Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 30
Pagini vizitate: 419
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 136
Pagini vizitate: 1264

Cuvîntul de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim cu prilejul aniversării unui an de activitate în fruntea Episcopiei de Edineț și Briceni, de către secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea, în numele tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei

 

Prea Sfinția Voastră, permiteți-mi din numele întregului for participant la această istorică Adunare Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni să Vă felicit cu încheierea primului an de activitate în fruntea Catedrei Episcopale de Edineț și Briceni și cu ziua de hirotonie în treapta de Arhiereu.

S-a scurs un an  de cînd aţi fost chemat de către Însuşi Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, la o slujire deosebită şi o înaltă demnitate a Bisericii Noastre Ortodoxe.

Această zi aniversară este o zi care aparţine deopotrivă Preasfinţiei Voastre, dar şi întregii Episcopii de Edineţ şi Briceni. Tocmai de aceea o astfel de zi este marcată în primul rînd printr-un popas duhovnicesc şi de rugăciune prin care ierarhii, preoţii şi credincioşii aduc mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darurile bogate pe care le-a revărsat asupra Preasfinţiei Voastre şi astfel şi asupra întregii noastre Biserici. Citeşte mai departe >>>

Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni

 

La 26 decembrie, imediat după Sfînta Liturghie, în incinta restaurantului „Paradis” din orașul Edineț a avut loc Adunarea Generală Anuală a Eparhiei de Edineț și Briceni. Întrunirea a început cu binecuvîntarea Ierarhului și rugăciunea ”Împărate Ceresc”.  

Conform procedurii, prin vot unanim, Președinte al Adunării a fost ales Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni; secretar al Adunării – protoiereul Adrian Cotelea, secretar eparhial; membri ai Prezidiului – prot. Ioan Gînju, blagocin al raionului Edineț; prot. Alexandru Usatîi, blagocin al raionului Ocnița; prot. Veaceslav Matiescu, blagocin al raionului Dondușeni; prot. Gheorghe Saracuța, secretarul și reprezentantul blagociniei de Briceni. Afost aprobată și Comisia de redactare în următoarea componență: prot. Victor Captari, președintele Departamentului Eparhial Relații cu Mass-media; prot. Lucian Serdeșniuc, președintele Departamentului Eparhial Învățămănt Religios și Activitate Pastorală; ipod. Alexandru Buga, secretar de presă. Citeşte mai departe >>>

La Biserica „Sf. Nicolae” din satul Ruseni, raionul Edineţ, a fost adus şi pus spre închinare chivotul cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

Apărător al dreptei credinţe, model al blîndeţii şi iubirii de aproapele, mare Făcător de Minuni, Sfîntul Ierarh Nicolae este unul din cei mai cinstiţi şi mai îndrăgiţi sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. Sfîntul Ierarh este considerat ocrotitor al copiilor şi al familiei, fiind ales şi patron ceresc al mai multor sfinte locaşuri, atît din ţara noastră, cît şi de peste hotare.

Prilej de nedescrisă bucurie duhovnicească a fost pentru comunitatea drptmăritoare din satul Ruseni, raionul Edineţ, ziua hramului bisericii „Sfîntul Ierarh Nicolae” din localitate, care a fost marcată de un eveniment deosebit. Cu binecuvîntarea şi purtarea de grijă a Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, aici a fost adusă în ajun, de către părintele paroh, protoiereul Petru Moşneguţu, chivotul cu părticele din sfintele moaşte ale Ierarhului. Alături de cele ale Cuviosului Stelian, Ocrotitorul copiilor, aduse anterior, moaştele Sfîntului Nicolae se vor afla spre închinare permanentă în biserica din Ruseni, în faţa lor oficiindu-se zilnic la orele 16.00 slujba acatistului şi diverse rugăciuni de ajutor şi mijlocire, spre slava lui Dumnezeu şi folosul tutror dreptmăritorilor creştini ce vor dori să ia parte la ele. Citeşte mai departe >>>

La 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Episcopiei de Edineţ şi Briceni cu înalte distincţii de stat

 

Răspunzînd raportului Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, la 24 decembrie 2011, în incinta Palatului Republicii, Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, a decorat cîţiva slujitori şi ctitori ai Eparhiei cu înalte distincţii de stat. Cu ordinul Gloria Muncii au fost decoraţi: domnul Valeriu Oprea, domnul Victor Copiimulţi şi doamna Larisa Narojnaia. Medalia Meritul Civic a fost înmînată protoiereului Adrian Cotelea, secretar eparhial; arhimandritului Damian (Burlacu), stareţul Mănăstirii “Naşterea Domnului” Zăbriceni; arhimandritului Patrocl (Porombac), duhovnicul Mănăstirii “Sfînta Treime”, Rudi, şi protoiereului Alexei Tanaseiciuc, duhovnic al blagociniei Edineţ.

Felicităm călduros decoraţii, dorindu-le ca distincţiile acordate să le sporească şi mai mult rîvna de care au dat dovadă pînă acum în slujirea poporului şi a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Citeşte mai departe >>>

Spre atenția slujitorilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni

La data de 26 decembrie 2011, de sărbătoarea Sfîntului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, cu prilejul împlinirii unui an de la hirotonia în treapta de Arhiereu a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la Catedrala ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, cu începere de la ora 8.30, va avea […]

Cel mai bun cadou spiritual pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Anul Nou!

