Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

My RSS Feed

Visitor Stats

Azi:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0
Online: 0

Ieri:
Vizitatori: 0
Pagini vizitate: 0

Mesajul de felicitare al Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, adresat Prea Sfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului ocrotitor

 

Prea Sfinţia Voastră!

Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, căpeteniile apostolilor şi lumii învăţători, dintre care Sfîntul Apostol Petru este ocrotitorul spiritual al Prea Sfinţiei Voastre, avem deosebita bucurie de a Vă adresa din inimă alese urări de […]

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, la mutarea dintre noi la cele veșnice a Protoiereului Igor Procopii

 

„Cu sufletele drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, odihneşte Mîntuitorule, sufletul adormitului robului tău protoiereului Igor, păzindu-l pe el întru viaţa cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni!”

Consternați și plini de durere sufletească ne despărţim în aceste zile de un tînăr, dar vrednic și rîvnitor slujitor al Altarului și neobosit mărturisitor al credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi – protoiereul Igor Procopii.  Chemat la Dumnezeu în floarea vieții, în urma unei necruțătoare boli, mutarea sa dintre noi ne-a umplut sufletele de tristețe, nostalgie și o nedsescrisă durere a despărțirii.

L-am cunoscut pe părintele Igor din frageda sa tinerețe, atunci cînd, mînat de un dor nestăvilit de a-l cunoaște pe Dumnezeu și a-i sluji Sfintei Sale Biserici, și-a exprimat intenția de a studia teologia. Pe parcursul studiilor a îndeplinit cu rîvnă diverse asculări în cadrul blagociniei Orhei, a fost ipodiacon și mai apoi hirotonit în treapta de diacon și preot. Sorbea cu mult nesaț orice învățătură și sfat duhovnicesc, avea o evlavie deosebită pentru sfintele slujbe și rugăciunea particulară, era mereu o prezență plăcută în societate, fiind o fire veselă, optimistă, altruistă, plină de căldură și bunătate molipsitoare.

Citeşte mai departe >>>

После продолжительной болезни отошел ко Господу протоиерей Игорь Прокопий, настоятель храма Святых Архангелов села Черипкэу Флорештского р-на

 

Поздно вечером 10-го июля 2017 года, после продолжительной болезни, преставился о Господе, протоиерей Игорь Прокомий (23.04.1989 -10.07.2017), настоятель храма Святых Архангелов села Черипкэу Флорештского р-на, клирик  Кишиневской Митрополии.

Преосвященнейший Никодим епископ Единецкий и Бричанский, выражает искренние соболезнование вдове новопреставленного, матушке Марине, родным, близким и пастве. Его Преосвященство, призывает всех, кто знал отца Игоря вознести свои молитвы ко Господу, о упокоении души новопреставленного « да упокоит его Господь идее же несть болезнь, ни печаль ни воздыхание…»

Царствие Небесное и Вечный Покой прот. Игорю!

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, și obștii monahale a mănăstirii de maici Hirova în legătură cu mutarea la cele veșnice a maicii starețe, Egumena Iraida (Bîrcă)

 

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Egumena Iraida, stareța mănăstirii de maici „Sf. Cuv. Simeon Stîlpnicul” – Hirova din satul Niculăieuca, Orhei, a adus în sufletele noastre nostalgie și durere.

Am avut fericita ocazie să o cunosc personal pe maica Iraida, care a fost o fire blîndă și înțeleaptă, iubitoare neclintită a Mirelui Hristos, Căruia și-a închinat întreaga viață. A îmbrățișat din tinrețe viața monahală și a respectat cu strictețe voturile chipului îngeresc, chiar și în vremurile deloc ușoare de prigoană.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat Prea Sfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, și obștii monahale a mănăstirii Vărzărești în legătură cu trecerea la cele veșnice a Stareței mănăstirii, Schiegumenei Gheorghia (Plăcintă)

Cu tristeţe şi adîncă durere în suflet am aflat vestea despărțirii de roaba lui Dumnezeu Schiegumena Gheorghia, stareța mănăstirii Vărzărești, neobosită mărturisitoare a credinţei în Hristos prin exemplul propriei sale vieţi şi o lumină a monahismului moldav.

