Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 35
Pagini vizitate: 189
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 171
Pagini vizitate: 748

A avut loc slujba de binecuvîntare pentru începutul lucrărilor de construcție a noii Catedrale Episcopale în orașul Edineț

 

 

Ziua de marți din săptămîna luminată a fost marcată de un eveniment de importanță istorică pentru creștinii din orașul Edineț, dar și pentru cei din întreg cuprinsul eparhiei de nord. Prea Sfințitul Nicodim, în prezența tuturor clericilor din episcopia noastă, a oficiat în după amiaza zilei o slujbă de binecuvîntare pentru începerea construcției noii Catedrale Episcopale ce va purta hramul în cinstea Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare. La eveniment au luat parte persoane din administrația publică locală a orașului, ctitori și binefăcători ai Episcopiei de Edineț și Briceni, creștini din oraș și alte localități din cuprinsul eparhiei. În cadrul solemnității, vladîca l-a binecuvîntat și i-a încredințat domnului Iurie Cucuta, directorul SRL ”Constructorul” din or. Edineț, efectuarea lucrărilor de construcție a catedralei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie la Mănăstirea ”Învierea Domnului” din orașul Briceni

 

 

Cu prilejul hramului mănăstirii de maici ”Învierea Domnului ” din orașul Briceni, în a treia zi de Paști, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat în acest sfînt așezămînt slujba Sfîntei Liturghii. La această slujbă solemnă au participat treizeci de preoți și trei diaconi din cuprinsul eparhiei noastre, dar și o mulțime de credincioși, atît din orașul Briceni, cît și din localitățile învecinate. În cadrul Serviciului divin, stareța mănăstirii, monahia Daniila, a fost hirotesită în treapta de egumenă, înmînîndu-i-se toiagul și fiind decorată cu dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. După încheierea Sfintei Liturghii a urmat slujba de sfințire a clopotniței mănăstirii și a copiei icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului – „Prodromița” – din Sfîntul Munte Athos, adusă și donată de duhovnicul maicii starețe – protoiereul mitrofor Agatonic Potoroacă. Citeşte mai departe >>>

În cea de a doua zi după Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul NICODIM a liturghisit alături de ierarhii Bisericii Ortodoxe din Moldova la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

Conform unei tradiţii frumoase, în a doua zi a Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană se adună toţi Arhiereii Bisericii Ortodoxe din Moldova pentru a oficia slujba praznicală. Astfel Înalt Prea Sfinției Sale Mitropolitului Vladimir i-au coliturghisit PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești, PS Sava de Tiraspol și Dubăsari și PS Nicodim de Edineț și Briceni.

Cântarea „Hristos a Înviat!" a răsunat în inima fiecărui rugător, ÎPS Mitropolit Vladimir binecuvântând slujitorii şi credincioşii să parcurgă creştineşte această Săptămână Luminată. Întâistătătorul i-a îndemnat pe toţi să se bucure de Înviere şi să încerce să reînvie în suflet mai multă credinţă, nădejde şi dragoste.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o numeroasă procesiune în frunte cu arhiereii a înconjurat Catedrala de trei ori cu citirea din Evanghelie.

Mai târziu Vlădica Vladimir a vorbit binecredincioasei adunări din pragul Catedralei Mitropolitane, felicitând pe toți cu Sărbătoarea sărbătorilor, dorind pace, liniște și lumină în suflet tuturor, după care a mulțumit Prea Sfințiților Episcopi pentru că au binevoit ca în acesastă zi să împărtășească bucuria Învierii Domnului cu creștinii din capitală. ÎPS Mitropolit Vladimir a mai urat confraților arhierei ca marele praznic al Învierii să fie spre mântuire atât Prea Sfințiţilor, cât și creștinilor încredințați pentru păstorire. Citeşte mai departe >>>

Învierea Mântuitorului serbată în Eparhia de Edineț și Briceni

 

 

          Învierea Domnului nostru Iisus Hristos se află în centrul credinţei creştine: ”Şi dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică este şi credinţa voastră”, spune Sfîntul apostol Pavel (I Corinteni 15, 14). Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul din Sfânta Treime, S-a întrupat pentru noi şi a noastră mântuire, a suferit, a fost dat la moarte şi a treia zi a înviat din morţi răscumpărîndu-ne din robia păcatului, oferind și chezășia învierii noastre. Astfel, Învierea Domnului, Paștile, pentru creștini reprezintă bucuria reluării comuniunii omului cu Dumnezeu, a revenirii la starea cea dintîi a lui Adam, a redobîndirii fericirii raiului; iar celebrarea acestui mare eveniment  în Biserica Ortodoxă este plină de lumina și bucuria care sunt exprimate sublim în cîntările slujbei pascale și în salutul triumfător ”Hristos a Înviat – Adevărat a Înviat”!