 

Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova propune atenției Dumneavoastră Calendarul bisericesc ortodox 2012 cu lecturi folositoare sufletului pentru fiecare zi a anului, selectate din operele sfinților părinți, ale propovăduitorilor și asceților vestiți. Lectura atentă a calendarului va ajuta credincioșilor să pătrundă mai profund în esența învățăturii de credință și sensul vieții bisericești de fiecare zi.

Calendarul îl puteți găsi la Depozitul Eparhial din orașul Edineț, str. Șoseaua Bucovinei 35/4. Tel: 078020801; 060767594. Citeşte mai departe >>>

Spre atenţia preoţilor din cuprinsul Eparhiei de Edineţ şi Briceni

 

La depozitul Eparhiei de Edineţ şi Briceni sunt propuse spre realizare calendare bisericeşti de masă pentru anul 2012 în limba de stat şi rusă.

Adresa: or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovinei 35/4. Tel: 078020801; 060767594.

 

decembrie 14th, 2011 | Category: Comunicate | Comments are closed

La 26 noiembrie/9 decembrie Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Cuviosul Stelian Paflagonul

 

Unul dintre sfinţii cei mai apropiaţi copiilor este Sfîntul Stelian Paflagonul, considerat ocrotitor al pruncilor şi al familiei creştine. Viaţa sa de rugăciune, rîvna şi iubirea de Dumnezeu l-au învrednicit de darul facerii de minuni, tămăduindu-i mai ales pe copiii bolnavi.

 Sfîntul Stelian s-a născut în secolul al IV-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din Asia Mică (pe teritoriul Turciei de astăzi), într-o familie foarte bogată.

La o vîrstă potrivită, plin de iubire dumnezeiască şi povăţuit de Duhul Sfînt, el şi-a împărţit averea săracilor şi s-a retras în pustiu, pentru a se adînci în rugăciune şi cunoaşterea lui Dumnezeu. A intrat într-o peşteră unde primea hrană de la înger. Dar, spre deosebire de alţi pustnici, el nu s-a retras cu totul din lume, ci, din dragoste pentru oameni, mergea printre ei şi îi ajuta, întorcîndu-se apoi la chilie pentru odihnă.

Pentru viaţa de curăţie şi rugăciune, Dumnezeu l-a învrednicit de darul tămăduirii. Într-o noapte, în timp ce se ruga, Sfîntul Stelian a simţit prezenţa lui Dumnezeu şi a fost copleşit de Duhul Sfînt. În ziua următoare, chipul său strălucea arătînd o bucurie profundă şi o linişte sufletească pe care nu o mai cunoscuse pînă atunci. Citeşte mai departe >>>

Spre atenția slujitorilor altarului

 

          Depozitul Eparhiei de Edineț și Briceni și Magazinul bisericesc de pe lîngă Catedrala ”Sf. Nicolae” din orașul Orhei propun spre realizare Evanghelii de format A3 în coperți de metal, aurite, într-o superbă ținută artistică și grafică.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim adresează calde felicitări întregului cler și tuturor credincioșilor din Eparhia de Edineț și Briceni cu prilejul sărbătoririi Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

 

Cu prilejul frumosului praznic al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt și patronii spirituali ai multor sfinte lăcașe și parohii din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni, dar și se bucură de o aleasă cinstire și evlavie din partea clerului și credincioșilor Eparhiei noaste, mulți creștini purtînd numele în cinstea acestor Mari Voievozi ai Oștirilor Cerești; Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, aduce sincere felicitări și Arhierești binecuvîntări tuturor păstoriților Săi, dimpreună cu fierbinți rugăciuni către Cetele Puterilor celor Netrupești pentru mijlocirea în Fața Bunului Dumnezeu și apărarea poporului dreptcredincios din Eparhia noastră și de pretutindeni de toate uneltirile cele rele ale văzuților și nevăzuților vrăjmași. Citeşte mai departe >>>

Duminică, 20 noiembrie 2011, Sanctitatea Sa Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a aniversat 65 de ani de viață

 

În Duminica a XXIII-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Kirill, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a aniversat 65 de ani de la naștere. Cu acest prilej, Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată în Catedrala ”Hristos Mîntuitorul” din orașul Moscova. Serviciul divin a fost prezidat de către Sanctitatea Sa Kirill, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse; Preafericitul Ilie al II-lea, Patriarhul Catolicos al Georgiei; Preafericitul Sava, Mitropolitul Varșoviei și al Întregii Polonii și Preafericitul Hristofor, Mitropolit al Plaiurilor Cehiei și Slovaciei; înconjurați de un impresionant sobor de arhierei și clerici din cuprinsul Patriarhiei Ruse și delegați ai Bisericilor Ortodoxe Locale: Georgiană, Română, Bulgară, Polonă, a plaiurilor Cehiei și Slovaciei. Biserica Ortodoxă din Moldova a fost reprezentată la acest eveniment de către Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, împreună cu arhierei și preoți din cuprinsul Mitropoliei. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a fost decorat de către Președintele Interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, cu Ordinul de Onoare

   

 

          Marți, 15 noiembrie 2011, la Palatul Republicii, Președintele Interimar al țării, domnul Marian Lupu, l-a decorat pe Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu Ordinul de Onoare, alături de o serie de înalte personalități ale Republicii Moldova. Citeşte mai departe >>>