Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Resfințirea bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, raionul Dondușeni

 

În urma unor ample lucrări de restaurare și renovare, joi, 27 octombrie, de sărbătoarea Cuvioasei Parascheva, biserica cu hramul ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, raionul Dondușeni, a fost resfințită. Slujba de sfințire și Sfînta Liturghie a fost oficiată de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în fruntea unui impresionant sobor de preoți din blagociniile Dondușeni, Drochia, Orhei. La eveniment au participat oficialități raionale și locale, precum și mulțime de credincioși, maturi și copii, pentru care sfîntul locaș s-a dovedit a fi neîncăpător. Pericopa evanghelică a fost explicată de protoiereul Alexandru Oleineac.

După Sfînta Liturghie slujitorii altarului și creștinii au înconjurat în procesiune biserica și au săvîrșit un Te Deum de mulțumire. La final, Prea Sfințitul Nicodim a adresat credincioșilor un cuvînt de învățătură în care, după ce a adus în atenție cele mai pilduitoare momente din viața Cuvioasei Parascheva cea nouă, ocrotitoarea Moldovei, a explicat sensul bisericii ca instituție divino-umană în care viețuim în Hristos prin Sfintele Taine și dobîndim mîntuirea. ”Sfinții Părinți numesc biserica Casă a Caselor și Locaș al Slavei lui Dumnezeu, de aceea, locul unde oamenii se adună pentru a vorbi în rugăciune lui Dumnezeu și pentru a-L primi în inima și sufletul lor, trebuie să fie cel mai frumos și cel mai împodobit edificiu al satului. Strămoșii noștri au înălțat Biserici și le-au împodobit după cuviință, datoria noastră astăzi fiind aceea de a le păstra, renova și spori strălucirea, învățîndu-i și pe urmașii noștri să facă la fel” – a mai subliniat Prea Sfinția Sa. Totodată, Vlădica a remarcat că parohul bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Scăieni, părintele Rodion Pleșca, este un slujitor activ, care s-a implicat mult, administrativ și material, la renovarea bisericii din sat, adresîndu-i călduroase mulțumiri pentru acest fapt și atenționîndu-l că de acum încolo sarcina sa va fi mult mai grea – aceea de a zidi biserica sufletească a enoriașilor săi. Citeşte mai departe >>>

A fost sfințită biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Bălcăuți, raionul Briceni

 

Ziua de miercuri, 26 octombrie 2011, cînd se face prăznuirea Icoanei Maicii Domnului Portărița, a fost o deosebită sărbătoare pentru comunitatea de creștini din satul Bălcăuți, raionul Briceni. Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a noii biserici cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, construită pe locul celei vechi din lemn, ce a ars în urma unui incendiu. . De asemenea, Prea Sfinția Sa a oficiat și Sfînta Liturghie.

De menționat că acum patru ani în urmă, cînd au început lucrările de construcție a noului locaș, Prea Sfințitul Nicodim, pe atunci părintele Ioan Vulpe, aflîndu-se într-o vizită în acest sat, a recomandat meșterilor să lărgească spațiul Sfîntului Altar cu încă doi metri lungime; fapt care a permis astăzi prezența alături de Ierarh a unui ales sobor de preoți. La serviciul divin a participat mulțimea de creștini din localitate, printre care se aflau și foarte mulți copii. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici de la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni.  Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de către protoiereul Ioan Crețu, slujitor al acestei mănăstiri.

 La final, Ierarhul a ținut un cuvînt de învățătură în care a evidențiat importanța acestei zile și a îndemnat creștinii din Bălcăuți să frecventeze și pe viitor în număr mare slujbele de la Sfînta Biserică, căci doar aici, prin Sfintele Taine și ierurgii, pe care le primim de la naștere și pînă la mutarea în veșnicie,  putem agonisi cea mai de preț avere din viața noastră – mîntuirea sufletului. Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri preotului paroh, Ioan Cazacu, și tuturor celor care s-au ostenit și au dus la bun sfîrșit zidirea sfîntului locaș, oferind celor mai de seamă ctitori distincții bisericești.  Domnii Victor Cerevatîi, Boris și Victor Mighic au fost decorați cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”, iar mai mulți creștini s-au învrednicit de Diplome Arhierești. La despărțire enoriașii au primit din partea Ierarhului cîte o iconiță.

