Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 49
Pagini vizitate: 74
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 120
Pagini vizitate: 295

De sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Prea Sfințitul Nicodim a participat la Sfânta Liturghie ce a avut loc la Catedrala Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia din Sankt-Petersburg

         

 

La data de 21 septembrie, de sărbătoarea Naşterii Preasfintei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi Pururea Fecioarei Maria, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni a participat la Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită sub protia Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, în catedrala Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia din oraşul Sankt-Petersburg.

Sărbătoarea a început cu oficierea slujbei patriarhale, după care a urmat un șir de evenimente praznicale dedicate aniversării a 200 de ani de la sfinţirea catedralei.

Sanctității Sale i-a coliturghisit: mitropolitul Vladimir de Sankt-Petersburg şi Ladoga; şeful executiv al Patriarhei de la Moscova, mitropolitul Varsanufie de Saransk şi Mordovia; arhiepiscopul Simon de Bruxell şi Belgia; arhiepiscopul Proclu de Simbirsk şi Melekess; arhiepiscopul Victor de Kaşin şi Tveri; arhiepiscopul Manuil de Petrozavodsk şi Karelia; rectorul şcolilor teologice de la Sankt-Petersburg, episcopul Ambrozie de Gatcina; episcopul Marchel de Petergoff; şeful secretariatului Administrativ al Patriarhiei de la Moscova, episcopul Serghie de Solnecinogorsk; stareţul Lavrei Sfîntului Cneaz Alexandru Nevski episcopul Nazarie de Vîborg; episcopul Nicodim de Edineţ şi Briceni; parohul catedralei Icoanei Maicii Domnului Kazanskaia, protoiereul Pavel Krasnoţvetov; chelarul catedralei Hristos Mântuitorul din Moscova, protoiereul Mihail Reazanţev; clerici din Sankt-Petersburg.

În timpul acestei Liturghii Sanctitatea Sa Kiril a săvârşit hirotonia arhimandritului Adrian (Ulianov) în treapta de episcop pentru scaunul episcopal de Bejeţk şi vicar al eparhiei de Tver. Citeşte mai departe >>>

O nouă Troiță a fost sfințită în satul Baraboi, raionul Dondușeni

 

În dimineața zilei de 17 septembrie 2011, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba de sfințire a unei noi Cruci înălțate în centrul satului Baraboi, raionul Dondușeni, înconjurat de un sobor de preoți. Crucea din piatră, așezată pe un soclu masiv în trepte, cu chipul Maicii Domnului cu pruncul Hristos în brațe, a fost ridicată prin aportul părintelui paroh, protoiereului mitrofor Grigorie Spoială, și ctitoria domnului Constantin Cojocaru, președintele asociației agricole ”SRL AGRO – Baraboieni”, a primarului localității, domnul Andrei Țurcanu, a doamnei Elpujan Valentina și a domnului Spoială Ilieș. La eveniment au luat parte mai mulți creștini din localitate, oaspeți și invitați, precum și personalități notorii, originare din satul Baraboi.

La încheierea slujbei, Prea Sfințitul Nicodim a adus alese cuvinte de felicitare și mulțumire părintelui paroh Grigorie Spoială, primarului Andrei Țurcanu, ctitorilor și tuturor credincioșilor din localitate pentru faptul că nu au precupețit niciun efort ca simbolul creștinătății, simbolul și puterea biruinței asupra vrăjmașului și a morții – Crucea Mîntuitorului Hristos, să fie înălțată în centrul satului drept mărturie că aici locuiesc oameni cu adînci și puternice rădăcini creștine, oameni care păstrează cu sfințenie învățătura cea dreaptă și mîntuitoare moștenită de la părinții și strămoșii lor. În acest context, Prea Sfinția Sa a distins preotul paroh și ctitorii acestei sfinte Cruci cu medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare”, iar mai mulți creștini, care au participat nemijlocit la lucrările de construcție și amenajare, au fost decorați cu Diplome Arhierești. În amintirea acestui eveniment, fiecare creștin a primit din partea Ierarhului cîte o iconiță.

Tot în această zi, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat și slujba de sfințire a apeductului din localitate, instalat de curînd. Citeşte mai departe >>>

Hram la Mănăstirea “Învierea Domnului” din oraşul Briceni

 

Marţi, 13 septembrie, mulţime de pelerini şi închinători din localităţile raionului Briceni, dar şi din cele învecinate ale Ucrainei s-au adunat la Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni pentru a participa la hramul paraclisului în cinstea Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina. Sfînta Liturghie a fost oficiată de către Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în fruntea unui impunător sobor de preoţi şi diaconi. Pericopa evanghelica a fost explicată de ieromonahul Mitrofan, slujitor al Mănăstirii Călărăşeuca.

