Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 27
Pagini vizitate: 142
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 169
Pagini vizitate: 775

Vizite pastorale la mănăstirile de maici din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni

 

Marți, 3 ianuarie 2012, după oficierea slujbei de înmormîntare a nou-adormitei ascultătoare Valentina, la Mănăstirea ”Sfînta Treime”, Rudi, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită pastorală și la celelalte mănăstiri de maici din cuprinsul Eparhiei – la Mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului”, Călărășeuca și la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni.

În cadrul vizitelor efectuate, Prea Sfințitul Nicodim a adresat maicilor cîteva cuvinte duhovnicești, apreciind că, prin rînduiala de viață duhovnicească exemplară, mănăstirile sunt stîlpi de credință confirmată prin fapte și mijloace de fortificare sufletească pentru închinătorii ce le pășesc pragul.

La toate cele trei Mănăstiri de maici ale Eparhiei, unde s-a aflat astăzi, Prea Sfinția Sa, binecuvîntînd obștile, a adus și unele cadouri în pragul luminatului praznic al Nașterii Domnului. Prea cuvioasele maici starețe au primit în dar cîte o călduroasă bluză, iar toți membrii obștilor monahale –  clendare bisericești și dulciuri. Citeşte mai departe >>>

În ultimul drum…

 

În ziua de 3 ianuarie, Mănăstirea Rudi  a petrecut în ultimul său drum sufletul nou-adormitei asculătoare Valentina, cea care şi-a săvîrşit călătoria pe acest pămînt, făcînd ascultare în acest minunat şi binecuvîntat Lăcaş.

În această zi, Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost alături de familia îndurerată. Atît rudele, cît şi întreaga familie de maici a mănăstirii Rudi, alături de credincioşi şi slujitori ai Sfîntului Altar, au sosit  pentru a aduce un ultim omagiu acestei femei creştine şi evlavioase.

 Într-o atmosferă plină de încărcătură emoţională, Preasfinţitul Nicodim, alături de soborul de preoţi, a săvîrşit Sfînta Liturghie, la care au fost rostite rgăciuni de pomenire pentru nou-adormita ascultătoare Valentina, la căpătîiul căreia a fost oficiată mai apoi şi slujba înmormîntării, în biserica mănăstirii ce, în timpul ultimilor ani de viaţă, i-a fost casă şi liman de mîntuire sufletească. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica dinaintea Naşterii Domnului nosru Iisus Hristos, a Sfinţilor Părinţi după trup ai Mîntuitorului, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala Arhierească „Sf. Nicolae” din Orhei, alături de părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, şi soborul de slujitori ai Catedralei. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Emil Bulgac.

La finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a duminicii despre Cartea nemurilor Mîntuitorului Hristos, îndemnînd credincioşii să-şi sporească eforturile duhovniceşti şi nevoinţele rînduite de Sfîntul Post, prin rugăciuni, spovedanie şi Sfînta Împărtăşanie, pentru a primi cuviincios Naşterea Domnului în inimă şi în suflet. Deşi nu este vorba de o sărbătoare religioasă, Prea Sfinţia Sa a ţinut să aducă felicitări credincioşilor şi cu noul care a început în această zi, urînd tuturor ca el să le aducă mai multă rîvnă şi dragoste pentru cele sfinte, spre mîntuire sufletească. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească şi slujba parastasului pentru vrednicul de pomenire Episcop Dorimedont la Mănăstirea Noul-Neamţ, Chiţcani

 

La 31 decembrie 2011 s-au împlinit 5 ani de la mutarea dintre noi la cele veşnice a vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont, primul Ierarh al Eparhiei de Edineţ şi Briceni. Cu aceast prilej, cu binecuvîntarea Întîistîtîtorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie alături de Prea Sfinţitul Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, în Soborul Adormirii Maicii Domnului de la Mănăstirea Noul-Neamţ, Chiţcani, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Prea Cuviosul părinte stareţ al sfîntului aşezămînt, arhimandritul Paisie (Cecan). După serviciul divin, cu un cuvînt de învăţătură s-a adresat către credincioşi Prea Sfinţitul Episcop Sava.

 Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului la mormîntul Episcopului Dorimedont, după care Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de mîngîiere pentru rudele apropiate şi toţi cei care au avut fericirea să-l cunoască sau să-i fie aproape vrednicului de pomenire Ierarh. Prea Sfinţia Sa a a trecut în revistă şi a apreciat înalt activitatea Prea Sfinţitului Dorimedont spre binele Bisericii Ortodoxe din Moldova, afirmînd că el a fost şi va rămîne mereu înţeleptul păstor, iubit şi preţuit de toţi, şi un adevărat model de slujire arhierească. Citeşte mai departe >>>

Scrisoarea Prea Sfinţitului Nicodim adresată, în numele clerului, monahilor şi poporului binecredincios din Episcopia de Edineţ şi Briceni, Preşedintelui Republicii Elene, domnului Karolos Papoulias

 

Excelenţei Sale,

Preşedintelui Greciei,

Domnului Karolos Papoulias

 

Mult stimate Domnule Preşedinte!

 

Noi, dimpreună cu cinstitul cler, cuvioşii monahi şi dreptmăritorul popor din Eparhia de Edineţ şi Briceni (Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, Mitropolia Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse), cu adâncă durere în suflet am primit vestea despre arestarea stareţului mănăstirii athonite Vatoped – a arhimandritului Efrem. Citeşte mai departe >>>

Слово в день памяти приснопамятного владыки Доримедонта

На Тайной вечере, перед началом Страстных дней Господь сказал Своим ученикам: “Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня” (Ин 14:28).

И, отзываясь на Его слова, Церковь, исполненная веры и надежды, поет: Блажен путь, воньже идеши днесь, душе, якоже уготовася тебе место упокоения.

Мы сегодня переполнены грустью, потому что вспоминаем нашего архипастыря приснопамятного епископа Доримедонта , которого любили и уважали. Но нам следовало бы радоваться — исполнилось его самое заветное желание. К этому стремился он всей душой. Не к этой ли цели — к встрече с Господом — было направлено все борение его личности, подчас мятущейся и непредсказуемой? К встрече с Господом, Которого он познал своим сердцем и Которого искал на протяжении всего —  трудного — жизненного пути, искал с присущими ему решимостью и мужеством. Он жил по слову апостольскому: “Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение”.

А теперь Он пал ниц перед своим Господом, Богом и Спасителем в безмолвном поклонении, он вошел в тайну богообщения.   Citeşte mai departe >>>

Beneficiarii Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, au primit ajutor material şi cadouri de Naşterea Domnului din partea Prea Sfinţitului Nicodim

 

Dînd curs solicitării doamnei Mătrăgună Tamara, directorul Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, precum şi a doamnei primar, Inga Jelauc, de a contribui cu un ajutor material la organizarea sărbătorilor de iarnă pentru beneficiarii Centrului, în dimineaţa zilei de 30 decembrie 2011, cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în adresa Centrului a fost expediat un lot de ajutoare, constînd din cadouri de sărbătoarea Naşterii Domnului şi haine pentru copii, adulţi şi bătrîni.

Precizăm că beneficiarii Centrului sunt bătrîni în etate, copii şi adolescenţi din familiile social vulnerabile. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţite Stăpîne Nicodim!

 

Permiteţi-mi ca, în numele tuturor preoţilor cu mulţi copii din Eparhia de Edineţ şi Briceni, să Vă aducem cele mai sincere mulţumiri pentru minunatul dar oferit în preajma sfintei sărbători a Naşterii Domnului – aceste frumoase şi călduroase paltoane cusute cu binecuvîntarea şi contribuţia financiară a Prea Sfinţiei Voastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească înzecit jertfa şi dragostea părintească cu care ne înconjuraţi!

Cu fiască supunere,

Protoiereu Petru Moşneguţu

Protoiereu Gheorghe Blajin,

Protoiereu Valerie Andronin,

Protoiereu Vasile Curuliuc,

Protoiereu Alexandru Feodorov,

Protoiereu Victor Ambros

Citeşte mai departe >>>

Au fost sfinţite şi instalate noile clopote ale Catedralei „Sf. Dumitru” din oraşul Cupcini

 

Marţi, 27 decembire 2011, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a vizitat Catedrala „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” din oraşul Cupcini pentru a oficia Sfînta Liturghie şi slujba de sfinţire a noilor clopote.

