Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Denia Dumnezeieștilor Patimilor din cea dea V-a Duminică a Sfântului și Marelui Post săvârșită în Mănăstirea Călărășeuca

 În seara duminicii a V-a a Sfîntului şi Marelui Post, Prea Sfînţitul Nicodim a săvîrşit după tradiţie Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărăşeuca, raionul Ocniţa.

În cuvîntul Său de învăţătură, Prea Sfinţitul Episcop a vorbit  despre mîntuitoarele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos îndemnîndu-i pe toţi cei prezenţi la rugăciune să fie alături de Hristos în drumul patimilor spre Golgota neamului omenesc şi să priveghem neîncetat în post şi rugăciune împărtăşind durerile patimilor, moartea, îngroparea şi nespusa bucurie a Învierii. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a V-a duminică a Postului Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ

Catedeala Episcopală în această zi a fost neîncăpătoare pentru creştinii ortodocşi veniţi la rugăciune alături de păstorul lor.

Vladîca Nicodim a menţionat că fiecare zi de post trebuie să fie o nouă treaptă care ne urcă spre cer, şi ne apropie de Învierea lui Hristos. De aceea suntem datori, să ne silim zi cu zi la rugăciune, la înfrînare, la post, la împăcare duhovnicească cu toţi oamenii, la milostenie, la părăsirea păcatelor prin spovedanie şi la unirea cu Hristos prin Sfînta Împărtăşanie.

În Evanghelia din duminica a V-a din Postul Paştelui se vorbeşte de două păcate foarte răspândite la noi: slava deşartă şi mînia. Cel mai potrivit timp de pocăinţă pentru noi toţi este Postul Mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mîndria, mînia, ura, îndoiala, desfrînarea, necredinţa şi tot păcatul, acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, pînă mai avem viaţă şi timp de pocăinţă.  Citeşte mai departe >>>

În Sâmbăta a V-a din Postul Mare, Prea Sfințitul NICODIM a oficiat Sfînta Liturghie în mănăstirea „Nașterea Domnului” Zăbriceni

Timpul neprietenos de afară nu a fost o piedică pentru creștinii care au hotărât să se adune astăzi la mănăstirea Nașterea Domnului din Zăbriceni, pentru a da slavă cuvenită lui Dumnezeu la Sfînta Liturghie oficiată de către PS NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

 În cuvîntul său de învățătură Prea Sfințitul Nicodim a menționat despre însemnătatea sărbătorii „Laudei Maicii Domnului” și la sfîrșit a îndemnat pe creștini: „Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale Bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoarea noastră. Să nu uităm că "ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea", și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cît putem exemplul, ca să avem și noi parte de binecuvîntarea Domnul nostru Iisus Hristos în veci, Amin!” Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de Buna Vestire la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din orașul Orhei

În acestă zi de mare sărbătoare  episcopul NICODIM,  l-a avut ca oaspete de onoare pe Arhiepiscopul IUSTINIAN de Naro-Fominsc, cîrmuitorul parohiilor patriarhale din Statele Unite ale Americii. Înalt Prea Sfinția Sa a împărtășit bucuria Buneivestiri coliturghisind alături de Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

În cuvîntul său de învățătură ÎPS Iustinian a menționat că: „Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către patimile cele pline de ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră”. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM s-a aflat în mijlocul credinicioșilor din Orhei


În cea de a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedralala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Serviciul Divin s-a dovedit a fi unul deosebit de solemn, mulțime de credincioși alegând în această zi să primească părticica Cinstitului Trup și Dumnezeiescului Sânge a Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Sfânta Evanghelie, care s-a citit în această zi, a fost cu un deosebit folos pentru întărirea Duhului rugăciunii în mijlocul poporului! Poporul a înțeles perfect mesajul Sfintei Evanghelii explicate de Prea Sfințitul NICODIM: ”Credința, postul și rugăciunea”! Citeşte mai departe >>>

”Să nu fie muți la a predica Cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie surzi la a primi, Dumnezeiasca Învățătură” – a îndemnat Prea Sfințitul NICODIM poporul în cea de-a IV-a sâmbătă a Postului Mare


În cea de-a IV-a sâmbătă din Postul Mare, ultima în care Biserica Ortodoxă săvârșește Pomenirea Generală a celor răposați părinți și frați ai noștri dreptmăritori creștini, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit în Catedrala ”Sf. Nicolae” din Orhei, însoțit de Secretarul Episcopiei Prea Cucernicul Părinte Adrian Cotelea și clericii Catedralei!

Predica Prea Sfințitului Părinte s-a referit la vindecarea miraculoasă săvârșită de Mântuitorului Hristos, a surdului din ținutul Decapolei, care grăia cu anevoie! Prea Sfințitul Părinte a îndemnat poporul prezent la Sfânta Liturghie, în unison cu textul Sfintei Evanghelii: ”Să nu fie muți la a predica Cuvântul lui Dumnezeu și să nu fie surzi la a primi, Dumnezeiasca Învățătură”!

