Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 140
Pagini vizitate: 1522
Online: 3

Ieri:
Vizitatori: 129
Pagini vizitate: 1938

Felicitări de sărbătoare și concert de colinde la sediul episcopal din orașul Edineț

 

La ințiativa blagocinului raionului Edineț, protoiereul Ioan Gînju, în seara zilei de 10 ianuarie, la reședința episcopală din orașul Edineț, ansamblul etno-folcloric ”Moștenitorii” din satul Zăicani, raionul Rîșcani, aflat sub conducerea domnului Eugeniu Rotaru și a doamnei Ecaterina Cemirtan, a prezentat cu multă măiestrie și zel artistic un superb program de coline pentru Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni.

Ierarhul a rămas profund impresionat de concertul oferit cu multă dragoste de tinerii virtuoși și a exprimat sincere mulțumiri atît membrilor colectivului, cît și părintelui Ioan. La despărțire, Vlădica a oferit tuturor cadouri și tradiționalul colac și pitac. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a primit cete de colindători la reședința episcopală din orașul Edineț

 

În spiritul frumoaselor obiceiuri seculare existente în spațiul ortodoxiei de mărețul praznic al Nașterii Domnului, pe 9 ianuarie, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la Mănăstirea Zăbriceni, Prea Sfințitul Nicodim a fost vizitat, la reședința episcopală din orașul Edineț, de mai mulți colindători, care prin dulci cîntări l-au slăvit pe Pruncul Cel născut în ieslea din peștera Betleemului pentru mîntuirea noastră.

Au binevestit cu mult suflet sublimul eveniment din iconomia mîntuirii noastre corul de maici de la Mănăstirea Călărășeuca, împreună cu preacuvioasa maică stareță Eufrosinia (Peșterean), elevele de la Seminarul Teologic Liceal de fete din orașul Edineț, împreună cu părintele director, protoiereul Mihail Baraghin, corul de elevi de la Gimnaziul Balasinești împreună cu părintele paroh, protoiereul Adrian Nemerenco, și corul de copii din parohia ”Sf. Nicolae” Ruseni, raionul Edineț, în frunte cu părintele paroh, protoiereul Petru Moșneguțu.

Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit tuturor pentru superbele colinde și clipele de încărcătură emoțională deosebită trăite în timpul cîntării lor și a oferit în dar fiecărui colindător cadouri de sărbătoare. Citeşte mai departe >>>

Scrisoare de mulțumire Prea Sfințitului Nicodim din partea ipodiaconilor

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Cu o deosebită plăcere Vă adresăm sincerele noastre mulțumiri pentru toată bunătatea și căldura dragostei cu care ne înconjurați zi de zi, dar mai ales pentru generosul cadou oferit în preajma luminatelor sărbători de iarnă – aceste minunate costume de sărbătoare.

Fie ca bucuria și harul sărbătorilor de iarnă să vă umple inima, iar Măntuitorul Hristos, Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască pace în suflet, sănătate și putere ca să ne păstoriți întru mulți și fericiți ani! Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare și mulțumire adresat prea Sfințitului Nicodim din partea maicilor starețe de la mănăstirile din eparhie

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

La ceas de sfîntă sărbătoare, împreună cu sincerele felicitări și urări de sănătate, pace și mîntuire sufletească, Vă aducem cele mai calde mulțumiri pentru grija părintească ce o purtați mereu față de sfintele așezăminte monahale din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni și pentru atenția de blînd păstor ce ne-ați acordat-o în preajma sărbătorilor de iarnă, oferindu-ne în dar aceste călduroase bluze.

Vă urăm ca Pruncul Hristos, Cel Născut în ieslea Betleemului, să Vă încălzească sufletul cu Lumina Sa cea dumnezeiască, aducîndu-Vă pace și belșug în toate!

Întru mulți și fericiți ani! Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţite Stăpîne Nicodim!

