Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 111
Pagini vizitate: 234
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 155
Pagini vizitate: 408

Slujbă arhierească la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ

 

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat în Duminica a XXVI-a după Cincizecime Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ, în fruntea soborului de slujitori ai Catedralei şi în prezenţa mulţimii credincioşilor. Cu binecuvîntarea Prea Sfinţiei Sale, după citirea Sfintei Evanghelii, preotul Adrian Postolache, cleric al Catedralei, a rostit un cuvînt ziditor de suflet.

La final, Ierarhul a adresat credincioşilor un cuvînt de învăţătură în care a explicat pericopa evanghelică a zilei despre vindecarea femeii gîrbove. Prea Sfinţia Sa a accentuat înţelesul duhovnicesc al acestei minuni săvîrşite de Mîntuitorul, subliniind necesitatea îndreptării noastre din gîrbovirea păcatelor, prin rugăciune şi post, pentru a ne îndrepta privirea de la cele lumeşti şi trecătoare spre cele duhovniceşti, îanlte şi veşnice.

La despărţire fiecare credincios prezent la slujbă a primit în dar din partea Ierarhului cartea Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii – Libertatea şi responsabilitatea: în căutarea armoniei. Citeşte mai departe >>>

La biserica ”Sf. Nicolae” din Ruseni, raionul Edineț, au fost aduse părticele din moaștele Cuviosului Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor

 

În dimineața zilei de 9 decembrie, cînd în Biserica Ortodoxă este cinstit Cuviosul Stelian Paflagonul, Ocrotitorul copiilor, un sobor de preoți și sute de creștini au mers în procesiune cu icoana Sfîntului Stelian de la biserica ”Sf. Nicolae” din localitatea Ruseni, Edineț, spre centrul satului, în preajma școlii, pentru a-l întîmpina pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaștele Cuviosului. Acest prilej de nespusă bucurie duhovnicească pentru credincioșii din localitatea Ruseni a fost posibil prin binecuvîntarea lui Dumnezeu și strădaniile părintelui paroh – protoiereul Petru Moșneguțu. O părticică din moaște a fost adusă din Sfîntul Munte Athos, iar o a doua – de la Mănăstirea Noul-Neamț, Chițcani. Racla cu părticele din moaște și icoana Cuviosului Stelian au fost puse spre închinare în biserica ”Sf. Nicolae” din Ruseni. Tot aici Prea Sfinția Sa a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Vasile Curuliuc, paroh al bisericii ”Sfinții Arhangheli” din comuna Viișoara, care a explicat credincioșilor pericopa evanghelică a zilei despre pilda talanților. Sfînta Liturghie a fost urmată de un Te Deum la icoana și racla cu moaștele Cuviosului Stelian. Citeşte mai departe >>>

La 26 noiembrie/9 decembrie Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Cuviosul Stelian Paflagonul

 

Unul dintre sfinţii cei mai apropiaţi copiilor este Sfîntul Stelian Paflagonul, considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, rîvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.

 Sfîntul Stelian s-a născut în secolul al IV-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

La o vîrstă potrivită, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfînt, el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, pentru a se adînci în rugăciune şi cunoaşterea lui Dumnezeu. A intrat într-o peşteră unde primea hrană de la înger. Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta, întorcîndu-se apoi la chilie pentru odihnă.

Pentru viaţa de curăţie şi rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit de darul tămăduirii. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Sfîntul Stelian a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi a fost copleşit de Duhul Sfînt. În ziua următoare, chipul său strălucea arătînd o bucurie profundă şi o linişte sufletească pe care nu o mai cunoscuse pînă atunci. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească la Mănăstirea „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ

 

În dimineaţa zilei de astăzi, 7 decembrie, de sărbătoarea Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a ultimului lot de noi antimise, destinate bisericilor din cuprinsul eparhiei, şi Sfînta Liturghie în Soborul Mănăstirii „Naşterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineţ. La serviciul divin a luat parte un sobor de preoţi din care a făcut parte arhimandritul Damian (Burlacu), stareţul mănăstirii, protoiereul Adrian Cotelea, secretarul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, slujitori ai mănăstirii, clerici din cuprinsul eparhiei. Răspunsurile la strană, interpretate psaltic, au fost oferite de ierodiaconul Paisie (Viscun), slujitor al acestui sfînt aşezămînt. În cadrul Sfintei Liturghii, monahul Antonie (Cantemir) a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Mănăstirii Zăbriceni.

