Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 21
Pagini vizitate: 125
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 171
Pagini vizitate: 748

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

                În ziua de joi, 4 august, mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, pentru a participa la slujba prilejuită de cel de-al doilea mare hram al ei în cinstea Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, ziua cînd a fost întemeiat acest sfînt așezămînt monastic. Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, egumenul Filadef, vieţuitor al mănăstirii ”Naşterea Domnului”, a rostit un cuvînt ziditor de suflet. Sărbătoarea din această zi a fost dublată și de săvîrșirea a două hirotonii – diaconul Adrian Postolachi a fost prohirisit în treapta de preot, iar absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Ghenadii Balta, în cea de diacon.

                La finalul serviciului divin Prea Sfinţitul Nicodim a adresat un cuvînt de felicitare  părintelui stareţ, arhimandritului Damian (Burlacu), obștii monahale și închinătorilor mănăstirii ”Naşterea Domnului” cu prilejul hramului, menționînd că în acest așezămînt, care și-a luat drept călăuză de viață tipicul liturgic din Sfîntul Munte Athos, se duce o adevărată trăire monahală. ”Nu în zadar hramul este în cinstea unui Sfînt Mucenic, căci călugării, prin mărturia credinței și a faptelor lor, și-au consacrat pe deplin viața lui Hristos. Pelerinii și închinătorii care vin și vor veni să se roage aici, vor găsi mereu alinarea și mîngîierea sufletească de care au nevoie”.

                De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus alese cuvinte de felicitare și în adresa tinerilor care au fost hirotoniți în această zi, îndemnîndu-i să fie cu luare aminte la Marele Har de care s-au învrednicit și în fața căruia se cutremură și îngerii în ceruri, să citească Tratatul despre preoție al Sfîntului Ioan Gură de Aur și să chivernisească harul așa cum prevede Sfînta Scriptură și cum a moștenit Biserica prin Sfinții Părinți. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească de sărbătoarea Sfîntului Prooroc Ilie la Catedrala Episcopală din Edineţ

 

În ziua cinstirii Sfîntului Prooroc Ilie Tesviteanul Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a săvîrşit Sfînta Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ înconjurat de soborul preoţilor slujitori ai catedralei. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul mitrofor Serghei Ciumac, care a vorbit despre viaţa pilduitoare, credinţa şi virtuţile Sfîntului Prooroc Ilie.

Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba tradiţională de sfinţire a merelor şi mierii şi cuvîntul de felicitare al Arhipăstorului. La despărţire fiecare creştin prezent la slujbă a primit din mîna Ierarhului cîteo iconiţă cu chipul Sfîntului Prooroc Ilie. Citeşte mai departe >>>

Slujire Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa

 

 

În Duminica a VII-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” din satul Mereşeuca, raionul Ocniţa. Vizita Prea Sfinţiei Sale a fost primită cu multă bucurie de parohul acestui sfînt locaş, protoiereul Oleg Bacal, şi de mulţimea credincioşilor, între care şi distinsul fiu al satului, profesorul universitar,  ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, domnul Vasile Bumacov.

În cuvîntul de învăţătură adresat la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim le-a vorbit credincioşilor despre foloasele duhovniceşti şi trupeşti pe care le putem obţine prin credinţa statornică şi neîndoielnică în Domnul nostru Iisus Hristos, aşa cum reiese din pericopa evanghelică a duminicii în care a fost prezentată vindecarea celor doi orbi şi a unui mut în Capernaum. „Prin credinţă neîndoielnică şi rugăciune stăruitoare cei doi orbi au recăpătat de la Mîntuitorul Hristos lumina trupului. Noi astăzi însă, trebuie să ne rugăm mai mult pentru a ne videca de orbirea sufletească cea născută din păcat, avînd încrederea că Dumnezeu ne va lumina ochii minţii pentru a păşi pe calea poruncilor Sale şi a intra în fericirea Împărăţiei Sale celei Veşnice”. Citeşte mai departe >>>

În ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei

 

 

