Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 52
Pagini vizitate: 88
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 120
Pagini vizitate: 295

Slujbă arhierească în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineț

 

 

În ziua de miercuri din săptămîna luminată, Prea Sfințitul Nicodim a fost prezent în Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineț, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preotul paroh al acestei biserici, prot. mitr. Alexei Tanaseiciuc, și un sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Edineț 1. În tradiționalul cuvînt rostit la sfîrșitul slujbei, vladîca Nicodim a felicitat tot poporul adunat la slujbă cu sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos și pe părintele paroh al acestei biserici, apreciindu-i în mod deosebit înaltele sale calități de om înduhovnicit și bun chivernisitor al podoabei Casei lui Dumnezeu. La rîndul său, prot. mitr. Alexei Tanaseiciuc a mulțumit Prea Sfinției Sale pentru această vizită pastorală și frumoasa slujbă arhierească la care au avut ocazia să se roage enoriașii săi. Citeşte mai departe >>>

A avut loc slujba de binecuvîntare pentru începutul lucrărilor de construcție a noii Catedrale Episcopale în orașul Edineț

 

 

Ziua de marți din săptămîna luminată a fost marcată de un eveniment de importanță istorică pentru creștinii din orașul Edineț, dar și pentru cei din întreg cuprinsul eparhiei de nord. Prea Sfințitul Nicodim, în prezența tuturor clericilor din episcopia noastă, a oficiat în după amiaza zilei o slujbă de binecuvîntare pentru începerea construcției noii Catedrale Episcopale ce va purta hramul în cinstea Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare. La eveniment au luat parte persoane din administrația publică locală a orașului, ctitori și binefăcători ai Episcopiei de Edineț și Briceni, creștini din oraș și alte localități din cuprinsul eparhiei. În cadrul solemnității, vladîca l-a binecuvîntat și i-a încredințat domnului Iurie Cucuta, directorul SRL ”Constructorul” din or. Edineț, efectuarea lucrărilor de construcție a catedralei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni

 

 

Cu prilejul hramului mănăstirii de maici ”Învierea Domnului ” din orașul Briceni, în a treia zi de Paști, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat în acest sfînt așezămînt slujba Sfîntei Liturghii. La această slujbă solemnă au participat treizeci de preoți și trei diaconi din cuprinsul eparhiei noastre, dar și o mulțime de credincioși, atît din orașul Briceni, cît și din localitățile învecinate. În cadrul Serviciului divin, stareța mănăstirii, monahia Daniila, a fost hirotesită în treapta de egumenă, înmînîndu-i-se toiagul și fiind decorată cu dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. După încheierea Sfintei Liturghii a urmat slujba de sfințire a clopotniței mănăstirii și a copiei icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului – „Prodromița” – din Sfîntul Munte Athos, adusă și donată de duhovnicul maicii starețe – protoiereul mitrofor Agatonic Potoroacă. Citeşte mai departe >>>

În cea de a doua zi după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul NICODIM a liturghisit alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Conform unei tradiţii frumoase, în a doua zi a Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană se adună toţi Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru a oficia slujba praznicală. Astfel Înalt Prea Sfinției Sale Mitropolitului Vladimir i-au coliturghisit PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești, PS Sava de Tiraspol și Dubăsari și PS Nicodim de Edineț și Briceni.

Cântarea „Hristos a Înviat!" a răsunat în inima fiecărui rugător, ÎPS Mitropolit Vladimir binecuvântând slujitorii şi credincioşii să parcurgă creştineşte această Săptămână Luminată. Întâistătătorul i-a îndemnat pe toţi să se bucure de Înviere şi să încerce să reînvie în suflet mai multă credinţă, nădejde şi dragoste.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o numeroasă procesiune în frunte cu arhiereii a înconjurat Catedrala de trei ori cu citirea din Evanghelie.

