Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 6
Pagini vizitate: 24
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 171
Pagini vizitate: 530

Adunarea generală a preoților din blagociniile raioanelor Briceni și Ocnița

 

Miercuri, 21martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a prezidat adunarea generală a preoților din cuprinsul blagociniilor raioanelor Briceni și Ocnița. Pe ordinea de zi a întrunirii au fost incluse spre discuție mai multe subiecte de importanță majoră pentru perioada Postului Mare în care ne aflăm. La începutul ședinței protoiereul Vasile Saracuța, blagocin al bisericilor din raionul Briceni, și protoiereul Alexandru Usatîi, blagocin al bisericilor din raionul Ocnița, au prezentat cîte un raport privind oficierea slujbelor conform tipicului în prima săptămînă a Postului Mare în circumscripțiile respective. Apoi Ierarhul a vorbit despre necesitatea săvîrșirii Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite în bisericile parohiale și în zilele de rînd ale Marelui Post, subliniind faptul că slujbele din post oferă un bun prilej de pastorație și implicare plenară în viața Bisericii a acelei categorii de credincioși ce obișnuiește să frecventeze sfintele locașuri doar cu prilejul posturilor. Prea Sfințitul Nicodim a reiterat, în acest context, și importanță cîntării imnurilor Sfintei Liturghii în comun de către toți credincioșii. Citeşte mai departe >>>

Adunarea generală a preoților din blagociniile raioanelor Edineț și Dondușeni

 

Astăzi, 20 martie 2012, sub președenția Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a avut loc adunarea generală a slujitorilor din cuprinsul blagociniilor de Edineț și Dondușeni. În cadrul ședinței au fost puse în discuție subiecte de actualitate pentru perioada Postului Mare în care ne aflăm. Ierarhul a reiterat importanța săvîrșirii în zilele de rînd ale postului a Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfințite. Despre situația la moment a săvîrșirii acestei Liturghii în parohiile raioanelor Edineț și Dondușeni au prezentat rapoarte părinții blagocini – protoiereul Ioan Gînju și protoiereul Veaceslav Matiescu. Citeşte mai departe >>>

Omilie la Duminica a treia din Postul Mare – a Sfintei Cruci, a Sfîntului Iustin Popovici

 

 ”Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie” (Marcu 8:34).

Luându-ne crucea, bineplăcem Domnului Iisus Hristos, Îl urmăm. Dacă ne urmăm pe noi înşine, nu putem să-L urmăm pe El. Cine nu se leapădă de el însuşi, nu poate să vină după Mine şi să-Mi urmeze (Matei 10:38).

Dacă-ţi urmezi mintea ta şi nu mintea lui Hristos, dacă-ţi urmezi voinţa ta şi nu voinţa lui Hristos, după cum se menţionează în Sfânta Evanghelie, sufletul tău nu este curat, nu este sfinţit, este pierdut în jungla rătăcirilor stricătoare de suflet şi înfiorătoare. Pentru că păcatul, răul,  a reuşit să zidească înăuntrul nostru, alături de acel suflet cu chip dumnezeiesc pe care l-am primit de la Dumnezeu, propriul lui suflet. Dacă păcatul nostru devine urmare, creează înăuntrul nostru  propriul lui suflet. Dacă înfăptuim păcatul, acesta, etapizat, ia chip în sufletul nostru. Alături de acel suflet cu chip dumnezeiesc, pe care Dumezeu ţi l-a dat, tu aduci un străin care te robeşte.

Acesta stăpâneşte, pe când tot ceea ce este dumnezeiesc înăuntrul tău este ca şi adormit, ca şi înţepenit. L-ai dipreţuit, şi acela nu mai trăieşte în tine, moare. Citeşte mai departe >>>

PASTORALA Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, din milostivirea lui Dumnezeu Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini

Iubiţi fraţi şi surori întru Hristos,

Evenimentele din ultima perioadă ne îndeamnă să vă adresăm un mesaj de chemare la apărarea credinţei strămoşeşti şi a Bisericii Ortodoxe.

Reprezentantul Organizației Națiunilor Unite  Heiner Bielefeldt a prezentat, în luna martie a anului curent, un raport privind libertatea religiei în Republica Moldova. Autorul s-a arătat îngrijorat de „statutul privilegiat al Bisericii Ortodoxe din Moldova”, care după părerea acestuia, direct sau indirect ar leza drepturile reprezentanţilor altor culte. Astfel, el recomandă insistent Guvernului să ia o poziţie de lider „asigurând o legislaţie solidă împotriva discriminării”, cu toate consecinţele de rigoare: combaterea urii inter-religioase şi înlesnirea înregistrării altor culte conform standardelor internaţionale. Totodată s-a arătat nemulţumit de tergiversarea adoptării legii cu privire la combaterea discriminării.

Ne miră şi ne indignează aceste recomandări. Venite din afara ţării, ele poartă un caracter de dictat. Citeşte mai departe >>>

ANUNȚ !

 

Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni și Magazinul bisericesc de pe lîngă Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din Orhei propun spre vînzare slujitorilor altarului mitre. Pentru detalii Vă puteți adresa la:

Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni – or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 35/4, tel.: 060767594; 078020801.

Magazinul Catedralei ”Sf. Irh. Nicolae” – or. Orhei, str. Vasile Lupu, 22, tel.: 0(235)-20354. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat în slujba Vecerniei cu rînduiala Passiei la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În seara zilei de duminică, 11 martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț slujba Vecerniei cu rînduiala Passiei. La final, Ierarhul a ținut în fața credincioșilor un emoționant cuvînt despre Jertfa supremă asumată de Mîntuitorul pentru răscumpărarea noastră. Citeşte mai departe >>>

În Duminica a doua a Marelui Post, a Sfîntului Grigorie Palama, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

Astăzi, 11 martie 2012, Biserica Ortodoxă se află în Duminica a doua a Postului Mare, închinată Sfîntului Ierarh Grigorie Palama, un profund teolog al Bisericii ce a apărat și a sistematizat învățătura ortodoxă despre energiile necreate ale lui Dumnezeu. La Catedrala Arhierească ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Niocdim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența mulțimii credincioșilor.

