Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 16
Pagini vizitate: 44
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 236
Pagini vizitate: 910

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Scan1

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

Dragi fraţi şi surori din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

După trecerea Mîntuitoarelor Patimi ale lui Hristos, noi din adîncul inimii rostim unii altora sfînta salutare pascală, mulţumind lui Dumnezeu Tatăl pentru Învierea Fiului Său Cel Unul-Născut, Mîntuitorul şi Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel ne asemănăm ucenicilor Lui, care au mers în lume pentru a vesti la toate neamurile învierea şi „ …ziceau că a înviat cu adevărat Domnul… " (Luca 24, 34). În aceste scurte cuvinte „Hristos a Înviat!” se cuprinde toată esenţa credinţei noastre, toată tăria şi neclintirea nădejdii noastre, toată plinătatea bucuriei şi a fericirii veşnice. Ca de la o scînteie, de la aceste cuvinte inima credincioasă se aprinde de focul ceresc, de o sfîntă încîntare, preaslăvind pe Domnul Înviat ce străluceşte în Dumnezeiasca Sa Lumină.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Scan10006

 

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы,

боголюбивые монашествующие,

дорогие братия и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

После скорбных дней Страстей Христовых мы радостно поздравляем друг друга и произносим священное пасхальное приветствие с благодарением Богу Отцу о Воскресении Единородного Сына, нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Тем самым уподобляемся Его ученикам, которые пошли в мир возвестить всем народам о Его воскресении и „ говорили, что Господь истинно воскрес" (Лк. 24, 34). В кратких словах „Христос Воскресе!" заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного восторга, прославляет блистающего Божественным светом Воскресшего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Învierea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala

 

„Învierea Ta, Hristoase Mîntuitorule,

îngerii o laudă în ceruri

şi pe noi pe pămînt ne învredniceşte

cu inimă curată să Te slăvim”

(Stihira de la Utrenia Învierii)

 

Iubiţi întru Hristos, preoţi şi diaconi, cuvioși monahi şi monahii,

drept-măritori creştini din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Pe parcursul Sfintei Patruzecimi am păşit împreună cu Domnul pe calea purtării de cruce, cu frică şi cu cutremur am îngropat Preacuratul Lui Trup, prin post şi rugăciune ne-am străduit să fim mai aproape de mîntuirea veşnică în Hristos Iisus. Această mîntuire ne-a fost dăruită prin marea jertfă de răscumpărare, adusă de Mîntuitorul lumii pe Golgota pentru noi toţi. El a pironit pe Cruce păcatele noastre, a sfarîmat lanţurile iadului, a slobozit neamul omenesc din stăpînirea morţii şi a deschis uşile încuiate ale Raiului. Nouă, oamenilor păcătoşi, ni s-a dat posibilitatea de a înţelege mai profund măreţia Dragostei jertfitoare a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc. Taina Răscumpărării, nepătrunsă de mintea omenească, se descoperă doar inimii credincioase, smerite şi mulţumitoare întru toate.

Citeşte mai departe >>>

Пасхальное послание Преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Pastorala7

 

„Воскресение Твое, Христе Спасе,

Аигели поют на неоесех, и нас на

земли сподоби чистым сердцем

Тебе славити

(Стихира на утрени Пасхи)

Возлюбленные во Христе пресвитеры и диаконы, боголюбивые монашествующие!

Дорогие братие и сестры Единецко-Бричанской Епархии!

В течение Святой Четыредесятницы вместе с Господом мы прошли путь крестоношения, в страхе и трепете погребали Его Пречистое Тело, стремились с помощью поста и молитвы к вечному спасению во Христе Иисусе. Это спасение даровано нам великой искупительной жертвой, которую за всех нас принес на Голгофе Спаситель мира. Он пригвоздил наши грехи ко Кресту, разрушил оковы ада, освободил человеческий род от власти смерти и открыл заключенные райские двери. Нам, грешным людям, дана возможность прикоснуться и глубже познать величие жертвенной Любви Бога к людям. Непостижимая умом тайна искупления открывается лишь верующему благодарному и смиренному сердцу.

Citeşte mai departe >>>

К готовящимся ко причащению Святых Таин

причащение0

 

И рече Иисусе к людем: очиститеся наутрие, яко заутра сотворит в вас Господь чудная

(Нав. 3; 5)

Так говорил некогда Иисус Навин всему народу еврейскому, приготовляя его к чудесному переходу через Иордан. Казалось, сам Иордан должен был служить в очищение, и, однако же, в него надлежало войти уже предочищенными. Наступало чудо, а где является перст Божий, там требуется чистота и святость. Очиститеся… яко заутра сотворит в вас Господь чудная!