Mai târziu Vlădica Vladimir a vorbit binecredincioasei adunări din pragul Catedralei Mitropolitane, felicitând pe toți cu Sărbătoarea sărbătorilor, dorind pace, liniște și lumină în suflet tuturor, după care a mulțumit Prea Sfințiților Episcopi pentru că au binevoit ca în acesastă zi să împărtășească bucuria Învierii Domnului cu creștinii din capitală. ÎPS Mitropolit Vladimir a mai urat confraților arhierei ca marele praznic al Învierii să fie spre mântuire atât Prea Sfințiţilor, cât și creștinilor încredințați pentru păstorire. Citeşte mai departe >>>

“Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7)

 

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mîntuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32), ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti sunt acelea care ne vor deschide porţile fericirii veşnice (Matei 25, 34-40).

În cinstea Luminatului Praznic al Învierii Domnului şi cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, în Eparhia de Edineţ şi Briceni s-a desfăşurat o amplă acţiune de caritate. Blagocinii au organizat ca în fiecare parohie să se colecteze ajutoare din produse alimentare, ca mai apoi, în ziua Învierii Domnului, să fie repartizate acelor creştini care n-au avut acces pe deplin de a se îndulci din bucuria Sărbătorii. Aceste daruri au fost repartizate la azilurile de bătrîni, spitalele, orfelinatele, penitenciarele ce sunt amplasate pe teritoriul Eparhiei de Edineţ şi Briceni. Preoţii au rămas şi ei satisfăcuţi sufleteşte că în această Măreaţă Zi au putut aduce în inimile oamenilor mai trişti ca noi raze de bucurii duhovniceşti.

Dumnezeu îi va milui pe cei milostivi la judecata de apoi, adică le va ierta mulţime de păcate, precum spune Sfîntul Apostol Iacov: “Judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii” (Iacov 2, 13); sau cum zice Sfîntul Apostol Petru: “Dragostea acoperă mulţime de păcate” (Petru 4,8).

 

Protoiereu Ioan Gînju

Preşedintele Comisiei de Caritate

Învierea Mântuitorului serbată în Eparhia de Edineț și Briceni

 

 

          Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, PS Nicodim, episcop de Edineț și Briceni a oficiat slujba praznicală în catedrala episcopală din Edineț. La această slujbă au participat clericii catedralei și un impunător număr de enoriași. La miezul nopții Vladîca a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și stăruința IPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. În cadrul slujbei pascale s-au citit pastoralele pascale ale Patriarhului nostru, Prea Fericitului Kiril, a Întîi Stătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir și a păstorului nostru, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În încheierea serviciului divin PS Nicodim a rostit pentru slujitori și creștini un solemn cuvînt de felicitare cu prilejul Sărbătorii Sărbătorilor și a oferit tuturor celor prezenți cîte un cadou simbolic în cinstea Învierii. A urmat apoi sfintirea tradiționalelor bucate aduse de creștini în ziua de Paști la Biserică: cozonacul, pasca și ouăle roșii. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Praznicul Sfintei Învieri a PS NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni

Har, bucurie, pace şi milă de la Dumnezeu Cel în Treime preaslăvit – Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, iar de la noi părintească binecuvântare.

Iubiţi slujitori ai sfintelor altare, drept-măritori creştini!

Cu luminarea de Paşti în mână şi cu bucuria şi lumina Învierii în suflet, mă adresez tuturor celor adunaţi în sfintele biserici, cu salutarea pascală: HRISTOS A ÎNVIAT!

Citeşte mai departe >>>

Săptămâna Patimilor – ultima treaptă a urcușului nostru spre Înviere

 

Saptamîna patimilor reprezintă ultima treaptă a urcuşului nostru duhovnicesc din Postul Mare spre Înviere. În aceste zile Biserica Ortodoxă recapitulează cu post mai aspru şi rugaciuni deosebite Patimile şi suferinţele pe care şi le-a asumat de bună voie Mîntuitorul Hristos pentru mîntuirea noastră. Fiecare zi are un înțeles și un mesaj foarte clar si adânc.

 Primele trei zile sunt numite mari și sfinte deoarece ele subliniază caracterul eshatologic al Săptămînii Patimilor, în sensul că Luminata Înviere pe care o vom sărbători peste cîteva zile este doar o pregustare aici și acum a Împărăției ce va să vină.     

