Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 138
Pagini vizitate: 315
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 156
Pagini vizitate: 465

La 1 februarie 2012, Sanctitatea Sa Kiril aniversează trei ani de la întronizarea Sa ca Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii

La 1 februarie 2012, Sanctitatea Sa Kiril aniversează trei ani de la întronizarea Sa ca Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii. Cu acest prilej în Catedrala Hristos Mântuitorul din orașul Moscova a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească.

Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse i-au coliturghisit: Mitropolitul de Sankt-Petersburg şi Ladoga, Vladimir; Mitropolitul de Minsk şi Slutsk, Filaret; Mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna, Iuvenalie; Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir; Mitropolitul de  Astana şi Kazahstan, Alexandru; Mitropolitul de Asia Centrală, Vichentie; Mitropolitul Ilarion, presedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești, Mitropolitul Americii de Est şi New York, Ilarion, Întâistătătorul Bisericii Ruse din Afara Graniţelor; Mitropolitul de Odesa şi Izmail, Agafanghel; Ierarhi din cuprinsul Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Gherasim de Zugdidi şi Tsaiș (Biserica Ortodoxă Georgiană), Episcopul Nectarie de Carpasia (Biserica Ortodoxă a Ciprului), reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Locale de pe lîngă Scaunul Patriarhal de la Moscova – Mitropolitul Atanasie de Cirena (Biserica Ortodoxă din Alexandria); Arhiepiscopul de Philippopolis Nifon (Biserica Ortodoxă Antiohiană); Arhimandritul Stefan (Dispirakis) (Biserica Ortodoxă Ierusalimiteană); Arhimandritul Teoctist (Dimitrov) (Biserica Ortodoxă Bulgară); Protoiereul Alexie Iușcenko (Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei); Shiarhimandritul Ilie (Nozdrin); Arhimandritul Isidor (Minaev), şeful Misiunii Duhovnicești Ruse din Ierusalim; Protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii pentru or. Moscova; Protoiereul Mihail Ryazantsev,  chelarul Catedralei Hristos Mîntuitorul; Protoiereul Alexandru Ganaba, secretar al administraţiei eparhiale a Moscovei; Protoiereul Dimitrie Smirnov, președinte al Departamentului Sinodal pentru cooperare cu Forţele Armate şi Instituțiile de Drept; Protoiereul Vsevolod Chaplin, președinte al Departamentului Sinodal pentru relațiile dintre Biserică şi Societate; Protoiereul Nicolae Balashov, vice-preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești; Egumenul Filaret (Bulekov), vicepreşedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești; Ieromonahul Antonie (Sevriuk), parohul bisericii stavropighiale în cinstea Sf. Ecaterina Romana; stareții mănăstirilor stavropighiale, clerici din or. Moscova.

Din partea eparhiei noastre, la serviciul divin a luat parte Prea Sfințitul NicodimEpiscop de Edineț și Briceni, însoțit de secretarul eparhial, Protoierul Adrian Cotelea.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a participat marți, 31 ianuarie 2012, la emisiunea ”Архипастырь” difuzată de postul ortodox de televiziune ”Soyuz” (video)

Mesajul de Condoleanță al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Părinte FILARET

 

Cu multă tristeţe am primit vestea trecerii din această viaţă a surorii Noastre Eugenia Cuzmin, femeii care a dat naștere Prea Cuviosului Părinte FILARET (Cuzmin), Starețul Sfintei Mănăstiri cu Hramul "Adormirii Maicii Domnului" din s.Căpriana.

Plecarea ei dintre noi înseamnă o grea pierdere pentru întreaga familie Cuzmin, care trăiește astăzi această pierdere cu o durere profundă, care nu poate fi alinată decât prin rugăciune şi prin comemorare pioasă şi recunoscătoare a tot ceea ce nou adormita Eugenia a dăruit de-a lungul întregii sale vieţi.

În aceste moment, când sufletul nou adormitei Eugenia merge în lumina cea neapusă a Împărăţiei Cerurilor, ne rugăm Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească sufletul ei în ceata sfinţilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit.

 

Veşnică ei pomenire din neam în neam!

 

Cu părinteşti condoleanţe şi binecuvântări pentru Prea Cuviosul Părinte Filaret, dar și pentru întreaga familie,

† N I C O D I M
Episcop de Edineț și Briceni

Organizaţia germană de caritate Hilfe fur Osteuropa a acordat ajutor material pentru cîteva familii social vulnerabile din Orhei

 

În perioada 23-25 ianuarie, cît s-a aflat într-o vizită de lucru în Germania, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a dus tratative cu organizaţia germană de caritate „Hilfe fur Osteuropa” pentru a obţine un ajutor pentru spitalul raional Edineţ. În viitorul apropiat se aşteaptă sosirea unei delegaţii din Germania, care se va informa privitor la situaţia în care se află spitalul şi suportul de care are nevoie. Totodată Prea Sfinţia Sa a adus şi un mic ajutor bănesc pentru cîteva familii şi copii orfani din raionul Orhei, care se află de mai mult timp în atenţia şi grija părintească a Prea Sfinţiei Sale, dar şi a organizaţiei amintite mai sus. Toţi cei care s-au bucurat de acest suport material au exprimat recunoştinţă şi mulţumiri membrilor organizaţiei filantropice germane, care sînt alături de nevoile lor în momentele dificile ale vieţii, şi Prea Sfinţitului Nicodim, care a adus şi a distribuit acest ajutor. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Sfînta Liturghie la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica lui Zaheu Vameşul Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul de slujitori şi în prezenţa enoriaşilor sfîntului locaş. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei, dirijat de doamna Raisa Racu. Pericopa evanghelică a zilei a fost explicată de către protoiereul Alexandru Fîrfa, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae”.

