Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 106
Pagini vizitate: 229
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 155
Pagini vizitate: 408

Felicitări de sărbătoare și concert de colinde la sediul episcopal din orașul Edineț

 

La ințiativa blagocinului raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju, în seara zilei de 10 ianuarie, la reședința episcopală din orașul Edineț, ansamblul etno-folcloric ”Moștenitorii” din satul Zăicani, raionul Rîșcani, aflat sub conducerea domnului Eugeniu Rotaru și a doamnei Ecaterina Cemirtan, a prezentat cu multă măiestrie și zel artistic un superb program de coline pentru Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Ierarhul a rămas profund impresionat de concertul oferit cu multă dragoste de tinerii virtuoși și a exprimat sincere mulțumiri atît membrilor colectivului, cît și părintelui Ioan. La despărțire, Vlădica a oferit tuturor cadouri și tradiționalul colac și pitac. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a primit cete de colindători la reședința episcopală din orașul Edineț

 

În spiritul frumoaselor obiceiuri seculare existente în spațiul ortodoxiei de mărețul praznic al Nașterii Domnului, pe 9 ianuarie, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la Mănăstirea Zăbriceni, Prea Sfințitul Nicodim a fost vizitat, la reședința episcopală din orașul Edineț, de mai mulți colindători, care prin dulci cîntări l-au slăvit pe Pruncul Cel născut în ieslea din peștera Betleemului pentru mîntuirea noastră.

Au binevestit cu mult suflet sublimul eveniment din iconomia mîntuirii noastre corul de maici de la Mănăstirea Călărășeuca, împreună cu preacuvioasa maică stareță Eufrosinia (Peșterean), elevele de la Seminarul Teologic Liceal de fete din orașul Edineț, împreună cu părintele director, protoiereul Mihail Baraghin, corul de elevi de la Gimnaziul Balasinești împreună cu părintele paroh, protoiereul Adrian Nemerenco, și corul de copii din parohia ”Sf. Nicolae” Ruseni, raionul Edineț, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Petru Moșneguțu.

Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit tuturor pentru superbele colinde și clipele de încărcătură emoțională deosebită trăite în timpul cîntării lor și a oferit în dar fiecărui colindător cadouri de sărbătoare. Citeşte mai departe >>>

Scrisoare de mulțumire Prea Sfințitului Nicodim din partea ipodiaconilor

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Cu o deosebită plăcere Vă adresăm sincerele noastre mulțumiri pentru toată bunătatea și căldura dragostei cu care ne înconjurați zi de zi, dar mai ales pentru generosul cadou oferit în preajma luminatelor sărbători de iarnă – aceste minunate costume de sărbătoare.

Fie ca bucuria și harul sărbătorilor de iarnă să vă umple inima, iar Măntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască pace în suflet, sănătate și putere ca să ne păstoriți întru mulți și fericiți ani! Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare și mulțumire adresat prea Sfințitului Nicodim din partea maicilor starețe de la mănăstirile din eparhie

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

La ceas de sfîntă sărbătoare, împreună cu sincerele felicitări și urări de sănătate, pace și mîntuire sufletească, Vă aducem cele mai calde mulțumiri pentru grija părintească ce o purtați mereu față de sfintele așezăminte monahale din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni și pentru atenția de blînd păstor ce ne-ați acordat-o în preajma sărbătorilor de iarnă, oferindu-ne în dar aceste călduroase bluze.

Vă urăm ca Pruncul Hristos, Cel Născut în ieslea Betleemului, să Vă încălzească sufletul cu Lumina Sa cea dumnezeiască, aducîndu-Vă pace și belșug în toate!

Întru mulți și fericiți ani! Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţite Stăpîne Nicodim!

 

Corul Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ vă aduce sincere mulţumiri pentru cadoul oferit cu prilejul sfintei sărbători a Naşterii Domnului. Suntem convinşi că frumuseţea cîntărilor liturgice pe care le interpretăm v-au mişcat inima spre oferirea superbului cadou şi anume – aceste costume, care vor împodobi prezenţa noastră la sfintele slujbe pe care le oficiaţi cu multă rîvnă şi dragoste, şi aceste paltoane, care ne vor încălzi pe timp de iarnă.

Vă dorim un an nou plin de bucurii şi împliniri duhovniceşti şi materiale, iar steaua de la Betleem să vă călăuzească calea în arhipăstorirea de Dumnezeu binecuvîntatei noastre Eparhii a „Ţării de Sus”!

