Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Alexandru Buga cu prilejul aniversării zilei de naștere

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu prilejul aniverării zilei de naștere a Sfinției Voastre, am deosebita bucurie să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți de viață, sănătate deplină, har de la Bunul Părinte Ceresc și bună […]

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor!

 

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat a doua ediție a cărților Slujbele Postului Mare pentru Prima săptămînă și respectiv Săptămîna Patimilor, destinate slujitorilor altarului și pentru strană.

Lucrările cuprind în sine textul integral, descris pas cu pas, al rînduielilor slujbelor specifice primei săptămîni a Postului Mare și a Săptămînii Patimilor. Dată fiind complexitatea slujbelor acestei perioade, cărțile sunt de un real folos citeților și cîntăreților la strană (chiar și celor mai puțin inițiați în rînduielile tipiconale), dar și slujitorilor sfintelor altare. Cărțile au coperțile cartonate și sunt tipărite în condiții grafice de calitate. Cei interesați o pot achiziționa de la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Citeşte mai departe >>>

Instrucție pentru biserici și mănăstiri în legătură cu pericolul răspândirii infecției coronavirus

 

Instrucție pentru biserici și mănăstiri în legătură cu pericolul răspândirii infecției coronavirus. Documentul a fost aprobat de către Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului mitrofor Serghei Panaite, blagocinul de Edineț sectorul I, la 40 de ani de viață

 

Precucernice Părinte Serghei,

În ziua în care, prin bunăvoința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ați ajuns la frumosul popas aniversar – juileul de 40 de ani de viață, Vă urăm cordial multă sănătate, bucurii alese și deplină […]

Spre atenţia slujitorilor din cuprinsul Episcopiei de Edineț și Briceni

La data de 12 martie 2002 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotărât celebrarea Zilei Tineretului Ortodox de praznicul Întâmpinării Domnului în tot cuprinsul canonic al Patriarhiei Ruse.

Prin binecuvântarea Sanctităţii Sale, Patriarhului Kiril, slujitorii sunt îndemnaţi, ca la data de 15 februarie a.c., după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, să dea citire mesajului Patriarhal, prilejuit de acest eveniment.

† NICODIM

Episcop de Edineț și Briceni

Adresarea Preafericitului Patriarh Kiril cu prilejul celebrării Zilei Tineretului Ortodox

(15 februarie 2017):

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale, roaba lui Dumnezeu Ludmila

 

Prea Sfinția Voastră,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Ludmila, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

În aceste momente grele pentru Prea Sfinția Voastră şi pentru toți cei […]

Programul funeraliilor vrednicului de pomenire protodiacon Pavel Ciobanu

 

Duminică, 29 ianuarie, începînd cu ora 15.00, la casa vrednicului de pomenire protodiacon Pavel va avea loc litia mică, după care sicriul cu trupul său neînsuflețit va fi adus în procesiune solemnă și depus la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae”.

ianuarie 29th, 2017 | Category: Comunicate | Comments are closed

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a Protodiaconului Pavel Ciobanu

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protodiaconului Pavel, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Vestea despre mutarea subită dintre noi la cele veșnice a protodiaconului Pavel Ciobanu, cleric al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei, vrednic slujitor al Episcopiei de Edineț și Briceni, neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi un om de o rară nobleţe şi cumsecădenie; ne-a provocat în suflete o mare durere și profundă întristare.

Vrednicul de pomenire părinte Pavel a trecut prematur la Domnul în urma unui atac de cord suferit în apropierea zilei cînd avea să aniverseze 40 de ani de viață pămînteacă și 20 de ani de slujire la Altarul Domnului în treapta diaconească.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Protoiereului Iuian Rață, parohul bisericii „Sf. Treime” din Lucășeuca, Orhei, cu prilejul zilei de naștere

 

Prea Cucernice părinte Iulian!

Acceptați sincerele și cordialele mele felicitări cu prilejul aniversării zilei de naștere!

Astăzi avem un fericit și binecuvîntat prilej de a da slavă și a mulțumi Bunului Dumnezeu pentru faptul […]

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

 

Преосвященные архипастыри,

досточтимые пресвитеры и диаконы,

благочестивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В сию святую ночь сердечно приветствую всех вас и от души поздравляю с великим праздником Рождества Христова: праздником исполнения древних обетований о спасении человеческого рода, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир Сына Божия – Мессии.

Citeşte mai departe >>>

PASTORALĂ LA NAȘTEREA DOMNULUI A ÎNALT PREA SFINȚITULUI VLADIMIR, MITROPOLITUL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE

 

Preasfințiți arhipăstori, Cinstiţi preoţi şi diaconi,
Cuvioşi monahi şi monahii, Drept-măritori creştini,

Sărbătorind în fiecare an slăvita Naștere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica ne îndeamnă să cugetăm, din nou, la iubirea lui Dumnezeu ce ni s-a arătat prin întruparea Fiului Său. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3,16). A trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume, ca să se mântuiască, prin El, lumea (Ioan 3,17).

Citeşte mai departe >>>

Pastorală la Nașterea Domnului a Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, se aude zicînd în Betleem cei fără de trup, Celui ce a binevoit a fi pace pe pămînt…”

(Stihiră de la Litie)

Iubiţi întru Hristos prea cinstiţi preoţi şi diaconi,

iubitorilor de Dumnezeu monahi şi monahii,

dragi inimii mele fraţi şi surori

din Eparhia de Edinet si Briceni!

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu…” (Ps. 18, 1). Aceste cuvinte au fost scrise cu o mie de ani înainte de Naşterea lui Hristos de către Sfîntul împărat şi Prooroc David în Sfînta Carte a Psalmilor. „Din vremea întrupării Fiului lui Dumnezeu, – spune Sfîntul şi Dreptul Ioan de Kronștadt, – toată slava lui Dumnezeu, slava iubirii Lui faţă de neamul omenesc, dar şi slava creaţiei, este spusă, vestită de Evanghelie şi de Sfînta Biserică”. Din cartea veşnică a Noului Testament, din textele bisericeşti ale slujbei sărbătorii Naşterii Domnului aflăm despre venirea pe pămînt a Dumnezeiescului Prunc Iisus Hristos – nu în locuinţă omenească, ci într-un sălaş pentru animale. În smerenie şi sărăcie S-a născut El pentru mîntuirea neamului omenesc. Preacurata Fecioara Maria a devenit Maica Creatorului lumii. Mîntuitorului, Celui culcat în iesle, I s-au închinat cu evlavie păstorii, iar magii I-au adus daruri pămînteşti.

Citeşte mai departe >>>