Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Hramul Bisericii „Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din satul Şofrîncani, raionul Edineţ

 

 

Biserica Ortodoxă l-a pomenit astăzi, 6 mai, pe Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Printre mulţimea de lăcaşe de cult din ţară care-l au ca ocrotitor este şi cel din satul Şofrîncani, raionul Edineţ. Cu prilejul hramului, Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, episcop de Edineţ şi Briceni, în fruntea unui sobor de preoţi şi în prezernţa mulţimii de credincioşi care s-a adunat în această zi la Biserică. Slujba a început cu săvîrşirea rugăciunilor de sfinţire a bisericii renovate prin strădaniile şi purtarea de grijă ale preotului paroh Dionisie Lupaşco. Cuvîntul de învăţătură de după citirea pericopei evanghelice a fost rostit de parohul bisericii „Sf. Dumitru” din oraşul Cupcini, protoiereul Victor Captari. Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii cu icoana Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe şi oficierea unui tedeum. Citeşte mai departe >>>

Vladîca Nicodim în satul său natal – Chiperceni

        Lunea de după Duminica Sfîntului Apostol Toma este prima zi din perioada pascală închinată rugăciunilor de pomenire pentru strămoşii, părinţii, rudele, apropiaţii noştri care întru dreapta credinţă s-au mutat la cele veşnice. Conform unei frumoase tradiţii ortodoxe, în această zi, plină de semnificaţii eshatologice, toţi creştinii se adună în cimitire pentru a împărtăşi şi celor adormiţi bucuria şi lumina prezentă a Învierii. Aceste locaşuri de veşnică odihnă care altădată ne răvăşeau sufletul cu nostalgii şi amintiri dramatice, astăzi răsună de triumfătoarea şi dătătoarea de speranţă cîntare pascală: „Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcînd şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma

În Duminica a II-a după Paşti, a Sfîntului Apostol Toma, Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei. În cuvîntul de învăţătură, Vladîca Nicodim a menţionat că Apostolul Toma este un trimis al necredinţei noastre în faţa Domnului, căci, prin pipăirea rănilor Mîntuitorului, Toma dovedeşte celor necredincioşi că Hristos a avut cu adevarat trup omenesc, asemenea nouă, afară de pacăt, şi că a pătimit cu trupul pe cruce pentru mîntuirea lumii, Înviind întru Slavă şi dăruind tuturor celor ce cred în El Viaţa veşnică.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a săvîrşit Slujba Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

       În Sîmbăta Luminată, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească în Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei. La slujbă au coliturghisit protoiereul Adrian Cotelea, secretarul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, şi protoiereul Serghei Prisăcaru, cleric al Catedralei „Sf. Nicolae”. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul format din părinţii slujitori ai catedralei. În încheierea slujbei, Vladîca a salutat călduros enoriaşii prezenţi la slujbă, îndemnîndu-i să se bucure în continuare de frumoasele sărbători pascale.

 

Citeşte mai departe >>>

Vineri, în Săptămîna Luminată, Prea Sfinţitul Nicodim a vizitat parohia „Naşterea Maicii Domnului” din satul Unguri, raionul Ocniţa

 

 

Vineri, în Săptămîna Luminată, cînd Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Izvorul Tămăduirii”, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie în Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Unguri, raionul Ocniţa. Alături de Prea Sfinţia Sa a coliturghisit părintele paroh al acestei biserici, protoiereul Vitalie Mailovschii, şi un sobor de preoţi din cuprinsul blagociniei Ocniţa. Răspunsurile la strană au fost date de un cor de maici de la mănăstirea Călărăşeuca. În cadrul serviciului divin, pentru munca rodnică depusă în ogorul Domnului, protoiereul Vitalie Mailovschii a fost învrednicit de înalta distincţie bisericească – dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. Citeşte mai departe >>>

Vizita Prea Sfințitului Nicodim în parohia ”Sf. Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineț

 

 

Biserica ”Sf. Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineț, a primit în ziua de joi din săptămîna luminată vizita Prea Sfințitului episcop Nicodim. Prea Sfinția Sa, alături de părintele paroh al acestei biserici, protoiereul Petru Moșneguțu, și un sobor de preoți din cuprinsul eparhiei noastre, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. În cadrul serviciului divin, pentru strădania și meritele deosebite întru binele și prosperarea Bisericii Ortodoxe din Moldova, protoiereul Petru Moșneguțu a fost decorat cu înalta distincție bisericească – dreptul de a purta mitră. În cuvîntul rostit în fața credincioșilor, Vladîca Nicodim și-a exprimat mulțumirea și aprecierea pentru activitățile de zidire spirituală pe care le desfășoară parohul Bisericii ”Sf. Nicolae” cu tinerii și copiii din localitate, înființînd în incinta Bisericii un Centru Social pentru Copii și Tineri, precum și pentru faptul că familia sa este una model pentru satul Ruseni, sfinția sa crescînd și educînd împreună cu doamna preoteasă nouă copii. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineț

 

 