La final, Prea Sfinţitul Nicodim a mulţumit tuturor pentru rugăciunea comună săvîrşită la sfinţirea antimiselor şi în timpul Tainei Sfintei Euharistii, apoi a adresat un cuvînt de felicitare şi povăţuire nou hirotonitului ierodiacon Antonie, oferindu-i în dar un set de Liturghiere. Citeşte mai departe >>>

Biserica ”Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii Călărășeuca și-a sărbătorit ocrotitorul

      

 

 Cu prilejul hramului de iarnă al bisericii ”Sfîntul Ierarh Mitrofan” a Mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca, raionul Ocnița, marți, 6 decembrie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit aici Sfînta Liturghie, înconjurat fiind de un impresionant sobor de preoți și diaconi. La serviciul divin a participat și o mulțime de credincioși, care au venit să-l cinstească astăzi pe ocrotitorul acestei sfînte mănăstiri. Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, după citirea Sfintei Evanghelii, un cuvînt de zidire duhovnicească a adresat credincioșilor adunați la slujbă arhimandritul Paisie (Cecan), starețul Mănăstirii Noul-Neamț, Chițcani.

După Sfînta Liturghie, soborul de slujitori în frunte cu Prea Sfințitul Nicodim și mulțimea credincioșilor au înconjurat în procesiune solemnă cu icoana Sfîntului Ierarh Mitrofan al Voronejului biserica mănăstirii și a fost săvîrșit un Te Deum de rugăciune către Sfîntul Mitrofan și către Binecredinciosul Cneaz Alexandru Nevskii, a cărui cinstire de asemenea se face în această zi. Citeşte mai departe >>>

Omul sfințește locul… Omagiu vrednicului de pomenire Episcop Dorimedont

     În 5 decembrie:

  ”Ne despărți o vale a Cuboltei,

Un sat fiind în ceață-nvăluit,

O vale ce primi pe fiul Jertfei, –

                                         atunci,-

O Sfîntă Cruce, – astăzi, – ne uni.

 

O sfîntă Cruce, ce-și umbrește fiii,

Se strîng, precum petale cad din flori.

Stăpîne, tu fusesei floarea, –

Iar noi petale-nmiresmate, pline de fiori…

 

Parfumul dragostei divine,

Lasatu-l-ai în Țara cea de Sus

Iar fapta jertfei, ce ne-a-nvățat și se lucra în  

                                                             tine, –

rămînă și în noi, pînă vom da Răspuns!..”

 

În ziua de 5 decembrie, cu toată negura timpului de afară, în locul unde rîul Cubolta își duce la vale îngustimea pe sub un podeț, într-o vale adîncă, a nins cu petalele dragostei divine, a nins cu noian de creștini, ce poartă în tainița sufletului lor amintirea vie și fapta reală, mărturia dragostei și plinătatea credinței Prea Sfințitului Dorimedont, a acestui Om ce a sfințit nordul.

Mulțime mare: copii micuți, mai măricei, de școală, tineri, maturi și vîrstnici, toți cu inima arzîndă de dragostea învățată de la Prea Sfințitul Dorimedont, s-au adunat sub Omoforul Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, călăuziți de Praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, în biserica ”Acoperemîntul Maicii Domnului” din satul Moșana, raionul Dondușeni, pentru a participa la o rugăciune comună de pomenire a Prea Sfințitului Dorimedont, primul Ierarh al Eparhiei de Edineț și Briceni, în cadrul Sfintei Liturghii și la slujba de sfințire a Memorialului ridicat în cinstea Sa la locul tragicului accident din seara zilei de 5 decembrie 2006.