A urmat apoi o agapă oferită de gospodinele din localitate pentru toți credincioșii prezenți la slujbă și un recital de versuri creștine prezentat de elevii Gimnaziului Bălcăuți. Citeşte mai departe >>>

Creștinii din localitatea Sauca, raionul Ocnița, au primit vizita Prea Sfințitului Nicodim

 

În Duminica a XIX-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor de la biserica ”Sfîntul Nicolae” din localitatea Sauca, raionul Ocnița, unde a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu un cuvînt ziditor de suflet, după citirea pericopei evanghelice, s-a adresat creștinilor părintele Gheorghe Cuciureanu de la biserica ”Sf. Nicolae” din orașul Comargorod, regiunea Vinița, Ucraina.

În cuvîntul de învățătură Prea Sfințitul Nicodim a adus în atenția credincioșilor marea milostivire pe care o revarsă Dumnezeu asupra oamenilor din preaplinul iubirii Sale, așa cum reiese din pericopa evanghelică a zilei despre învierea tînărului din Nain, și a evidențiat datoria fiecărui creștin de a răspunde acestei milostiviri prin viață curată și iubire față de aproapele. ”Textul Evangheliei de astăzi este un îndemn și pentru toți părinții și îndeosebi mamele creștine, care au copii mutați la Domnul întru dreapta credință, să se roage fierbinte, ca Mîntuitorul Hristos, pentru lacrimile și credința lor, să izbăvească sufletele celor răposați de moartea cea veșnică, așezîndu-le întru Viața Sa cea Fericită”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri părintelui paroh, protoiereului Valeriu Cuciureanu și întregii obști dreptmăritoare pentru străduința și efortul lor de a împodobi Casa lui Dumnezeu, care este locul unde omul realizează comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, dar și legătura tainică cu Biserica Triumfătoare, din ceruri, a părinților și strămoșilor noștri care întru dreapta credință au trecut la cele veșnice. Citeşte mai departe >>>

Joi, 20 octombrie 2011, a avut loc Adunarea generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni

 

Joi, 20 octombrie, la Reședința episcopală din orașul Edineț, sub conducerea Prea Sfințitului Nicodim, a avut loc adunarea generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni.

În cadrul întrunirii, Prea Sfințitul Nicodim a prezentat clericilor un bilanț al vizitei Sanctității Sale Kiril, Patriatrhul Moscovei și al Întregii Rusii, în Republica Moldova, a vorbit despre apariția versiunii moldovenești a siteului oficial al Patriarhiei – www.patriarchia.ru, și a anunțat că fiecare parohie din Moldova va primi Pastoralele Sanctității Sale la Nașterea și Învierea Domnului și în limba de stat. Preoților le-a fost prezentat și cadoul Patriarhului – Sfînta Evanghelie, care a și fost înmînată fiecărei parohii la încheierea ședinței. A fost aprobat și semnat de către toți slujitorii altarului textul scrisorii de mulțumire adresate Patriarhului Kiril pentru vizita și darul său oferit tuturor parohiilor Bisericii Ortodoxe din Moldova în general și Episcopiei noastre în special. Citeşte mai departe >>>

Slujbă arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

În dimineața zilei de joi, 20 octombrie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a noilor antimise și Sfînta Liturghie în Soborul Mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, înconjurat de un sobor de preoți.