După primirea oficială a Ierarhului, a fost săvîrşită Sfînta Liturghie, la care Prea Sfinţitul Nicodim a fost înconjurat de un sobor de preoţi din care au făcut parte – prot. Adrian Cotelea, secretar eparhial; prot. Victor Captari, parohul Catedralei, şi prot. Vitalie Grigoraş, parohul bisericii „Sfinţii Arhangheli” din satul Gaşpar, raionul Edineţ. La sfîrşitul Sfintei Liturghii, Ierarhul, în fruntea soborului de preoţi, a oficiat slujba de sfinţire a noilor clopote. Achiziţionarea clopotelor a fost suportată de ctitorii Catedralei  „Sfîntul Mare Mucenic Dumitru” din oraşul Cupcini – domnii Savelii Rusu şi Veaceslav Ciornîi, fiind realizate la turnătoria LITEX din oraşul Moscova. Imediat după sfinţire, clopotele au fost ridicate cu ajutorul macaralei şi montate în clopotniţa Catedralei. Citeşte mai departe >>>

Hotărîrea Adunării Generale Anuale a Eparhiei de Edineț și Briceni cu privire la starea din prezent a vieţii bisericeşti, problemele ei actuale şi sarcinile dezvoltării ei de perspectivă

La 26 decembrie 2011, sub preşedinţia Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni.

În urma prezentării unui raport detaliat al activității Prea Sfințitului Nicodim pe parcursul anului 2011, în care au fost reflectate problemele curente şi pe termen lung ale Eparhiei, obiectivele de dezvoltare în parohii şi mănăstiri, Adunarea Generală a Eparhiei hotărăște următoarele: Citeşte mai departe >>>

Raportul de activitate al Eparhiei de Edineț și Briceni în anul 2011, prezentat de Prea Sfințitul Nicodim în cadrul Adunării Generale Anuale a Episcopiei

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

stimați demnitari de stat, iubiți frați și surori !

 Împărtășindu-Vă Arhierești Binecuvîntări, cu multă bucurie salut prezența Sfințiilor Voastre la această adunare de bilanț a lucrării noastre de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit și de slujire și sfințire a credincioșilor ortodocși din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2011.

 Întrunirea noastră a fost prilejuită în această zi și de aniversarea unui an de cînd, prin mila Bunului Dumnezeu și în urma hotărîrii nr. 123 a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 24 decembrie 2010, am fost ales și, la 26 decembrie 2010, hirotonit în treapta de Episcop pe seama Eparhiei de Edineț și Briceni. Este un frumos prilej de retrospectivă, analiză și evaluare a tuturor evenimentelor eclesiastice consumate în acest an în Episcopia noastră, dar și în afara ei, cu influență nemijlocită asupra vieții bisericești de aici. Citeşte mai departe >>>

Cuvîntul de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim cu prilejul aniversării unui an de activitate în fruntea Episcopiei de Edineț și Briceni, de către secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, în numele tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei

 

Prea Sfinția Voastră, permiteți-mi din numele întregului for participant la această istorică Adunare Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni să Vă felicit cu încheierea primului an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni și cu ziua de hirotonie în treapta de Arhiereu.

S-a scurs un an  de cînd aţi fost chemat de către Însuşi Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, la o slujire deosebită şi o înaltă demnitate a Bisericii Noastre Ortodoxe.

Această zi aniversară este o zi care aparţine deopotrivă Preasfinţiei Voastre, dar şi întregii Episcopii de Edineţ şi Briceni. Tocmai de aceea o astfel de zi este marcată în primul rînd printr-un popas duhovnicesc şi de rugăciune prin care ierarhii, preoţii şi credincioşii aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a revărsat asupra Preasfinţiei Voastre şi astfel şi asupra întregii noastre Biserici. Citeşte mai departe >>>