Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 14
Pagini vizitate: 51
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 227
Pagini vizitate: 649

În Duminica a III-a după Cincizecime Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Rediul Mare, raionul Dondușeni

 

În Duminica a III-a după Cincizecime Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Rediul Mare, raionul Dondușeni. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele paroh, protoiereul Victor Rotaru, de soborul slujitorilor în frunte cu părintele blagocin al circmscripției Dondușeni II, protoiereul Rodion Pleșca, precum şi de credincioşii care s-au adunat să se roage la slujba arhierească.

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei VI, 22-33, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul evanghelic, potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm, ne îndeamnă la paza minţii şi a simţurilor de întunericul păcatului, care nu ne permite să observăm că principalul scop al vieţii noastre pămînteşti este căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a dreptăţii Lui.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Cincizecime

 

În Duminica a II-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul mulțimii enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată.

Citeşte mai departe >>>

Duminica Tuturor Sfinților la biserica „Sf. Arhangheli” din satul Plop, raionul Dondușeni

 

În prima Duminică după Pogorîrea Sfîntului Duh, a pomenirii Tuturor Sfinților, mulţimea enoriaşilor bisericii „Sf. Arhangheli” din satul Plop, raionul Donduşeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Oleg Străinu, au primit cu multă căldură vzita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, care a săvîrşit aici Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, protoiereul Pavel Melnic, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din orașul Donduşeni, a rostit un cuvînt de zidire duhovnicească. După Sfînta Liturghie a urmat slujba Te Deum.

Citeşte mai departe >>>

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 5 iunie, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri obștii monahale și duhovnicului mănăstirii, arhimandritului Patrocl, pentru invitația și bucuria de a-l avea în mijlocul lor în rugăciune de această sărbătoare și a felicitat-o pe maica stareță, egumena Maria, pe toate viețuitoarele și închinătorii sfîntului așezămînt cu prilejul hramului.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Pogorîrii Sfîntului Duh la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși, deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

În ziua acestui mare praznic, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din orașul Orhei, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica „Buna Vestire” din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni

 

În Duminica a VII-a după Paști, a Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Buna Vestire” din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Prea Sfinției Sale i-a colitrghisit un sobor de preoți din care a făcut parte părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, părintele blagocin de Dondușeni, protoiereul Veaceslav Matiescu, părintele paroh, protoiereul Andrei Munteanu, slujitori din cadrul blagociniei Dondușeni. La acest eveniment important din viața parohiei au participat oficialități locale și numeroși credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălțării Domnului la biserica „Sfinții Arhangheli” din satul Sudarca, raionul Dondușeni

 

Enoriașii bisericii  „Sfinții Arhanghli” din satul Sudarca, raionul Dondușeni, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Igor Casap, au primit în ziua praznicului Înălțării  Domnului nostru Iisus Hristos cu trupul la cer vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Alături de Prea Sfinția Sa la serviciul divin a slujit un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Veaceslav Matiescu, și a participat un număr mare de credincioși. După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc și credincioșii au oficiat slujba unui Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh, precum și a tuturor drept-măritorilor creștini prezenți la slujbă.

Citeşte mai departe >>>

În ziua prăznuirii Mutării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Țaul, raionul Dondușeni

 

Luni, 22 mai 2017, în ziua prăznuirii Mutării cinstitelor moaște ale Sfîntului Ierarh Nicolae de la Mira la Bari, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a vizitat parohia „Adormirea Maicii Domnului” din satul Țaul, raionul Domndușeni. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineța zilei cu multă căldură și bucurie duhovnicească, cu flori, pîine și cu sare de către părintele paroh, protoiereul Lucian Serdeșniuc, primarul satului și elevii școlii din localitate. 

Înconjurat de un sobor ales de preoți în frunte cu părintele secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, și părintele blagocin, protoiereul Rodion Pleșca, Prea Sfinția Sa a oficiat mai întîi slujba de sfințire a bisericii la care au fost petrecute ample lucrări de renovare, apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

Citeşte mai departe >>>

Sfințirea pietrei de temelie a clopotniței mănăstirii „Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În după-amiaza zilei de duminică, 21 mai 2017, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţşi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a locului și a pus piatra de temelie pentru construirea clopotniței mânăstirii «Nașterea Domnului» din satul Zabriceni, raionul Edineț.

Clopotnița va avea înălțimea de 33 m și va servi ca poartă de intrare în mănăstire.Va avea două anexe, una va fi o capelă cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul şi Sfântului Apostol Andrei, în care va fi amplasat un baptisteriu  pentru botezul maturilor, iar a doua anexă va avea un pangar (magazin bisericesc), precum și o cameră pentru portar.

Citeşte mai departe >>>

Liturghie Arhierească la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni

 

Luni, 15 mai 2017, în ziua pomenirii Sfîntului Ierarh Atanasie cel Mare, Arhiepiscopul Alexandriei, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat Sfînta Liturghie la Catedrala „Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni.

Dimineața Ierarhul a fost întîmpinat cu multă căldură de omagiatul zilei, clericul Catedralei, Protoiereul Simeon Cucuietu, care în acastă zi aniversează 40 de ani de viață, precum și de un sobor de preoți în frunte cu parohul Catedralei și Blagocinul raionului Briceni, Protoiereul Vasile Saracuța.

Pentru toată activitatea ce o desfășoară cu multă rîvnă și dăruire spre binele și propășirea Bisericii Ortodoxe și cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 40 de ani de viață, omagiatul protoiereu Simeon Cucuietu a fost decorat de către Prea Sfințitul Nicodim cu medalia „Sf. Vasile cel Mare” de gradul I.

Citeşte mai departe >>>

Sfințirea pietrei de temelie a noii biserici din satul Frasin, raionul Dondușeni

 

În după-amiaza zilei de duminică, 14 mai 2017, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a oficiat slujba de sfinţire a locului și a pus piatra de temelie pentru construirea unei noi biserici cu hramul „Sfîntul Mucenic, Multpătimitorul Împărat Nicolae şi familia sa de martiri” în satul Frasin, raionul Dondușeni.

Lucrările de construcţie sunt coordonate de către părintele paroh, protoiereul Alexei Gheorghelaș. Noua biserică vine în întîmpinarea nevoii credincioșilor de a avea un lăcaș de rugăciune mai spațios, actuala biserică din lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ” din localitate fiind mică și neîncăpătoare.

La acest eveniment important din viaţa parohiei Frasin a luat parte un sobor de preoţi în frunte cu părintele blagocin, protoiereul Rodion Pleșca, primarul satului şi numeroşi credincioşi.

Citeşte mai departe >>>

Vizită arhierească la biserica „Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Lencăuţi, raionul Ocniţa

 

În duminica a V-a după Paști, a Samarinencei, enoriaşii bisericii „Acoperămîntul Maicii Domnului” din localitatea Lencăuţi, raionul Ocniţa, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Rodion Ţentii, au primit cu multă căldură și bucurie duhovnicească vizita Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Ierarhul a săvîrşit aici sfințirea picturii bisericii, apoi Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, de la Ioan IV, 5-42, despre convorbirea Mîntuitorului Hristos cu femeia samarineancă, Prea Sfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre lucrarea Duhului Sfînt – apa cea vie, care se împărtășește fiecărui credincios ce participă activ la viața Bisericii și îi descoperă adevărata închinare în Duhul și în Adevărul lui Dumnezeu. În urma convorbirii, femeia samarineancă, aflînd că Mîntuitorul Hristos este Mesia cel profețit și așteptat, a fost prima femeie care a propovăduit la neamuri Evanghelia.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 6512345...Ultima »