Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 2
Pagini vizitate: 33
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 135
Pagini vizitate: 1718

Colaboratori ai Întreprinderii ”Sofrino” decorați de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”

 

            Aflîndu-se într-o vizită de lucru la Întreprinderea de producere a obiectelor de cult a Patrarhiei Ruse ”Sofrino”, la 22 februarie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a decorat cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare” pe doamna Ana Bezrucova, Șefă Adjunct a Secției Relații Externe  a Întreprinderii ”Sofrino”, și pe doamna Irina Macletova, Șefa direcției vînzări a Întreprinderii ”Sofrino”, în semn de recunoștință pentru tot sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe din Moldova și Eparhiei de Edineț și Briceni, în special. Citeşte mai departe >>>

Преосвященный Никодим, Епископ Единецкий и Бричанский, принял участие в заседании Издателиского Совета Русской Православой Церкви

 

21 февраля 2012 года состоялось заседание Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Заседание открыл Председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент. В своем выступлении он рассказал о деятельности Аппарата Издательского Совета с октября 2011 года по февраль 2012: о работе Коллегии по научно-богословскому рецензированию и экспертной оценки, конкурсе «Просвещение через книгу – 2012», конференциях, презентациях изданий и других мероприятиях, которые прошли в Издательском Совете. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească în biserica “Cuv. Parascheva” din localitatea Corbu, raionul Donduşeni

 

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, mulţimea enoriaşilor bisericii “Cuv. Parascheva” din satul Corbu, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Mihail Lisnic, au primit cu multă căldură vzita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a săvîrşit aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocinul Bisericilor din raionul Donduşeni, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

În ziua de 15 februarie, Prea Sfințitul Nicodim a săvîrșit slujba parastasului pentru ostașii căzuți pe cîmpul de luptă în Republica Afganistan.

 

La 15 februarie 2012 s-au împlinit 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Republica Afganistan. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la mitingul de comemorare organizat de Administrația raionului Edineț în fața Plăcii Comemorative dedicată ostașilor căzuți pe cîmpul de luptă în Afganistan, de la intrarea în Grădina Publică ”Vasile Alecsandri” din orașul Edineț. Aici Prea Sfinția Sa, însoțit de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Ioan Crețu, președintele Departamentului eparhial Activitate pastorală în MAI și Forțele Armate, și slujitorii Catedralei ”Sf. Vasile cel Mare”, a oficiat slujba parastasului în memoria celor căzuți la datorie. La masa de pomenire ce a urmat la restaurantul ”Paradis”, Ierarhul a vorbit veteranilor despre darul sfînt al vieții, pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor Lui și despre datoria de a ne ruga și a-i pomeni pe cei care, apărîndu-și patria și onoarea, au căzut pe cîmpul de luptă. Pentru toate acțiunile desfășurate întru păstrarea memoriei celor căzuți în Afganistan și într-ajutorarea familiilor lor, dar și a susținerii morale și materiale a celor întorși cu viață, domnul locotenent-colonel Vitalie Cuței, comandantul Centrului Militar Teritorial Edineț, a fost decorat de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”, iar mai mulți membri ai Uniunii Veteranilor din Afganistan din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni au fost distinși cu Diplome Arhierești. Fiecărui veteran i-a fost oferită în dar cîte o carte cu predicile Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. Citeşte mai departe >>>

Praznicul Întîmpinării Domnului la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

La 2/15 februarie Biserica Ortodoxă prăznuiește Întîmpinarea Domnului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Conform Legii mozaice, femeia care a născut prunc de parte bărbătească nu avea voie să intre în Templu timp de 40 de zile. La împlinirea acestora, mama venea cu fiul la Templu şi aducea jertfă Domnului un miel sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. Preasfânta Fecioară, Maica Domnului, nu avea nevoie de purificare deoarece ea a născut fără stricăciune pe Izvorul Curăţiei şi Sfinţeniei. Cu toate acestea, ea s-a supus cu smerenie Legii timpului. La Templul din Ierusalim Pruncul Iisus a fost întîmpinat de dreptul Simeon, căruia i se proorocise că nu va muri pînă nu va vedea pe Mesia, și sfînta proorociță Ana, o văduvă de 84 de ani, care nu se depărta de la Templu.

De această mare sărbătoare domnească, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor și în prezența enoriașilor sfîntului locaș. Un cuvînt de învățătură, după citirea Sfintei Evanghelii, a rostit protoiereul Ioan Crețu, slujitor al Mănăstirii ”Învierea Domnului” din orașul Briceni.

