Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 35
Pagini vizitate: 68
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 142
Pagini vizitate: 357

Noi hotărâri ale Sinodului Bisericii Ruse – 27 iulie 2011

În data de 27 iulie 2011, în Lavra Peşterilor din Kiev, a avut loc şedinţa ordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse. Şedinţa s-a desfăşurat la Kiev, întrucât Patriarhul Kiril, însoţit de mai mulţi ierarhi ruşi, se află într-o vizită (devenită deja tradiţională) prilejuită de aniversarea Creştinării Rusiei în anul 988, prin cneazul Vladimir.

Sfântul Sinod a luat mai multe hotărâri foarte importante, dintre care menţionăm:

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a participat la slujba de resfinţire a bisericii „Sf. Nicolae” din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina

 

 

Marţi, 26 iulie, de praznicul Soborului Arhanghelului Gavriil, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat, la invitaţia protoiereului Vasile Cazac, la slujba de resfinţire a bisericii cu hramul "Sf. Nicolae" din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Prea Sfinţitul Meletie, Episcop de Hotin, Vicar al Mitropoliei de Cernăuţi şi Bucovina.

Programul de slujbe a început cu Sfînta Liturghie Arhierească, care s-a desfăşurat în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foişor din curtea bisericii, şi a continuat cu un Te Deum şi slujba de resfinţire a bisericii "Sf. Nicolae". La serviciul divin a luat parte un sobor de 15 preoţi în frunte cu secretarul Eparhiei de Edineţ şi Briceni, protoiereul mitrofor Adrian Cotelea, blagocinul de Herţa, protoiereul mitrofor Dumitru Pavel, şi blagocinul de Voloca, protoiereul mitrofor Ioan Gorda.

Amintim că biserica "Sf. Nicolae" a fost renovată prin strădaniile credincioşilor din satul Fundoaia în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vasile Cazac, ea fiind cea mai mică, dar şi cea mai veche biserică din zonă, anul acesta împlinind frumosul jubileu de 450 de ani de la fondare. Citeşte mai departe >>>

În Biserica „Naştrerea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, au fost aduse icoana şi părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

 

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, a adunat în Duminica a VI-a după Cincizecime în incinta sa cîteva mii de credincioşi veniţi aici pentru a se bucura de prezenţa în mijlocul lor a icoanei şi a două părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. Acest nepreţuit prilej de bucurie duhovnicească a fost oferit cu multă dragoste credincioşilor la cererea părintelui paroh, protoiereul mitrofor Alexei Tanaseiciuc, şi prin strădaniile şi purtarea de grijă ale Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Icoana Sfîntului Nicolae îmbrăcată în folie de aur şi o părticică din sfintele sale moaşte au fost aduse din regiunea Iaroslavl, Federaţia Rusă, cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Kiril, Arhiepiscop de Iaroslavl şi Rostov, iar a doua părticică a fost dăruită de către comunitatea ortodocşilor greci, în frunte cu părintele arhimandrit Dionisie, din oraşul Bologna, Italia.

În dimineaţa zilei de duminică, 24 iulie, un impresionant sobor de preoţi şi o mulţime mare de creştini, adunaţi din mai multe localităţi ale Moldovei, au ieşit să-l întîmpine la intrarea în satul Stolniceni pe Prea Sfinţitul Nicodim, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae. De aici s-a mers în procesiune solemnă pînă la Biserica  „Naşterea Maicii Domnului” din localitate unde Prea Sfinţia Sa a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească. Pericopa evanghelică a duminicii, despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, a fost explicată de protoiereul mitrofor Mihail Saracuţa, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Bălţi, care a arătat că rădăcina bolilor şi suferinţelor trupeşti este păcatul, înstrăinarea de Dumnezeu, iar vindecarea lor este prin credinţa plină de nădejde.Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii şi un Te Deum în faţa icoanei şi a raclei cu părticelele din sfintele moaşte ale Sfîntului Ierarh Nicolae, precum şi slujba unui parastas la mormîntul protoiereului martir Gheorghe Ivanov. Citeşte mai departe >>>

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELIZABETA” DIN OR. EDINEŢ, ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2011-2012.

 

1.     Seminarul Teologic Liceal de Fete este o instituţie de învăţămînt umanist-teologică care dă absolventelor sale o pregătire cu profil umanist-teologic.

STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţămîntului Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului  Învăţămîntului din Republica Moldova.

2.    Termenul de studii este de 3 ani.

3.    După susţinerea examenelor de BACALAUREAT, absolventele STL au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţămînt, atît teologice cît şi laice, din Republică şi de peste hotare. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a înmînat diplomele absolventelor Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din oraşul Edineţ

 

 

Luni, 18 iulie, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a înmînat diplomele celor 15 absolvente ale Seminarului Teologic Liceal de Fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din oraşul Edineţ, promoţia 2011. Cu acest prilej, părintele director al Seminarului, protoiereul Mihail Baraghin, a adresat un cuvînt de felicitare în care a mulţumit absolventelor pentru că din mulţimea de opţiuni cale le-au stat în faţă au ales să meargă pe calea teologiei, urîndu-le să păstreze în inimă şi în suflet bunele învăţături pe care le-au dobîndit aici, sa ducă în continuare un mod pilduitor de viaţă şi să devină adevărate soţii şi mame creştine.

