Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 59
Pagini vizitate: 198
Online: 9

Ieri:
Vizitatori: 203
Pagini vizitate: 4269

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a participat la serviciul divin prilejuit de aniversarea a 25-a de la redeschiderea sihăstriei Goloseevo din Kiev

 

În Duminica a III-a după Cincizecime, Preafericitul Onufrie, Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine a oficiat Sfânta Liturghie în Sihăstria „Acopărământul Maicii Domnului” – Goloseevo, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la resfințirea și redeschiderea Mănăstirii.

La Liturghia praznicală a participat alături de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, și un sobor numeros de arhierei și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

În timpul Liturghiei, Arhimandritul Spiridon (Golovastov) a fost hirotonit în treapta de episcop cu titlul de Dobropolsk, vicar al eparhiei Gorlovskaya.

Citeşte mai departe >>>

Божественная литургия в Свято-Анастасиевском монастыре села Ковалевка Киевской области

 

12 июня 2018 года, в Свято-Анастасиевкий женский монастырь села Ковалевка, Васильковского р-на, Киевской области, прибыл из Ватопедской обители Святой Горы Афон точный список чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Вратарница», который доставил игумен монастыря Ватопед, архимандрит Ефрем с братией.

13 июня, в главном храме обители была совершена праздничная Божественная Литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Августин, митрополит Белоцерковский. Ему сослужил Преосвященнейший Никодим, епископ Единецкий и Бричанский, собор архиереев Украинской Православной Церкви, игумен Ватопедской обители архимандрит Ефрем и духовенство Киевской епархии.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei în Duminica a II-a după Cincizecime, a Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei

 

În Duminica a II-a după Cincizecime, a Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, de la Matei IV, 18-23, despre chemarea la apostolie a primilor ucenici, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a specificat că mesajul Mîntuitorului este tocmai potrivit pentru această perioadă de post şi nevoinţă în care ne aflăm. Îndemnul „Veniți după Mine” cuprinde cel mai bine semnificația faptului de a fi creștin. Mîntuitorul ne cheamă pe fiecare dintre noi și așteaptă răspunsul nostru personal la această chemare pentru că El este „Calea, Adevărul și Viața” (In. XIV, 6), El este Pîinea Vieții, care ni se dă în Sfînta Taină a Euharistiei și din care gustînd nu vom flămînzi niciodată.

Totodată, Prea Sfințitul Nicodim a amintit că astăzi ne aflăm în Duminica Tuturor Sfinților Ocrotitori ai Moldovei, o zi care vine după Duminica Cincizecimii şi după Duminica Tuturor Sfinţilor, închinată sfinţeniei izvorîtă sau crescută din neamul nostru, tot ca o expresie a darului Sfîntului Duh.

Citeşte mai departe >>>

„Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat”

 

În Duminica  Tuturor Sfinților, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a botezat în  Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, pe pruncul Sava, primul copil mult așteptat în familia protoiereului Efim și al preotesei Cristina Darii.

Cu prilejul altoirii noului vlăstastar în Via Domnului, Ierarhul a adresat părinților și nașilor cordiale felicitări, urîndu-le ca această mlădiță să aducă roade vrednice duhovnicești, astfel încît să fie păstrată pentru a se împărtăși de fericirea veșnică în Împărăția cea Cerească. În cuvîntul de felicitare, Prea Sfinția Sa a mai subliniat că venirea pe lume a acestui copil este un semn al binecuvîntării lui Dumnezeu asupra familiei părintelui Efim și al preotesei Cristina, ca rod al rugăciunii lor îndelungate pentru naștere de prunci.

Citeşte mai departe >>>

Mănăstirea „Sfînta Treime” – Rudi și-a sărbătorit hramul

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, 28 mai 2018, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul.

Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. „Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este „stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”.

Citeşte mai departe >>>

Biserica „Sfînta Treime” din orașul Cupcini în haină de sărbătoare

 

Biserica „Sfînta Treime” din orașul Cupcini s-a aflat astăzi, 27 mai 2018, în Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh, a Cincizecimii, în veșmînt de sărbătoare cu prilejul sărbătoririi hrmului. Bucuria prăznuirii hramului a fost încununată de vizita  Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Atmosfera festivă s-a făcut simțită chiar de la poarta bisericii, unde Prea Sfinția Sa a fost întîmpinat în mod tradițional, cu pîine și cu sare, de părintele paroh, protoiereul Marcel Curoș, soborul de slujitori, de copii îmbrăcați în straie naționale și de primarul orașului, Ion Ostaficiuc, care au rostit alese cuvinte de bun venit.

Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori și în prezența unui număr mare de credincioși.

Citeşte mai departe >>>

Sîmbăta morților dinaintea Duminicii Cincizecimii la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

 

În Sîmbăta dinaintea Duminicii Pogorîrii Duhului Sfînt (Sîmbăta Rusaliilor sau „Moșii de vară"), Biserica face pomenirea generală a morților, rugîndu-se pentru ei, prin rugăciunile și cîntările înscrise în slujba zilei din Penticostar, pentru ca și ei să se bucure de darurile Sfîntului Duh, a Cărui pogorîre este prăznuită în duminica următoare.