Întru mulţi ani, Stăpîne! Citeşte mai departe >>>

Hramul Mănăstirii Nașterea Domnului din comuna Zăbriceni

 

Mii de pelerini din mai multe localități ale Eparhiei noastre și-au îndreptat astăzi pașii, în a treia zi de Nașterea Domnului, spre Mănăstirea Zăbriceni, unde a avut loc o slujbă arhierească cu prilejul hramului. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în fruntea unui impresionant sobor de preoți din care a  făcut parte preacuviosul părinte stareț, arhimandritul Damian (Burlacu); secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea; blagocinul raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju; blagocinul raionului Briceni, protoiereul Vasile Saracuța; blagocinul raionului Ocnița, protoiereul Alexandru Usatîi; blagocinul raionului Dondușeni, protoiereul Veaceslav Matiescu; slujitori ai sfîntului așezămînt și din parohiile învecinate, precum și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor, România. Alături de mulțimea credincioșilor, la serviciul divin au luat parte și reprezentanți ai conducerii raionale și locale din toate centrele raionale din cuprinsul Episcopiei. Un cuvînt de zidire sufletească și de felicitare cu ocazia sărbătorii a adresat credincioșilor, după citirea Sfintei Evanghelii, protoiereul mitrofor Vasile Saracuța. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească în a doua zi de Naşterea Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În a doua zi de Naşterea Domnului, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a avut loc o slujbă arhierească prezidată de Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. La serviciul divin a participat un sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocin de Donduşeni, protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ, protoiereul Iulian Rusu, cleric superior al Catedralei „Sf. Nicolae”, protodiaconul Onufrie Cecan, slujitori ai Catedralei. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul Catedralei „Sf. Nicolae” din Orhei dirijat de doamna Raisa Racu şi corul Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ dirijat de domnul Dumitru Buga. Predica, după citirea Sfintei Evanghelii, a fost rostită de protoiereul Adrian Cotelea. Alături de enoriaşii Catedralei, la slujbă a luat parte şi serie de oficialităţi, reprezentanţi ai conducerii raionale şi locale.

La final, Prea Sfinţitul Nicodim a felicitat credincioşii prezenţi la slujbă cu prilejul luminosului praznic şi i-a îndemnat pe toţi să-L primească pe pruncul Hristos să se nască şi în ieslea inimii lor, căci, Cel Neîncăput precum s-a sălăşluit în pîntecele Fecioarei, aşa poate să se sălăşluiască şi în inima fiecăruia dintre noi! Citeşte mai departe >>>

Cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului, Prea Sfinţitul Nicodim a oferit daruri pentru copii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Zi de mare bucurie duhovnicească a fost sărbătoarea Naşterii Domnului şi pentru enoriaşii Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei. După Sfînta Liturghie, ce a avut loc în dimineaţa zilei, sute de credincioşi, maturi şi copii, au aşteptat cu nerăbdare sosirea Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care, după ce a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, a venit aici pentru a săvîrşi un Te-Deum de mulţumire, a binecuvînta şi a felicita credincioşii cu prilejul măreţului praznic, dar şi a oferi tradiţionalele cadouri de sărbătoare celor micuţi.

La încheierea slujbei Te-Deum-ului, Prea Sfinţitul Nicodim a adresat creştinilor un cuvînt de felicitare în care a specificat şi următoarele: „Vă felicit, dragi creştini, cu prilejul marii sărbători a Naşterii Domnului. Doresc, ca Steaua Betleemului, care a luminat calea magilor, veşnic să ne lumineze şi nouă calea spre Sfînta Biserică, calea spre Adevăr, calea cea mîntuitoare spre Împărăţia lui Dumnezeu. Fie ca Hristos, cel născut în peştera Betleemului, pentru nemăsurata Sa iubire de oameni, să nască şi în inimile noastre dorinţa de a săvîrşi binele, de a ajuta pe cei aflaţi în nevoie, de a susţine pe cei ce ne solicită ajutorul! Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!” Citeşte mai departe >>>

În noaptea luminatului praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ

 

Ca în fiecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos ne umple sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor de mîntuire pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor încă de la început, imediat după căderea în păcat.

În noaptea sărbătorii Naşterii Domnului, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie Arhierească în Catedrala „Sfîntul Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ, înconjurat de soborul slujitorilor sfîntului locaş şi în prezenţa mulţimii credincioşilor, pentru care locaşul s-a dovedit a fi neîncăpător. Răspunsurile la strană, dar şi un buchet de frumoase colinde au fost interpretate de corul Catedralei, dirijat de Dumitru Buga. Pastorala la Naşterea Domnului a Sanctităţii Sale Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, a fost citită de protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, iar cea a Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Vladimir – de protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei.

