Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 171
Pagini vizitate: 411
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 163
Pagini vizitate: 434

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

În Duminica Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, ucenicii de taină ai Mîntuitorului Hristos, cele mai senine gînduri se îndreaptă către Prea Sfinția Voastră – dragul și scumpul nostru Arhipăstor și părinte duhovnicesc, cu alese urări de bine și felicitări cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor.

Cunoscîndu-Vă drept un neobosit și rîvnitor Ierarh, devotat slujirii Bisericii lui Hristos și propovăduitor cu mult zel apostolic al Cuvîntului ziditor de suflet, ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă știm așa și în continuare. Cu ocazia sărbătorii Vă dorim multă sănătate, pace, bucurii duhovnicești și plinătate de har pentru purtarea mai departe cu aceeași demnitate a misiunii de luminare, îndrumare și sfințire a clerului și credincioșilor, la care ați fost chemat de Domnul Hristos, Arhiereul cel Veșnic.

Fie ca Milostivul Părinte Ceresc, pentru rugăciunile și mijlocirile Dreptului Nicodim, să Vă dăruiască aceeași tărie și bucurie a mărturisirii și păstrării dreptei credințe, a devotamentului, curajului și iubirii desăvîrșite pentru a ne păstori cu aceeași înțelepciune și pricepere întru mulți și fericiți ani!

EIS POLLA ETI DESPOTA!

ÎNTRU MULȚI ȘI ANI STĂPÎNE!

Cu mult respect, fiască dragoste și adîncă plecăciune,

Administrația eparhială și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni

Всенощное Бдение в Успенском Кафедральном Соборе города Нур-Султан

Преосвященнейший Никодим епископ Единецкий и Бричанский, по приглашению митрополита Астанайского и Алматинского Александра, прибыл в Казахстанскую митрополию на торжества, посвященные 20-летию учреждения Астанайской и Алматинской епархии. Всенощное Бдение в Успенском Кафедральном Соборе города Нур-Султана.

11 мая 2019 года – суббота 2-й седмицы по Пасхе, Преосвященнейший  владыка Никодим молился за всенощным бдением в Успенском Кафедральном соборе города Нур-Султан. Citeşte mai departe >>>

Parastas de „Paștile blajinilor” pentru vrednicul de pomenire protoiereu Ioan Topală

De „Paștile celor adormiți”, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni  înconjurat de un sobor de slujitori CatedralEI „Sf. Irh. Nicolae” a oficiat slujba parastasului la mormîntul protoiereului Ioan Topală din curtea bisericii „Sf. M. Mc. Dumitru” din Orhei. Citeşte mai departe >>>

Taina Sfintei Cununii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Ziua de miercuri, 8 mai 2019, a fost una deosebita pentru tinerii Serghei și Natalia Bildiga, care și-au consfințit iubirea reciprocă prin Taina Cununiei oficiată în sobor de preoți și diaconi de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, în prezența nașilor – Feodor și Elena Bildiga.

După slujbă, Ierarhul a felicitat tinerii însurăței cu prilejul celebrării căsătoriei, i-a îndemnat să petreacă viața în curăție, ascultare, răbdare, iubire față de Dumnezeu și unul față de altul și le-a urat multă sănătate, bucurii și împliniri în viața de familie. Citeşte mai departe >>>

Ediția a IX-a a Festivalului-concurs raional al Cîntecului pascal cu genericul „Hristos a Înviat” în satul Berlințî, Briceni

 

Învierea Domnului este centrul și temelia credinței creștine. Prin Învierea Sa din morți, Hristos Domnul, biruind porțile morții și ale iadului, deschide pentru toți cei care vor crede în numele Lui poarta veșniciei, ca Unul ce s-a făcut pentru noi începător al vieții cerești.

De aceea, Sărbătoarea Paștilor este pentru credincioși praznicul desăvîrșirii și încununării mîntuirii noastre, este praznicul cerului și al pămîntului, al îngerilor și al oamenilor, al viilor și al morților, al drepților și al păcătoșilor. Din negura timpurilor, poporul nostru creștin a exprimat această bucurie și recunăștință față de Mîntuitorul Hristos, pentru marele dar al Învierii oferit tuturor oamenilor, prin sublime cîntări, slăviri și poezii pascale.

În raionul Briceni, frumusețea cîntecului pascal este perpetuată deja al nouălea an consecutiv în cadrul unui superb și impresionant Festival-concurs de cîntece pascale la care participă elevii instituțiilor de învățămînt din raion. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, cu ocazia aniversării zilei de naștere

Prea Sfințite Vlădica Anatolie!

Am deosbita bucurie de a Vă adresa cu prilejul sărbătoririi zilei de naștere calde felicitări dimpreună cu doriri de multă sănătate, zile îndelungate, pace și bucurie!