În cuvîntul său de învăţătură, Preasfinţitul Nicodim a subliniat că Sfîntul Ciprian de Cartagina a fost nu numai un martir pentru credinţa în Hristos, ci şi un mare teolog al unităţii Bisericii Sale. Sfîntul afirma împotriva tuturor ereticilor, care încă din primele veacuri de existenţă a creştinismului încercau să-i ştirbească unitatea, că în afara Bisericii, în care este prezent harul Duhului Sfînt prin succesiune apostolică, nu există mîntuire. „Cine nu are Biserica drept mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu drept Tată” – este fraza devenită celebră a Sfîntului Ciprian. De asemenea, Preasfinţia Sa a adus felicitări şi mulţumiri maicii stareţe, egumenei Daniela, şi întregii obşti monahale pentru că prin strădaniile şi rugăciunile lor Mănăstirea devine din ce în ce mai frumoasă, mai îngrijită şi mai atrăgătoare.

La finalul slujbei, în semn de felicitare şi binecuvîntare, fiecare credincios a primit în dar cîte o iconiţă şi o cărticică de rugăciuni  ce conţinea acatistul Sfîntului şi un scurt istoric al mănăstirii. Conform celor relatate de maica stareţă, egumena Daniela, acatistul Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina a văzut lumina tiparului ca rod al unor îndelungate căutări şi rugăciuni. Chiar de la întemeierea mănăstirii şi stabilirea acestui hram a fost foarte greu de găsit acatistul Sfîntului Ciprian, diferit de cel al unui alt Sfînt Sfinţit Mucenic  Ciprian de Cartagina – vrăjitorul, adus la Hristos de Sfînta Fecioară Iustina, a căror pomenire se face pe 2/15 octombrie.

Amintim că Mănăstirea „Învierea Domnului” din oraşul Briceni a fost întemeiată prin binecuvîntarea vrednicului de pomenire, Preasfinţitului Episcop Dorimedont, în anul 2000, prima slujbă fiind săvîrşită aici la data de 13 septembrie, în ziua prăznuirii Punerii în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului şi a Sfîntului Sfinţit Mucenic Ciprian de Cartagina. Citeşte mai departe >>>

Zi de aleasă bucurie duhovnicească pentru enoriaşii Bisericii „Sf. Treime” din localitatea Grimăncăuţi, raionul Briceni

 

Joi, 8 septembrie, de sărbătoarea Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, Prea Sfinţitul Nicodim, episcop de Edineţ şi Briceni, a vizitat Biserica „Sf. Treime” din localitatea Grimăncăuţi, raionul Briceni, fiind întîmpinat cu multă bucurie de preotul paroh, protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, primar, înalte personalităţi ale satului, elevi în costume naţionale şi de mulţimea credincioşilor. Aici Prea Sfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvîrşit Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba de sfinţire a unui mic paraclis din incinta bisericii destinat oficierii Tainei Sfîntului Botez pe timp de iarnă. Cu un cuvînt despre viaţa Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia s-a adresat credincioşilor omagiatul protoiereu mitrofor Adrian Cotelea, secretar eparhial. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Andrei Tabuncic a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii „Sf. Treime” din localitate.

La finalul serviciului divin, Prea Sfinţitul Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură în care a elogiat credinţa mare, rîvna şi dragostea pentru Hristos a Sfinţilor Mucenici prăznuiţi în această zi, care trebuie să servească drept model şi întărire duhovnicească pentru fiecare creştin în nevoinţa zilnică de luptă cu păcatele spre dobîndirea vieţii în Hristos şi a Cununii Împărăţiei celei Veşnice. În încheierea cuvîntului, Prea Sfinţia Sa a adus alese cuvinte de felicitare părintelui paroh, protoiereul mitrofor Ioan Cucuietu, cuocazia zilei de naştere, părintelui secretar, protoiereului mitrofor Adrian Cotelea, cu prilejul zilei onomastice şi părintelui Andrei Tabuncic cu ocazia mareului har al preoţiei de care s-a învrednicit, oferind şi fiecărui creştin prezent la slujbă cîte o iconiţă în semn de arhierească binecuvîntare. Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Lencăuţi, raionul Ocniţa

 

Luni, 29 august, enoriaşii bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Lencăuţi, raionul Ocniţa, împreună cu părintele paroh, protoiereul Rodion Ţentii, au primit cu multă căldură vizita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a săvîrşit aici Sfînta Liturghie Arhierească. Alături de Prea Sfinţia Sa la serviciul divin a luat parte un sobor de preoţi din cuprinsul blagociniei Ocniţa. După citirea Sfintei Evanghelii cu un cuvînt ziditor de suflet s-a adresat credincioşilor protoiereul Oleg Bacal, parohul bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din localitatea Mereşeuca, raionul Ocniţa.