 

Corul Catedralei „Sf. Vasile cel Mare” din oraşul Edineţ vă aduce sincere mulţumiri pentru cadoul oferit cu prilejul sfintei sărbători a Naşterii Domnului. Suntem convinşi că frumuseţea cîntărilor liturgice pe care le interpretăm v-au mişcat inima spre oferirea superbului cadou şi anume – aceste costume, care vor împodobi prezenţa noastră la sfintele slujbe pe care le oficiaţi cu multă rîvnă şi dragoste, şi aceste paltoane, care ne vor încălzi pe timp de iarnă.

Vă dorim un an nou plin de bucurii şi împliniri duhovniceşti şi materiale, iar steaua de la Betleem să vă călăuzească calea în arhipăstorirea de Dumnezeu binecuvîntatei noastre Eparhii a „Ţării de Sus”!

Întru mulţi ani, Stăpîne! Citeşte mai departe >>>

Colinde în ajun de sărbătoarea Nașterii Domnului

 

În ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a primit cu multă dragoste colindători la reședința episcopală din orașul Edineț. Primii au venit să binevestească Nașterea Pruncului Hristos copiii părintelui secretar eparhial, protoiereul Adrian Cotelea – Daniel, Gabriel și Nicoleta.  Mai tîrziu, Ierarhul a ascultat cu plăcere frumoasele colinde ale preoților din cuprinsul blagociniei raionului Dondușeni în frunte cu protoiereul Veaceslav Matiescu și ale copiilor acestora. Tuturor Prea Sfințitul le-a urat sărbători fericite și i-a mulțumit cu daruri speciale. Citeşte mai departe >>>

În ultimul drum…

 

În ziua de 3 ianuarie, Mănăstirea Rudi  a petrecut în ultimul său drum sufletul nou-adormitei asculătoare Valentina, cea care şi-a săvîrşit călătoria pe acest pămînt, făcînd ascultare în acest minunat şi binecuvîntat Lăcaş.

În această zi, Preasfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, a fost alături de familia îndurerată. Atît rudele, cît şi întreaga familie de maici a mănăstirii Rudi, alături de credincioşi şi slujitori ai Sfîntului Altar, au sosit  pentru a aduce un ultim omagiu acestei femei creştine şi evlavioase.

 Într-o atmosferă plină de încărcătură emoţională, Preasfinţitul Nicodim, alături de soborul de preoţi, a săvîrşit Sfînta Liturghie, la care au fost rostite rgăciuni de pomenire pentru nou-adormita ascultătoare Valentina, la căpătîiul căreia a fost oficiată mai apoi şi slujba înmormîntării, în biserica mănăstirii ce, în timpul ultimilor ani de viaţă, i-a fost casă şi liman de mîntuire sufletească. Citeşte mai departe >>>

Scrisoarea Prea Sfinţitului Nicodim adresată, în numele clerului, monahilor şi poporului binecredincios din Episcopia de Edineţ şi Briceni, Preşedintelui Republicii Elene, domnului Karolos Papoulias

 

Excelenţei Sale,

Preşedintelui Greciei,

Domnului Karolos Papoulias

 

Mult stimate Domnule Preşedinte!

 

Noi, dimpreună cu cinstitul cler, cuvioşii monahi şi dreptmăritorul popor din Eparhia de Edineţ şi Briceni (Biserica Ortodoxă din Republica Moldova, Mitropolia Moldovei a Bisericii Ortodoxe Ruse), cu adâncă durere în suflet am primit vestea despre arestarea stareţului mănăstirii athonite Vatoped – a arhimandritului Efrem. Citeşte mai departe >>>

Слово в день памяти приснопамятного владыки Доримедонта

На Тайной вечере, перед началом Страстных дней Господь сказал Своим ученикам: “Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня” (Ин 14:28).

И, отзываясь на Его слова, Церковь, исполненная веры и надежды, поет: Блажен путь, воньже идеши днесь, душе, якоже уготовася тебе место упокоения.