Cu acest prilej, la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei a fost oficiată Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie de către un sobor de slujitori, avîndu-l în frunte pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, în prezența unui număr mare de credincioși. Sfînta Liturghie a fost urmată de slujba parastasului pentru pomenirea tuturor celor adormiți întru dreaptă credință.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în parohia „Sf. Irh. Nicolae” din satul Terebna, raionul Edineţ

 

În ziua pomenirii Sfîntului Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, luni, 21 mai 2018, biserica „Sf. Irh. Nicolae” din satul Terebna, raionul Edineț s-a aflat în veșmînt de sărbătoare cu prilejul vizitei Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Prea Sfinția Sa a oficiat aici Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul a fost întîmpinat în dimineața zilei cu multă căldură și dragoste, cu flori, cu pîine și cu sare, de către părintele paroh, protoiereul Valentin Croitoru, doamna preoteasă Felicia, primarul localității, domnul Vitalie Vicol, copii îmbrăcați în straie naționale și mulțime de credincioși. Bucuria creștinilor din Terebna a fost împărtășită și de domnul deputat Oleg Sîrbu, prezent la eveniment, de locuitorii satelor învecinate și oaspeți din România.

Sfînta Liturghie a fost urmată de procesiunea înconjurării sfîntului locaş, un Te Deum pentru sănătatea părintelui paroh, a ctitorilor şi a tuturor creștinilor prezenți la rugăciune.

Citeşte mai departe >>>

Duminica a VII-a după Paşti la Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Edineț

 

În Duminica a VII-a după Paști, a Sfinților Părinți de la primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa mulţimii credincioşilor,  a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din municipiul Edineț.

La final, Ierarhul a rostit un cuvînt de învățătură în care a vorbit despre importanța cinstirii celor 318 Sfinți Părinți de la primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325), dar și a cunoașterii și mărturisirii adevărului învățăturii de credință statornicite de ei la acest sobor cu privire la dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu și deoființimea Lui cu Dumnezeu-Tatăl. Apoi, Vlădica a mulțumit tuturor creștinilor pentru că sunt buni fii ai Bisericii Ortodoxe, îndemnîndu-i să păstreze și în continuare nestinsă flacăra dragostei pentru viața în Hristos.

Citeşte mai departe >>>

Praznicul Înălțării Domnului la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 17 mai 2018, Înălţarea Domnului, ziua în care Mîntuitorul Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Sfinţilor Apostoli, minunea avînd loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morţi. Sărbătoarea Înălțării Domnului arată preamărirea cerească a Mîntuitorului Hristos care, ridicat prin Înviere la dreapta lui Dumnezeu, domnește ca Împărat. Spiritualitatea Înălțării se întemeiază pe speranță. Creștinii privesc la casa cerească ce-i așteaptă, trăind încă pe pământ în realitatea lumii noi în care domnește Hristos.

În ziua acestui mare praznic, Preasfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Citeşte mai departe >>>

Slujbă Arhierească în Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei în Duminica a IV-a după Paşti

 

În Duminica a IV-a după Paști, a Slăbănogului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul enoriașilor Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, săvîrșind Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

După citirea pericopei evanghelice, de la Ioan V, 1-15, despre vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, Ierarhul a adresat credincioșilor prezenți la slujbă un cuvînt de învățătură. La final, Prea Sfinția Sa a explicat că această Evanghelie a fost așezată în perioada de după Paști pentru a ne arăta în chip duhovnicesc roadele Învierii Domnului. Astfel, Mîntuitorul Hristos este pentru fiecare dintre noi, cei slăbănogiți de patimi și de păcate, Omul care ne aruncă în scăldătoarea Sfîntului Botez, ne mîntuiește, ne luminează și ne sfințește prin cele 7 Taine ale Bisericii, fiindu-ne mereu alături și susținîndu-ne cu harul și puterea Sa pentru a-I putea urma, purtîndu-ne fiecare Crucea.

Citeşte mai departe >>>

Sfînta Liturghie și slujba înmormîntării roabei lui Dumnezeu preoteasa Tatiana Melnic

 

În dimineaţa zilei de sîmbătă, 28 aprilie 2018, mulţime de creştini cu inimile frînte de durere s-au adunat la biserica „Sf. Irh. Nicolae” din oraşul Dondușeni pentru a petrece în ultimul drum pe doamna preoteasă Tatiana Melnic, soţia protoiereului Pavel Melnic, parohul acestui sfînt locaș. Sfînta Liturghie Arhierească şi slujba înmormîntării a fost oficiată de către Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din care a făcut parte protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial, protoiereul Veaceslav Matiescu, blagocin de Dondușeni, slujitori din cadrul eparhiei.

La sfîrşitul slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim s-a adresat către familia îndoliată şi către creştini cu un cuvînt de mîngîiere şi de învăţătură.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 7312345...Ultima »