În cuvîntul de învăţătură rostit în mod tradiţional la finalul Sfintei Liturghii, Prea Sfinţitul Nicodim a vorbit credincioşilor despre importanţa cinstirii Maicii Domnului, care prin naşterea cea mai presus de fire a Cuvîntului Întrupat, Hristos Dumnezeul nostru, a devenit Maica noastră a tuturor, fiind mai mărită decît puterile îngereşti şi Împărăteasă a tuturor Sfinţilor. Totodată, vlădica a ţinut să felicite credincioşii cu marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, prăznuită în aceste zile, şi a oferit în dar fiecărui credincios cîte o iconiţă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Citeşte mai departe >>>

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni s-a aflat în mijlocul enoriașilor Bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Bîrnova, raionul Ocnița

 

 

Pe 15/28 august Biserica Ortodoxă prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, una din cele mai mari sărbători închinate Născătoarei de Dumnezeu.

Sărbătoarea proclamă calitatea de mijlocitoare a Maicii Domnului către Dumnezeu atît în timpul vieții sale pămîntești, cît și după trecerea ei la cele veșnice. Conform sinaxarului zilei, Prea Sfînta Fecioară a fost înștiințată despre mutarea ei la Fiul Său, Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, cu trei zile mai înainte de către arhanghelul Gavriil. Astfel, așezîndu-se în casa ei din grădina Getsimani pe un pat, aștepta clipa mutării sale în Împărăția Veșnică a Domnului Hristos. Sfinții Apostoli, care în acel moment erau împrăștiați prin lume propovăduind Evanghelia, au fost aduși în chip minunat la Ierusalim pentru a prohodi pe Maica Domnului și a-i așeza trupul în mormînt. Dintre Sfinții Apostoli lipsea însă Toma care, venind după trei zile, s-a rugat stăruitor să-i fie deschis și lui mormîntul pentru a se închina Maicii lui Hristos. Milostivindu-se către rugăciunile sale și deschizînd mormîntul, Sfinții Apostoli au găsit mormîntul gol, numai giulgiul rămînînd ca mîngîiere Apostolilor și tuturor credincioșilor, și mărturie nemincinoasă a mutării Născătoarei de Dumnezeu.

Astfel, prin mutarea sa de-a dreapta Fiului Său și Dumnezeului nostru, Prea Sfînta Fecioară continuă să fie rugătoare fierbinte și mijlocitoare pentru toată lumea, așa cum evocă și troparul praznicului: ”Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Bîrnova, raionul Ocnița. Din soborul de preoți au făcut parte protoiereul mitrofor Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Mircea Patraș, parohul acestui sfînt locaș și protoiereul Sergiu Panaite, cleric superior al Catedralei ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț. La sărbătoare au fost prezenți reprezentanți ai conducerii raionului, primarul satului, domnul Valeriu Scutelnic, și o mulțime de credincioși. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a X-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a săvîrşit Sfînta Liturghie în fruntea soborului de preoţi slujitori ai Catedralei „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei.

În cadrul cuvîntului de învăţătură pe care l-a rostit, Prea Sfinţia Sa a subliniat importanţa credinţei, a postului şi rugăciunii în viaţa fiecărui credincios, aşa cum reiese din cuprinsul pericopei evanghelice a zilei despre vindecarea tînarului lunatic, precum şi despre faptul că fiecare din noi are datoria de a aduce copiii la Hristos. Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea Călărăşeuca în veşmînt de sărbătoare

 

Sîmbătă, 20 august, Mănăstirea Călărăşeuca a sărbătorit hramul de vară al Bisericii în cinstea Sfîntului Ierarh Mitrofan al Voronejului şi jubileul de un secol de la rezidirea acesteia. Cu acest prilej, mii de pelerini şi închinători s-au adunat în acest sfînt aşezămînt pentru a participa la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată de Înalt Preasfinţitul Simeon, Mitropolit de Viniţa şi Moghiliov-Podolsc, invitat de onoare al acestui praznic, şi Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în prezenţa unui sobor de peste 50 de preoţi şi diaconi. În cadrul serviciului divin, în semn de apreciere pentru munca depusă la renovarea şi bunul mers al vieţii duhovniceşti din Mănăstirea Călărăşeuca, maica stareţă, egumena Eufrosinia, a fost decorată cu ordinul „Cuvioasa Parascheva”. Pericopa evanghelică a zilei a fost explicată de protoiereul mitrofor Leonid Sevastianov, iar cu un cuvînt despre viaţa şi minunile sfîntului s-a adresat credincioşilor ieromonahul Mitrofan, slujitor al mănăstirii. Citeşte mai departe >>>