La finalul serviciului divin, Ierarhul a înmînat părintelui stareț, arhimandritului Damian, Sfînta Evanghelie oferită în dar de Întîistătătorul Bisericii Ruse Kiril și a felicitat slujitorii sfîntului așezămînt și întreaga obște cu faptul că mănăstirii prima în eparhie i s-a oferit antimisul ce a fost sfințit și poartă semnătura Episcopului Nicodim. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la Mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Glinjeni, raionul Fălești

 

Marți, 18 octombrie,  de ziua prăznuirii Soborului sfinţilor mitropoliți și patriarhi ai Moscovei: Petru, Alexie, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen, Tihon, Petru, Filaret și Inochentie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a luat parte, la invitația și cu bunăvoința Prea Sfințitului Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, alături de Prea Sfințitul Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, și un impresionant sobor de preoți și diaconi, la slujba de sfințire a noii catapetesme și la Sfînta Liturghie Arhierească ce a avut loc în Soborul Mănăstirii de maici ”Sfînta Treime” din localitatea Glinjeni, raionul Fălești.

La serviciul divin au participat numeroși creștini din satul Glinjeni, dar și din localitățile învecinate.

Sfînta Liturghie a fost urmată de un Te Deum de mulțumire, după care Prea Sfințitul Marchel a adresat maicii starețe, monahia Anastasia, slujitorilor, surorilor, oamenilor de bună credință, ctitorilor și binefăcătorilor un cuvînt de felicitare, mulțumire și binecuvîntare pentru osteneala și jertfa pe care au depus-o și o vor depune la împodobirea acestui sfînt așezămînt monastic. De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri și Ierarhilor coliturghisitori pentru prezența și rugăciunile înălțate lui Dumnezeu la serviciul divin. Citeşte mai departe >>>

Vizită de lucru la biserica ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda, raionul Edineț

 

În seara zilei de luni, 17 octombrie, Prea Sfințitul Nicodim a efectuat o vizită de lucru la biserica ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda, Edineț, pentru a lua cunoștință de stadiul lucrărilor de reparație și restaurare ce se desfășoară aici. Ierarhul l-a îndemnat pe părintele paroh, protoiereul Mihail Bulimaga, să grăbească finisarea lucrărilor și a dispus procurarea obiectelor bisericești necesare, pentru ca, pînă la data de 3 noiembrie curent, biserica ”Sfinții Arhangheli” să poată primi după cuviință vizita Înalt Prea Sfinției Sale Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, care va prezida aici o Sfîntă Liturghie Arhierească. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a oficiat un parastas pentru vrednicul de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc

 

În ziua de luni, 17 octombrie, cu prilejul prăznuirii Sfîntului Ierarh Gurie, arhiepiscop de Cazani, după încheierea ședinței Consiliului Eparhial, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat, la inițiativa membrilor familiei, un parastas pentru vrednicul de pomenire protoiereu Gurie Țîmbaliuc, fost blagocin al bisericilor din raionul Dondușeni. Slujba de pomenire a avut loc în trapeza Episcopiei, la ea fiind prezenți membrii familiei răposatului și clericii participanți la ședința Consiliului. Citeşte mai departe >>>

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni s-a întrunit în ședință de lucru

 

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni s-a întrunit luni, 17 octombrie, în ședință de lucru. Adunarea, care a avut loc la reședința episcopală din orașul Edineț, a fost prezidată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Printre participanți s-au numărat toți blagocinii din eparhie, secretarii și duhovnicii din blagocinii, precum și șefii de sector.

          S-au pus în discuție probleme de pe ordinea de zi referitoare la rezultatul vizitei Patriarhului Kiril în Republica Moldova, apreciindu-se înalt grija părintească pe care a manifestat-o Sanctitatea Sa față de fiii săi duhovnicești, oferind în dar fiecărei parohii cîte o Sfîntă Evanghelie. Prea Sfințitul Nicodim a prezentat membrilor  Consiliului Evangheliile ce vor fi distribuite fiecărei parohii și Sfintele Antimise. În acest context s-a discutat și despre pregătirea unei vizite a Patriarhului Kiril în Eparhia de Edineț și Briceni.       