În noaptea Sfintei Învieri, PS Nicodim, episcop de Edineț și Briceni a oficiat slujba praznicală în catedrala episcopală din Edineț. La această slujbă au participat clericii catedralei și un impunător număr de enoriași. La miezul nopții Vladîca a împărtășit tuturor credincioșilor prezenți Lumina Harică, adusă și în acest an cu bunăvoința lui Dumnezeu și stăruința IPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de la Biserica Sfîntului Mormînt din Ierusalim. În cadrul slujbei pascale s-au citit pastoralele pascale ale Patriarhului nostru, Prea Fericitului Kiril, a Întîi Stătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir și a păstorului nostru, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. În încheierea serviciului divin PS Nicodim a rostit pentru slujitori și creștini un solemn cuvînt de felicitare cu prilejul Sărbătorii Sărbătorilor și a oferit tuturor celor prezenți cîte un cadou simbolic în cinstea Învierii. A urmat apoi sfintirea tradiționalelor bucate aduse de creștini în ziua de Paști la Biserică: cozonacul, pasca și ouăle roșii. Citeşte mai departe >>>

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM

Sărbătoarea Intrării Mântuitorului în Ierusalim slujită cu multă solemnitate de către Prea Sfințitul NICODIM. Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru marea mulțime de rugători care au hotărât în această zi să dea Slavă și cinste lui Dumnezeu. Predica și cuvântul de felicitare al Prea Sfințitului NICODIM a fost adresat cu multă dragoste poporului dreptmăritor și oasepților din alte orașe care au ales să se roage alături de Episcopul de Edineț și Briceni: ”O mare mulțime de oameni a ieșit înaintea Mântuitorului Hristos în această zi, ținând în mâini frunze de palmier și strigând Osana. O primire demnă de un Adevărat Împărat. Vestea că Iisus înviase pe Lazăr se răspândise cu viteza fulgerului printre iudei. Oamenii își aruncau hainele înaintea Sa, cântau și dănțuiau de bucurie.
Astăzi și noi ținem în mâini crengi de salcie și ne bucurăm, pentru că așa cum El a intrat în Ierusalim cu atâția ani în urmă, noi Îl așteptăm să-Și facă intrarea victorioasa în inimile noastre și astfel, împreună cu El, să intrăm cu toții în Săptămâna Mare. Citeşte mai departe >>>

Sâmbăta lui Lazăr la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din Orhei

În cea de-a VI-a Sâmbătă a Sfântului și Marelui Post, când Biserica Ortodoxă săvârșește pomenirea Dreptului Lazăr cel a IV-a zi înviat din morți, Prea Sfințitul NICODIM a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Totodată, în timpul Sfintei Liturghii s-a săvârșit și pomenirea nou adormitei roabei lui Dumnezeu Oxana, care mai mulți ani a slujit Biserica Ortodoxă în funcția de Director a Complexului de Edituri a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, care se află în ascultarea Prea Sfințitului NICODIM! În timpul predicii Sale, Vladâca a ținut să accentuieze viabilitatea acestei femei, stăruința ei de a executa toate sarcinile puse înainte și dorința ei de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor prin ascultarea sa! Dumnezeu să o ierte și să o odihnească cu drepții!

Citeşte mai departe >>>

A avut loc Adunarea Generală a preoților din Episcopia de Edineț și Briceni

Sub Președinția Arhiereului locului, în data de 15 aprilie 2011 a avut loc Adunarea Generală a slujitorilor Bisericii Ortodoxe din Episcopia de Edineț și Briceni! Adunarea Episcopiei a fost prilejuită în primul rând de apropierea celei mai înălțătoare sărbători – Învierea Domnului, cât și de Sfințirea noului depozit eparhial, care și-a deschis activitatea în această zi.