La sfîrșitul Sfintei Liturghii, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de zidire sufletească în care a vorbit despre importanța acestui praznic împărătesc, care vine să ne confirme, prin gura dreptului Simeon, dumnezeirea Mîntuitorului și Pururea Fecioria Maicii Domnului, și ne îndeamnă să fim credincioși și să aducem slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru mîntuirea noastră.   Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare în parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț

 

La 14 februarie, în ziua Înainteprăznuirii Întîmpinării Domnului și a pomenirii Sfîntului Mucenic Trifon, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni, raionul Edineț, săvîrșind aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; protoiereul Alexei Tanaseiciuc, parohul sfîntului locaș; slujitori din cuprinsul Blagociniei Edineț. Serviciul divin arhieresc din această zi a avut o semnificație aparte pentru părintele paroh, protoiereul Alexei Tanaseicuc, care și-a sărbătorit ziua de naștere. La Sfînta Liturghie au venit să se roage pentru sănătatea părintelui drag și mulțime de credincioși, apropiați, prieteni, fii duhovnicești, veniți din diferite localități ale republicii. Bucuria duhovnicească a parohienilor a fost sporită și de aducerea și așezarea în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” spre închinare permanentă a chivotului cu o părticică din moaștele Cuviosului Paisie Velicicovschii. Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica Fiului risipitor, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț în fruntea soborului de slujitori ai sfîntului locaș și în prezența mulțimii credincioșilor. Pericopa evanghelică a zilei, despre întoarcerea Fiului risipitor (Lc. XV, 11-32), a fost explicată de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba de sfințire a noilor obiecte liturgice cu care a fost împodobită Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din Edineț: un frumos indition pentru Sfînta Masă, confecționat din metal prețios și împodobit cu icoane imprimate, ctitorit de domnul Veaceslav Hudzinschi; o cruce cu suport pentru Sfînta Masă, ctitorită de slujitorul Catedralei, protoiereul Ioan Cernea; două cruci pentru Sfînta Masă, ctitorite de domnii Constantin Cojocaru, primarul orașului Edineț, și Iurie Cucuta; o candelă pentru Sfînta Masă, ctitorită de ipodiaconul superior Filip Namolovan; două candele pentru iconostas, ctitorite de protodiaconul Ghenadie Balta; două catapetesme și două rînduri de acoperăminte, pentru Sfînta Masă și Jertfelnic, de culoare galbenă și violetă, ctitorite de către Prea Sfințitul Nicodim.  A urmat apoi un Te Deum de sănătate pentru ctitorii care au împodobit sfîntul locaș cu aceste minunate odoare și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Citeşte mai departe >>>

Predică la Duminica Fiului risipitor

 

Şi i-a spus tânărul tatălui său: „Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere!”. În Pilda fiului risipitor (rătăcitor) este conţinută cea mai ziditoare lecţie pentru tineri.

Într-adevăr, în fiul risipitor vedem întregul tablou al tinereţii uşuratice: superficialitatea, neseriozitatea, patima independenţei – într-un cuvânt, tot ce caracterizează cea mai mare parte a tinerilor. Fiul cel mic a crescut în casa părintească. Ajungând la anii tinereţii, şi-a închipuit că deja casa părintească era prea strâmtă pentru el. I se părea neplăcut să trăiască sub conducerea tatălui şi sub supravegherea mamei, dorea să-şi imite colegii, care se dedau gălăgioaselor plăceri ale lumii.

„Sunt moştenitorul unei mari averi – cugeta el. N-ar fi mai bine dacă mi-aş primi chiar acum partea cuvenită? Voi putea să-mi chivernisesc bogăţia altfel decât o face tatăl meu.” Şi uşuraticul tânăr se lăsă amăgit de strălucirea înşelătoare a plăcerilor lumii şi hotărî să arunce de pe umerii săi jugul ascultării şi să plece din casa părintească.

Oare nu sunt similare imboldurile care îi fac pe mulţi şi astăzi să părăsească, dacă nu casa părinţilor pământeşti, atunci casa Tatălui Ceresc, adică să iasă de sub ascultarea Bisericii? Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Domnului Marcel Răducan, Ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, cu prilejul aniversării vîrstei de 45 de ani

 

Mult Stimate Domnule Ministru,

Frumoasa aniversare de 45 de ani pe care o sărbătoriți astăzi îmi oferă prilejul ca, în numele Nostru, dar și al întregii Eparhii de Edineț și Briceni, să Vă aduc cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate și binecuvîntări de la Bunul Dumnezeu în activitățile deloc ușoare pe care le desfășurați spre binele țării, spre binele poporului și a Bisericii noastre Ortodoxe!