Joi, 28 iulie, în ziua pomenirii Sfîntului Cneaz Vladimir, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de către protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, paroh al Bisericii „Sf. Treime” din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni. În cadrul serviciului divin, absolventul Seminarului Teologic din oraşul Kiev, Andrei Tabuncic, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoţi în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim au săvîrşit un Te Deum de sănătate pentru Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vladimir, care în această zi îşi sărbătoreşte ocrotitorul său ceresc, Sfântul Întocmai cu Apostolii Cneaz Vladimir. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim a participat la slujba de resfinţire a bisericii „Sf. Nicolae” din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina

 

 

Marţi, 26 iulie, de praznicul Soborului Arhanghelului Gavriil, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat, la invitaţia protoiereului Vasile Cazac, la slujba de resfinţire a bisericii cu hramul "Sf. Nicolae" din satul Fundoaia, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina, alături de Prea Sfinţitul Meletie, Episcop de Hotin, Vicar al Mitropoliei de Cernăuţi şi Bucovina.

Programul de slujbe a început cu Sfînta Liturghie Arhierească, care s-a desfăşurat în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foişor din curtea bisericii, şi a continuat cu un Te Deum şi slujba de resfinţire a bisericii "Sf. Nicolae". La serviciul divin a luat parte un sobor de 15 preoţi în frunte cu secretarul Eparhiei de Edineţ şi Briceni, protoiereul mitrofor Adrian Cotelea, blagocinul de Herţa, protoiereul mitrofor Dumitru Pavel, şi blagocinul de Voloca, protoiereul mitrofor Ioan Gorda.

Amintim că biserica "Sf. Nicolae" a fost renovată prin strădaniile credincioşilor din satul Fundoaia în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vasile Cazac, ea fiind cea mai mică, dar şi cea mai veche biserică din zonă, anul acesta împlinind frumosul jubileu de 450 de ani de la fondare. Citeşte mai departe >>>

În Biserica „Naştrerea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, au fost aduse icoana şi părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

 

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, a adunat în Duminica a VI-a după Cincizecime în incinta sa cîteva mii de credincioşi veniţi aici pentru a se bucura de prezenţa în mijlocul lor a icoanei şi a două părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. Acest nepreţuit prilej de bucurie duhovnicească a fost oferit cu multă dragoste credincioşilor la cererea părintelui paroh, protoiereul mitrofor Alexei Tanaseiciuc, şi prin strădaniile şi purtarea de grijă ale Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Icoana Sfîntului Nicolae îmbrăcată în folie de aur şi o părticică din sfintele sale moaşte au fost aduse din regiunea Iaroslavl, Federaţia Rusă, cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Kiril, Arhiepiscop de Iaroslavl şi Rostov, iar a doua părticică a fost dăruită de către comunitatea ortodocşilor greci, în frunte cu părintele arhimandrit Dionisie, din oraşul Bologna, Italia.

În dimineaţa zilei de duminică, 24 iulie, un impresionant sobor de preoţi şi o mulţime mare de creştini, adunaţi din mai multe localităţi ale Moldovei, au ieşit să-l întîmpine la intrarea în satul Stolniceni pe Prea Sfinţitul Nicodim, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae. De aici s-a mers în procesiune solemnă pînă la Biserica  „Naşterea Maicii Domnului” din localitate unde Prea Sfinţia Sa a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească. Pericopa evanghelică a duminicii, despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, a fost explicată de protoiereul mitrofor Mihail Saracuţa, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Bălţi, care a arătat că rădăcina bolilor şi suferinţelor trupeşti este păcatul, înstrăinarea de Dumnezeu, iar vindecarea lor este prin credinţa plină de nădejde.Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii şi un Te Deum în faţa icoanei şi a raclei cu părticelele din sfintele moaşte ale Sfîntului Ierarh Nicolae, precum şi slujba unui parastas la mormîntul protoiereului martir Gheorghe Ivanov. Citeşte mai departe >>>

A fost pusă piatra de temelie pentru biserica ce va purta hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru” din satul Elizavetovca, raionul Donduşeni

 

 

În dimineaţa zilei de luni, 18 iulie, Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a sfinţit piatra de temelie pentru construirea unei noi Biserici cu hramul „Sf. Mare Mucenic Dumitru” în satul Elizavetovca, raionul Donduşeni. Lucrările de construcţie vor fi coordonate de protoiereul Oleg Străinu, parohul bisericii „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Plop, raionul Donduşeni, sub a cărui îngrijire duhovnicească se află locuitorii din Elizavetovca, ctitori principali ai viitorului sfînt locaş fiind primarul satului, domnul Vladimir Mişcişin, şi domnul deputat Marc Tcaciuc, originar din această localitate.