În cadrul Adunării, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a ținut să accentuieze mai multe aspecte ale slujirii preoților din această deosebit de importantă perioadă a anului bisericesc. S-a discutat asupra programului liturgic din Săptămâna Patimilor cât și despre Slujba Învierii și nuanțele liturgice specifice perioadei date. De asemeni, nu sa trecut cu vederea și Paștele Blajinilor, analizându-se tradițiile locale. Citeşte mai departe >>>

Denia Dumnezeieștilor Patimilor din cea dea V-a Duminică a Sfântului și Marelui Post săvârșită în Mănăstirea Călărășeuca

 În seara duminicii a V-a a Sfîntului şi Marelui Post, Prea Sfînţitul Nicodim a săvîrşit după tradiţie Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Călărăşeuca, raionul Ocniţa.

În cuvîntul Său de învăţătură, Prea Sfinţitul Episcop a vorbit  despre mîntuitoarele patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos îndemnîndu-i pe toţi cei prezenţi la rugăciune să fie alături de Hristos în drumul patimilor spre Golgota neamului omenesc şi să priveghem neîncetat în post şi rugăciune împărtăşind durerile patimilor, moartea, îngroparea şi nespusa bucurie a Învierii. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a V-a duminică a Postului Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ

Catedeala Episcopală în această zi a fost neîncăpătoare pentru creştinii ortodocşi veniţi la rugăciune alături de păstorul lor.

Vladîca Nicodim a menţionat că fiecare zi de post trebuie să fie o nouă treaptă care ne urcă spre cer, şi ne apropie de Învierea lui Hristos. De aceea suntem datori, să ne silim zi cu zi la rugăciune, la înfrînare, la post, la împăcare duhovnicească cu toţi oamenii, la milostenie, la părăsirea păcatelor prin spovedanie şi la unirea cu Hristos prin Sfînta Împărtăşanie.

În Evanghelia din duminica a V-a din Postul Paştelui se vorbeşte de două păcate foarte răspândite la noi: slava deşartă şi mînia. Cel mai potrivit timp de pocăinţă pentru noi toţi este Postul Mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mîndria, mînia, ura, îndoiala, desfrînarea, necredinţa şi tot păcatul, acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, pînă mai avem viaţă şi timp de pocăinţă.  Citeşte mai departe >>>

În Sâmbăta a V-a din Postul Mare, Prea Sfințitul NICODIM a oficiat Sfînta Liturghie în mănăstirea „Nașterea Domnului” Zăbriceni

Timpul neprietenos de afară nu a fost o piedică pentru creștinii care au hotărât să se adune astăzi la mănăstirea Nașterea Domnului din Zăbriceni, pentru a da slavă cuvenită lui Dumnezeu la Sfînta Liturghie oficiată de către PS NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

 În cuvîntul său de învățătură Prea Sfințitul Nicodim a menționat despre însemnătatea sărbătorii „Laudei Maicii Domnului” și la sfîrșit a îndemnat pe creștini: „Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste daruri ale Bisericii noastre, să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Maica Domnului este și mama noastră. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că avem pe Maica Domnului mijlocitoare pentru binele nostru, să mulțumim lui Dumnezeu că avem pe Maica Domnului ajutătoarea noastră. Să nu uităm că "ceea ce poate Dumnezeu cu puterea, poate Maica Domnului cu rugăciunea", și să avem încredere în ajutorul ei. Să-i urmăm cît putem exemplul, ca să avem și noi parte de binecuvîntarea Domnul nostru Iisus Hristos în veci, Amin!” Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de Buna Vestire la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din orașul Orhei

În acestă zi de mare sărbătoare  episcopul NICODIM,  l-a avut ca oaspete de onoare pe Arhiepiscopul IUSTINIAN de Naro-Fominsc, cîrmuitorul parohiilor patriarhale din Statele Unite ale Americii. Înalt Prea Sfinția Sa a împărtășit bucuria Buneivestiri coliturghisind alături de Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

În cuvîntul său de învățătură ÎPS Iustinian a menționat că: „Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către patimile cele pline de ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră”. Citeşte mai departe >>>

În cea de-a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM s-a aflat în mijlocul credinicioșilor din Orhei


În cea de a IV-a Duminică a Sfântului și Marelui Post, Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare în Catedralala ”Sf. Nicolae” din or. Orhei! Serviciul Divin s-a dovedit a fi unul deosebit de solemn, mulțime de credincioși alegând în această zi să primească părticica Cinstitului Trup și Dumnezeiescului Sânge a Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Sfânta Evanghelie, care s-a citit în această zi, a fost cu un deosebit folos pentru întărirea Duhului rugăciunii în mijlocul poporului! Poporul a înțeles perfect mesajul Sfintei Evanghelii explicate de Prea Sfințitul NICODIM: ”Credința, postul și rugăciunea”! Citeşte mai departe >>>