Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 29
Pagini vizitate: 174
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 169
Pagini vizitate: 775

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Mănăstirea „Nașterea Domnului”, Zăbriceni

În Duminica a V-a după Paști, a Samarinencii, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, unde a oficiat Sfînta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de slujitori din care a făcut parte Preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu), părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, și cinstiții slujitori ai mănăstirii.

După citirea pericopei evanghelice, despre convorbirea Mîntuitorului Hristos cu femeia samarineancă, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care, pornind de la textul evanghelic al zilei, a explicat esența închinării noastre în duh și în adevăr, care înseamnă înălțarea minții și a sufletului către Dumnezeu în vremea rugăciunii împreunată cu lucrarea cea adevărată a tuturor poruncilor dumnezeiești. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a după Paști, a Slăbănogului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a liturghisit la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Duminica a IV-a după Paști, a Slăbănogului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sfinta Liturgie  a fost săvârșită în aer libercu paticiparea credincioșilor și respectarea distanței sociale.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Recomandări cu privire la oficierea sfintelor slujbe începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid 19

În urma deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPOZIȚIA nr. 25 din 05 mai 2020 / 9, Direcția mitropolitană vine cu următoarele recomandări cu privire la săvârșirea sfintelor slujbe, începând cu data de 10 mai 2020, în contextul stării de urgență cauzate de virusul Covid 19.

Astfel, începând cu data de 10 mai 2020 și până la luarea următoarelor decizii, slujbele ciclului liturgic (Vecernia, Utrenia și Sfânta Liturghie) vor fi săvârșite în aer libercu paticiparea credincioșilor și respectarea următoarelor condiții ce țin de sănătatea publică:

  1. Respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri. În acest sens, lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioșilor privind Spovedania, Împărtășania și citirea unor rugăciuni. Astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică;
  2. Fiecare biserică va pune la dispoziția credincioșilor produse necesare (apă, săpun, dezinfectanți etc) pentru igienizarea mâinilor;
  3. Angajații bisericilor vor asigura respectarea distanței sociale, recomandate de autorități, între enoriașii prezenți la sfintele slujbe;
  4. Interiorul bisericilor, mobilierul bisericesc, căile de acces și spațiile adiacente vor fi cu regularitate dezinfectate;
  5. Se reiterează îndemnul, către slujitorii Bisericii, de a adăuga, și pe mai departe, la slujbe (la ectenia mare și la ectenia întreită) cereri speciale, ce se rostesc În vreme de orice nevoie și primejdie omenească sau în caz de Boli molipsitoare, după cum este rânduit în Liturghier.

Aceste măsuri excepţionale au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu și noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă.

Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor ca starea aceasta de grea încercare cauzată de pandemia actuală să înceteze cât mai curând!

Secretariatul mitropolitan

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, ucenicii de taină ai Mîntuitorului Hristos, cele mai senine gînduri se îndreaptă către Prea Sfinția Voastră – dragul și scumpul nostru Arhipăstor și părinte duhovnicesc, cu alese urări de bine și felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor.

Cunoscîndu-Vă drept un neobosit și rîvnitor Ierarh, devotat slujirii Bisericii lui Hristos și propovăduitor cu mult zel apostolic al Cuvîntului ziditor de suflet, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă știm așa și în continuare. Cu ocazia sărbătorii Vă dorim multă sănătate, pace, bucurii duhovnicești și plinătate de har pentru purtarea mai departe cu aceeași demnitate a misiunii de luminare, îndrumare și sfințire a clerului și credincioșilor, la care ați fost chemat de Domnul Hristos, Arhiereul cel Veșnic.

Fie ca Milostivul Părinte Ceresc, pentru rugăciunile și mijlocirile Dreptului Nicodim, să Vă dăruiască aceeași tărie și bucurie a mărturisirii și păstrării dreptei credințe, a devotamentului, curajului și iubirii desăvîrșite pentru a ne păstori cu aceeași înțelepciune și pricepere întru mulți și fericiți ani!

EIS POLLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ȘI ANI STĂPÎNE!

Cu mult respect, fiască dragoste și adîncă plecăciune,

Administrația eparhială și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, cu ocazia aniversării a 70 de ani de viață și a sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfinția Voastră!

Am deosebita bucurie de a Vă adresa cu prilejul aniversării a 70 de ani de viață și a prăznuirii ce se apropie a Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Ocrotitorul Ceresc al Prea Sfinției Voastre după numele de botez, calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Vă doresc să rămîneți în continuare același Ierarh devotat slujirii Bisericii lui Hristos, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei clerul și credincioșii din de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Cahul și Comrat, ce V-a fost încredințată.

Fie ca Harul Duhului Sfînt să se reverse totdeauna cu îmbelșugare asupra Prea Sfinției Voastre, dăruindu-Vă roade alese și binecuvîntate spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu dragoste întru Hristos,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Episcop Nicodim, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc

Cu cu prilejul celebrării zilei onomastice, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:

Preasfinţia Voastră,

În ziua în care suflarea Ortodoxă celebrează Duminica Femeilor Mironosiţe, este serbat şi Sfântul şi Dreptul Nicodim, ocrotitorul ceresc al Preasfinţiei Voastre.

