Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 214
Pagini vizitate: 757
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 237
Pagini vizitate: 763

Vizită la șantierul Catedralei Arhierești „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Edineț

 

Luni, 27 august 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, însoțit de părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, a vizitat șantierul Catedralei „Sfîntul Vasile cel Mare” din municipiul Edineț, pentru a lua cunoștință de stadiul și calitatea lucrărilor de aici.

Ierarhul a discutat cu șeful de șantier despre detaliile procesului de lucru și a binecuvîntat lucrătorii la spor și rîvnă pentru zidirea Casei Domnului.

Citeşte mai departe >>>

Departamentul Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală întrunit în ședință de lucru

 

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a convocat luni, 27 august 2018, membrii Departamentului Eparhial Învățămînt Religios și Activitate Pastorală în ședință de lucru.

Președintele Departamentului, protoiereul Lucian Serdeșniuc și fiecare membru din blagocinii, au prezentat la început o trecere în revistă a activităților departamentului în anul de învțămînt 2017-2018. În continuare, Ședința a stabilit prioritățile de activitate pentru noul an de studii 2018-2019. S-a vorbit despre participarea preoților la deschiderea noului an școlar la 3 septembrie curent și despre situația la moment din școli la capitolul predării disciplinei Religia Creștin-Ortodoxă.

Citeşte mai departe >>>

Sfîntul Ierarh Mitrofan cinstit la Mănăstirea Călărășeuca

 

În ziua prăznuirii Aflării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Mitrofan, primul Episcop al Eparhiei de Voronej (1832), luni, 20 august 2018, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărășeuca și-a sărbătorit hramul de vară al bisericii aflate sub ocrotirea spirituală a acestui sfînt Ierarh.

În ziua hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, avîndu-l alături pe Înalt Prea Sfințitul Agapit, Mitropolit de Moghileov-Podolskii și Șargorod, și fiind înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi. La serviciul divin au fost prezenți și sute de pelerini și închinători din diferite localități ale țării noastre, mulți dintre care au parcurs zeci de kilometri pe jos, într-un drum al crucii, pentru a lua parte, a se ruga și a se bucura duhovnicește de această Sfîntă Liturghie praznicală.

Citeşte mai departe >>>

Zeci de credincioși au parcurs Drumul Crucii la mănăstirea Călărășeuca

 

Și în acest an de Sărbătoarea Schimbării la Față a Mântuitorului, zeci de credincioși de la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Dondușeni, au pornit pe jos, într-un Drum al Crucii, spre Mănăstirea Călărășeuca la hramul de vară al bisericii „Sf. Irh. Mitrofan”. După Sfînta Liturghie, mulțumind Domnului printr-un Tedeum, pelerinii au pornit, cu ajutorul Preasfintei Treimi și cu binecuvîntarea Ierarhului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la drum.

Drumul Crucii, a devenit o tradiție foarte cunoscută în blagocinia raionului Dondușeni, credincioșii participând la el cu multă râvnă și bucurie trupească și sufletească, pentru că aduc această osteneală ca pe o jertfă spre slava lui Dumnezeu pentru a primi ajutor la cererile lor și iertare de păcate.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Schimbării la Față a Mîntuitorului la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din Edineț

 

Duminică, 19 august 2018, de praznicul Schimbării la Față a Domnului Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cl Mare” din municipiul Edineț, înconjurat fiind de un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice a sărbătorii, de la Matei, XVII, 1-9, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură. Prea Sfinția Sa a vorbit despre minunea petrecută pe muntele Tabor, unde Mîntuitorul Hristos și-a descoperit dumnezeirea Sa prin firea omenească pe care și-a asumat-o, fiind de față cei trei ucenici – apostolii Petru, Iacov şi Ioan.  „Schimbarea la faţă a Mîntuitorului ne învaţă că fericirea deplină se află dincolo de frămîntările acestei lumi, în lumina prezenței iubitoare a Preasfintei Treimi, căci cei trei apostoli, participanţi la evenimentul pe care-l prăznuim, deşi îl avuseseră în mijlocul lor pe Iisus, totuşi, numai după ce au fost inundaţi pentru cîteva minute de razele luminii cereşti, în care le apăru înveşmîntat Mîntuitorul Hristos pe Tabor, au putut exclama: “Doamne, bine ne este să fim aici. De vrei, să facem trei colibe: una Ţie şi una lui Moise şi una lui Ilie” (Matei XVII,4)”.

Citeşte mai departe >>>

Sfințirea capelei de cimitir cu hramul „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Zăicani

 

În dimineața zilei de luni, 6 august 2018, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a capelei din cimitirul localității Zăicani, recent ridicată cu strădaniile părintelui paroh, protoiereului Ioan Gînju, și cu sprijinul ctitorilor și a credincioșilor acestei parohii. La slujba de sfințire a participat un sobor mare de preoți și numeroși creștini. Locaşul de cult a primit hramul în cinstea sărbătorii Acoperămîntului Maicii Domnului.