Prea Sfințitul Dorimedont  a fost și este pentru noi  Apostolul care a păstorit nordul și care a învățat această zonă ”împăienjenită de secte”, după cum menționa Prea Sfințitul Nicodim, Episcopul de Edineț și Briceni. El ne-a învățat alfabetul Ortodoxiei și începutul faptei mîntuitoare a dăruirii unul pentru altul. Acest Om, prin jertfa sa, a înfipt o Sfîntă Cruce, care va umbri pe fiecare trecător, și ne-a lăsat mărturie a Izvorului Vieții, – o fîntînă, care va adăpa  setea oricărui muritor însetat. La ridicarea Memorialului în cinstea Episcopului Dorimedont a contribuit familia îndurerată, păstoriții de odinioară ai Prea Sfințitului, fiii duhovnicești și toți cei care au dragoste sinceră și curată de Dumnezeu și de aproapele.

Anii au trecut precum fila, zilele s-au strecurat precum picătura, iar dragostea a rămas mai vie, mai neclătinată și neștearsă nici chiar de lacrimi. Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, dimpreună cu un impunător sobor de preoți și diaconi, călugări și călugărițe, rude ale vredinicului de pomenire Episcop, fii duhovnicești din cuprinsul întregii Moldove, cunoscuți, au înălțat rugăciuni în timpul Safintei Liturghii, precum și pe tot parcursul procesiunii cu Sfînta Cruce, cu steaguri și cu ”Sfinte Dumnezeule…”, cîntarea adusă Domnului, Care pe toate le plinește, pînă la Memorial. Citeşte mai departe >>>

Spre atenția slujitorilor altarului

 

          Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni și Magazinul bisericesc de pe lîngă Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei propun spre realizare Evanghelii de format A3 în coperți de metal, aurite, într-o superbă ținută artistică și grafică.

Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

De praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, în Duminica a XXV-a după Cincizecime, Prea Sfintitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei şi în prezenţa mulţimii de credincioşi.

În cadrul serviciului divin, domnul Valeriu Oprea, ctitor al Catedralei „Sf. Nicolae”, a adus un valoros dar de suflet slujitorilor şi enoriaşilor Catedralei Arhiereşti din Orhei – o Sfîntă Evanghelie în coperţi de metal aurite, spre pomenirea nou-adormitei maicii sale Valentina. În cuvîntul său de mulţumire, Prea Sfinţitul Nicodim a apreciat înalt gestul familiei Oprea şi a afirmat că din această Evanghelie se va citi Cuvîntul lui Dumnezeu spre zidirea sufletească a credincioşilor în fiecare duminică şi sărbătoare domnească, îndemnînd creştinii să ia aminte şi să împlinească poruncile dumnezeieşti conţinute în ea. În semn de recunoştinţă şi mulţumire, domnul Valeriu oprea a fost decorat cu medalia Eparhiei de Edineţ şi Briceni – „Sfîntul Vasile cel Mare”. Citeşte mai departe >>>

Cuviosul Paisie Velicicovschii prăznuit la Mănăstirea Noul-Neamţ

 

Tradiţional, în fiecare an pe 28 noiembrie, sărbătoarea Cuviosului Paisie Velicicovschii adună mii de creştini la Mănăstirea Noul-Neamţ din satul Chiţcani pentru a da slavă lui Dumnezeu şi a-l cinsti pe cel care este ocrotitorul şi îndrumătorul spiritual al monahilor ce vieţuiesc în acest sfînt aşezămînt, dar şi fierbinte rugător şi mijlocitor pentru toată lumea. Şi în acest an praznicul a avut o încărcătură de spiritualitate şi solemnitate deosebită.

Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrşită în Soborul Înălţării Domnului de către Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, şi în Soborul Adormirii Maicii Domnului de către Prea Sfinţitul Irineu, Episcop de Orsk şi Gai, fost vieţuitor al Mănăstirii Noul-Neamţ. La serviciul divin a luat parte soborul slujitorilor mănăstirii în frunte cu părintele stareţ, arhimandritul Paisie, dar şi o mulţime de clerici din cuprinsul Mitropoliei Moldovei şi nu numai, invitaţi la acest eveniment. Bucuria sărbătorii a fost împărtăşită şi de o delegaţie de slujitori din cuprinsul Episcopiei de Edineţ şi Briceni în frunte cu Secretarul Eparhial, protoiereul Adrian Cotelea. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În duminica a XXIV-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost prezent în mijlocul mulţimii enoriaşilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Orhei, unde, înconjurat de soborul slujitorilor Catedralei, a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt de învăţătură în care, explicînd pida samarineanului milostiv, a evidenţiat faptul că iubirea faţă de Dumnezeu se exprimă, în nevoinţa noastră de zi cu zi pentru mîntuirea sufletului, prin iubirea şi întrajutorarea aproapelui nostru aflat în necaz, neputinţă sau necunoaştere a poruncilor dumnezeieşti. În acest context, Prea Sfinţitul Nicodim, a făcut o frumoasă paralelă cu o altă pericopă evanghelică citită în această zi – a chemării la apostolat a Sfinţilor Filip şi Natanael: „Pe Sfîntul Apostol Filip, a cărui pomenire se face în această zi, aflîndu-l Mîntuitorul după botezul Său în Galileea, l-a chemat ca să-i urmeze Lui. Iar el întîlnind pe Natanael, i-a zis: „Am aflat pe cel despre care a scris Moise în Lege şi Prooroci, pe Iisus,fiul lui Iosif din Nazaret!”; chemîndu-l după sine. Iată un adevărat gest de iubire faţă de aproapele, care ne îndeamnă şi pe noi, cei care suntem luminaţi cu Lumina lui Hristos prin Sfintele Taine ale Bisericii, să chemăm la această Lumină mîntuitoare, în Corabia care ne duce la limanul fericirii, pe cei care zac în indiferenţă, nepăsare sau necunoaştere!”. Totodată, Vlădica a anunţat credincioşii că de luni, 28 noiembrie 2011, începe luminatul post al Naşterii Domnului, îndemnînd pe fiecare să postească după puteri şi posibilităţi şi să se împărtăşească cu Sfîntul Trup şi Sînge al Domnului spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Citeşte mai departe >>>

Suntem zidiţi de Dumnezeu spre fapte bune

(Pilda samarineanului milostiv)

 

Preacuvioşi părinţi, iubiţi credincioşi,

Sunt cunoscute tuturor cuvintele de la slujbe:

„ Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Cu harul şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni a Unuia-Născut Fiului Tău, cu care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

„ Că al Tău este a ne milui şi a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Sunt cuvinte de preamărire a lui Dumnezeu pentru mila Lui cea mare, pentru iubirea lui faţă de noi, sunt cuvinte care ne încredinţează de bunătatea lui Dumnezeu, de aceea noi cerem cu încredere mila lui Dumnezeu când zicem “Doamne Miluieşte!”. La rugăciunile de dezlegare pe care le rostesc preoţii, se afirmă şi că mila lui Dumnezeu este tot atât de mare cât de mare este mărirea lui Dumnezeu şi zicem că „precum este mărirea Ta aşa este şi mila Ta”. Citeşte mai departe >>>

Престольный праздник в Свято-Михайловском храме города Отачь

 

В сегодняшний праздник Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных в г. Отачь, Окницкой благочинии, отмечается престольный праздник. Множество людей из окрестных сел вместе со своими пастырями пришли сюда в храм ,чтобы здесь вознести свои молитвы Чинам Ангельским. Священный собор, возглавляемый архимандритом Серафимом (Гончар), совершил Божественную Литургию за которой были  вознесены молитвы о здравии епископа Никодима, который в настоящее время не смог присутствовать на этом духовном торжестве. Citeşte mai departe >>>

Pagina 155 din 174« Prima...153154155156157...Ultima »