”Noi vedem că cu toate că Hristos Mântuitorul a poruncit să nu spună nimănui nimic despre minunea săvârșită, lumea și mai mult Îl vestea! Ba mai mult, se mirau cu toții zicând: toate le-a făcut bine: pe surzi i-a făcut să audă și pe muți să vorbească… Și pe noi astăzi, unii ne îndeamnă la necredință, la neîncredere în Dumnezeu! Noi însă, mai mult ca oricând datori suntem să avem credință nestatornică și dragoste, pentru a zice întocmai ca și cei din Evanghelia de astăzi: Pe toate Le face bine Dumnezeul nostru!”– a spus Prea Sfințitul NICODIM în predica Sa! Citeşte mai departe >>>

Acatistul Patimilor Mântuitorului Hristos la Mănăstirea Călărășeuca slujit de Prea Sfințitul NICODIM. Episcop de Edineț și Briceni

În după amiaza Duminicii Sfintei și de viață dătăoarei Cruci a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,  Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a săvârșit Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din s. Călărășeuca, raionul Ocnița. În cuvântul Său, Prea Sfințitul NICODIM a actualizat în memoria celor prezenți la Slujba Acatistului trista istorie a patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a cutremurat întreaga omenire cu circa 2000 ani în urmă: Citeşte mai departe >>>

În Duminica Sfintei Cruci, Prea Sfințitul NICODIM o oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în catedrala episcopală din or. Briceni

În Duminica Sfintei Cruci, Prea Sfințitul NICODIM o oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în catedrala episcopală  din or. Briceni! Specific pentru această perioadă, Sfântul Lăcaș s-a dovedit neîncăpător, poporul alegând în această zi să se închine Cinstitei și de viață dătătoarei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Predica Prea Sfințitului NICODIM a fost la același subiect: Sfânta Cruce și rolul său în opera de mântuire a neamului omenesc! Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul NICODIM a oficiat la data de 26 martie 2011 Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea ”Nașterea Domnului” din s. Zabriceni, raionul Edineț

În cea dea treia sâmbătă a Sfântului și Marelui post, Prea Sfințitul NICODIM a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în mănăstirea ”Nașterea Domnului” din s. Zabriceni, raionul Edineț.Deși tânără de ani, această mănăstire a devenit o insulă duhovnicească pentru mai mulți creștini ortodocși, care au ales să-și ducă lupta cea bună anume aici, lucru remarcat și de Prea Sfințitul NICODIM, în cuvântul său adresat obștii monahale! Citeşte mai departe >>>

Panihidă în Parohia Stolniceni pentru părintele martir Gheorghe Ivanov

 Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț, a oficiat panihida pentru protoiereul Gheorghe Ivanov care în Postul Mare al anului 1946 a pătimit ca mucenic pentru Hristos, fiind strangulat. Părintele Gheorghe a slujit în această parohie timp de 43 de ani. Cu toate că rudele și copiii au plecat în România el însă a rămas alături de turma s-a cuvântătoare și a pătimit ca mucenic.

Părintele Prot. Mitr. Alexei Tanaseiciuc, care astăzi este parohul localității nu uită niciodată în rugăciunile sale pe predecesorul său, părintele Gheorghe, păstrându-i vie amintirea în rândul enoriașilor. După panihidă a urmat o masă de pomenire pentru cei răposați. Citeşte mai departe >>>

Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite în Catedrala ”Sfântul Vasile cel Mare” din Edineț săvârșită de Prea Sfințitul NICODIM

În 22 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții 40 mucenici din Sevastia, care au suferit mucenicia pentru Hristos! În această zi, după tipicul Bisericii Ortodoxe,  se săvârșește Liturghia Darurilor mai înainte sfințite pe care Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a săvârșit-o în Catedrala ”Sf. Ier. Vasile cel Mare” din Edineț! La Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie au participat numeroși rugători, cărora a și fost adresat mesajul predicii din această zi de către Prea Sfințitul Episcop. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a Doua Duminică a Postului Mare – a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit în Catedrala ”Sf. Nicolae” din Orhei

În cea de-a doua Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedrala ”Sf. Nicolae” din Orhei!  Prea Sfinția Sa a fost întâmpinat la ușa Sfântului lăcaș cu un frumos buchet de flori! În pofida faptului că Sfântul Lăcaș a fost arhiplin, Sfânta Liturghie a fost slujită de toți cei prezenți într-un cuget și într-un gând înălțați în rugăciuni către Împăratul Ceresc! Citeşte mai departe >>>