Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 30
Pagini vizitate: 412
Online: 2

Ieri:
Vizitatori: 136
Pagini vizitate: 1264

Mesajul de felicitare al prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Domnului Marcel Răducan, Ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor, cu prilejul aniversării vîrstei de 45 de ani

 

Mult Stimate Domnule Ministru,

Frumoasa aniversare de 45 de ani pe care o sărbătoriți astăzi îmi oferă prilejul ca, în numele Nostru, dar și al întregii Eparhii de Edineț și Briceni, […]

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, îndureratei familii Jelihovschii, Prot. Mitr. Rodion Melnic, Consiliului Parohial al Bisericii „Sf. Muc. Dumitru”, tuturor fiilor duhovnicești ai nou adormitului Prot. Mitr. Anatolie Jelihovschii

Împărtăşim cu sentimente de sinceră compasiune durerea tuturor enoriaşilor Bisericii "Sf. M. Mc. Dumitru" din or. Orhei, la momentul trecerii din această viaţă a Prea Cucernicului Părinte Anatolie Jelihovschii. Pleacă dintre noi o complexă personalitate a Bisericii noastre, un om de profunzime spirituală, care a iubit pe […]

În perioada 2-5 februarie 2012, Prea Sfințitul Nicodim a vizitat mai multe mănăstiri și biserici din cuprinsul Eparhiei de Tver și Kașin și s-a închinat la sfințeniile ce se aflau acolo

 

La invitația și cu bunăvoința Înalt Preasfințitului Victor, Mitropolit de Tver și Kașin, și a domnului Nicolae Mitrofanenco, ctitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edieț și Briceni, s-a aflat într-un pelerinaj în această eparhie în perioada 2-5 februarie 2012, vizitînd mai multe mănăstiri și biserici și închinîndu-se la mai multe sfințenii care se păstrează aici, însoțit de secretarul eparhial, protoiereul Adrian Cotelea. Citeşte mai departe >>>

Membrii Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova în audiență la Excelența Sa, domnul Grigorii Borisovici Carasin, secretar de stat, viceministru de externe al Federației Ruse

 

În data de 1 februarie, după Sfînta Liturghie ce a avut loc în Catedrala Hristos Mîntuitorul din orașul Moscova, prilejuită de aniversarea a 3 ani de la întronizarea Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Înalt Preasfințitul Mitropolit Vladimir, al Chișinăului și al Întregii Moldove, Prea Sfințitul Sava, Episcop de Tiraspol și Dubăsari, Prea Sfințitul Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, și Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, au fost în audiență la Excelența Sa, domnul Grigorii Borisovici Carasin, secretar de stat, viceministru de externe al Federației Ruse. Ierarhii au discutat cu înaltul oficial de stat diverse probleme de importanță vitală pentru Biserica Ortodoxă. Citeşte mai departe >>>

La 1 februarie 2012, Sanctitatea Sa Kiril aniversează trei ani de la întronizarea Sa ca Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii

La 1 februarie 2012, Sanctitatea Sa Kiril aniversează trei ani de la întronizarea Sa ca Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii. Cu acest prilej în Catedrala Hristos Mântuitorul din orașul Moscova a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească.

Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse i-au coliturghisit: Mitropolitul de Sankt-Petersburg şi Ladoga, Vladimir; Mitropolitul de Minsk şi Slutsk, Filaret; Mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna, Iuvenalie; Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir; Mitropolitul de  Astana şi Kazahstan, Alexandru; Mitropolitul de Asia Centrală, Vichentie; Mitropolitul Ilarion, presedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești, Mitropolitul Americii de Est şi New York, Ilarion, Întâistătătorul Bisericii Ruse din Afara Graniţelor; Mitropolitul de Odesa şi Izmail, Agafanghel; Ierarhi din cuprinsul Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul Gherasim de Zugdidi şi Tsaiș (Biserica Ortodoxă Georgiană), Episcopul Nectarie de Carpasia (Biserica Ortodoxă a Ciprului), reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Locale de pe lîngă Scaunul Patriarhal de la Moscova – Mitropolitul Atanasie de Cirena (Biserica Ortodoxă din Alexandria); Arhiepiscopul de Philippopolis Nifon (Biserica Ortodoxă Antiohiană); Arhimandritul Stefan (Dispirakis) (Biserica Ortodoxă Ierusalimiteană); Arhimandritul Teoctist (Dimitrov) (Biserica Ortodoxă Bulgară); Protoiereul Alexie Iușcenko (Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei); Shiarhimandritul Ilie (Nozdrin); Arhimandritul Isidor (Minaev), şeful Misiunii Duhovnicești Ruse din Ierusalim; Protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii pentru or. Moscova; Protoiereul Mihail Ryazantsev,  chelarul Catedralei Hristos Mîntuitorul; Protoiereul Alexandru Ganaba, secretar al administraţiei eparhiale a Moscovei; Protoiereul Dimitrie Smirnov, președinte al Departamentului Sinodal pentru cooperare cu Forţele Armate şi Instituțiile de Drept; Protoiereul Vsevolod Chaplin, președinte al Departamentului Sinodal pentru relațiile dintre Biserică şi Societate; Protoiereul Nicolae Balashov, vice-preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești; Egumenul Filaret (Bulekov), vicepreşedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericești; Ieromonahul Antonie (Sevriuk), parohul bisericii stavropighiale în cinstea Sf. Ecaterina Romana; stareții mănăstirilor stavropighiale, clerici din or. Moscova.

Din partea eparhiei noastre, la serviciul divin a luat parte Prea Sfințitul NicodimEpiscop de Edineț și Briceni, însoțit de secretarul eparhial, Protoierul Adrian Cotelea.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de Condoleanță al Prea Sfințitului NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Cuviosului Părinte FILARET

 

Cu multă tristeţe am primit vestea trecerii din această viaţă a surorii Noastre Eugenia Cuzmin, femeii care a dat naștere Prea Cuviosului Părinte FILARET (Cuzmin), Starețul Sfintei Mănăstiri cu Hramul "Adormirii Maicii Domnului" din s.Căpriana.

ianuarie 30th, 2012 | Category: Comunicate | Comments are closed

Organizaţia germană de caritate Hilfe fur Osteuropa a acordat ajutor material pentru cîteva familii social vulnerabile din Orhei

 

În perioada 23-25 ianuarie, cît s-a aflat într-o vizită de lucru în Germania, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni,  a dus tratative cu organizaţia germană de caritate „Hilfe fur Osteuropa” pentru a obţine un ajutor pentru spitalul raional Edineţ. În viitorul apropiat se aşteaptă sosirea unei delegaţii din Germania, care se va informa privitor la situaţia în care se află spitalul şi suportul de care are nevoie. Totodată Prea Sfinţia Sa a adus şi un mic ajutor bănesc pentru cîteva familii şi copii orfani din raionul Orhei, care se află de mai mult timp în atenţia şi grija părintească a Prea Sfinţiei Sale, dar şi a organizaţiei amintite mai sus. Toţi cei care s-au bucurat de acest suport material au exprimat recunoştinţă şi mulţumiri membrilor organizaţiei filantropice germane, care sînt alături de nevoile lor în momentele dificile ale vieţii, şi Prea Sfinţitului Nicodim, care a adus şi a distribuit acest ajutor. Citeşte mai departe >>>

Apel la solidaritate creștină și întrajutorare!

 

În creștinism iubirea față de Dumnezeu se exprimă prin iubirea și întrajutorarea aproapelui nostru. Sfînta Evanghelie ne spune că Însuși Dumnezeu, prin Fiul Său, se identifică cu fiecare om aflat în necaz sau strîmtorare, filantopia și caritatea fiind un test al credinței și al iubirii noastre de Dumnezeu și criteriul de bază al Înfricoșătoarei Judecăți a lui Hristos, la care ne dorim cu toții să dăm un răspuns bun: ”Căci flamînd am fost și Mi-ați dat să mănînc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat… Adevărat zic vouă, întrucît ați facut unuia dintre acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” (Matei XXV, 35-40).

În dimineața zilei de 25 decembrie 2011, la orele 435, un devastator incendiu a mistuit în flăcările sale și a distrus casa parohială și întreaga avere a părintelui Gavriil Racoviță din satul Doltu, raionul Fălești. Din casă, așa cum puteți observa din filmulețul de mai sus, au rămas doar pereții și o parte din acoperiș, însuși părintele abia de reușind să se salveze împreună cu soția și cei trei copii mici ai săi numai cu hainele ce le aveau pe ei.