În cuvîntul său de învăţătură, de la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a îndemnat credincioşii să se bucure din plin de acest praznic măreţ şi luminat care a adus în inima şi sufletul fiecăruia nădejdea mîntuirii, cea cu mult dor aşteptată şi rîvnită de lumea Vechiului Legămînt. „În această sfîntă noapte să cerem şi noi de la Pruncul Hristos Cel născut în ieslea Betleemului pacea pe care au binevestit-o atunci îngerii în cîntarea: „Slavă întu cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, întru oameni bunăvoire”. Să cerem ca Lumina lui Hristos să pătrundă în inima şi sufletul nostru, să cucerească toate patimile şi neputinţele firii omeneşti şi să ne aducă la cunoştinţa Adevărului Său cel sfînt!” Citeşte mai departe >>>

Colinde în ajun de sărbătoarea Nașterii Domnului

 

În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a primit cu multă dragoste colindători la reședința episcopală din orașul Edineț. Primii au venit să binevestească Nașterea Pruncului Hristos copiii părintelui secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea – Daniel, Gabriel și Nicoleta.  Mai tîrziu, Ierarhul a ascultat cu plăcere frumoasele colinde ale preoților din cuprinsul blagociniei raionului Dondușeni în frunte cu protoiereul Veaceslav Matiescu și ale copiilor acestora. Tuturor Prea Sfințitul le-a urat sărbători fericite și i-a mulțumit cu daruri speciale. Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor drept-credincioșilor creștini

din Eparhia de Edineț și Briceni

 

„Veniţi să ne bucurăm întru Domnul, povestind taina ce este de faţă. Zidul cel despărţitor acum cade, sabia cea de foc se îndepărtează, heruvimul nu mai păzeşte pomul vieţii, iar eu mă împărtăşesc de dulceaţa din Rai, de la care m-am îndepărtat prin neascultare” (Stihira 1 de la Vecernia Sărbătorii Naşterii Domnului).

Iubiţi credincioşi, fraţi şi surori în Domnul,

Prin mila Bunului Părinte Ceresc, am ajuns şi în acest an la sărbătoarea Naşterii Domnului, la prăznuirea „tainei celei din veac ascunsă” ce s-a descoperit la „plinirea vremii” (Gal. IV, 4).

Dintre praznicele împărăteşti, Naşterea Domnului este cel mai dorit şi mai aşteptat. Mîntuitorul a venit să elibereze omenirea care rătăcea în întuneric, în necunoaştere, departe de comuniunea cu Dumnezeu.

Adam, pentru neascultare, a fost alungat din grădina Raiului, dar cu toate acestea, Dumnezeu nu Şi-a lăsat creaţia să se cufunde cu totul în deşertăciune şi patimi, să rămînă în întunericul păcatului şi în umbra morţii.

În marea Sa iubire de oameni, Dumnezeu i-a sădit omului nadejdea izbăvirii (Facere III, 15). Popoarele aşteptau un izbăvitor în persoana lui Mesia – împăratul pămîntesc. Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

 

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: средостение градежа (т.е. ограда от рая и Бога) разрушися! Пламенное оружие плещы дает, и херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся…»

(1-ая стихира на «Господи, воззвах» вечерни праздника Рождества Христова)

Возлюбленные о Господе отцы, честное во Христе монашество, боголюбивые миряне,

дорогие братья и сёстры!

Милостью Благого Отца Небесного, мы вновь сподобились приобщиться благодати великого праздника Рождества Христова – этой «тайны, сокрытой от веков и родов» (Кол. I, 26), которая открылась «когда пришла полнота времени» (Гал. IV, 4).

Адам за непослушание был изгнан из рая. Обремененное немощью падшего естества, ветхозаветное человечество ожидало избавителя в лице Мессии – царя земного. И вот Бог послал в мир Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, Который, по словам Писания, «во Своя прииде» (Ин. I, 11). В этом великая тайна сегодняшнего праздника: любовь Божия приходит к нам в смиренном образе младенца, рожденного в нищете, и вместе с тем, воплотившись, Бог Слово приносит на землю все небесные сокровища, всю божественную истину, все счастье Рая… Грех и смерть более не имеют силы; человеческая природа вновь обрела блистание образа, полученного при творении.

Созерцая великую тайну Рождества Христова, святитель Григорий Богослов восклицает: «Все сие было для нас Божиим некоторым детоводительством и врачеванием нашей немощи, возвращающим ветхого Адама туда, откуда он ниспал, и приводящим к древу жизни, от которого удалил нас плод древа познания, безвременно и неблагоразумно вкушенный» (Слово 3, 25). Citeşte mai departe >>>

Pagina 152 din 174« Prima...150151152153154...Ultima »