Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 135
Pagini vizitate: 1718
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 168
Pagini vizitate: 1069

Scrisoare de mulţumire Prea Sfinţitului Nicodim

Colectivul Tipografiei Bisericii Ortodoxe din Moldova din oraşul Orhei, în frunte cu doamna director, Vera Lihovid, aduce calde şi sincere mulţumiri Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, pentru generosul cadou oferit cu prilejul luminatelor sărbători pascale care se apropie. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască multă sănătate, har şi înţelepciune în păstorirea clerului şi drept-măritorilor creştini din de Dumnezeu binecuvîntata Eparhie ce V-a fost încredinţată.

Întru mulţi ani Stăpîne!

Colectivul Tipografiei Bisericii Ortodoxe din Moldova

ANUNȚ !

 

Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni și Magazinul bisericesc de pe lîngă Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei propun spre vînzare Evanghelii de format A3 și A4, copertate metalic, într-o excepțională ținută artistică și grafică, executate la Întreprinderea de producere a obiectelor de cult a Bisericii Ortodoxe Ruse – ”Sofrino”. Pentru detalii Vă puteți adresa la:

Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni – or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel.: 060767594; 078020801.

Magazinul Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” – or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel.:  0(235)-20354. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a avut o întrevedere la sediul eparhial cu finanțatorii proiectului ”Ajutorul creștin pentru Moldova”

 

La 28 martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut o întrevedere la sediul eparhial cu doamna Lilia Bulat, președintele Asociației Obștești ”Ajutorul creștin pentru Moldova”, precum și cu domnii Per Söderberg și Aarno Lahtinen, finanțatorii proiectului ”Ajutorul creștin pentru Moldova”. Ierarhul a adus sincere mulțumiri înalților oaspeți pentru disponibilitatea de a acorda susținere și ajutor păturilor social-vulnerabile ale populației din țara noastră, în colaborare cu Biserica Ortodoxă din Moldova, și în special pentru implementarea programului ”Abilitarea tinerilor în participarea și promovarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru bătrîni” în zece parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni. În cadrul întrunirii a fost precăutată și posibilitatea realizării în cadrul parohiilor din eparhia noastră a programului de prevenire a violenței domestice. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IV-a a Postului Mare Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

 

În Duminica a IV-a a Postului Mare, a Sfîntului Ioan Scărarul, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Liturghia Sfîntului Vasile cel Mare în Catedrala ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, înconjurat de un sobor de preoți din care a făcut parte protoiereul Vasile Saracuța, blagocin al raionului Briceni și paroh al sfîntului locaș, protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, și protoiereul Simeon Cucuietu, slujitor al Catedralei ”Acoperămîntul Maicii Domnului”. Alături de mulțimea credincioșilor, la serviciul divin a fost prezent și primarul localității, domnul Mihail Gnatiuc. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc dirijat de Dumitru Buga.  La finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Te Deum pentru sănătatea slujitorilor Catedralei și a enoriașilor parohiei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni. Citeşte mai departe >>>

Cuvânt la Duminica a IV-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)

 

Prăznuim acum pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Ioan Scărarul. Sfântul Ioan făcea parte dintr-o familie de mare vază şi a primit o educaţie înaltă pentru acele vremuri, dar încă din tinereţea sa a lepădat toate şi a mers în muntele Sinai, vieţuind patruzeci şi cinci de ani în pustie, la poalele acestui munte.

Biserica fericeşte pomenirea lui, fiindcă el a scris o carte de mare însemnătate pentru toată lumea creştină, care se cheamă „Scara”, în această carte, Sfântul Ioan înfăţişează învăţătura despre toate virtuţile creştineşti şi mijloacele de a urca pe treptele lor spre desăvârşire. Despre această sfântă carte s-ar putea spune foarte multe, dar astăzi vom vorbi despre ceea ce ne poate ridica foarte mari piedici în calea spre mântuire: despre cuvânt. Sfântul Apostol Iacov vorbeşte despre limba noastră, despre cuvântul nostru, astfel: Limba mic mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte! Puţin foc mult codru aprinde: foc este şi limba, lume a fărădelegii. Limba îşi are locul ei între toate mădularele noastre, dar spurcă tot trupul şi aruncă în foc drumul vieţii, după ce a fost aprinsă ea însăşi de focul gheenei (Iac. 3, 5-6). Incendiul ne mistuie avutul, aduce în inimile noastre mare tulburare şi frică – şi iată că Sfântul Apostol Iacov compară cu incendiul limba noastră neînfrânată. Toată viaţa noastră va deveni neliniştită şi dureroasă, fiindcă limba rea şi necredincioasă este aprinsă de focul gheenei. Citeşte mai departe >>>

