Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 58
Pagini vizitate: 197
Online: 8

Ieri:
Vizitatori: 203
Pagini vizitate: 4269

Раздели с ближним Пасхальную Радость

 

IMG_20160503_092045

В дни, когда Православная Церковь продолжает славить Воскресшего Христа, приход «Св. Вч. Георгия Победоносца» села Шофрынканы совершил Пасхальный  благотворительный визит в Костештский детский приют Ришканского р-на.

3-го мая с благословения настоятеля храма, митрофорного протоиерея Дионисия Лупашко, старостой и прихожанами прихода, были приготовлены Пасхальные подарки учащимся приюта. Все воспитанники получили в дар сладости, школьные принадлежности, вещи, детские игрушки и др.

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

Pastorala 2016

 

„…În această mare zi, prăznuită astăzi, Dumnezeu S-a arătat ca un Om, ca Păstor al poporului lui Israel, Care prin harul Său a dat viaţă întregii lumi. O, iubiţilor și slăviţilor luptători pentru om, care aţi propovăduit Betleemul ca loc al Arătării lui Dumnezeu şi al Naşterii lui Dumnezeu Fiul, care aţi făcut cunoscut la toată lumea pe Domnul tuturor, Cel culcat în iesle şi ca pe un Dumnezeu L-aţi arătat pe Cel aşezat în peşteră!

Oare Hristos este Dumnezeu? Hristos este Dumne­zeu după fire, dar nu după fire S-a făcut Om. Aşa noi mărturisim şi credem cu adevărat, aducînd drept mărturie pecetea fecioriei nestricate: Atotputernicul Făcător şi Zidi­tor al pîntecelui şi al fecioriei. El a ales chipul cel nev­inovat al naşterii şi S-a făcut Om după cum a binevoit…"

Sfîntul Grigorie Taumaturgul, episcopul Neocezareii

 

Iubiţi întru Hristos, preacinstiţi preoţi şi diaconi,

iubitori de Dumnezeu monahi şi monahii,

şi dragi inimii mele fraţi şi surori!

Citeşte mai departe >>>

Рождественское Послание Преосвященнейшего Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского

Pastorala 20162

 

„…В этот великий день, ныне празднуемый, Бог явился как Человек, как Пастырь народа Израильского, Который оживотворил всю вселенную Своею благостию. О, дорогие и славные борцы за человека, которые проповедали Вифлеем как место Богоявления и рождения Бога Сына, которые сделали ведомым всему миру Господа всех, в яслях возлежащего, и яко Бога показали сидящего в тесном вертепе!

Бог ли Христос? Христос есть Бог по природе, но не по природе стал Человеком. Так мы утверждаем и поистине веруем, призывая во свидетельство печать неповрежденного девства: Всемогущий Творец утробы и девства. Он избрал непостыдный образ рождения и соделался Человеком, якоже восхотел…"

Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский

 

Возлюбленные во Христе, всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголюбивые монашествующие и дорогие моему сердцу братие и сестры!

Citeşte mai departe >>>

Слово Святейшего Патриарха Кирилла перед началом молебна в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и ее доброго имени

 

Prea Sfințitul Nicodim a participat marți, 31 ianuarie 2012, la emisiunea ”Архипастырь” difuzată de postul ortodox de televiziune ”Soyuz” (video)

“Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7)

 

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mîntuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32), ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupeşti şi […]

EPISCOPUL NICODIM a binecuvântat deschiderea Paraclisului „Sf. Mc. Panteleimon” pe lângă Spitalul Raional Edineţ

Ideea deschiderii unui Paraclis pe lângă Spitalul Raional Edineţ este mai veche şi ea a venit din partea adormitului Episcop Dorimedont, primul Episcop de Edineţ şi Briceni (1998-2006). Aceasta însă nu s-a putut realiza din diverse motive, în primul rând de ordin financiar.

Recent, Episcopul NICODIM a revint asupra acestei idei nobile, binecuvântând deschiderea unui Paraclis, cu hramul „Sfântului Marelui Mucenic Panteleimon”, care a fost încredinţat în grija duhovnicească a Mănăstirii Zăbriceni. La amenajarea Paraclisului s-au arătat disponibile să contribuie şi autorităţile locale. Citeşte mai departe >>>

PS NICODIM a avut o întâlnire de lucru cu clericii Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ

Joi, 10 martie 2011, PS NICODIM a avut o întâlnire de lucru cu clericii şi personalul auxiliar al Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ. Ierarhul a solicitat din partea clericului superior al Catedralei, prot. Serghei Panaite, un raport privind activitatea liturgică şi pastoral-misionară a preoţilor […]

Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai


Aceste cuvinte ale lui Hristos: "unge capul tău şi faţa ta o spală" rostite atât de hotărât, au înţelesul lor lăuntric profund. Deoarece, dacă Domnul S-ar fi gândit numai la capul cel trupesc şi la faţa cea trupească, cu siguranţă că El nu ne-ar fi poruncit să ne ungem capul şi să ne spălăm faţa atunci când postim. El ar fi spus că este un lucru de mică importanţă şi lipsit de sens, unde se amestecă roadele postirii, să-ţi ungi sau să nu-ţi ungi capul, să-ţi speli sau să nu-ţi speli faţa.

Este limpede faptul că, în adâncul acestor cuvinte se ascunde un înţeles tainic. De altfel, cel care înţelege această poruncă a lui Hristos sub înfăţişarea ei de suprafaţă şi începe, mai ales atunci când posteşte, să-şi ungă capul şi să-şi spele faţa, va cădea în chipul celălalt al făţărniciei. El va pune iarăsi în privelişte, înaintea oamenilor postirea sa, însă într-un chip diferit. Dar Domnul tocmai aceasta a căutat să ne înveţe în chip lămurit, ca să nu facem. Citeşte mai departe >>>

Pe teritoriul penitenciarului din Bălţi a fost inaugurată o biserică

Deţinuţii care îşi ispăşesc pedeapsa în penitenciarul din Bălţi, îşi vor putea spăla păcatele nu doar faţă de societate, ci şi faţă de Dumnezeu. Această posibilitate au obţinut-o după ce, pe teritoriul puşcăriei din Bălţi a fost […]

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse – DESPRE DUHOVNICI ŞI SPOVEDANIE

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 28 decembrie 1998, 
despre cazurile tot mai des întâlnite în ultima vreme de rea folosire
de către unii duhovnici a puterii de a lega de a dezlega

Hotărâm: Citeşte mai departe >>>

Hotărârile Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse privind activităţile interne şi externe ale BORu

Act aprobat la 4 februarie 2011 de către Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

Citeşte mai departe >>>

Pagina 1 din 212