După Sfînta Liturghie a urmat slujba Te Deum-ului şi cuvîntul de povăţuire duhovnicească al Ierarhului. Pornind de la textul evanghelic al zilei, care descrie întîlnirea vameşului Zaheu cu Mîntuitorul Hristos, Prea Sfinţitul Nicodim a îndemnat credincioşii ca în zilele de duminici şi sărbători să părăsească pentru o clipă tumultul vieţii pămînteşti pentru a înalţa cugetul spre cele sfinte şi a-l cauta cu toată rîvna pe Dumnezeu, căci El nu se lăsă mult timp aşteptat, intrînd în casa înimii fiecăruia pentru a aduce pace, linişte şi mîntuire sufletească. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița

 

În Duminica după Botezul Domnului, mulțimea credincioșilor de la biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Ocnița, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Nicolae Popa, au primit cu multă căldură vizita Chiriarhului Eparhiei de Edineț și Briceni. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc, dirijat de Dumitru Buga. După Sfînta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de sănătate pentru părintele paroh, ctitorii șipoporul binecredincios din această localitate.

La sfîrșitul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit către obștea dreptmăritoare un cuvînt de învățătură. Ierarhul a vorbit despre iubirea jertfelnică a Domnului Hristos, Care prin Sîngele Său a răscumpărat omenirea din păcat și din moarte și a întemeiat Biserica Sa cea Sfîntă, unde prin lucrarea neîncetată a harului dumnezeiesc se împărtășește fiecărui credincios această mîntuire. În acest sens, Vlădica a îndemnat creștinii ca în zilele de duminici și sărbători să părăsească toată grija cea lumească, trecătoare, și să îmbrățișeze preocuparea pentru lucrurile cele sfinte, înălțătoare, să-și îndeplinească conștiincios datoria față de sufletul cel nemuritor prin frecventarea sfintelor slujbe ale Bisericii și împărtășirea cu Sfintele Taine. Prea Sfințitul Nicodim a mai chemat credincioșii să-și adune toate eforturile pentru a continua și duce la bun sfîrșit acea lucrare binecuvîntată, spre slava lui Dumnezeu, pe care au început-o cu mai mult timp în urmă – construcția unui nou sfînt locaș, amplasat în curtea vechii biserici, care este din lemn.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Vineri 20 ianuarie, de praznicul Soborului Sfîntului Prooroc, Înainte-Mergătorul și Botezătorul Domnului Ioan, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, unde, în fruntea soborului slujitorilor sfîntului locaș, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu un cuvînt despre viața Sfîntului Ioan Botezătorul și despre necesitatea pocăinței s-a adresat credincioșilor, după citirea Sfintei Evanghelii, clericul superior al Catedralei, protoiereul Iulian Rusu.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba Tedeum-ului de sănătate pentru toți credincioșii ce-și poartă numele în cinstea acestui Mare Sfînt Prooroc, Înainte-Mergător al Domnului și propovăduitor al pocăinței, Ioan Botezătorul. La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care a evidențiat modelul de înfrînare, de rugăciune și de pocăință oferit nouă de Sfîntul Ioan Botezătorul, model pe care trebuie să-l urmăm și noi pentru a-l putea primi pe Dumnezeu în inimă, și a felicitat pe toți cei care-și sărbătoresc de acest praznic ziua ocrotitorului ceresc. Totodată, Ierarhul a îndemnat credincioșii să se roage mai mult în aceste zile și pentru duhovnicul mult îndrăgit de toți al Catedralei ”Sf. Nicolae” din Orhei, protoiereul Ioan Topală, care este acum internat în spital în legătură cu starea grea a sănătății. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

La 19 ianuarie Biserica Ortodoxă prăznuieşte Botezul Domnului nostru Iisus Hristos. Această zi reaminteşte momentul în care Mîntuitorul a fost botezat de Ioan în apele Iordanului la vîrsta de 30 de ani. Ea mai poartă şi denumirea de Epifanie – Arătare, căci în timpul botezului, prin pogorîrea Sfîntului Duh în chip de porumbel şi prin glasul Tatăui ceresc, ce a mărturisit despre Fiul, s-a descoperit lumii întregi Taina Sfintei Treimi: Tatăl iubitor naşte din veci pe Fiul Său şi purcede pe Duhul cel Sfânt care Se odihneşte în Fiul.