Citeşte mai departe >>>

Слово в Великую Среду

betrayal of Judas 

Слово I

По благодати Божией, братие, мы стоим уже на последнем пределе святой Четыредесятницы. Как перед древними израильтянами, странствовавшими сорок лет в пустыне, пред нами теперь Ханаан духовный — страдания, смерть и воскресение Господа нашего. Чего ни делала Святая Церковь, дабы приготовить нас к достойному вшествию в сию землю обетования: и гремела громом проклятия на сынов строптивых; и питала послушных манною различных молитв и песнопений, самым Телом и Кровью Христовой; и услаждала для ослабевающих на пути горькие воды покаяния древом Креста; и в последние дни сии разверзала пред всеми книгу Нового Завета, показывая нам все деяния нашего Господа.

Citeşte mai departe >>>

Cuvânt al Sfîntului Ierarh Ioan Maximovici despre pocăință

 

„Deschide-mi ușile pocăinței,

 Dătătorule de viață! “

Cuvântul grecesc pentru pocăință este „metanoia”. În sens literal acesta înseamnă schimbarea minții, a modului de a cugeta. Cu alte cuvinte, pocăința este schimbarea atitudinii, a modului de a gândi, schimbarea omului în lăuntrul său. Pocăința este revizuirea părerilor omului, este schimbarea vieții lui.

Cum poate să aibă ea loc? La fel cum se întâmplă atunci când un om ajunge într-o cameră întunecată, care deodată este luminată de razele soarelui: cât timp a privit camera în întuneric, i se părea într-un anume fel: multe din cele aflate acolo nu le vedea, și nici nu presupunea că se află acolo. Multe lucruri și le închipuia cu totul altfel de cum erau de fapt. Trebuia să se miște cu grijă, întrucât nu știa unde se află obstacolele. Dar iată, camera se luminează, el vede totul limpede și se mișcă liber.

Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Преосвященные архипастыри,

досточтимые отцы, всечестные иноки

и инокини, дорогие братья и сестры!

 

Ко всем вам, проживающим в разных странах, городах и весях, но составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы все исполнились духовной радостью от совместного участия в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как сыны и дщери Божий и друзья Христовы (Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎNALT PREA SFINȚITULUI VLADIMIR, MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

„Eu, Lumină am venit în lume,
ca tot cel ce crede în Mine
să nu rămână în întuneric” (Ioan 12, 46)

 

Preasfințiți ierarhi, Preacinstit cler slujitor,
întru Hristos râvnitori monahi şi monahii, Drept-măritori credincioși!

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, am ajuns şi în acest an, la marele praznic care a înnoit legile firii – Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos.

Aflându-ne în atmosfera de binecuvântare şi tihnă a sărbătorii, avem certitudinea că „Dumnezeu este cu noi”, avem credința că „Tatăl nostru care este în ceruri” nu ne-a părăsit şi putem iarăși mărturisi tuturor neamurilor că „Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos” (Ioan 1, 17). Bucuria şi lumina cunoștinței, pacea pe pământ şi bunăvoirea între oameni au fost aduse de Fiul lui Dumnezeu, „Soarele dreptății” şi „Răsăritul Cel de Sus”, care la „plinirea vremii” S-a născut din Fecioara Maria, El care este „mai înainte de veci” şi în care s-au plinit toate profețiile Vechiului Testament.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI A PREA SFINȚITULUI NICODIM, EPISCOP DE EDINEȚ ȘI BRICENI

 

