Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 128
Pagini vizitate: 1644
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 168
Pagini vizitate: 1069

Mesajul de felicitare al ÎPS Mitropolit Vladimir, adresat PS Episcop Nicodim, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc

Cu cu prilejul celebrării zilei onomastice, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni un mesaj de felicitare, în care se menționează:

Preasfinţia Voastră,

În ziua în care suflarea Ortodoxă celebrează Duminica Femeilor Mironosiţe, este serbat şi […]

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, cu ocazia sărbătoririi patronului ceresc

Preasfinția Voastră,

Hristos a înviat!

Ziua de pomenire a Sfântului și Dreptului Nicodim, îmi oferă creștinescul prilej de a Vă adresa cu dragoste frățească și căldură sufletească, alese cuvinte de felicitare și urări de bine.

Vă dorim Preasfințite Stăpâne NICODIM, multă sănătate sufletească și trupească, sfinte bucurii, pace și liniște duhovnicească, har și putere în lucrarea pastorală și misionară. Citeşte mai departe >>>

Mеsаjul dе fеliсitаrе аl Preasfințitului Ioan, Episcopul Sorocii, аdrеsаt Preasfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc

PS Ioan, Episcopul Sorocii, Vicar Mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, a adresat PS Nicodim Episcop de Edineț și Briceni, un mesaj de felicitare cu prilejul celebrării zilei onomastice:

Preasfinția Voastră,

Cu prilejul sărbătoririi Ocrotitorului Ceresc al Preasfinției Voastre – Sfântul și Dreptul Nicodim, am deosebita bucurie și dragoste de a Vă adresa cordiale felicitări dimpreună cu alese urări de ani lungi de viață, multă sănătate, pace și bucurii duhovnicești.

Mântuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, pentru rugăciunile Sfântului Dreptului Nicodim ocrotitor spiritual al Preasfinției Voastre, să Vă dăruiască ajutorul Său sfânt în toată lucrarea cea bună și în continuare aceeași râvnă, înțelepciune și putere de care ați dat dovadă și până acum în apărarea, păstrarea și promovorea credinței noastre ortodoxe. Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Небеса достойно да веселятся, земля да радуется.   

                                                     Да празднует весь мир, видимый же и невидимый;

                                                                             ибо восстал Христос – веселие вечное

 (Тропарь 1-й Песни Пасхального Канона)

 

Возлюбленные во Христе, пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие, 

Дорогие братие и сестры!

О величайшем даре Божественной любви, о неизменном и вечном торжестве победы Жизни над смертью мы свидетельствуем в эти дни всемирного празднования Светлой Христовой Пасхи и проповедуем миру весть о том, что  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Воскресение из мертвых нашего Спасителя  –  это Праздник Жизни, потому что Спаситель наш и Господь через Свое Преславное Воскресение даровал нам бессмертие, которое мы потеряли через нарушение Адамом заповеди жизни (Бытие 2, 16-17). Citeşte mai departe >>>

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Învierea Domnului 2020

,,Nu vă înspăimântați!
Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit?

A înviat! Nu este aici.
(Marcu 16, 6)

Preasfințiți arhipăstori,

Preacuvioși monahi și monahii,

Preacucernici preoți și diaconi,

Drept-măritori creștini ai Sfintei noastre Biserici,

Hristos a Înviat!

Cu părintească dragoste vă adresez tuturor slujitorilor sfintelor noastre altare și drept-măritorului popor, cinstitor de Dumnezeu, alese gânduri de felicitare cu prilejul celui mai slăvit praznic al creștinătății – Învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos.

Învierea Domnului și Dumnezeului nostru risipește frica și alungă întristarea, pogorând asupra umanității pacea și bucuria, lumina și iubirea. Sfinții Apostoli și Femeile Mironosițe au fost izbăviți de frica deșartă, umplându-se de dragostea lui Dumnezeu, care pe toate le vindecă și le plinește.

,,Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris:,,Pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere”. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici înălțimea, nici adâncul și nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea Întru Hristos Iisus, Domnul nostru”. (Romani 8, 35-39).

Iubiți întru Hristos Cel Înviat, frați și surori,

M-a dus Dumnezeu cu gândul la aceste cuvinte ale Apostolului Pavel, ca la unele spuse prin inspirația Duhului Sfânt, pentru întărirea și încurajarea în credință și nădejde către Domnul în timpuri de prigoane, ispite și necazuri a credincioșilor din toate popoarele și generațiile, ca să le aduc în inimile voastre, acum când ne aflăm toți în fața acestei înfricoșătoare pandemii și avem nevoie, poate mai mult ca oricând, de întărirea duhovnicească ce izvorăște din ele.

Această epidemie caută să umple inimile noastre de frică și să ne învăluie în panică. Știm însă că frica nu este firească omului, ci a apărut după căderea protopărinților în păcat și se amplifică prin orice cădere a noastră.

De aceea în primul rând trebuie să ne pocăim. Pocăința adevărată ne scapă de frică. Mântuitorul Hristos ne spune în Evanghelie ,,Pocăiți-vă!”, iar cel mai des îndemn al Său către noi este: ,,Nu vă fie frică! Nu vă temeți!”. Când alungăm păcatul din inimile noastre fuge și frica. Inimile eliberate de frică să le umplem de dragoste față de aproapele. Această caritate creștinească trebuie să ne facă acum să fim foarte responsabili în sprijinirea semenilor aflați în boală și suferință.

