Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 1
Pagini vizitate: 1
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 135
Pagini vizitate: 1718

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni întrunit în ședință de lucru

 

La 7 martie 2011, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Eparhial. La întrunire au luat parte blagocinii, secretarii, duhovnicii și șefii de sector din fiecare blagocinie a eparhiei. La începutul ședinței Ierarhul a ascultat raportul fiecărui blagocin privind modul în care au fost săvîrșite slujbele specifice primei săptămîni a Postului Mare în parohiile din fiecare circumscripție, după care s-a trecut la discutarea problemelor incluse în ordinea de zi. Citeşte mai departe >>>

Scrisoare de mulțumire Prea Sfințitului Nicodim din partea membrilor Centrului Misionar (OTCOM)

 

          Aducem mulţumiri Prea Sfinţiei Voastre pentru binecuvîntarea arhierească cu care aţi salutat inaugurarea Centrului Misionar şi pentru darul adus atît membrilor Centrului cît şi studenţilor şcolilor teologice, sub formă de calendar bisericesc de masă. Toţi studenţii şi în special membrii Centrului Misionar au rămas plăcut surprinşi de darul primit şi vă mulţumesc pentru susţinerea de care daţi dovadă, în acelaşi timp vă cerem în rugăciuni, de la Bunul Dumnezeu, sănătate şi vă dorim arhipăstorie rodnică şi aducătoare de mîntuire celor care o rîvnesc. Citeşte mai departe >>>

În duminica Triumfului Ortodoxiei, Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Sfânta Liturghie la catedrala Hristos Mântuitorul şi l-a hirotonit pe arhimandritul Ambrozie (Munteanu) în treapta de episcop de Neftekamsk

 

La 4 martie 2012, în prima duminică a Postului Mare, duminica Triumfului Ortodoxiei, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Kiril a săvârşit Liturghia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi rânduiala Triumfului Ortodoxiei la Catedrala Hristos Mântuitorul.

În timpul Liturghiei, arhimandritul Ambrozie (Munteanu) a fost hirotonit episcop pentru eparhia de Neftekamsk şi Belebei. Citeşte mai departe >>>

Cuvânt în Duminica Ortodoxiei al Sfîntului Ioan Maximovici


Toate slujbele Marelui Post sunt reunite de gândul pregătirii pentru Sfintele Paşti, ca să-L întâmpinăm cu inimă curată pe Hristos cel înviat. De ce ne pregătim astfel? Ce înseamnă Pastele? Pastele înseamnă gustarea bucuriei raiului. În ce constă această bucurie? În a-L vedea pe Dumnezeu şi slava Sa! Biserica iubeşte slava lui Dumnezeu. Când sărbătoreşte Biruinţa Ortodoxiei, Biserica săvârşeşte această prăznuire în ziua repunerii în drepturi a cinstirii icoanelor.

Icoana ne aminteşte de Hristos-Dumnezeul-Om pe pământ. Icoanele sfinţilor ne amintesc de toţi cei care L-au urmat pe Hristos, care i-au fost credincioşi şi devotaţi, care au ars de iubire pentru El. Cinstirea sfintelor icoane este cinstirea slavei lui Dumnezeu: cine se bucură de slava lui Dumnezeu şi de tot ce aminteşte de ea în viaţa aceasta, acela se va bucura şi în veacul viitor. Cine în viaţa aceasta a năzuit spre Dumnezeu, acela va alerga cu bucurie la El, când la Judecata de Apoi va auzi cuvântul: „Veniţi la Mine, binecuvântaţilor!”. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în sîmbăta primei săptămîni a Postului Mare Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfințeie Sale i-au coliturghisit protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, și arhimandritul Patrocl (Porombac), duhovnic al mănăstirii ”Sf. Treime”, Rudi. La serviciul divin a luat parte o mare mulțime de credincioși care, după rugăciunea ”Tatăl nostru”, s-au împărtășit cu Cinstitul Trup și Sînge al Mîntuitorului Hristos.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a subliniat rolul rugăciunii și al Sfintei Împărtășanii ca hrană și medicament pentru suflet. ”Așa cum trupul are nevoie de hrană pentru a supraviețui, la fel și sufletul are nevoie de rugăciune pentu a fi viu. Așa cum pentru a vindeca trupul, atunci cînd se îmbolnăvește, alergăm la spital pentru a ne adresa medicului și a primi tratamentul necesar, la fel și pentru a vindecă rănile cele pricinuite de păcat ale sufletului să venim neîntîrziat la Sfînta Maica noastă – Biserica, să ne spovedim duhovnicului și, luînd dezlegare, să primim din medicamentul Vieții Veșnice – Sfînta Împărtășanie” – a menționat Ierarhul în cuvîntul Său. Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

