Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 34
Pagini vizitate: 70
Online: 1

Ieri:
Vizitatori: 130
Pagini vizitate: 334

Felicitare adresată Prea Sfințitului Nicodim cu ocazia jubileului de 55 de ani de la naștere din partea Mitropolitului Ilarion, Președintele Departamentului pentru Relații Externe al Patriarhiei Moscovei

Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aniversează 55 de ani de viaţă

 

           Momentul aniversar de împlinire a vîrstei de 55 de ani al Prea Sfinţiei Sale, Nicodim, constituie un prilej de aleasă bucurie  duhovnicească pentru tot poporul binecredincios din cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni. Deşi se află de scurt timp în fruntea acestei Episcopii, Prea Sfinţia […]

В ОВЦС прошло заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам отношения к инославию и другим религиям

 

2 сентября 2011 года под председательством митрополита Волоколамского Илариона в Отделе внешних церковных связей  состоялось заседание комиссии Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам отношения к инославию и другим религиям.

В заседании приняли участие архиепископ Берлинский и Германский Феофан, архиепископ Казанский и Татарстанский Анастасий, […]

Slujba de pomenire a răposatului Dumitru Zisis, mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova

 

Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat un parastas pentru odihna sufletului răposatului Dumitru Zisis, mare ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, la scurgerea a doi ani de la trecerea sa la cele veşnice. La încheierea slujbei, Prea Sfinţia Sa a rostit un cuvînt în care a evocat multiplele fapte de binefacere pe care le-a săvîrşit Dumitru Zisis în timpul vieţii sale, ctitorind lăcaşe sfinte şi sprijinind instituţii precum Mitropolia Moldovei, mănăstirile Răciula şi Curchi, biserica „Sf. Irh. Nicolae” şi Şcoala Internat din Orhei şi alte instituţii. În acelaşi timp vlădica a mulţumit întregului colectiv al întreprinderii „Kentford Capital Corporation S.A.” pentru că cinstesc creştineşte memoria fostului lor patron şi continuă să se roage pentru odihna cu drepţii a răposatului Dumitru Zisis.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii ! Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţitul Nicodim aduce călduroase felicitări părintelui Teodor Roşca, duhovnicul Mănăstirii Ciuflea din Chişinău, cu ocazia zilei sale de naştere

 

Marti, 16 august, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a participat alături de Prea Sfinţitul Sava, Episcop de Tiraspol şi Dubăsari, şi Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, şi un sobor de preoţi şi diaconi la Sfînta Liturghie Arhierească oficiată la Catedrala „Sf. Teodor Tiron” a Mănăstirii Ciuflea din capitală, ocazionată de aniversarea zilei de naştere a protoiereului mitrofor Teodor Roşca, duhovnicul şi administratorul acestui sfînt aşezămînt.

Cu acest prilej, Prea Sfinţia Sa l-a felicitat călduros pe părintele Teodor, urîndu-i multă sănătate, bucurii şi realizări duhovniceşti, i-a oferit în dar o icoană cu chipul Mîntuitorului şi l-a decorat cu medalia eparhială „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare”.

La sfîrşitul slujbei a avut loc sfinţirea a două chivote noi cu icoanele Mîntuitorului şi a Maicii Domnului. Citeşte mai departe >>>

O nouă broşură despre mănăstirea de maici “Adormirea Maicii Domnului”, s. Calaraşovca

 

 

Mănăstirile sînt locaşuri de cult înfiinţate de oameni care l-au iubit pe Dumnezeu mai mult decît viaţa acestei lumi şi care ascultând porunca Domnului «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie […]

Prea Sfinţitul Nicodim aduce sincere condoleanţe protoiereului Pavel Vuluţă în legătură cu trecerea la Domnul a preotesei sale, Anghelina Vuluţă

 

În dimineaţa zilei de 10 august mulţime multă de creştini s-a adunat la Soborul „Adormirea Maicii Domnului” din oraşul Drochia pentru a petrece în ultimul drum pe doamna preoteasă Anghelina Vuluţă, soţia protoiereului mitrofor Pavel Vuluţă, Blagocinul Bisericilor din raionul Drochia. Sfînta Liturghie Arhierească şi Slujba înmormîntării a fost oficiată de Prea Sfinţitul Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, alături de Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, şi Prea sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, înconjuraţi de un sobor impresionant de preoţi şi diaconi.