Citeşte mai departe >>>

Consiliul Eparhial s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012

 

În dimineața zilei de luni, 16 ianuarie, Consiliul Eparhial, sub conducerea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a întrunit în prima ședință de lucru din anul 2012.

Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe subiecte, ce au fost discutate în cadrul adunării. S-a insistat din nou asupra disciplinei clerului și asupra curățeniei din sfintele locașuri. Fiecare blagocin și șef de sector a primit însărcinarea de a supraveghea ca în fiecare biserică să fie respectate normele de protecție antiincendiară. Ierarhul a mai readus în discuție obligativitatea rostirii predicii în cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, și la finalul serviciului divin. Conform dispoziției prea Sfințitului Nicodim, anul 2012 va fi dedicat, în Eparhia de Edineț și Briceni, învățămîntului religios în școală și acțiunilor de caritate, fapt care a și fost adus la cunoștința președinților Departamentelor eparhiale respective. O atenție sporită se va acorda în acest an și cîntării în comun a credincioșilor la serviciile divine. În acest sens, la inițiativa Prea Sfințitului Nicodim, la ședința Consiliului Eparhial a fost aprobată o primă în sumă de 50.000 lei ce va fi acordată consiliului parohial al bisericii în care toate cîntările Sfintei Liturghii vor fi interpretate în comun de toți credincioșii prezenți la slujbă. Adunarea a mai discutat și mijloace de ajutorare a părintelui Gavriil Racoviță.

Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a fost felicitat cu ocazia praznicului Sfîntului Vasile cel Mare și a Anului Nou de către cei mai mici slujitori ai săi

 

În seara zilei de 14 ianuarie 2012, ipodiaconii Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, au venit să-și felicite Ierarhul cu prilejul sărbătorii Sfîntului Vasile cel Mare, care este și hramul Catedralei Episcopale și a orașului Edineț, și cu ocazia Anului Nou. Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit slujitorilor săi mai mici pentru frumosul gest și a urat tuturor ca în noul an să sporească și mai mult dragostea pentru cele sfinte, rîvna pentru serviciile divine, să devină mai disciplinați și mai demni de slujirea pe care o îndeplinesc. Citeşte mai departe >>>

Prea Sfințitul Nicodim a primit urători la reședința episcopală din orașul Edineț

 

De sărbătoarea Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare, după Sfînta Liturghie ce a avut loc la Catedrala Arhierească din orașul Edineț, Prea Sfințitul Nicodim împreună cu Prea Sfințitul Meletie și preoții din Bucovina, prezenți la slujbă, au avut plăcearea de a asulta, la reședința episcopală, tradiționalele urături de anul nou, recitate de un grup de elevi de la Gimnaziul din satul Ruseni, raionul Edineț, împreună cu părintele paroh, protoiereul Petru Moșneguțu.   Copiii au prezentat cu multă însuflețire frumoasele creații izvorîte din inestimabilul tezaur spiritual al poporului nostru, fapt pentru care Ierarhii le-au adus calde mulțumiri și le-au oferit cadouri.

Deosebit de impresionantă a fost și urătura alcătuită, cu mult talent și inspirație, și rostită de protoiereul Petru Moșneguțu. Pentru frumusețea și eleganța ei, avem plăcerea să v-o prezentăm în continuare: Citeşte mai departe >>>

Colindători la sediul episcopal din orașul Edineț

 

În seara zilei de 13 ianuarie, parohul bisericii  ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din satul Berlințî, raionul Briceni, protoiereul Dimitrie Kirilov, însoțit de copiii săi Roman și Cristina, îmbrăcați în costume de Moș Crăciun și Alba ca Zăpada, au interpretat pentru Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la sediul episcopal din orașul Edineț un frumos buchet de colinde, cîntece de stea și urături în limba ucraineană. Ierarhul a mulțumit colindătorilor pentru minunatul dar și frumoasele urări de sănătate aduse în seara Sfîntului Vasile, conform datinilor strămoșești, și le-a oferit cadouri. Citeşte mai departe >>>