În predica rostită cu prilejul slujbei de sfințire, Ierarhul a mulțumit părintelui paroh Ioan și enoriașilor săi pentru inițiativa și efortul depus la construirea unui nou Altar la locul de odihnă veșnică al credincioșilor parohiei Zăicani, care va servi pentru oficierea slujbelor de înmormîntare și de pomenire, subliniind că biserica este Casă a lui Dumnezeu, izvor de har, sfințenie și binecuvîntare.

Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea Zabriceni în veșmînt de sărbătoare

 

Sîmbătă, 4 august 2018, cînd Bierica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Întocmai cu Apostolii Mironosițe Maria Magdalena și a Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, mănăstirea „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, a îmbrăcat veșmînt de sărbătoare cu prilejul prăznuirii celui de-al doilea mare hram și a marcării a 19 ani de la întemeiere.

Mulțime de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre acest sfînt așezămînt monastic pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească săvîrșită de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, și Înalt Prea Sfințitul Pavel, Mitropolit de Vîșgorod și Cernobîl, sfințit egumen al Lavrei Peșterilor din Kiev, înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Printre slujitori s-a aflat părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, preacuviosul părinte stareț al Mănăstirii Zăbriceni, arhimandritul Damian, distinși slujitori din eparhiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, absolvenți ai instituțiilor teologice ce au activat în incinta mănăstirii.

Citeşte mai departe >>>

În Duminica a IX-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț

 

În Duminica a IX-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Alături de Prea Sfinţia Sa, la serviciul divin a participat un sobor de preoţi şi diaconi şi mulţimea credincioşilor. 

La încheierea slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură. Ierarhul a vorbit despre roadele rugăciunii săvîrşite în credinţă neîndoielnică şi nădejde tare, în baza pericopei evanghelice a zilei despre minunea umblării Mîntuitorului pe Marea Galileii ca pe uscat şi potolirea furtunii.

Citeşte mai departe >>>

Hramul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din satul Mărcăuţi, raionul Briceni

 

În ziua Duminicii Tuturor Sfinților și a cinstirii Sfinților Întocmai cu Apostolii Împărați Constantin și mama sa Elena, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor prohiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni, pentru a împărtăși cu ei bucuria sărbătoririi hramului. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și dragoste, cu flori, cu pîine și cu sare, de către părintele paroh, protoiereul Octavian Gavriloe, copii îmbrăcați în straie naționale și mulțime de credincioși. Prea Sfințitul Nicodim a oficiat aici Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un sobor numeros de preoți și diaconi.

Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea „Sfînta Treime” – Rudi și-a sărbătorit hramul

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, 28 mai 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul.

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”.

Citeşte mai departe >>>

Eveniment cultural-spiritual inedit în Duminica Cincizecimii în parohia Țaul, Dondușeni

 

Duminica Cincizecimii este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli, eveniment pe care ni-l istorisesc Faptele Apostolilor (Fapte II, 1-4) și cu care se încheie descoperirea față de lume și de creație a lui Dumnezeu, Cel în Treime.

La 10 zile dupa Înălțare sau la 50 de zile după Paști, Duminica Cincizecimii e sărbătoarea întemeierii Bisericii creștine, căci în aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim (Fapte II, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Cu binecuvântarea  Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la 27 mai 2018, de Duminica Mare, la Țaul după Sfânta și Dumnezeeasca Liturghie a avut loc un eveniment spiritual-cultural inedit. Trei autori băștinași și-au lansat cărțile, vizând nemijlocit localitatea. Astfel, Alexandru Grama, locuitor al s.Țaul, a lansat lucrarea „Fântâna babei Ileana”; preotul parohiei Țaul – protoiereul Lucian Serdeșniuc, a lansat lucrarea „Valoarea parteneriatului dintre Școală și Biserică în devenirea morală și sprituală a elevilor”, iar jurnalista, prozatoarea și poetesa Elena Tamazlîcaru, originară din Țaul, a lansat lucrarea „Amintiri din raiul copilăriei”.

Citeşte mai departe >>>

Enoriașii parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, Dondușeni, au purces într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea „Sfînta Treime”, Rudi, la sărbătoarea hramului

 

Enoriașii parohiei „Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, Dondușeni, cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, sub îndrumarea și participarea nemijlocită a părintelui paroh, protoiereului Rodion Pleșca, blgocin de Dondușeni, au purces în ziua mărețului praznic al Pogorîrii Sfîntului Duh, în Duminica Cincizecimii, într-un pelerinaj pedestru spre Mănăstirea „Sfînta Treime”, Rudi, pentru a participa în ziua de luni la Sfînta Liturghie prilejuită de sărbătoarea hramului sfîntului așezămînt monastic.

Cu inimile înaripate de credință și sufletele inundate de bucurie sfîntă, mulțimea de creștini s-au adunat dis-de-dimineață la biserica din localitate, unde, după ce s-au rugat la serviciul divin praznical, care a început la orele 5.00 dimineața, cu ajutorul și binecuvîntarea Domnului au pornit la drum. Însoțiți de rugăciuni și cîntări duhovnicești, creștinii au prcurs pe jos pînă la Sfînta Mănăstire Rudi în jur de 60 de kilometri.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 4 din 59« Prima...23456...Ultima »