În cuvîntul de învățătură, adresat celor prezenți, Prea Sfințitul Nicodim a vorbit despre necesitatea credinței ferme în Dumnezeu și despre folosul și puterea rugăciunilor pe care le facem în comun pentru semenii noștri, conform pericopei evanghelice a zilei de la Marcu 2, 2-11. Mîntuitorul a vindecat pe slăbănog pentru credința lui și a celor ce-l purtau. Aceeași minune o poate săvîrși Preamilostivul Dumnezeu și cu sufletele noastre slăbănogite de păcate, dacă alergăm la El cu credință dreaptă și cu rugăciune fierbinte și statornică. Vlădica a mai îndemnat credincioșii să profite de perioada binecuvîntată a Postului Mare pentru a reînvia din necurăția păcatelor la lumina vieții împreună cu Hristos prin unirea cu El în Sfînta Taină a Euharistiei. Citeşte mai departe >>>

În ajunul Duminicii a doua din Postul Mare, a Sfîntului Grigorie Palama, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat slujba Privegherii la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În ajunul Duminicii a doua din Postul Mare, a Sfîntului Grigorie Palama, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba Privegherii la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț, înconjurat de soborul slujitorilor și în prezența enoriașilor sfîntului locaș. În cadrul Polieleului, Ierarhul a miruit credincioșii cu untdelemn sfințit. Citeşte mai departe >>>

În sîmbăta săptămînii a doua a Sfîntului și Marelui Post, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Mănăstirea ” Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

Sîmbătă, 10 martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul obștii monahale și a închinătorilor mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț. Aici Prea Sfinția Sa a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți, din care a făcut parte arhimandritul Damian (Burlacu), starețul mănăstirii ”Nașterea Domnului”, protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, și cinstiții slujitori ai sfîntului așezămînt.

După citirea pericopelor evanghelice ale zilei, de la Marcu 1, 35-44, și Ioan 5, 24-30, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de învățătură. Ierarhul a specificat că perioada Postului în care ne aflăm este cel mai prielnic moment pentru a ne apropia de Mîntruitorul, asemenea leprosului din Evanghelia de la Marcu, și a-I cere stăruitor, dar cu smerenie, curățirea de patimi și iertarea de păcatele în care cădem în fiecare zi și în fiecare ceas: ”Doamne, de voiești, poți să mă curățești!” Iar de vom veni la Hristos cu credință, pocăință și zdrobirea inimii, vom auzi același glas al Părintelui Iubitor și Mult Milostiv: ”Voiesc, curățește-te!”. Citeşte mai departe >>>

Din agenda Ierarhului

 

Vineri, 9 martie 2012, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, l-a primit în audiență pe părintele Adrian Macovețchi, parohul bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Teleșeuca, raionul Dondușeni, însoțit de cei trei copii ai săi, care de aproape doi ani au rămas orfani de mamă.  Vlădica a luat cunoștință de situația familială și cea din parohie a părintelui Adrian, oferindu-i povețe și cuvinte de încurajare, iar copiilor le-a adus în dar cadouri. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de vineri, 9 martie 2012, slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, și protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei, răspunsurile la strană fiind oferite de corul arhieresc dirijat de Dumitru Buga.

Cu acest prilej, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre folosul duhovnicesc al postului, care trebuie însoțit de rugăciune și fapte bune, și a îndemnat creștinii să participe la toate Liturghiile Darurilor mai înainte sfințite ce se vor oficia la Catedrala ”Sf. Vasile cel Mare” în acest Sfînt și Mare Post, împărtășindu-se cu Sfintele Taine. Citeşte mai departe >>>

Informare despre arestarea preventivă a Părintelui Stareţ Efrem de la mănăstirea Vatoped din Muntele Athos

 

De pe la sfârșitul anilor 40, vreme de aproape 50 de ani, în Sfântul Munte Athos au venit tot mai puțini monahi. În anul 1990, însă, pentru mănăstirea Vatoped această situaţie s-a încheiat. 18 tineri în fruntea cărora se afla Gheronda Iosif, ucenicul Bătrânului Iosif Isihastul, s-au strămutat aici de la Nea Skiti și au redat mănăstirii statutul de chinovie, alegându-l ca stareţ pe Gheronda Efrem.

Părintele Efrem provine dintr-o familie cipriotă săracă, dar evlavioasă. S-a născut în 1956 în localitatea Peristeronopighí din Cipru. A rămas orfan de copil, atunci când tatăl său a fost omorât de turci, în faţa întregii familii, în timpul invaziei din 1974. După încheierea studiilor liceale, în 1974 a intrat la Facultatea de Teologie a Universităţii din Atena. A absolvit în 1978 şi s-a întors în Cipru, unde, în 1979, a fost numit profesor la Şcoala Bisericească „Apostolul Varnava” din Nicosia. În 1981 a hotărât să devină monah la Sfântul Munte, intrând în obştea lui Gheronda Iosif. A fost hirotonit diacon în 1983 şi preot în 1984. După ce a fost ales egumen la Vatoped, Părintele Efrem a preluat administrarea mănăstirii şi îndrumarea duhovnicească a monahilor acesteia. Citeşte mai departe >>>

Pagina 152 din 179« Prima...150151152153154...Ultima »