Cu acest binecuvântat prilej, Vă adresăm sincerele noastre felicitări, dorindu-Vă să aveţi parte de izbânzi duhovniceşti în truda bineplăcută de slujire episcopală şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastoral-misionară pe care o împliniţi.

Cârmuind actualmente turma duhovnicească încredințată spre păstorire în Episcopia de Edineț și Briceni, Preasfinția Voastră aveți grijă de creșterea lor în cunoașterea adevărului evanghelic, de dezvoltarea multilaterală a vieții parohiale, de îndreptarea oilor rătăcite pe calea mântuirii.

Pentru rugăciunile  preaminunatului sfânt al lui Hristos – Nicodim –  Domnul Cel Milostiv și Iubitor de oameni să vă păzească în puterea forțelor sufletești și trupești, în pace și bucurie pentru mulți ani și să vă trimită ajutorul Său darnic în toate faptele și lucrările ziditoare

Întru mulți și binecuvântați ani!

Cu dragoste întru Hristos cel Înviat,

†  VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia sărbătoririi patronului ceresc

Preasfinția Voastră,

Hristos a înviat!

Ziua de pomenire a Sfântului și Dreptului Nicodim, îmi oferă creștinescul prilej de a Vă adresa cu dragoste frățească și căldură sufletească, alese cuvinte de felicitare și urări de bine.

Vă dorim Preasfințite Stăpâne NICODIM, multă sănătate sufletească și trupească, sfinte bucurii, pace și liniște duhovnicească, har și putere în lucrarea pastorală și misionară. Citeşte mai departe >>>

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl Preasfințitului Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

PS Ioan, Episcopul Sorocii, Vicar Mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, a adresat PS Nicodim Episcop de Edineț și Briceni, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei onomastice:

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile Sfântului Dreptului Nicodim ocrotitor spiritual al Preasfinției Voastre, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în toată lucrarea cea bună și în continuare aceeași râvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și până acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, vicar mitropolitan, cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere

Prea Sfinția Voastră,

Am o deosebită plăcere de a Vă transmite, cu prilejul aniversării zilei Prea Sfinției Voastre de naștere, sincerele mele sentimente de înaltă prețuire, împreună cu alese urări de sănătate, pace, bucurii duhovnicești, har de la Domnul și ajutor sfînt în lucrarea deloc ușoară, care V-a fost încredințată, de îndrumare pe calea mîntuirii a clerului și credincioșilor de pe meleagurile orheiene, a nevoitorilor din sfînta mănăstire Curchi și din întreg cuprinsul Mitropoliei noastre!

Fie ca Mîntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă călăuzească mereu pașii în realizarea lucrurilor frumoase și mîntuitoare, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova!

La mulți și fericiți ani!

Cu aleasă considerație și dragoste

în Hristos-Domnul cel Înviat!

† NICODIM

Episcop de Edienț și Briceni

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

                                                                              „Cerurile după cuviință să se veselească,

                                                               Şi pămîntul să se bucure.

                                                                       Şi să prăznuiască toată lumea,

                                                              Cea văzută şi cea nevăzută,

                                                                         Că Hristos S-a sculat, veselia cea veșnică

(Troparul Cîntării I, Canonul Paştilor)

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

monahi şi monahii,

dragi fraţi şi surori duhovnicești!

În aceste zile întreaga lume sărbătoreşte veşnicul triumf al biruinţei Vieţii asupra morţii, mărturisind despre marele dar al dragostei dumnezeieşti şi propovăduind că HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea din morți a Mîntuitorului nostru este Sărbătoarea Vieții, pentru că Domnul Iisus Hristos prin preaslăvita Sa Înviere ne-a dăruit nemurirea, pe care am pierdut-o prin încălcarea de către Adam a poruncii vieții (Facere II, 16-17).

Învierea lui Hristos este Sărbătoarea Luminii, pentru că Domnul  Iisus Hristos, prin strălucirea Dumnezeirii Sale, a risipit întunericul rece al morții, de care era cuprinsă omenirea din cauza păcatului ce domnea în lume. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Небеса достойно да веселятся, земля да радуется.   

                                                     Да празднует весь мир, видимый же и невидимый;

                                                                             ибо восстал Христос – веселие вечное

 (Тропарь 1-й Песни Пасхального Канона)

 

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие, 

Дорогие братие и сестры!

О величайшем даре Божественной любви, о неизменном и вечном торжестве победы Жизни над смертью мы свидетельствуем в эти дни всемирного празднования Светлой Христовой Пасхи и проповедуем миру весть о том, что  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Воскресение из мертвых нашего Спасителя  –  это Праздник Жизни, потому что Спаситель наш и Господь через Свое Преславное Воскресение даровал нам бессмертие, которое мы потеряли через нарушение Адамом заповеди жизни (Бытие 2, 16-17). Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2020

,,Nu vă înspăimântați!
Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit?