„Curată este noaptea, în care S-a arătat Cel Curat, Care a venit să ne curățească pe noi! Fie ca şi auzul nostru să fie carat şi privirea ochilor noştri să fie curată şi simţul inimii să fie sfînt şi cuvîntul din gură să fie sincer. Această noapte este noaptea împăcării; de aceea nimeni să nu se mînie pe fratele său şi să nu-l jignească. Această noapte a dăruit pace lumii întregi. Aşadar, nimeni să nu ameninţe… Aceasta e noaptea Celui Preablînd – nimeni să nu fie neîndurător; aceasta e noaptea Smeritului – nimeni să nu se mîndrească. Acum este ziua bucuriei – nimeni să nu răzbune supărările; acum este ziua bunăvoirii – să nu fim neîndurători, în această zi de linişte – să nu ne stăpînească mînia. Astăzi Dumnezeu a venit la cei păcătoşi – nu te înălţa, dreptule, înaintea celui păcătos! Astăzi Cel Preabogat a sărăcit pentru noi – cheamă, bogatule, pe cel sărac la masă! Astăzi noi am primit darul pe care nu l-am cerut – să facem milostenie celor care ne cheamă şi ne roagă! Această zi a deschis rugăciunilor noastre uşa cea cerească – să deschidem şi noi uşa noastră celor ce ne cer iertare! Astăzi Dumnezeirea a luat asupra Sa pecetea omeni­rii, ca şi omenirea să se împodobească cu pecetea Dumnezeirii".

Cuviosul Efrem Sirul

Iubiţi întru Hristos, prea cinstiţi preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

şi dragi inimii mele fraţi şi surori

din Eparhia de Edineţ şi Briceni!

Domnul nostru Iisus Hristos, vorbind în Evanghelia Sa despre cea mai măreaţă faptă pe care poate s-o săvîrşească omul, despre cea mai mare măsură la care se poate ajunge, ne-a dat nouă porunca iubirii: „Mai mare dragoste decît aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-L pună pentru prietenii săi" (Ioan XV, 13). Şi iată, în noaptea tainică a Naşterii Mîntuitorului, Însuşi Domnul şi Dumnezeul nostru împlineşte prin întruparea Sa această lege a vieţii purtătoare de biruinţă şi a dragostei.

Citeşte mai departe >>>

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, ЕПИСКОПА ЕДИНЕЦКОГО И БРИЧАНСКОГО

 

ВОЗЛЮБЛЕННОМУ КЛИРУ, ПРЕСВИТЕРАМ И ДИАКОНАМ,

МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ЧАДАМ

ЕДИНЕЦКО-БРИЧАНСКОЙ ЕПАРХИИ

„Чиста ночь, в которую явился Чистый, пришедший очистить нас! Пусть же и слух наш будет чист, и взор очей наших целомудрен, и сердечное чувство свято, и слово из уст искренно. Настоящая ночь есть ночь примирения; поэтому никто не гневайся на брата и не оскорбляй его. Сия ночь дароваламир целому миру. Итак, никто не угрожай… Это ночь Кротчайшего – никто не будь жесток; это ночь Смиренного –   никто не гордись. Ныне день радости – не будем мстить за обиды; ныне день благоволения – не будем жестокими. В сей день тишины – не станем обуреваться гневом. Сегодня Бог пришел к грешникам – не превозносись же праведник пред грешным! Сегодня Пребогатый обнищал ради нас – пригласи же, богатый, бедного за трапезу! Сегодня мы получили дар, коего не просили, – будем же подавать милостыню тем, которые взывают к нам и просят! Нынешний день отверз небесную дверь молитвам нашим –  отворим и мы дверь свою просящиму нас прощения! Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества”.

Преподобный Ефрем Сирин

Возлюбленные во Христе, всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие

и дорогие моему сердцу братие и сестры

Единецко-Бричанской Епархии!

Господь наш Иисус Христос в Евангелии Своем, говоря о самом великом, что может сделать человек, о самой высокой мере, до которой он может вырасти, дал нам заповедь любви: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн 15, 13). И вот в эту таинственную рождественскую ночь, Сам Господь и Бог наш Воплощением Своим исполнил этот закон победоносной жизни и любви.

Citeşte mai departe >>>

„A discuta lucruri bune este ca argintul, iar a tăcea este ca aurul” (Sf.Ambrozie)

 

Tăcerea este calitatea de căpătîi pe calea mîntuirii, lupta cu patimile în taină, destăinuirea frămîntărilor interioare şi exterioare numai în faţa Creatorului.

Tăcerea ne apropie de Dumnezeu mai mult decît rugăciunea şi postul, căci tăcînd, gîndul se linişteşte şi comunici doar cu Bunul Dumnezeu,fiind singur in faţa conştiinţei, iar conştiinţa singura in faţa Lui Dumnezeu.Tacerea nechibzuită şi fără rost este mai rea decît multa vorbire, iar cea cu măsură – nu face nici un rău, ci smereşte şi dă putere pentru săvîrşirea nevoinţelor şi a ostenelilor.

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 612345...Ultima »