Dragostea pentru pentru Mîntuitorul Hristos și rîvna pentru îndeplinirea poruncilor Evangheliei Sale le-ați demonstrat pe tot parcursul timpului, chivernisind cu chibzuială și multă înțelepcine bunul mers al vieții duhovnicești și din de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie de Cahul și Comrat.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare cu aceeaşi răbdare, putere şi dăruire de sine, de care aţi dat dovadă şi pînă acum, spre a îndruma cu și mai mult har spre Hristos sufletele credincioșilor fii duhovnicești ai Bisericii noastre Ortodoxe!

Întru mulți și fericiți ani Prea Sfinția Voastră!

Cu aleasă considerație

și dragoste întru Hristos-Domnul cel Înviat,

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

De Paștile Blajinilor Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh Nicolae” din Orhei

În lunea de după Duminica Tomei sărbătorim „Paștile blajinilor” sau „Paștile celor adormiți” – o sărbătoare de bucurie pentru Hristos cel Înviat; o afirmare a credinţei şi nădejdii noastre în învierea morţilor şi o zi de pomenire a celor adormiţi, dar una plină de optimism şi bucurie, pentru că prin Învierea lui Hristos, moartea nu mai este un sfârşit fatal, ci doar o trecere spre viaţa veşnică alături de Hristos şi de toţi sfinţii şi drepţii care au bine-plăcut Lui.

În dimineața acestei zile, începînd cu ora 7.oo, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul serviciului divin au fost rostite ectenii și pomeniți cei răposați, iar la final a fost oficiată o litie mică și s-a cîntat pentru cei adormiți „Veșnica pomenire”. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a vizitat de Paștile Blajinilor mormîntul părinților săi Vasile și Ana din cimitirul satului natal Chiperceni

În ziua de Paștile Blajinilor, luni, 6 mai 2019, după Sfînta Liturghie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat cimitirul din localitatea de baștină, Chiperceni, unde în prezența mulțimii de credincioși adunați, a  săvîrșit un parastas de pomenire la mormînt pentru părinții săi Vasile și Ana și pentru tot sufletul creștinesc adormit în Domnul, ce și-a aflat odihna de veci în acest cimitir.

După slujba de pomenire, Ierarhul a adresat mulțimii credincioșilor adunați în cimitir un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța pe care o au pentru cei mutați la cele veșnice rugăciunile noastre de pomenire și milosteniile ce se oferă cu acest prilej, iar în continuarea cuvîntului său a subliniat că mulțimea credincioșilor veniți într-un cuget și un gînd la rugăciunile de pomenire din această zi arată credința multă și statornică în Dumnezeu și dragostea pentru înaintașii noștri, față de care avem datoria sfîntă de a ne ruga și a-i pomeni. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujbe de pomenire la mormintele rudelor sale

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit în Duminica a II-a după Paşti, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, după care s-a deplasat la cimitirul din oraşul Orhei, unde a oficiat la mormîntul protoiereului Semion Chişcă o litie morțească. Tot în această zi au fost pomeniţi în rugăciune la locul de odihnă veșnică rudeniile Sale din satul Şărcani, raionul Orhei – Nicolae şi Eugenia Stoian, împreună cu tot neamul lor cel adormit. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma

În Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma, Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei. În cuvîntul de învăţătură, Vladîca Nicodim a menţionat că Apostolul Toma este un trimis al necredinţei noastre în faţa Domnului, căci, prin pipăirea rănilor Mîntuitorului, Toma dovedeşte celor necredincioşi că Hristos a avut cu adevarat trup omenesc, asemenea nouă, afară de pacăt, şi că a pătimit cu trupul pe cruce pentru mîntuirea lumii, Înviind întru Slavă şi dăruind tuturor celor ce cred în El Viaţa veşnică Citeşte mai departe >>>

Sîmbătă, în Săptămîna Luminată, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Slujire Arhierească și Festivalul Raional al cîntecului pascal în parohia „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Vălcineț, Ocnița

 

În Vinerea Săptămînii Luminate, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Vălcineț, raionul Ocnița, săvîrșind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Alexandru Usatîi, blagocinul raionului Ocnița, sector I, protoiereul Oleg Bacal, blagocinul raionului Ocnița, sector II, protoiereul Victor Pleșca, paroh al sfîntului locaș, slujitori din cuprinsul blagociniei Ocnița.

La serviciul divin au participat și mulți credincioși din parohie și din localitățile învecinate adunați la sărbătoarea raională a Cîntecului Pascal „Cînta-voi Domnului meu”, aflată în acest an la a VIII-a ediție. Citeşte mai departe >>>