De acest mare praznic, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie şi slujba de sfinţire a Agheasmei Mari la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de slujitorii sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor. Printre enoriaşi, la serviciul divin a luat parte şi primarul oraşului Orhei, domnul Vitalie Colun.

După sfinţirea Agheasmei, Prea Sfinţitul Nicodim a felicitat credincioşii cu prilejul frumoasei sărbători, ce vine să încheie şirul sărbătorilor de iarnă, specificînd şi faptul că apele sfinţite în această zi au o deosebită putere înnoitoare, curăţitoare şi tămăduitoare. Ierarhul a mai îndemnat credincioşii să păstreze Agheasma cu multă purtare de grijă, la loc curat, şi să o consume spre înnoire şi spre sporirea harului dumnezeiesc, înnoind totodată viaţa şi lucrarea faptelor mîntuitoare. Citeşte mai departe >>>

Apel la solidaritate creștină și întrajutorare!

 

În creștinism iubirea față de Dumnezeu se exprimă prin iubirea și întrajutorarea aproapelui nostru. Sfînta Evanghelie ne spune că Însuși Dumnezeu, prin Fiul Său, se identifică cu fiecare om aflat în necaz sau strîmtorare, filantopia și caritatea fiind un test al credinței și al iubirii noastre de Dumnezeu și criteriul de bază al Înfricoșătoarei Judecăți a lui Hristos, la care ne dorim cu toții să dăm un răspuns bun: ”Căci flamînd am fost și Mi-ați dat să mănînc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat… Adevărat zic vouă, întrucît ați facut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei XXV, 35-40).

În dimineața zilei de 25 decembrie 2011, la orele 435, un devastator incendiu a mistuit în flăcările sale și a distrus casa parohială și întreaga avere a părintelui Gavriil Racoviță din satul Doltu, raionul Fălești. Din casă, așa cum puteți observa din filmulețul de mai sus, au rămas doar pereții și o parte din acoperiș, însuși părintele abia de reușind să se salveze împreună cu soția și cei trei copii mici ai săi numai cu hainele ce le aveau pe ei.

Citeşte mai departe >>>

Consiliul Eparhial s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012

 

În dimineața zilei de luni, 16 ianuarie, Consiliul Eparhial, sub conducerea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte, ce au fost discutate în cadrul adunării. S-a insistat din nou asupra disciplinei clerului și asupra curățeniei din sfintele locașuri. Fiecare blagocin și șef de sector a primit însărcinarea de a supraveghea ca în fiecare biserică să fie respectate normele de protecție antiincendiară. Ierarhul a mai readus în discuție obligativitatea rostirii predicii în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, și la finalul serviciului divin. Conform dispoziției prea Sfințitului Nicodim, anul 2012 va fi dedicat, în Eparhia de Edineț și Briceni, învățămîntului religios în școală și acțiunilor de caritate, fapt care a și fost adus la cunoștința președinților Departamentelor eparhiale respective. O atenție sporită se va acorda în acest an și cîntării în comun a credincioșilor la serviciile divine. În acest sens, la inițiativa Prea Sfințitului Nicodim, la ședința Consiliului Eparhial a fost aprobată o primă în sumă de 50.000 lei ce va fi acordată consiliului parohial al bisericii în care toate cîntările Sfintei Liturghii vor fi interpretate în comun de toți credincioșii prezenți la slujbă. Adunarea a mai discutat și mijloace de ajutorare a părintelui Gavriil Racoviță.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în biserica ”Sfinții Arhangheli” din localitatea Brînzeni, raionul Edineț

 

În Duminica dinaintea Botezului Domnului și a pomenirii Cuviosului Părinte Serafim de la Sarov, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Brînzeni, raionul Edineț, unde părinte paroh este protoiereul Victor Ambros, săvîrșind aici Sfînta Liturghie Arhierească. La serviciul divin, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un  sobor de preoți și diaconi și a participat un numar mare de enoriași. Un deosebit prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii brînzeneni l-a constituit prezența chivotelor cu părticele din moaștele Sfîntului Nicolae și ale Sfîntului Stelian, Ocrotitorul copiilor, aduse cu multă dragoste în această zi spre încinarea creștinilor de la biserica ”Sf. Nicolae” din satul Ruseni, Edineț, de către protoiereul Petru Moșneguțu. O predică la Sfînta Evanghelie a zilei și un cuvînt despre semnificația sărbătorii a rostit către credincioși starețul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu). Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a fost felicitat cu ocazia praznicului Sfîntului Vasile cel Mare și a Anului Nou de către cei mai mici slujitori ai săi

 

În seara zilei de 14 ianuarie 2012, ipodiaconii Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, au venit să-și felicite Ierarhul cu prilejul sărbătorii Sfîntului Vasile cel Mare, care este și hramul Catedralei Episcopale și a orașului Edineț, și cu ocazia Anului Nou. Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit slujitorilor săi mai mici pentru frumosul gest și a urat tuturor ca în noul an să sporească și mai mult dragostea pentru cele sfinte, rîvna pentru serviciile divine, să devină mai disciplinați și mai demni de slujirea pe care o îndeplinesc. Citeşte mai departe >>>

Pagina 155 din 179« Prima...153154155156157...Ultima »