît şi de peste hotare.

Prilej de nedescrisă bucurie duhovnicească a fost pentru comunitatea drptmăritoare din satul Ruseni, raionul Edineţ, ziua hramului bisericii „Sfîntul Ierarh Nicolae” din localitate, care a fost marcată de un eveniment deosebit. Cu binecuvîntarea şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aici a fost adusă în ajun, de către părintele paroh, protoiereul Petru Moşneguţu, chivotul cu părticele din sfintele moaşte ale Ierarhului. Alături de cele ale Cuviosului Stelian, Ocrotitorul copiilor, aduse anterior, moaştele Sfîntului Nicolae se vor afla spre închinare permanentă în biserica din Ruseni, în faţa lor oficiindu-se zilnic la orele 16.00 slujba acatistului şi diverse rugăciuni de ajutor şi mijlocire, spre slava lui Dumnezeu şi folosul tutror dreptmăritorilor creştini ce vor dori să ia parte la ele. Citeşte mai departe >>>

La 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Episcopiei de Edineţ şi Briceni cu înalte distincţii de stat

 

Răspunzînd raportului Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, la 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Eparhiei cu înalte distincţii de stat. Cu ordinul Gloria Muncii au fost decoraţi: domnul Valeriu Oprea, domnul Victor Copiimulţi şi doamna Larisa Narojnaia. Medalia Meritul Civic a fost înmînată protoiereului Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhimandritului Damian (Burlacu), stareţul Mănăstirii “Naşterea Domnului” Zăbriceni; arhimandritului Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii “Sfînta Treime”, Rudi, şi protoiereului Alexei Tanaseiciuc, duhovnic al blagociniei Edineţ.

Felicităm călduros decoraţii, dorindu-le ca distincţiile acordate să le sporească şi mai mult rîvna de care au dat dovadă pînă acum în slujirea poporului şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la aniversarea unui an de la hirotonia în treapta de episcop a Prea Sfințitului Nicodim

 

La 26 decembrie 2011, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aniversează un an de slujire arhipăstorească. Cu această ocazie, Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț. La serviciul divin au participat numeroși creștini și clerici din cuprinsul Episcopiei, Prea Sfinției Sale coliturghisindu-i un sobor de preoți din care au făcut parte: prot. Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhim. Damian (Burlacu), staruțul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț; arhim. Patrocl (Porombac), duhovnic al Mănăstirii ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, Soroca; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Ghenadie Dascăl, adjunct al blagocinului raionului Edineț  și preotul Adrian Postolachi, cleric al Catedralei. Bucuria duhovnicească a sărbătorii a fost sporită și de prezența în Catedrala Arhierească a raclei cu părticelele din moaștele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, aduse de la parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, Edineț, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim și bunăvoința preotului paroh, protoiereul Alexei Tanaseiciuc. Cuvîntul de zidire duhovnicească după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostit de arhimandritul Patrocl, care a evidențiat cu multă însuflețire adîncul de înțelepciune al pericopei evanghelice a zilei (Marcu VIII, 11-21). Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica a XXVIII-a după Cincizecime, de pomenirea Sfîntului Spiridon, Ierarhul Trimitundei, Făcătorul de Minuni, Prea Sfinâitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Arhierească ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de slujitorii sfîntului locaș și de mulțimea credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care, evocînd viața de rugăciune a Sfîntului Ierarh Spiridon, pentru care a și fost înzestrat de Dumnezeu cu darul facerii de minuni, a îndemnat credincioșii să-i urmeze exemplul. Prea Sfinția Sa a mai explicat și pericopa evanghelică a Duminicii despre cei chemați la cină, arătînd că cina despre care vorbește Mîntuitorul este Sfînta Euharistie de care suntem chemați să ne împărtășim în zilele care au mai rămas din acest luminat post al Nașterii Domnului și pe care, lăsînd toate grijile lumești la o parte, să ne străduim să o primim cu inimă curată și cu bucurie. Citeşte mai departe >>>

Spre atenția slujitorilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni

La data de 26 decembrie 2011, de sărbătoarea Sfîntului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, cu prilejul împlinirii unui an de la hirotonia în treapta de Arhiereu a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, cu începere de la ora 8.30, va avea loc Sfînta Liturghie Arhierească, după care, în incinta restaurantului ”Paradis” din oraș își va desfășura lucrările Adunarea Generală a preoților Eparhiei, în cadrul căreia va fi prezentat raportul de dare de seamă în fața slujitorilor pentru anul 2011 al Prea Sfințitului Nicodim și Ierarhul va oferi o agapă frățească în cinstea sărbătorii.

Invităm cu drag Prea Cucernicii părinți blagocini, stareții și starețele sfintelor mănăstiri, preoții parohi, administrațiile raionale și orășenești din cuprinsul Eparhiei să ia parte la eveniment.

Administrația Eparhiei de Edineț și Briceni

Zi de hram la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Catedrala Arhierească „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei a fost neîncăpătoare luni, 19 decembrie 2011, pentru numărul mare de credincioşi veniţi să-l cinstească pe Ierarhul Mirelor Lichiei, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul acestui sfînt locaş. Cu prilejul hramului, Sfînta Liturghie Arhierească a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoţi din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; protoiereul Ioan Calmîc, secretarul Episcopiei de Tiraspol şi Dubăsari; protoiereul Ioan Gînju, blagocinul raionului Edineţ; protoiereul  Vasile Saracuţa, blagocinul raionului Briceni; protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocinul raionului Donduşeni; preoţi din cuprinsul eparhiei de nord, a blagociniei Orhei şi slujitori ai Catedralei. Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale, predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Ioan Gînju, care a explicat pericopa evanghelică a zilei de la Luca cap. VI, versetele 17-23.