Recunoștință slujitorilor altarului pentru îndeplinirea binecuvîntării arhierești

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează calde mulțumiri protoiereului Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, și slujitorilor Catedralei – protoiereului Gheorghe Ganea și protoiereului Ioan Cernea, pentru îndeplinirea binecuvîntării arhierești dată în cadrul Adunării generale a preoților din 20-21 martie 2012 cu privire la implicarea bisericilor Eparhiei în activitățile filantropice și sociale. Citeşte mai departe >>>

Slujba Privegherii la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț


În ajunul Duminicii a IV-a a Postului Mare, sîmbătă seara, începînd cu ora 16.00, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei și în prezența credincioșilor, slujba Privegherii. În cadrul Polieleului, Ierarhul a miruit cu untdelemn sfințit credincioșii. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În sîmbăta săptămînii a IV-a a Sfîntului și Marelui Post al Paștilor, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit soborul slujitorilor Catedralei. În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul a rostit ectenia pentru cei adormiți, rugîndu-se ca mila lui Dumnezeu să se reverse asupra tuturor celor ce s-au săvîrșit întru dreapta credință, părinți și frați ai noștri, pomeniți tradițional în această zi. Mai mulți enoriași s-au împărtășit cu Sfîntul Trup și Sînge al Mîntuitorului. Citeşte mai departe >>>

Recunoștință slujitorilor altarului pentru îndeplinirea binecuvîntării arhierești

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresează calde mulțumiri protoiereului Ghenadie Dascăl, adjunct al blagocinului raionului Edineț și paroh al bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Văratec, raionul Rîșcani, și protoiereului Victor Turea, președente al Departamentului eparhial financiar-economic și paroh al bisericii ”Sf. Grigorie Teologul” din satul Colicăuți, raionul Briceni, pentru îndeplinirea binecuvîntării arhierești dată în cadrul Adunării generale a preoților din 20-21 martie 2012 cu privire la implicarea bisericilor Eparhiei în activitățile filantropice și sociale.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat vineri, 23 martie 2012, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, Edineț, înconjurat de un sobor de preoți din care au făcut parte arhimandritul Damian (Burlacu), starețul sfîntului așezămînt, protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, slujitorii mănăstirii.

La final, monahii, ascultătorii și închinătorii prezenți la slujbă s-au împărtășit cu Sfintele Taine. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

Sfinții 40 de Mucenici sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă, în fiecare an, pe data de 9/22 martie. Acești mucenici au trăit în vremea împăratului Licinius (308-324), prigonitor al creștinilor. Sfinții 40 de Mucenici erau soldați creștini și făceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia. Aflînd despre credința lor, Agricolae, guvernatorul Armeniei, i-a silit să se închine idolilor. Refuzînd, au fost întemnițați timp de 8 zile, bătuți cu pietre și ademeniți cu daruri. În cele din urmă, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei. Unul din cei 40 a cedat și a ieșit din lac, dar a murit pe loc. I-a luat însă locul un soldat. În acea noapte s-au petrecut mari minuni: apa lacului s-a încălzit, gheața s-a topit și 40 de cununi strălucitoare au pogorît asupra mucenicilor. În zori, au fost scoși vii din lac, li s-au zdrobit fluierele picioarelor și au fost lăsați să-și dea sufletele. Rămășițele lor au fost arse, iar cenușa aruncată în lac. Moaștele lor au fost răspîndite la diverse biserici din spațiul ortodox.

În ziua acestui praznic, Prea Sfințitul nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorulor sfîntului locaș și în prezența mulțimii credincioșilor. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a vizitat șantierul viitoarei biserici din satul Mihăileni, raionul Briceni

 

În după-amiaza zilei de 21 martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a efectuat o vizită de lucru la șantierul viitorului sfînt locaș din satul Mihăileni, raionul Briceni, deservit de protoiereul Gheorghe Grițco, parohul bisericii ”Sf. Nicolae” din localitatea Hlinoaia, raionul Edineț. Aici Prea Sfinția Sa, luînd cunoștință de fragilitatea actualei construcții și în urma consultărilor cu ctitorul principal, domnul Gheorghe Bîrlădeanu, cu domnul arhitect Victor Bodeanu și cu primarul localității, domnul Radislav Cotiujanschii, a binecuvîntat demolarea, consolidarea fundației și rezidirea noii biserici după un nou proiect cu respectarea tuturor standardelor de calitate și securitate. Citeşte mai departe >>>