O deosebită atenție a fost acordată invitației Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în parohia ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda, raionul Edineț. În acest sens au fost numite persoane responsabile de pregătirea vizitei Întîistătătorului Bisericii noastre în Țara de Sus. Citeşte mai departe >>>

Prezență Arhipăstorească în parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni, raionul Briceni

 

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni, raionul Briceni, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Briceni și în prezența mulțimii de credincioși. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Andrei Gîrșcan, parohul bisericii ”Sfinții Arhangheli” din satul Criva, care a subliniat importanța iubirii dezinteresate și necondiționate a aproapelui în nevoința de zi cu zi a fiecărui creștin pentru dobîndirea mîntuirii.

După Sfînta Liturgie, Prea Sfințitul Nicodim s-a adresat credincioșilor cu un cuvînt de zidire sufletească în care a vorbit despre necesitatea cultivării în tînăra generație a valorilor culturale perene ortodoxe și a îndemnat creștinii să-și sporească rîvna pentru participarea la sfintele slujbe și la împodobirea sfîntului locaș, care este un bun al întregii comunități dreptmăritoare. Totodată, Vlădica a mulțumit preotului paroh, protoiereului Anatolie Marcu, pentru lucrările de renovare pe care a reușit să le realizeze pînă la acest moment și și-a exprimat în fața tuturor creștinilor bucuria că această parohie este prima care va primi în limba de stat cadoul Patriarhului Kiril pentru Biserica Ortodoxă din Moldova – o Sfîntă Evanghelie într-o excepțională ținută grafică. Ctitorii principali ai bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni au primit în dar cîte o Sfîntă Scriptură cu binecuvîntarea și semnătura Prea Sfințitului Nicodim, iar fiecare credincios cîte o iconiță. Citeşte mai departe >>>

Prezență arhierească în biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița

 

Astăzi, 15 octombrie, de sărbătoarea Sfinților Mucenici Ciprian și Iustina, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița, săvîrșind Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un important sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Ocnița. După citirea Sfintei Evanghelii, cu un cuvînt ziditor de suflet s-a adresat creștinilor protoiereul Leonid Sevastianov, parohul bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Călărășeuca, care a păstorit și această localitate timp de 18 ani.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici de la mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” Călărășeuca.

Sfînta liturghie a fost urmată de un Te Deum de rugăciune către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu și sfinții pomeniți astăzi și de cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Prea Sfințitul Nicodim a mărturisit părintelui paroh Mihail Mitrițchi și întregii obști dreptmăritoare că a trăit momente de o deosebită împlinire duhovnicească, slujind în acest sfînt locaș plin de prezența rugăciunii, și a îndemnat creștinii să stea fermi în credința ortodoxă și să înalțe neîncetat rugăciuni către Dmnul Hristos, către Prea Sfînta Sa Maică, care este grabnică ajutătoare și mijlocitoare, și către toți sfinții ce din veac au bineplăcut lui Dumnezeu. În legătură cu faptul că Naslavcea este prima localitate a Republicii Moldova, fiind situată la cel mai nordic punct al țării, parohia ”Adormirea Maicii Domnului” de aici a fost prima din Mitropolia Moldovei care a primit, din mîna Prea Sfințitului Nicodim, cadoul Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, oferit tuturor parohiilor cu prilejul vizitării Bisericii Ortodoxe din Moldova, – Sfînta Evanghelie în limba slavă bisericească. Comunitatea creștinilor a primit cu mult entuziasm acest neprețuit cadou și a cîntat pentru Sanctitatea Sa tradiționalul ”Întru mulți și fericiți ani”. Citeşte mai departe >>>

Vizita Patriarhului Kiril în eparhia de Kaliningrad. Sfînta Liturghie în catedrala Hristos Mântuitorul din oraşul Kaliningrad. Hirotonia arhimandritului Veniamin (Kirillov) în treapta de episcop de Ardatov şi Ateașevsk

 

În data de 14 octombrie 2011, de sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, Sanctitea Sa, Patriarhul Kiril a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala Hristos Mântuitorul din oraşul Kaliningrad.

În timpul Liturghiei, Patriarhul Kiril şi arhiereii care au coliturghisit împreună cu Sanctitea Sa au săvârşit hirotonia arhimandritului Veniamin (Kirillov) în treapta de episcop de Ardatov şi Ateaşevsk. Citeşte mai departe >>>