Astfel în Sfînta și Marea Luni se face amintirea fericitului Iosif cel preafrumos și a smochinului care s-a uscat la Cuvîntul Domnului. După cum ne mărturisește sinaxarul acestei zile, Iosif este prototip al lui Hristos, deoarece ca și el, Domnul a fost invidiat de iudei, a fost vîndut de ucenicul său pentru treizeci de arginți, a fost închis în groapa întunecoasă a mormântului. Sculându-Se de acolo prin El însusi, împărățește peste Egipt, adică peste tot păcatul, îl învinge cu putere și, ca un iubitor de oameni, ne răscumpără prin darea hranei celei de taină, dându-Se pe El însuși pentru noi și hrănindu-ne cu pâine cerească. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM. Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru marea mulțime de rugători care au hotărât în această zi să dea Slavă și cinste lui Dumnezeu. Predica și cuvântul de felicitare al Prea Sfințitului NICODIM a fost adresat cu multă dragoste poporului dreptmăritor și oasepților din alte orașe care au ales să se roage alături de Episcopul de Edineț și Briceni: ”O mare mulțime de oameni a ieșit înaintea Mântuitorului Hristos în această zi, ținând în mâini frunze de palmier și strigând Osana. O primire demnă de un Adevărat Împărat. Vestea că Iisus înviase pe Lazăr se răspândise cu viteza fulgerului printre iudei. Oamenii își aruncau hainele înaintea Sa, cântau și dănțuiau de bucurie.
Astăzi și noi ținem în mâini crengi de salcie și ne bucurăm, pentru că așa cum El a intrat în Ierusalim cu atâția ani în urmă, noi Îl așteptăm să-Și facă intrarea victorioasa în inimile noastre și astfel, împreună cu El, să intrăm cu toții în Săptămâna Mare. Citeşte mai departe >>>

Sâmbăta lui Lazăr la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din Orhei

În cea de-a VI-a Sâmbătă a Sfântului și Marelui Post, când Biserica Ortodoxă săvârșește pomenirea Dreptului Lazăr cel a IV-a zi înviat din morți, Prea Sfințitul NICODIM a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Totodată, în timpul Sfintei Liturghii s-a săvârșit și pomenirea nou adormitei roabei lui Dumnezeu Oxana, care mai mulți ani a slujit Biserica Ortodoxă în funcția de Director a Complexului de Edituri a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care se află în ascultarea Prea Sfințitului NICODIM! În timpul predicii Sale, Vladâca a ținut să accentuieze viabilitatea acestei femei, stăruința ei de a executa toate sarcinile puse înainte și dorința ei de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor prin ascultarea sa! Dumnezeu să o ierte și să o odihnească cu drepții!

Citeşte mai departe >>>

A avut loc Adunarea Generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni

Sub Președinția Arhiereului locului, în data de 15 aprilie 2011 a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor Bisericii Ortodoxe din Episcopia de Edineț și Briceni! Adunarea Episcopiei a fost prilejuită în primul rând de apropierea celei mai înălțătoare sărbători – Învierea Domnului, cât și de Sfințirea noului depozit eparhial, care și-a deschis activitatea în această zi.

În cadrul Adunării, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a ținut să accentuieze mai multe aspecte ale slujirii preoților din această deosebit de importantă perioadă a anului bisericesc. S-a discutat asupra programului liturgic din Săptămâna Patimilor cât și despre Slujba Învierii și nuanțele liturgice specifice perioadei date. De asemeni, nu sa trecut cu vederea și Paștele Blajinilor, analizându-se tradițiile locale. Citeşte mai departe >>>

Denia Dumnezeieștilor Patimilor din cea dea V-a Duminică a Sfântului și Marelui Post săvârșită în Mănăstirea Călărășeuca

 În seara duminicii a V-a a Sfîntului şi Marelui Post, Prea Sfînţitul Nicodim a săvîrşit după tradiţie Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărăşeuca, raionul Ocniţa.

În cuvîntul Său de învăţătură, Prea Sfinţitul Episcop a vorbit  despre mîntuitoarele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos îndemnîndu-i pe toţi cei prezenţi la rugăciune să fie alături de Hristos în drumul patimilor spre Golgota neamului omenesc şi să priveghem neîncetat în post şi rugăciune împărtăşind durerile patimilor, moartea, îngroparea şi nespusa bucurie a Învierii. Citeşte mai departe >>>