Sfînta Liturghie a fost urmată de un Te Deum către Sfîntul Ierarh Nicolae şi o slujba de pomenire pentru cei din veac adormiţi slujitori şi ctitori ai catedralei, ierarhi ortodocşi, pentru vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont, drept măritori creştini mutaţi la cele veşnice.

La încheierea slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a felicitat cordial cu sfînta sărbătoare pe toţi enoriaşii şi oaspeţii prezenţi la eveniment, subliind că „Sfîntul Nicolae, pe lîngă faptul că se roagă pentru noi, este şi un model de virtute, înţelepciune şi păstrare a dreptei credinţe strămoşeşti. El mijloceşte şi cercetează sufletul tuturor celor ce i se adresează în rugăciune, ajutîndu-i să fie mai buni, mai evlavioşi, mai statornici în credinţă”. Prea Sfinţia Sa a mai adus alese mulţumiri şi soborului preoţesc pentru bucuria de a coliturghisi şi a împărtăşi împreună bucuria duhovnicească a acestei sărbători. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a XXVII-a după Cincizecime, în ziua pomenirii Sfîntului Sava cel Sfinţit, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala Arhierească „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei. La serviciul divin, Prea Sfinţiei Slae i-a coliturghisit un sobor de preoţi din care a făcut parte, alături de slujitorii Catedralei, protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; protoiereul Sergiu Prisăcaru; protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Donduşeni şi protiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de părinteleVeaceslav Matiescu.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim în fruntea soborului preoţesc a oficiat un Te Deum în cadrul căruia au fost înălţate rugăciuni de preamărire lui Dumnezeu prin sfinţii Săi – Sava cel Sfinţit, Iosif şi Nicodim, apoi a săvîrşit slujba de sfinţire a icoanelor acestor sfinţi, recent pictate şi aşezate în Catedrala „Sf. Nicolae” spre împodobire şi spre închinarea credincioşilor. Cinstitele chipuri au fost pictate de protoiereul Boris Jitari şi ctitorite de creştinele Galina Colun, Tatiana Cobasnian şi Tamara Cîşlari. Citeşte mai departe >>>

Cel mai bun cadou spiritual pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou!

 

Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova propune atenției Dumneavoastră Calendarul bisericesc ortodox 2012 cu lecturi folositoare sufletului pentru fiecare zi a anului, selectate din operele sfinților părinți, ale propovăduitorilor și asceților vestiți. Lectura atentă a calendarului va ajuta credincioșilor să pătrundă mai profund în esența învățăturii de credință și sensul vieții bisericești de fiecare zi.

Calendarul îl puteți găsi la Depozitul Eparhial din orașul Edineț, str. Șoseaua Bucovinei 35/4. Tel: 078020801; 060767594. Citeşte mai departe >>>

Adunarea generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni

 

Joi, 15 decembrie 2011, la sediul Eparhiei de Edineț și Briceni, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, a avut loc adunarea generală a preoților. Prea Sfințitul Nicodim a trecut în revistă cele mai importante evenimente ecleziastice ale anului 2011, printre care se enumeră convocarea Sinodului Arhieresc la începutul lunii februarie și vizita Sanctității Sale Kiril în Republica Moldova în perioada 8-10 octombrie, făcînd și un scurt bilanț al acestor evenimente. În cadrul întrunirii, Ierarhul a mai oferit unele îndrumări privitoare săvîrșirea sfintelor slujbe și la întreținerea în curățenie a sfintelor lăcașuri.

Secretarul eparhial, protoiereul mitrofor Adrian Cotelea, din numele clericilor Eparhiei de Edineț și Briceni a mulțumit Prea Sfințitului Nicodim pentru grija părintească pe care a arătat-o față de parohiile din Țara de Sus, oferindu-le tuturor în dar sfinte antimise fabricate la ”Sofrino”, ilitoane, burete și calendare de masă.

La încheierea ședinței, soborul preoților în frunte cu Prea Sfințitul Nicodim au săvîrșit în Trapeza Episcopiei o slujbă de pomenire pentru răposata roaba lui Dumnezeu Stepanida, preoteasa părintelui Dimitrie Chirilov, parohul bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Berlințî, raionul Briceni, de la mutarea căreia la cele veșnice s-au împlinit șapte ani. Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia preoţilor din cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni

 

La depozitul Eparhiei de Edineţ şi Briceni sunt propuse spre realizare calendare bisericeşti de masă pentru anul 2012 în limba de stat şi rusă.

Adresa: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4. Tel: 078020801; 060767594.

 

 

 

 

De sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei, Prea Sfinţitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

De sărbătoarea Sfîntului Apostol Andrei, cel întîi chemat, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala Arhierească „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Prea Sfinţiei Sale i-a coliturghisit protoiereul Sergiu Prisăcaru, cleric al Catedralei. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul slujitorilor sfîntului locaş.

La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a vorbit credincioşilor despre viaţa Sfîntului Apostol Andrei, căruia îi aducem o deosebită cinstire datorită faptului că anume el a vestit şi pe meleagurile noastre Cuvîntul Dumnezeiesc şi Mîntuitor al Evangheliei. Totodată, Ierarhul a felicitat pe toţi cei care poartă numele în cinstea acestui slăvit Apostol, urîndu-le tuturor ca Sfîntul Andrei să le fie mereu mijlocitor şi călăuzitor spre tot lucrul cel binecuvîntat de Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>