Мы сегодня переполнены грустью, потому что вспоминаем нашего архипастыря приснопамятного епископа Доримедонта , которого любили и уважали. Но нам следовало бы радоваться — исполнилось его самое заветное желание. К этому стремился он всей душой. Не к этой ли цели — к встрече с Господом — было направлено все борение его личности, подчас мятущейся и непредсказуемой? К встрече с Господом, Которого он познал своим сердцем и Которого искал на протяжении всего —  трудного — жизненного пути, искал с присущими ему решимостью и мужеством. Он жил по слову апостольскому: “Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение”.

А теперь Он пал ниц перед своим Господом, Богом и Спасителем в безмолвном поклонении, он вошел в тайну богообщения.   Citeşte mai departe >>>

Beneficiarii Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, au primit ajutor material şi cadouri de Naşterea Domnului din partea Prea Sfinţitului Nicodim

 

Dînd curs solicitării doamnei Mătrăgună Tamara, directorul Centrului de Integrare şi Reabilitare Socială „Speranţa” din satul Zorile, raionul Orhei, precum şi a doamnei primar, Inga Jelauc, de a contribui cu un ajutor material la organizarea sărbătorilor de iarnă pentru beneficiarii Centrului, în dimineaţa zilei de 30 decembrie 2011, cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, în adresa Centrului a fost expediat un lot de ajutoare, constînd din cadouri de sărbătoarea Naşterii Domnului şi haine pentru copii, adulţi şi bătrîni.

Precizăm că beneficiarii Centrului sunt bătrîni în etate, copii şi adolescenţi din familiile social vulnerabile. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfinţite Stăpîne Nicodim!

 

Permiteţi-mi ca, în numele tuturor preoţilor cu mulţi copii din Eparhia de Edineţ şi Briceni, să Vă aducem cele mai sincere mulţumiri pentru minunatul dar oferit în preajma sfintei sărbători a Naşterii Domnului – aceste frumoase şi călduroase paltoane cusute cu binecuvîntarea şi contribuţia financiară a Prea Sfinţiei Voastre. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă răsplătească înzecit jertfa şi dragostea părintească cu care ne înconjuraţi!

Cu fiască supunere,

Protoiereu Petru Moşneguţu

Protoiereu Gheorghe Blajin,

Protoiereu Valerie Andronin,

Protoiereu Vasile Curuliuc,

Protoiereu Alexandru Feodorov,

Protoiereu Victor Ambros

Citeşte mai departe >>>

Raportul de activitate al Eparhiei de Edineț și Briceni în anul 2011, prezentat de Prea Sfințitul Nicodim în cadrul Adunării Generale Anuale a Episcopiei

 

Prea Cucernici Părinți Blagocini,

Prea Cuvioase Părinte Stareț, Prea Cuvioase Maici Starețe,

Prea Cuvioși și Prea Cucernici Părinți,

stimați demnitari de stat, iubiți frați și surori !

 Împărtășindu-Vă Arhierești Binecuvîntări, cu multă bucurie salut prezența Sfințiilor Voastre la această adunare de bilanț a lucrării noastre de preamărire a lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit și de slujire și sfințire a credincioșilor ortodocși din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni în anul mîntuirii 2011.

 Întrunirea noastră a fost prilejuită în această zi și de aniversarea unui an de cînd, prin mila Bunului Dumnezeu și în urma hotărîrii nr. 123 a Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 24 decembrie 2010, am fost ales și, la 26 decembrie 2010, hirotonit în treapta de Episcop pe seama Eparhiei de Edineț și Briceni. Este un frumos prilej de retrospectivă, analiză și evaluare a tuturor evenimentelor eclesiastice consumate în acest an în Episcopia noastră, dar și în afara ei, cu influență nemijlocită asupra vieții bisericești de aici. Citeşte mai departe >>>