Totodată, pocăința și dragostea adevărată deschid inimile și sufletele noastre pentru primirea lui Hristos, Cel ce a biruit lumea și moartea. Dacă credem cu adevărat în Învierea Lui și știm că El vrea să ne facă părtași Învierii, atunci nimic nu ne mai înspăimântă și nimic nu ne înfricoșează, ci cu multă încredere urmăm Lui, Cel ce a vindecat pe mulți și nu a îmbolnăvit pe nimeni.

Prăznuirea Slăvitei Învieri a Mântuitorului nostru, în aceste condiții de pandemie, când bisericile sunt goale, ne duce cu gândul la Mormântul găsit gol de Apostolii și Mironosițele ce-L căutau pe Cel mort și rămăseseră nedumeriți, căci nu știau ,,cine L-a luat și unde L-a pus”. Acum bisericile sunt goale de noi, nu de Hristos, de aceea nu trebuie să fim goi duhovnicește și în afara Bisericii lui Hristos, ci să avem căutarea lăuntrică a Lui.

Când ne vom pocăi cu adevărat și chiar vom dori să-L aflăm ca Maria Magdalena, ce-L confundase cu grădinarul zicându-i ,,Doamne, dacă Tu L-ai luat , spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica” (Ioan 20, 15), atunci El ni se va descoperi că este Însuși ,,Cel ce se ia și Cel ce se dă”, Cel ce se face nevăzut ,,pentru puțină vreme” și Cel ce se arată ,,după puțină vreme”(Ioan 16, 17).

El este ,,Doctorul ce vine nu la cei sănătoși, ci la cei bolnavi”. Noi fiind bolnavi de fărădelegi, totuși ne considerăm sănătoși, dar dacă această primejdie, ca o doftorie amară, ne va ajuta să ,,flamânzim și să însetăm după dreptatea” Doctorului-Hristos, atunci El va veni neapărat, ca la ucenicii Săi, chiar și prin ,,ușile încuiate”. (Ioan 20, 19)

Preaiubiți fii și fiice ai Învierii,

Mă adresez cu purtare de grijă părintească celor de acasă și celor din afara hotarelor țării: să avem inimile pline de nădejde, de credință și de dragoste în Iisus biruitorul morții și slujind aproapelui, tuturor celor suferinzi, să cântăm împreună cu psalmistul: ,,de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine ești. …Mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile” (Psalmul 22).

Lumina lui Hristos Cel Înviat să lumineze pe toți în lucrarea dragostei !

Adevărat a Înviat Hristos !

† VLADIMIR,

MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Învierea Domnului,

Anul  mântuirii 2020,

or.Chișinău

Citeşte mai departe >>>

Pastorala Pascală a Preafericitului Părinte Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, adresată tuturor arhipăstorilor, preoților, diaconilor, celor din cinul monahicesc și dreptmăritorilor creștini ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Iubiți întru Domnul confrați Arhipăstori,

cinstiți părinți, preacuvioși monahi și monahii,

iubiți frați și surori!

HRISTOS A ÎNVIAT!

Prin mila Atotdătătorului Dumnezeu, ne-am învrednicit de a ajunge în luminata noaptea luminoasă de Paște și ne bucurăm din nou minunatei învieri a lui Hristos. Vă felicit cordial pe toți, dragii mei, cu prilejul acestui mare praznic și sărbătoare a sărbătorilor.

Aproape două mii de ani ne separă de acel eveniment de care ne amintim acum. Totuși, în fiecare an Biserica, cu un neschimbat fior duhovnicesc, prăznuiește Învierea Domnului, mărturisind neobosit despre excepționalitatea a ceea ce s-a întâmplat în peștera funerară din preajma zidurilor vechiului Ierusalim. Citeşte mai departe >>>

Liturghia darurilor mai înainte sfințite la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie 2020, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pomenirea Sfântului Cuviosului Serafim de Vârița, slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale […]

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de miercuri, 1 aprilie 2020, slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfîntului Ioan Scărarul Prea Sfințitul Nicodim a liturghisit la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în Duminica a IV-a a Sfîntului și Marelui Post, numită a Sfîntului Ioan Scărarul, Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului Vasile cel Mare la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

Sîmbăta săptămînii a IV-a din Postul Mare, a pomenirii morților, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

În Sîmbăta săptămînii a patra a Postului Mare, a pomenirii celor răposați, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntuui Ioan Gură de Aur la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească. Citeşte mai departe >>>

ПЯТОК 4-Й СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА. Литургия Преждеосвященных Даров в соборе «Святителя Николая» города Орхей

В пяток 4-й недели Великого Поста, Преосвященнейший Никодим епископ Единецкий и Бричанский молился на уставном богослужении великопостных часов, обедни и возглавил Литургию Преждеосвященных Даров, соединяемую с вечерней. Его Преосвященству сослужили клирики Свято-Никольского Собора.

За богослужением, была вознесена сугубая молитва о преодолении распространения коронавирусной инфекции и о даровании сил борющимся с нею врачам. Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala „sf. Irh. Nicolae” din Orhei în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat în dimineața zilei de miercuri, 25 martie 2020, cînd Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei (604), slujba Ceasurilor, a Obedniței și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala ”Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei. Prea Sfinției Sale i-au coliturghisit slujitorii catedralei.

În cadrul Sfintei Liturgii la ectenia mare și la ectenia întreită au fost înălțate rugăciuni speciale pentru cei bolnavi şi încercaţi astăzi în lume de noul virus și pentru întărirea noastră fizică și duhovnicească.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni Citeşte mai departe >>>