Slujba cunoscută sub numele de Liturghia darurilor mai înainte sfinţite este de fapt un ritual de împărtăşanie dezvoltat prin îmbinarea vecerniei cu unele elemente ale Sfintei Liturghii. Cu toate că nu se aduce jertfa cea fără de sînge şi nu se sfinţesc darurile de pîine şi vin, ea poartă denumirea de Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea cu Sfintele Taine.

În prezent Liturghia darurilor mai înainte sfinţite este o slujbă specifică Postului Mare putîndu-se săvîrşi în zilele de peste săptămînă (de luni pînă vineri) cu excepţia zilelor aliturgice, a sărbătorii Buneivestiri şi a Joii şi Sîmbetei Mari. Citeşte mai departe >>>

Daruri pentru vieţuitorii Mănăstirii „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

În prima zi a Postului Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a adus în dar celor 15 vieţuitori ai mănăstirii „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ, cîte o bucată de stofă pentru confecţionarea veşmintelor monahale. Oferind aceste cadouri, Prea Sfinţia Sa a cerut monahilor pomenirea în sfintele lor rugăciuni, mulţumindu-le totodată pentru nevoinţele şi ascultările pe care le duc de zi cu zi în sfînta mănăstire, rugîndu-se pentru pacea, bunăstarea şi mîntuirea întregii lumi. Prea Cuviosul părinte stareţ, arhimandritul Damian, a mulţumit la rîndul său, în numele întregii obşti, Ierarhului pentru atenţia şi grija părintească ce o poartă aşezămintelor monahale din cuprinsul Eparhiei şi mai ales pentru bucuria de a fi în mijlocul obştii monahale de aici, săvîrşind sfintele slujbe. Citeşte mai departe >>>

Slujba Canonului Sfîntului Andrei Criteanul la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în seara zilei de luni, 27 februarie, slujba Canonului Sfîntului Andrei Criteanul şi a Pavecerniţei Mari la mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. Alături de obştea monahală, la rugăciune au luat parte mai mulţi închinători ai sfîntului aşezămînt.

La finalul serviciului divin, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. „Canonul de pocăinţă al Sfîntului Andrei Criteanul este oglinda sufletului fiecărui creştin. Printr-o interpretare duhovnicească a Sfintei Scripturi, sufletul fiecărui credincios rătăcit în vîltoarea vieţii, sfîşiat de dorul după Dumnezeu, de Care s-a despărţit prin păcat, este îndreptat prin pocăinţă către Izvorul cel nesecat al neprihănirii, păcii şi bucuriei întru Duhul Sfînt ” – a subliniat Ierarhul. Prea Sinţia Sa a îndemnat credincioşii să profite din plin de acest moment binecuvîntat pentru pocăinţă şi părere de rău cu lacrimi pentru păcatele săvîrşite, nelipsind nici o seară de la citirea acestui canon. Citeşte mai departe >>>

A început Postul Mare

 

Începînd de astăzi, luni, 27 februarie, Biserica Ortodoxă a intrat în perioada Postului Mare sau a Postului Paștelui – o perioadă de introspecție, de cugetare la Cele Înalte, o perioadă în care dreptmăritorii creștini își intensifică nevoințele spirituale prin înfrînare de la mîncăre și băutură, prin rugăciuni și pocăință cu lacrimi, prin practicarea faptelor milei sufletești și trupești, prin deasa împărtășire cu Sfintele Taine, spre a primi cu inimă curată Lumina Dumnezeiescului praznic al Învierii Domnului.