În anul ce s-a scurs, 2011, Eparhia de Edineț și Briceni s-a bucurat mult de ajutorul și susținerea Dumneavoastră în rezolvarea multiplelor probleme economice cu care ne-am confruntat și ne confruntăm în continuare – ați fost pentru noi ca un ”înger păzitor”. De aceea, la popas aniversar, rugăm pe Milostivul Părinte Ceresc, să Vă sporească darurile cele bune cu care V-a înzestrat, să vă dăruiască multă sănătate, pace și împlinire sufletească și nu în ultimul rînd mîntuire!

La mulți  și fericiți ani!

Slujbă Arhierească la Mănăstirea Rudi

 

Joi, 9 februarie, de praznicul aducerii moaștelor Sfîntului Ierarh Ioan Gură de Aur, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea ”Sf. Treime” din satul Rudi în frunte cu Prea Cuvioasa maică stareță – egumena Maria (Pascariuc), unde a săvîrșit Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, alături de secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, arhimandritul Patrocl, duhovnicul mănăstirii și slujitorii sfîntului așezămînt. Sfînta Liturghie a fost urmată de o slujbă a parastasului pentru nou-adormita ascultătoare Valentina, mama ctitorului Eparhiei de Edineț și Briceni, domnul Victor Copiimulți, de la trecerea la Domnul a căreia s-au scurs 40 de zile. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba înmormîntării protoiereului Anatolie Jelihovschii la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din Orhei

 

În dimineaţa zilei de marţi, 7 februarie, de ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Grigorie Teologul, dangătul funebru al clopotelor a adunat mulţime de creştini la biserica „Sf. M. Mc. Dimitrie” din oraşul Orhei, care, cu inima frîntă de durerea despărţirii au venit să-l petreacă în ultimul drum pe cel care timp de 37 de ani le-a fost părinte iubitor, blînd păstor şi duhovnic plin de har şi înţelepciune – protoiereul mitrofor Anatolie Jelihovschii.

Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost săvîrşită de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un ales sobor de preoţi în frunte cu blagocinul bisericilor din raionul Orhei, arhimandritul Siluan (Şalaru) şi protoiereul Rodion Melnic, parohul bisericii "Sf. M. Mc. Dimitrie" şi adjunctul blagocinului de Orhei. Pentru odihna cu drepţii a sufletului nou-adormitului protoiereu Anatolie la serviciul divin s-au rugat îndurerata sa familie – preoteasa Tatiana împreună cu copiii, mulţime de slujitori din blagocinia Orhei şi din afara ei, enoriaşii acestei parohii, pentru care părintele a fost iscusit îndrumător pe cale mîntuirii sufletului, toţi ce care l-au cunoscut şi pentru care părintele Anatolie a fost drag şi apropiat inimii. Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, îndureratei familii Jelihovschii, Prot. Mitr. Rodion Melnic, Consiliului Parohial al Bisericii „Sf. Muc. Dumitru”, tuturor fiilor duhovnicești ai nou adormitului Prot. Mitr. Anatolie Jelihovschii

Împărtăşim cu sentimente de sinceră compasiune durerea tuturor enoriaşilor Bisericii "Sf. M. Mc. Dumitru" din or. Orhei, la momentul trecerii din această viaţă a Prea Cucernicului Părinte Anatolie Jelihovschii. Pleacă dintre noi o complexă personalitate a Bisericii noastre, un om de profunzime spirituală, care a iubit pe Dumnezeu şi Biserica Sa, un preot, care a desfăşurat o amplă activitate pentru edificarea şi organizarea Bisericii încredinţate spre păstorire, în timpul dificil al reînvierii poporului nostru, după greaua prigoană ateistă. O persoană, indiscutabil iubită şi de Dumnezeu, care a şi decis să-l ia la cele veşnice, chiar de la Sfântul Său Altar.

La ceasul despărţirii, aşa cum se cuvine unor buni creştini, dorim Să cerem iertare şi Să oferim iertare, pentru ca, astfel, sufletul Părintelui Anatolie să se poată înălţa spre locul dreptei Judecăţi şi apoi spre locaşul pregătit lui de Hristos, Marele Arhiereu, aşa cum El Însuşi a spus apostolilor Săi în cuvântul de despărţire, la Cina cea de Taină: "Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi în Mine credeţi. În Casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt (…) iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi." (Ioan 14, 1-3).

Ne alăturăm suferinţei tuturor fiilor duhovniceşti ai Prea Cucerniciei Sale şi a familiei, în momentele de încercare, acum, la despărţirea de păstorul lor. Să-i fie odihna în lumina veşniciei înveşmântată, iar sufletul Său, să-l sălăşluiască Bunul nostru Dumnezeu alături de toţi sfinţii Săi, care din veac iau fost bineplăcuţi!

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

+ N I C O D I M
Episcop de Edineţ şi Briceni