După slujba de sfinţire, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt în care a subliniat importanţa deosebită a zidirii Casei lui Dumnezeu, îndemnându-i pe credincioşi să participe atât fizic cât şi material după posibilităţi la finalizarea ei. Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni

 

 

În duminica a V-a după Cincizecime Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta Liturghie în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din comuna Mărcăuţi, raionul Briceni.   Bucuria părintelui paroh Octavian Gavriloe, prilejuită de vizita Ierarhului, a fost împărtăşită de un sobor de preoţi atît din eparhia noastră, cît şi din cea învecinată, a Cernăuţilor şi Bucovinei, şi de mulţimea credincioşilor. Cu binecuvîntarea prea Sfinţiei Sale, evanghelia zilei a fost explicată de părintele Dumitru Gavriloe, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Pătrăuţii de Jos, raionul Storojineţ, regiunea Cernăuţi, Ucraina. Citeşte mai departe >>>

Enoriașii Bisericii ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Verejeni, raionul Ocnița, au primit vizita prea Sfințitului Nicodim

 

 

Sîmbătă, 16 iulie, mulțimea credincioșilor de la Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Verejeni, raionul Ocnița, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Vitalie Guțu, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, săvîrșind slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta liturghie Arhierească. La serviciul divin Prea Sfinției sale i-a coliturghisit un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Ocnița, răspunsurile la strană fiind oferite de corul de maici de la mănăstirea Călărășeuca. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de părintele Oleg Bacal, parohul Bisericii ”Înălțarea Sfintei Cruci” din localitatea Mereșeuca, raionul Ocnița. Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la Penitenciarul nr.2 din orașul Lipcani

 

Pe 15 iulie Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și  Sfînta Liturghie Arhierească  în paraclisul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt” din cadrul Penitenciarului nr.2 din orașul Lipcani, care-și sărbătorește în această zi hramul, înconjurat de un sobor de preoți. La serviciul divin au participat colaboratorii și deținuții din această instituție. Răspunsurile la strană au fost oferite de un cor format din preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni. Pericopa evanghelică a fost explicată de protoiereul Iulian Ciubatîi.

La finalul slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adresat un cuvînt de mîngîiere deținuților minori, îndemnîndu-i să-și îndrepteze viața conform poruncilor evanghelice, evitînd să mai comită aceleași infracțiuni atunci cînd vor ieși la libertate, și încredințîndu-i că Dumnezeu le poate ierta orice păcat dacă I se vor ruga cu pocăință sinceră și hotărîre de a nu mai greși. Citeşte mai departe >>>

De ziua Sfinților Mucenici Cosma și Damian, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În ziua de 14 iulie, cînd în Biserica Ortodoxă se cinstesc Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, obștea monahală a mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, în frunte cu starețul acesteia, Prea Cuviosul arhimandrit Damian (Burlacu), a avut bucuria de a primi vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească. La acest praznic, deosebit de semnificativ mai ales pentru părintele stareț Damian, care-și sărbătorește ziua sfîntului ocrotitor, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți format din slujitorii mănăstirii, preoți din parohiile învecinate, dar și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor. La această Sfîntă Liturghie, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele stareț al mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, în semn de apreciere pentru munca depusă la zidirea din ruini a bisericii mănăstirii și a grijii părintești pe care o poartă pentru obștea monahală ce i-a fost încredințată. Tot în cadrul acestui serviciu divin, absolventul Facultății de Teologie a Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia, Adrian Postolachi, a fost hirotonit în treapta de diacon. Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni

 

De sărbătoarea Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel Prea sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni. La slujbă a fost prezent un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni și numeroşi credincioşi din parohie, care au venit să ceară ocrotirea duhovnicească a celor doi mari Apostoli ai creştinătăţii. Evanghelia praznicului a fost explicată de protoiereul Simeon Cucuietu, cleric al Catedralei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, iar despre viața Sf. Apostoli Petru și Pavel a predicat protoiereul Anatolie Ciuntu, paroh al bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Drepcăuți. Citeşte mai departe >>>