În dimineața zilei de luni, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a rugat la slujbele rînduite de Sfînta Biserică pentru această perioadă a postului (a Miezonopticii, Utreniei, Ceasurilor și Vecerniei) împreună cu slujitorii și enoriașii Catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica ”Sf. Treime” din satul Zăicani, raionul Rîșcani

 

Tot în Duminica Iertării, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica ”Sf. Treime” din satul Zăicani, raionul Rîșcani. Aici Prea Sfinția Sa a luat cunoștință de lucrările de reparație și amenajare ce s-au încheiat aici toamna trecută și a discutat cu părintele paroh, protoiereul Ioan Gînju, care este și blagocin al Bisericilor din raionul Edineț, despre pregătirea sfintelor lăcașuri din blagocinie pentru Sfîntul și Marele Post. Citeşte mai departe >>>

În Duminica Iertării, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie în biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din satul Brătușeni, raionul Edineț

 

Credincoșii bisericii ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din localitatea Brătușeni, raionul Edineț, în frunte cu slujitorii sfîntului lăcaș – preotul paroh, protoiereul Victor Babisanda, protoiereul Vasile Iarovoi și protoiereul Serghei Grosu,  au avut bucuria ca, în Duminica Iertării (a izgonirii lui Adam din Rai), să-l aibă în mijlocul lor pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Pericopa evanghelică a sărbătorii a fost explicată de protoiereul Dionisie Lupașco, parohul biserii ”Sf. Gheorghe” din satul Șofrîncani, raionul Edineț. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba Te Deum-ului de sănătate pentru slujitorii și poporul dreptcredincios din această localitate. Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Teofan Zăvorîtul – Predică la Duminica Iertării

 

“Adu-ti aminte de unde ai cazut!” Asa ii spune Domnul ingerului Bisericii din Efes in Apocalipsa lui Ioan Teologul. Adu-ti aminte, insa nu cu usuratate si cu nepasare, ci in asa chip incat sa afli in aceasta imbold spre pocainta si intoarcere la faptele bune de mai inainte. Adu-ti aminte de unde ai cazut si pocaieste-te si fa faptele cele dintai (Apoc. 2,5). Iata, aceasta porunca ar trebui insuflata neincetat fiecarui om si intregii omeniri cazute. Adu-ti aminte de fericirea dintru inceput a celor intai-ziditi, fericire mare si cu neputinta de povestit, care a fost pierduta prin cadere si prin aceasta sa starnesti in tine ravna si grija de a te ridica si a redobandi ceea ce ai pierdut. Bolnavul, de pilda, aducandu-si aminte de placuta stare a sanatatii, doreste mai cu osardie insanatosirea; cel robit, amintindu-si bucuria libertatii, cauta eliberarea; cel saracit, amintindu-si de tihna indestularii, foloseste toate mijloacele pentru a se imbogati din nou. Cred ca nimeni n-ar fi nepasator si lenevos de mantuirea sa daca nu i s-ar imputina aducerea aminte de acest fapt;ce bine era inainte de cadere si ce rau am ajuns dupa cadere!

Bineinteles, aceasta aducere aminte ne-ar putea arunca in deznadejde daca nu am avea la indemana mijloacele de a ne indrepta starea: dar iata, bunatatea cea grijulie a lui Dumnezeu a randuit pe pamant chip de ridicare si l-a apropiat de noi – chip de ridicare pe care ne putem bizui, pe care multi l-au incercat deja si care si-a aratat in privinta lor puterea sa cea minunata. In starea in care ne aflam, aducerea aminte de starea din care am cazut este acelasi lucru cu starnirea setei cand inaintea ochilor se afla un izvor de apa curata ori starnirea foamei cand inaintea ochilor se afla un ospat imbelsugat. Si iata scopul cu care ni se infatiseaza in fiecare an, inainte de inceputul Marelui Post, istoria caderii protoparintilor. Prin aceasta ni se spune :

Amintiti-va cum erati inainte, cum v-ati facut acum si umpleti-va de ravna pentru ridicarea din aceasta stare! Iata, acum este vremea bineprimita; iata, acum este ziua mantuirii!” Citeşte mai departe >>>