Un suflet blînd şi bun, gata să ajute pe oricine, […]

PELERINAJE LA LOCURILE SFINTE – 2017. Oferta Centrului de pelerinaj “Pelerinul Ortodox”

 

 BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA

CENTRUL DE PELERINAJ „PELERINUL ORTODOX”  

PELERINAJE LA LOCURILE SFINTE –  2017

ŢARA SFÂNTĂ (Ierusalim, Betleem, Ierihon, Nazaret etc.)
4 –  11 MAI; 17  – 22 AUGUST (econom);

15 – 21 SEPTEMBRIE (econom); 23 – 30 NOIEMBRIE.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de condoleanțe al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Rodion Melnic, parohul Catedralei „Sf. Dumitru” din Orhei și întregii familii îndurerate în legătură cu mutarea la cele veșnice a mamei sale Eugenia

Prea Cucernice Părinte Rodion,

Vestea mutării dintre noi la cele veșnice a roabei lui Dumnezeu Eugenia, mult îndrăgita și scumpa Dumneavoastră mamă, ne-a întristat profund.

După iconomia Sa atotînțeleaptă și multmilostivă, Bunul Părinte Ceresc a chemat-o la Sine pe roaba Sa Eugenia acum, în săptămîna în care Biserica Ortodoxă, lminată de bucuria Învierii, le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, pentru că și ea întreaga viață și-a dedicat-o slujirii cu dragoste, curaj și devotament Bisericii lui Hristos.

A fost o bună mamă și credinciosă fiică a Bisericii Ortodoxe, cu multă evlavie și rîvnă pentru cele sfinte, harnică și darnică, cu o înţelegere profundă a rostului vieţii, a încercărilor şi suferinţelor, a bucuriei şi binecuvîntării lui Dumnezeu.

Citeşte mai departe >>>

Mesaj de felicitare adresat Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, cu prilejul sărbătoririi Sfîntului Ocrotitor

 

Prea Sfințite Stăpîne Nicodim!

Colaboratorii Administrației eparhiale și clerul Episcopiei de Edineț și Briceni avem deosebita bucurie și plăcere de a Vă aduce, în ziua prăznuirii Duminicii Sfintelor Femei Mironosițe și a Drepților Iosif din Arimateea și Nicodim, […]

Spre atenția tuturor clericilor din cuprinsul Eparhiei de Edineț și Briceni!

Напоминаем Вам, что в связи с богослужебными особенностями некоторых дней (ЦП № 4970 от 29.09.2014г.) 15 апреля 2017 года в Великую Субботу Русская Православная Церковь будет участвовать в ежегодной Всеправославной молитве о мире на Святой Земле.

В связи с этим благословляем во всех храмах епархии по окончании Божественной литургии Великой Субботы вознести препровождаемую при сем молитву.

Citeşte mai departe >>>

Mesajul de felicitare al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, adresat protoiereului Alexandru Buga cu prilejul aniversării zilei de naștere

 

Prea Cucernicia Voastră!

Cu prilejul aniverării zilei de naștere a Sfinției Voastre, am deosebita bucurie să Vă aduc cele mai sincere felicitări, dimpreună cu urări de ani mulți de viață, sănătate deplină, har de la Bunul Părinte Ceresc și bună […]

Spre atenţia slujitorilor și credincioșilor!

 

Cu binecuvîntarea Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, Consiliul Editorial al Bisericii Ortodoxe din Moldova a publicat a doua ediție a cărților Slujbele Postului Mare pentru Prima săptămînă și respectiv Săptămîna Patimilor, destinate slujitorilor altarului și pentru strană.

Lucrările cuprind în sine textul integral, descris pas cu pas, al rînduielilor slujbelor specifice primei săptămîni a Postului Mare și a Săptămînii Patimilor. Dată fiind complexitatea slujbelor acestei perioade, cărțile sunt de un real folos citeților și cîntăreților la strană (chiar și celor mai puțin inițiați în rînduielile tipiconale), dar și slujitorilor sfintelor altare. Cărțile au coperțile cartonate și sunt tipărite în condiții grafice de calitate. Cei interesați o pot achiziționa de la Depozitul Eparhial din oraşul Edineț sau de la Magazinul bisericesc al Catedralei „Sf. Irh. Nicolae” din Orhei.

Citeşte mai departe >>>

Instrucție pentru biserici și mănăstiri în legătură cu pericolul răspândirii infecției coronavirus

 

Instrucție pentru biserici și mănăstiri în legătură cu pericolul răspândirii infecției coronavirus. Documentul a fost aprobat de către Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Citeşte mai departe >>>