La sfîrşitul slujbei, cu un cuvînt de mîngîiere şi de învăţătură către familia îndoliată şi către creştini s-a adresat Prea Sfinţitul Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti.

În legătură cu mutarea la cele veşnice a doamnei preotese Anghelina Vuluţă, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aduce sincere condoleanţe părintelui Pavel şi familiei sale împreună cu smerite rugăciuni în faţa Tronului Părintelui Ceresc pentru odihna cu drepţii a sufletului nou adormitei roabei Sale Anghelina.

Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească în pace ! Citeşte mai departe >>>

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELIZABETA” DIN OR. EDINEŢ, ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2011-2012.

 

1.     Seminarul Teologic Liceal de Fete este o instituţie de învăţămînt umanist-teologică care dă absolventelor sale o pregătire cu profil umanist-teologic.

STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţămîntului Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului  Învăţămîntului din Republica Moldova.

2.    Termenul de studii este de 3 ani.

3.    După susţinerea examenelor de BACALAUREAT, absolventele STL au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţămînt, atît teologice cît şi laice, din Republică şi de peste hotare. Citeşte mai departe >>>

La Palatul Mitropolitan a avut loc un seminar de formare pentru jurnaliștii bisericești

 

La data de 15 iulie la Palatul Mitropolitan reprezentanții Departamentului Sinodal Informaţional din cadrul Patriarhiei Ruse în frunte cu președintele acestuia, domnul Vladimir Legoida, au susținut un seminar pentru reprezentanții mass-media din cadrul Mitropoliei Moldovei. Din partea Episcopiei de Edineț și Briceni la acest eveniment au luat parte protoiereul Victor Captari, președintele Departamentului eparhial pentru relații cu mass-media, și domnul Alexandru Buga, consilier eparhial pentru relații cu mass-media.

Cuvîntul de deschiedere a fost rostit de către protoiereul Igor Iakimciuk, care a ținut să precizeze că scopul seminarului este pregătirea jurnaliștilor bisericești pentru reflectarea adecvată, în sursele de informare pe care le dețin, a vizitei în perioada 8-12 octombrie curent a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, în Republica Moldova. Citeşte mai departe >>>

Creştinii din Orhei exprimă sincere condoleanţe părintelui Ioan Topală în legătură cu trecerea la cele veşnice a fiului său Constantin

 

În dimineaţa zilei de 7 iulie creştinii din oraşul Orhei îşi îndreptau grăbit paşii spre Catedrala “Sf. Nicolae” pentru a da slavă lui Dumnezeu, a-l cinsti pe Sf. Ioan Botezătorul şi pentru a-l felicita pe duhovnicul lor, protoiereul Ioan Topală, cu ziua de naştere şi jubileul de 60 de ani de slujire înaintea Sf. Prestol.

Cu părere de rău, părintele Ioan Topală era trist şi îndurerat pentru că în dimineaţa acestei zile a primit vestea că unul dintre feciorii săi, Constantin, care locuia la Odesa, a trecut către Domnul. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim i-a adresat cuvinte de felicitare protoiereului mitrofor Vasile Saracuța, Blagocinul Bisericilor din raionul Briceni, cu ocazia jubileului de 30 de ani de slujire preoțească

 

 

Ziua Sfîntului Duh are o semnificație mai deosebită pentru Prea Cucernicul protoiereu mitrofor Vasile Saracuța, paroh al bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni și Blagocin al Bisericilor din raionul Briceni, care în această zi aniversează frumosul jubileu de 30 de ani de slujire la Altar. Citeşte mai departe >>>

30 de ani de slujire la altar a Prea Sfințitului Nicodim. Foto-album biografic

 

Pe 21 mai, ziua în care Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, marchează o frumoasă aniversare – 30 de ani de slujire Bisericii Ortodoxe.  În acest răstimp, Prea Sfinția Sa a reușit să realizeze multe lucruri frumoase, spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Citeşte mai departe >>>