În ziua de miercuri din săptămîna luminată, Prea Sfințitul Nicodim a fost prezent în Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineț, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu preotul paroh al acestei biserici, prot. mitr. Alexei Tanaseiciuc, și un sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Edineț 1. În tradiționalul cuvînt rostit la sfîrșitul slujbei, vladîca Nicodim a felicitat tot poporul adunat la slujbă cu sărbătoarea Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos și pe părintele paroh al acestei biserici, apreciindu-i în mod deosebit înaltele sale calități de om înduhovnicit și bun chivernisitor al podoabei Casei lui Dumnezeu. La rîndul său, prot. mitr. Alexei Tanaseiciuc a mulțumit Prea Sfinției Sale pentru această vizită pastorală și frumoasa slujbă arhierească la care au avut ocazia să se roage enoriașii săi. Citeşte mai departe >>>

A avut loc slujba de binecuvîntare pentru începutul lucrărilor de construcție a noii Catedrale Episcopale în orașul Edineț

 

 

Ziua de marți din săptămîna luminată a fost marcată de un eveniment de importanță istorică pentru creștinii din orașul Edineț, dar și pentru cei din întreg cuprinsul eparhiei de nord. Prea Sfințitul Nicodim, în prezența tuturor clericilor din episcopia noastă, a oficiat în după amiaza zilei o slujbă de binecuvîntare pentru începerea construcției noii Catedrale Episcopale ce va purta hramul în cinstea Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare. La eveniment au luat parte persoane din administrația publică locală a orașului, ctitori și binefăcători ai Episcopiei de Edineț și Briceni, creștini din oraș și alte localități din cuprinsul eparhiei. În cadrul solemnității, vladîca l-a binecuvîntat și i-a încredințat domnului Iurie Cucuta, directorul SRL ”Constructorul” din or. Edineț, efectuarea lucrărilor de construcție a catedralei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni

 

 

Cu prilejul hramului mănăstirii de maici ”Învierea Domnului ” din orașul Briceni, în a treia zi de Paști, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat în acest sfînt așezămînt slujba Sfîntei Liturghii. La această slujbă solemnă au participat treizeci de preoți și trei diaconi din cuprinsul eparhiei noastre, dar și o mulțime de credincioși, atît din orașul Briceni, cît și din localitățile învecinate. În cadrul Serviciului divin, stareța mănăstirii, monahia Daniila, a fost hirotesită în treapta de egumenă, înmînîndu-i-se toiagul și fiind decorată cu dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. După încheierea Sfintei Liturghii a urmat slujba de sfințire a clopotniței mănăstirii și a copiei icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului – „Prodromița” – din Sfîntul Munte Athos, adusă și donată de duhovnicul maicii starețe – protoiereul mitrofor Agatonic Potoroacă. Citeşte mai departe >>>

În cea de a doua zi după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul NICODIM a liturghisit alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Conform unei tradiţii frumoase, în a doua zi a Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană se adună toţi Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru a oficia slujba praznicală. Astfel Înalt Prea Sfinției Sale Mitropolitului Vladimir i-au coliturghisit PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești, PS Sava de Tiraspol și Dubăsari și PS Nicodim de Edineț și Briceni.

Cântarea „Hristos a Înviat!" a răsunat în inima fiecărui rugător, ÎPS Mitropolit Vladimir binecuvântând slujitorii şi credincioşii să parcurgă creştineşte această Săptămână Luminată. Întâistătătorul i-a îndemnat pe toţi să se bucure de Înviere şi să încerce să reînvie în suflet mai multă credinţă, nădejde şi dragoste.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o numeroasă procesiune în frunte cu arhiereii a înconjurat Catedrala de trei ori cu citirea din Evanghelie.

Mai târziu Vlădica Vladimir a vorbit binecredincioasei adunări din pragul Catedralei Mitropolitane, felicitând pe toți cu Sărbătoarea sărbătorilor, dorind pace, liniște și lumină în suflet tuturor, după care a mulțumit Prea Sfințiților Episcopi pentru că au binevoit ca în acesastă zi să împărtășească bucuria Învierii Domnului cu creștinii din capitală. ÎPS Mitropolit Vladimir a mai urat confraților arhierei ca marele praznic al Învierii să fie spre mântuire atât Prea Sfințiţilor, cât și creștinilor încredințați pentru păstorire. Citeşte mai departe >>>

“Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7)

 

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mîntuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32), ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupeşti şi […]

Învierea Mântuitorului serbată în Eparhia de Edineț și Briceni

 

 

          Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, PS Nicodim, episcop de Edineț și Briceni a oficiat slujba praznicală în catedrala episcopală din Edineț. La această slujbă au participat clericii catedralei și un impunător număr de enoriași. La miezul nopții Vladîca a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și stăruința IPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. În cadrul slujbei pascale s-au citit pastoralele pascale ale Patriarhului nostru, Prea Fericitului Kiril, a Întîi Stătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir și a păstorului nostru, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În încheierea serviciului divin PS Nicodim a rostit pentru slujitori și creștini un solemn cuvînt de felicitare cu prilejul Sărbătorii Sărbătorilor și a oferit tuturor celor prezenți cîte un cadou simbolic în cinstea Învierii. A urmat apoi sfintirea tradiționalelor bucate aduse de creștini în ziua de Paști la Biserică: cozonacul, pasca și ouăle roșii. Citeşte mai departe >>>