De praznicul Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, Prea Sfințitul Nicodim a săvîrșit Sfinta Liturghie la Catedrala ”Sf. Nicoale” din Orhei

 

Pe 6/19 august Biserica Ortodoxă prăznuiește marea sărbătoare domnească a Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos în Muntele Taborului, descoperind apostolilor Dumnezeirea Sa atît cît au putut ei să o perceapă. Este un praznic al Luminii Dumnezeiești ce ne cheamă la o schimbare lăuntrică, la iluminare, la conformarea vieții noastre la voia cea sfanta a lui Dumnezeu, Care totdeauna vrea binele si fericirea noastra, a tuturor oamenilor. De această mare sărbătoare, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie Arhierească la Catedrala ”Sf. Nicolae” din Orhei înconjurat de un sobor de preoți și de mulțimea credincioșilor.

La finalul Sfintei Liturghii a avut loc slujba de sfințire a strugurilor și a poamelor ce se aduc în mod tradițional în această zi la biserică și cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce călduroase felicitări părintelui Teodor Roşca, duhovnicul Mănăstirii Ciuflea din Chişinău, cu ocazia zilei sale de naştere

 

Marti, 16 august, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat alături de Prea Sfinţitul Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, şi Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, şi un sobor de preoţi şi diaconi la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Catedrala „Sf. Teodor Tiron” a Mănăstirii Ciuflea din capitală, ocazionată de aniversarea zilei de naştere a protoiereului mitrofor Teodor Roşca, duhovnicul şi administratorul acestui sfînt aşezămînt.

Cu acest prilej, Prea Sfinţia Sa l-a felicitat călduros pe părintele Teodor, urîndu-i multă sănătate, bucurii şi realizări duhovniceşti, i-a oferit în dar o icoană cu chipul Mîntuitorului şi l-a decorat cu medalia eparhială „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare”.

La sfîrşitul slujbei a avut loc sfinţirea a două chivote noi cu icoanele Mîntuitorului şi a Maicii Domnului. Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei

 

În Duminica a IX-a după Cincizecime, de Praznicul Scoaterii Sfintei Cruci, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Sf. Nicolae” din oraşul Orhei în prezenţa soborului de preoţi slujitori şi a enoriaşilor acestui sfînt locaş. La finalul serviciului divin, Prea Sfinţia Sa a săvîrşit slujba de sfinţire a noilor cruci instalate deasupra cupolelor Paraclisului „Sfîntul Ioan Teologul” ce se află în incinta Catedralei.

În încheiere, Prea Sfinţitul Nicodim s-a adresat credincioşilor cu un cuvînt de învăţătură în care a vorbit despre roadele rugăciunii săvîrşite în credinţă neîndoielnică şi nădejde, în baza pericopei evanghelice a zilei despre minunea umblării Mîntuitorului pe Marea Galileii ca pe uscat şi potolirea furtunii. Totodată, Ierarhul a îndemnat credincioşii să respecte postul Adormirii Maicii Domnului, care începe în această zi şi a cărui lungime este de numai două săptămîni, dînd cinstirea cuvenită Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care este Maica tuturor creştinilor, fiind rugătoare neobosită şi Mijlocitoare în faţa Sfintei Treimi pentru mîntuirea sufletelor noastre. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce sincere condoleanţe protoiereului Pavel Vuluţă în legătură cu trecerea la Domnul a preotesei sale, Anghelina Vuluţă

 

În dimineaţa zilei de 10 august mulţime multă de creştini s-a adunat la Soborul „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Drochia pentru a petrece în ultimul drum pe doamna preoteasă Anghelina Vuluţă, soţia protoiereului mitrofor Pavel Vuluţă, Blagocinul Bisericilor din raionul Drochia. Sfînta Liturghie Arhierească şi Slujba înmormîntării a fost oficiată de Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, alături de Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, şi Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjuraţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi.

La sfîrşitul slujbei, cu un cuvînt de mîngîiere şi de învăţătură către familia îndoliată şi către creştini s-a adresat Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

În legătură cu mutarea la cele veşnice a doamnei preotese Anghelina Vuluţă, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aduce sincere condoleanţe părintelui Pavel şi familiei sale împreună cu smerite rugăciuni în faţa Tronului Părintelui Ceresc pentru odihna cu drepţii a sufletului nou adormitei roabei Sale Anghelina.

Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească în pace ! Citeşte mai departe >>>