În semn de binecuvîntare pentru un drum în viaţă, Prea Sfinţitul Nicodim a oferit în dar fiecărei absolvente cîte o Sfîntă Scriptură. Citeşte mai departe >>>

A fost pusă piatra de temelie pentru biserica ce va purta hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Elizavetovca, raionul Donduşeni

 

 

În dimineaţa zilei de luni, 18 iulie, Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a sfinţit piatra de temelie pentru construirea unei noi Biserici cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru” în satul Elizavetovca, raionul Donduşeni. Lucrările de construcţie vor fi coordonate de protoiereul Oleg Străinu, parohul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Plop, raionul Donduşeni, sub a cărui îngrijire duhovnicească se află locuitorii din Elizavetovca, ctitori principali ai viitorului sfînt locaş fiind primarul satului, domnul Vladimir Mişcişin, şi domnul deputat Marc Tcaciuc, originar din această localitate.

După slujba de sfinţire, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt în care a subliniat importanţa deosebită a zidirii Casei lui Dumnezeu, îndemnându-i pe credincioşi să participe atât fizic cât şi material după posibilităţi la finalizarea ei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni

 

 

În duminica a V-a după Cincizecime Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta Liturghie în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni.   Bucuria părintelui paroh Octavian Gavriloe, prilejuită de vizita Ierarhului, a fost împărtăşită de un sobor de preoţi atît din eparhia noastră, cît şi din cea învecinată, a Cernăuţilor şi Bucovinei, şi de mulţimea credincioşilor. Cu binecuvîntarea prea Sfinţiei Sale, evanghelia zilei a fost explicată de părintele Dumitru Gavriloe, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Citeşte mai departe >>>

Enoriașii Bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Verejeni, raionul Ocnița, au primit vizita prea Sfințitului Nicodim

 

 

Sîmbătă, 16 iulie, mulțimea credincioșilor de la Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Verejeni, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vitalie Guțu, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, săvîrșind slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta liturghie Arhierească. La serviciul divin Prea Sfinției sale i-a coliturghisit un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Ocnița, răspunsurile la strană fiind oferite de corul de maici de la mănăstirea Călărășeuca. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de părintele Oleg Bacal, parohul Bisericii ”Înălțarea Sfintei Cruci” din localitatea Mereșeuca, raionul Ocnița. Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la Penitenciarul nr.2 din orașul Lipcani

 

Pe 15 iulie Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și  Sfînta Liturghie Arhierească  în paraclisul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt” din cadrul Penitenciarului nr.2 din orașul Lipcani, care-și sărbătorește în această zi hramul, înconjurat de un sobor de preoți. La serviciul divin au participat colaboratorii și deținuții din această instituție. Răspunsurile la strană au fost oferite de un cor format din preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni. Pericopa evanghelică a fost explicată de protoiereul Iulian Ciubatîi.

La finalul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adresat un cuvînt de mîngîiere deținuților minori, îndemnîndu-i să-și îndrepteze viața conform poruncilor evanghelice, evitînd să mai comită aceleași infracțiuni atunci cînd vor ieși la libertate, și încredințîndu-i că Dumnezeu le poate ierta orice păcat dacă I se vor ruga cu pocăință sinceră și hotărîre de a nu mai greși. Citeşte mai departe >>>

La Palatul Mitropolitan a avut loc un seminar de formare pentru jurnaliștii bisericești

 

La data de 15 iulie la Palatul Mitropolitan reprezentanții Departamentului Sinodal Informaţional din cadrul Patriarhiei Ruse în frunte cu președintele acestuia, domnul Vladimir Legoida, au susținut un seminar pentru reprezentanții mass-media din cadrul Mitropoliei Moldovei. Din partea Episcopiei de Edineț și Briceni la acest eveniment au luat parte protoiereul Victor Captari, președintele Departamentului eparhial pentru relații cu mass-media, și domnul Alexandru Buga, consilier eparhial pentru relații cu mass-media.

Cuvîntul de deschiedere a fost rostit de către protoiereul Igor Iakimciuk, care a ținut să precizeze că scopul seminarului este pregătirea jurnaliștilor bisericești pentru reflectarea adecvată, în sursele de informare pe care le dețin, a vizitei în perioada 8-12 octombrie curent a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, în Republica Moldova. Citeşte mai departe >>>

De ziua Sfinților Mucenici Cosma și Damian, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În ziua de 14 iulie, cînd în Biserica Ortodoxă se cinstesc Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, obștea monahală a mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, în frunte cu starețul acesteia, Prea Cuviosul arhimandrit Damian (Burlacu), a avut bucuria de a primi vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească. La acest praznic, deosebit de semnificativ mai ales pentru părintele stareț Damian, care-și sărbătorește ziua sfîntului ocrotitor, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți format din slujitorii mănăstirii, preoți din parohiile învecinate, dar și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor. La această Sfîntă Liturghie, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele stareț al mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, în semn de apreciere pentru munca depusă la zidirea din ruini a bisericii mănăstirii și a grijii părintești pe care o poartă pentru obștea monahală ce i-a fost încredințată. Tot în cadrul acestui serviciu divin, absolventul Facultății de Teologie a Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia, Adrian Postolachi, a fost hirotonit în treapta de diacon. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni

 

De sărbătoarea Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel Prea sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni. La slujbă a fost prezent un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni și numeroşi credincioşi din parohie, care au venit să ceară ocrotirea duhovnicească a celor doi mari Apostoli ai creştinătăţii. Evanghelia praznicului a fost explicată de protoiereul Simeon Cucuietu, cleric al Catedralei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, iar despre viața Sf. Apostoli Petru și Pavel a predicat protoiereul Anatolie Ciuntu, paroh al bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Drepcăuți. Citeşte mai departe >>>