A înviat! Nu este aici.
(Marcu 16, 6)

Preasfințiți arhipăstori,

Preacuvioși monahi și monahii,

Preacucernici preoți și diaconi,

Drept-măritori creștini ai Sfintei noastre Biserici,

Hristos a Înviat!

Cu părintească dragoste vă adresez tuturor slujitorilor sfintelor noastre altare și drept-măritorului popor, cinstitor de Dumnezeu, alese gânduri de felicitare cu prilejul celui mai slăvit praznic al creștinătății – Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos.

Învierea Domnului și Dumnezeului nostru risipește frica și alungă întristarea, pogorând asupra umanității pacea și bucuria, lumina și iubirea. Sfinții Apostoli și Femeile Mironosițe au fost izbăviți de frica deșartă, umplându-se de dragostea lui Dumnezeu, care pe toate le vindecă și le plinește.

,,Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris:,,Pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere”. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea Întru Hristos Iisus, Domnul nostru”. (Romani 8, 35-39).

Iubiți întru Hristos Cel Înviat, frați și surori,

M-a dus Dumnezeu cu gândul la aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, ca la unele spuse prin inspirația Duhului Sfânt, pentru întărirea și încurajarea în credință și nădejde către Domnul în timpuri de prigoane, ispite și necazuri a credincioșilor din toate popoarele și generațiile, ca să le aduc în inimile voastre, acum când ne aflăm toți în fața acestei înfricoșătoare pandemii și avem nevoie, poate mai mult ca oricând, de întărirea duhovnicească ce izvorăște din ele.

Această epidemie caută să umple inimile noastre de frică și să ne învăluie în panică. Știm însă că frica nu este firească omului, ci a apărut după căderea protopărinților în păcat și se amplifică prin orice cădere a noastră.

De aceea în primul rând trebuie să ne pocăim. Pocăința adevărată ne scapă de frică. Mântuitorul Hristos ne spune în Evanghelie ,,Pocăiți-vă!”, iar cel mai des îndemn al Său către noi este: ,,Nu vă fie frică! Nu vă temeți!”. Când alungăm păcatul din inimile noastre fuge și frica. Inimile eliberate de frică să le umplem de dragoste față de aproapele. Această caritate creștinească trebuie să ne facă acum să fim foarte responsabili în sprijinirea semenilor aflați în boală și suferință.

Totodată, pocăința și dragostea adevărată deschid inimile și sufletele noastre pentru primirea lui Hristos, Cel ce a biruit lumea și moartea. Dacă credem cu adevărat în Învierea Lui și știm că El vrea să ne facă părtași Învierii, atunci nimic nu ne mai înspăimântă și nimic nu ne înfricoșează, ci cu multă încredere urmăm Lui, Cel ce a vindecat pe mulți și nu a îmbolnăvit pe nimeni.

Prăznuirea Slăvitei Învieri a Mântuitorului nostru, în aceste condiții de pandemie, când bisericile sunt goale, ne duce cu gândul la Mormântul găsit gol de Apostolii și Mironosițele ce-L căutau pe Cel mort și rămăseseră nedumeriți, căci nu știau ,,cine L-a luat și unde L-a pus”. Acum bisericile sunt goale de noi, nu de Hristos, de aceea nu trebuie să fim goi duhovnicește și în afara Bisericii lui Hristos, ci să avem căutarea lăuntrică a Lui.

Când ne vom pocăi cu adevărat și chiar vom dori să-L aflăm ca Maria Magdalena, ce-L confundase cu grădinarul zicându-i ,,Doamne, dacă Tu L-ai luat , spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica” (Ioan 20, 15), atunci El ni se va descoperi că este Însuși ,,Cel ce se ia și Cel ce se dă”, Cel ce se face nevăzut ,,pentru puțină vreme” și Cel ce se arată ,,după puțină vreme”(Ioan 16, 17).

El este ,,Doctorul ce vine nu la cei sănătoși, ci la cei bolnavi”. Noi fiind bolnavi de fărădelegi, totuși ne considerăm sănătoși, dar dacă această primejdie, ca o doftorie amară, ne va ajuta să ,,flamânzim și să însetăm după dreptatea” Doctorului-Hristos, atunci El va veni neapărat, ca la ucenicii Săi, chiar și prin ,,ușile încuiate”. (Ioan 20, 19)

Preaiubiți fii și fiice ai Învierii,

Mă adresez cu purtare de grijă părintească celor de acasă și celor din afara hotarelor țării: să avem inimile pline de nădejde, de credință și de dragoste în Iisus biruitorul morții și slujind aproapelui, tuturor celor suferinzi, să cântăm împreună cu psalmistul: ,,de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești. …Mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile” (Psalmul 22).

Lumina lui Hristos Cel Înviat să lumineze pe toți în lucrarea dragostei !

Adevărat a Înviat Hristos !

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,

Anul  mântuirii 2020,

or.Chișinău

Citeşte mai departe >>>